De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MASP.be Antwoorden op de vragen Comité R&D Groupe de travail MASP PLDA

Verwante presentaties


Presentatie over: "MASP.be Antwoorden op de vragen Comité R&D Groupe de travail MASP PLDA"— Transcript van de presentatie:

1 MASP.be Antwoorden op de vragen Comité R&D Groupe de travail MASP PLDA
04 August 2008

2 AGENDA Introductie Douane Accijnzen
Antwoorden – Import – Export - Transit Q&A Accijnzen Antwoorden EMCS Q & A

3 Waar zitten we in het tijdschema ?
Douane & Accijnzen Ondernemingen Publicatie Business vereisten DG Taxud Toelichting door Douane 27 Mei 2008 Publicatie van MASP.be specificaties (draft versie) Commentaren door ondernemingen (Excel template) Toelichting door Douane 16 juni 2008 Publicatie van de finale MASP.be specificaties 04 aug 2008

4 Antwoorden op de vragen
Algemeen Antwoorden op de vragen

5 Legale aspecten >Bijlage 30bis bij Verordening 1875/2006
> De onderstaande gegevenselementen zijn nieuw (Tabel 1): > - codes die deel uitmaken van het vervoertraject > - code betalingswijze vervoerkosten > > Ik begrijp dat deze gegevens enkel dienen te worden gerapporteerd voor > zover deze bekend zijn. Met andere woorden, ik ga er vanuit dat dit geen > verplichte velden zijn. > Met betrekking tot het veld "referentienummer voor vereenvoudigde > procedures", kan ik uit de tekst afleiden dat de lidstaten kunnen beslissen > dat deze gegevens niet vereist zijn. Wat is hier het standpunt van België

6 Essencia >Op 16 juni, is een punt dat niet ter sprake gekomen is. >We denken dat dit geen speciale topic is, maar >desalniettemin hier toch de vraag : >Gezien alles elektronisch medegedeeld wordt in de >PLDA-toekomst, gaan wij ervan uit dat >gegevensuitwisseling op het einde van de maand >(globalisatie) niet meer nodig is. Is dit correct ?

7 Essencia Bij systeemuitval moeten we :
enerzijds als stap 1&2 niet gelopen was, een definitieve aangifte kunnen indienen, met uniek LRN (2de nummerreeks) en direct het begeleidingsdocument printen uit ons eigen ERP systeem. In dat verband zie volgende slide. Anderzijds een prenotifikatie met reeds gekend MRNnummer kunnen printen met status ingereikt – volgende slide

8 Essencia schema Noodprocedure 1 2 3 Na noodprocedure 1
1. Pre notificatie (10 dagen vooraf bij zeeboeking, ,5 u vooraf bij directe afwikkeling ) Alle vereiste data volgens bijlage 30 Bis TCDW, behalve containernr.bij zeeboekingen en exact gewicht bij bulkgoederen 2. Terugkoppeling MRN Douanecomputer 1 2 3. Aangifte (bij beëindiging belading van iedere zending ) Doorgeven / update van MRN Exact gewicht (bulk) Containernummer Regeling vak 37 Vak 40/44 voor AV - …. 3 Na noodprocedure Status Aanvaard/vrijgegeven 1 Printen begeleidingsdocument uit ERP systeem Uniek intern separate nummerreeks & status ingereikt

9 Technisch >Where can i find the XML message structure definition >message per message as you have done it for Edifact? Alle MIG’s zijn upgedate met aangepaste sectie XML mapping. Taxud XML mapping zal gebruikt worden In a later stadium worden de XML xsd opgeleverd zoals voor EMCS

10 Evonik vraag masp.be@minfin.fed.be
Stap 1: Prenotificatie, met uniek LRN nr uit ons ERPsysteem Stap 2: MRN wordt teruggezonden door het douane systeem => STATUS INGEREIKT Stap 3: Vervollediging van de aangifte met het containernummer en waar nodig het gewicht => STATUS AANVAARD + VRIJGEGEVEN Onze opmerkingen: 1. Van zodra bij stap 3 de rest van de gegevens wordt doorgegeven/geupdated (containernummer, gewicht,vak 37,...), dan wordt op dat ogenblik de definitieve/volledige aangifte ingediend met als MRN nummer deze ontvangen in stap 2. Alsdan kan het begeleidingsdocument door ons worden geprint met status "ingereikt" waarvan gebruik kan worden gemaakt onder meer op het moment van systeemuitval. = slide 3 2. Als AEO gecertificeerde moet het mogelijk zijn goederen te verzenden mits een begeleidingsdocument met vermelding van minstens de status 'ingereikt'. De passage in het verslag 'Eventueel zou kunnen worden onderzocht ' is ons inziens irrelevant gezien we bij de verzending van de goederen een begeleidingsdocument drukken met minstens status 'ingereikt' vanuit ons systeem. Wordt de status 'aanvaard/vrijgegeven' heel snel teruggekoppeld , dan kan deze status komen op het dokument.

