De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Design Charles & Ray Eames - Hang it all © Vitra Mobiliteit tijdens de latere loopbaan Succesvoorwaarden van beleidsmodellen en goede praktijken Montserrat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Design Charles & Ray Eames - Hang it all © Vitra Mobiliteit tijdens de latere loopbaan Succesvoorwaarden van beleidsmodellen en goede praktijken Montserrat."— Transcript van de presentatie:

1 Design Charles & Ray Eames - Hang it all © Vitra Mobiliteit tijdens de latere loopbaan Succesvoorwaarden van beleidsmodellen en goede praktijken Montserrat González Garibay 04/12/2012

2 Inhoud Vraagstelling Aanpak Kader Bevindingen en beleidslessen Beleidsaanbevelingen 2

3 Vraagstelling 3 Bron: European Commission. DG Employment Social Affairs and Equal Opportunities, 2010; OECD, 2011, 2012

4 Arbeidsmobiliteit van de werkenden Beroepsmobiliteit en werkzaamheidsgraad in 2006 Functie-anciënniteit van 55-64-jarigen in 2006 (procenten van het totaal) Bron: EC; NBB (2008) ES AT BE DE DK FI FR GR IE IT LU NL PT SE UK 4

5 Vraagstelling Is er een mobiliteitsbeleid nodig in Vlaanderen? Met welke doeleinden? In welke gevallen? 5 Vrijwillige mobiliteit Langere loopbanen ?

6 Aanpak Literatuurstudie –Mobiliteitsbarrières tijdens de latere loopbaan –Mobiliteitsregimes –Beleidsinstrumenten Cases: –Regimes: NL, UK, Finland –Concrete maatregelen: SE, FR, JP, VS Beleidsaanbevelingen –Terugkoppeling aan Vlaamse context –Aanbevelingen 6

7 Kader Instituties  mobiliteit –Dus belang van de context: niet zomaar beleidsmaatregelen overnemen! Welke instituties? –Typologie van regimes obv kenmerken van de context: systeem van arbeidsbetrekkingen, pensioenstelsel, opbouw van competenties, arbeidsmarktbeleid 7

8 Kader 8 VK Liberaal NL Conservatief FIN Sociaal- democratisch VL/BE Conservatief Competenties zijn individuele verantwoordelijkheid Competenties zijn de verantwoordelijkheid van de sociale partners Competenties verschaft zowel door overheid als sociale partners Rol van overheid en sociale partners bij opbouw van competenties Soepele ontslagbescherming Gemiddelde ontslagbescherming Hoge ontslagbescherming Geen vervroegde uittrede en pensioenrechten transfereerbaar Pensioenleeftijd opgetrokken, geen vervroegde uittrede Flexibele pensioenleeftijd (63- 68), geen vervroegde uittrede Vervroegde uittrede (beperkt) mogelijk Actief arbeidsmarktbeleid Actief arbeidsmarktbeleid; WG mede verantwoordelijk voor ongeschiktheid Focus op inkomensvervanging Focus op inkomensvervanging; evolutie naar actief arbeidsmarktbeleid

9 Bevindingen - Nederland 9 Pensioen leeftijd ↑ Pensioen leeftijd ↑ Ontslag bescherming +/- Ontslag bescherming +/- Skills – sociale partners ALMPs SER- advies rond mobiliteit Vitaliteitspakket (rugzakje) Tweede Loopbaanbeleid Loopbaanproject Bouw

10 Beleidslessen - Nederland 10 -Nood aan diepgaande reflectie door zowel overheid als sociale partners mbt mobiliteit -Combinatie van zachte en harde beleidsmaatregelen -Initiatieven mbt intersectorale mobiliteit

11 Bevindingen - VK 11 Pensioen leeftijd ↑ Pensioen leeftijd ↑ Ontslag bescherming - Ontslag bescherming - Skills – individu ALMPs Careers Scotland Train to Gain Union Learning Representatives

12 Beleidslessen - VK 12 -Gedifferentieerde effecten van maatregelen op de mobiliteit van verschillende maatschappelijke groepen -Mobiliteit tijdens de latere loopbaan is geen noodzakelijke voorwaarde voor langere loopbanen -Nood aan gegevens en betrouwbaar onderzoek om mobiliteit goed te kunnen inschatten

13 Bevindingen - Finland 13 Pensioen leeftijd = Pensioen leeftijd = Ontslag bescherming + Ontslag bescherming + Skills – Tripartiet AM: inkomens behoud Work Ability: geïntegreerde visie FINPAW: employability Noste: laagopgeleide volwassenen (>40) VETO: employability TYKES: Kwaliteit op de werkvloer

14 Beleidslessen - Finland 14 -Nood aan coördinatie doorheen verschillende beleidsdomeinen: arbeidsgeneeskunde, onderzoek, pensioenen… -In afwezigheid van “harde” maatregelen zijn zachte instrumenten ook mogelijk -Mobiliteit is geen noodzakelijke component bij beleid mbt oudere werknemers. Ook rol van Work Ability

15 Bevindingen - algemeen 15 Mobiliteit is geen doel maar een middel Mobiliteit is niet de enige weg naar langere loopbanen –Nut van mobiliteit voor sectoren met vroegtijdige uitstroom Mix van harde en zachte maatregelen

16 Beleidsaanbevelingen Nood aan een mobiliteitsvisie Nood aan intersectorale mobiliteit Nood aan een adequate instrumentenmix 16

17 Beleidsaanbevelingen – mobiliteitsvisie 17 Nood aan richting: ontwikkeling van een visie rond mobiliteit (SER-advies) –Betrokkenheid van alle actoren (ook VDAB, ESF…) –Duidelijke definitie –Wiens verantwoordelijkheid? –Overzicht van bestaande instrumenten (“mobiliteitstoets”) Maar… –Loopbanen vallen niet zomaar te veranderen –Mobiliteit leidt niet noodzakelijk tot een verbetering van de positie van de werknemers

18 Beleidsaanbevelingen – intersectorale mobiliteit Intersectorale mobiliteit kan een oplossing bieden voor lage uittredeleeftijd –Nood aan regisseur –Nood aan aandacht voor opleiding –Niet voor alle sectoren 18

19 Beleidsaanbevelingen – instrumentenmix 19 Gerichte maatregelen zijn niet altijd nodig Cruciale rol van vakbonden Meer aandacht nodig voor zware beroepen -Mobiliteit als middel -Belang van preventie Belang van coördinatie Mix harde-zachte maatregelen (cf. loopbaanrugzakje, Work Ability)


Download ppt "Design Charles & Ray Eames - Hang it all © Vitra Mobiliteit tijdens de latere loopbaan Succesvoorwaarden van beleidsmodellen en goede praktijken Montserrat."

Verwante presentaties


Ads door Google