11 Antwoorden op de vragen
ICS Antwoorden op de vragen

12 ICS Part 1 Waarom wordt er voor het IE330 een CUSDEC gebruikt i.p.v. CUSCAR of CUSRES, het gaat ons inziens om +/- dezelfde info als de IE329? (Porthus) Moet inderdaad CUSCAR zijn => foutje in oude versie Was reeds opgelost in MASP.be_ICS_MIG Entry Release_0.04.doc De arrival LRN en de import LRN (van de ENS) worden naar hetzelfde veld gemapt, maar dit zijn 2 aparte LRNs Opgelost in MASP.be_ICS_MIG Entry Release_0.04.doc Is het mogelijk om hier ook de MRN in te voegen van de originele ENS, dit staat nu niet in de extra velden t.o.v. de IE315?

13 ICS Part 2 Het lijkt ons nuttig om hier ook de container nummer en transport document nummer (B/L ingeval maritime) toe te voegen in de dataset , ingeval de carrier (Trader Entry) niet zelf de aangifte heeft gedaan, is het mogelijk dat hij de LRN en MRN niet kent Wordt toegevoegd aan IE322, IE351, IE361

14 ICS Part 3 : ABAS vraag masp.be@minfin.fed.be CO3C
after presentation / unloading in each port of unloading IE361 notification of decision to control by customs office to carrier IE322 notification of control negative results = goods stopped at entry IE329 notification of data correction IE330 notification of release for entry (if no control or after positive control) ??? notification customs to terminaloperator as per proposed amendment of art ??? will this be at container level ??? Yes, this will be on container level CO ? after end of unloading incoming means of transport (vessel) confirmation of unloaded containers = at container level ! = by terminaloperators ? where applicable summary declaration for temporary storage to be amended addition in case of overlanded containers who will be able to supply this information ? deletion in case of shortlanded containers temporary storage ends upon acceptance of (= before / upon / after unloading !) customs declaration for a customs procedure (= other than temp. storage) proof of community status end of temporary storage to be communicated – at container level - to terminaloperator by customs immediately upon release for customs procedure or acceptance of proof of community status by means of customs’ approved procedure - e.g. in case of transhipment community goods carried by approved liner services ( art 313bis)

15 Antwoorden op de vragen
ECS Antwoorden op de vragen

16 ECS Part 1 >CUSDEC release is niet enkel specifiek voor Maritime, >maar voor aangiften in het algemeen Ok, nodige documenten aangepast >Is het mogelijk om de IE nummer in het EDIFACT veld >UNH[1].S te zetten, alsook in de XML versie op >te nemen, zoals bij NCTS? Alvast bedankt. Ok, aangepast in alle MIG’s (ook voor ICS) >IE525 : Wie is trader at exit. Is dat de scheepsagent of >goederenbehandelaar? Goederenbehandelaar in dit geval. Wanneer de te laden goederen zijn aangekomen in de exit locatie, dan stuurt de goederenbehandelaar een IE507 arrival notif naar PLDA. Een douane systeemvalidatie wordt uitgevoerd welke in dit geval eindigt in een release notif IE525 die natuurlijk moet gestuurd worden naar de goederenbehandelaar zodanig dat die kan starten met het laden. Algemeen: degene die de aankomstmelding doet

17 Antwoorden op de vragen
EMCS Antwoorden op de vragen

18 EMCS Part 1 >MIG IE803: paragraaf 1.1. en 1.4 Purpose staat niet uitgelegd. Er is >ook geen schema Er wordt verwezen naar de MIG van IE813 waarin de 803 uitgelegd staat >MIG IE810: Wanneer is voor D&A een zending dispatched". Wij vinden geen bericht voor physical departure of goods Inderdaad. De MSA van dispatch moet dus veronderstellen dat de consignor een cancellation request stuurt vooraleer de goederen vertrokken zijn (dispatch). De MSA kan dit echter niet systeemgericht valideren vermits er geen dispatch bericht is. >MIG IE818: Er wordt niet gesproken over beschadigde goederen. Is >dit te weinig? Vb flessen wijn en 1 fles is kapot. In het document list of codes.doc (FESS appendix B) worden er 5 mogelijke redenen opgesomd, met reden 3 = "Goods damaged" Segment corresponding: UNSATISFACTORY REASON Used in the rule154 in the messages IE717 and IE818.

19 EMCS Part 2 >MIG IE815: Hoe moeten de "Trader Transport Arranger" >en "Trader First Transporter" worden geinterpreteerd Indien de consignee of consignor niet zelf instaat voor het transport, dan moet er een "Trader Transport Arranger" ingevoerd worden. Trader First Transporter zijn de gegevens van de eerste transport firma die de beweging aanvat. >MIG IE813: paragraaf 1,4,1 purpose is niet uitwerkt Ok, MIG aangepast >MIG IE839: paragraaf 1,4, purpose; wat bedoeld men met export e, import, what is what???? Ok, aangepast in MIG


Download ppt "MASP.be Antwoorden op de vragen Comité R&D Groupe de travail MASP PLDA"

Verwante presentaties


Ads door Google