De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De rol van de tutor: meer dan lesgeven alleen?!

Verwante presentaties


Presentatie over: "De rol van de tutor: meer dan lesgeven alleen?!"— Transcript van de presentatie:

1 De rol van de tutor: meer dan lesgeven alleen?!
FC Tutters: Steven Bax 2 Bio 1 Stig Broeckx 2 Bio 1 Els Campforts 2 Bio 2 Andrea Cools 2 Bio 2 Inge Clijsters 2 Bio 2

2 Inleiding PAL Interactie met docenten Tutorsessie Werkende studenten Onderzoek

3 Inleiding PAL Stig Broeckx

4 Pear Assisted Learning
Wat?! Pear Assisted Learning Peers “Those who teach, learn twice.”

5 Vormen Peer Tutoring Peer Modelling Peer Monitoring Peer Assesment
ons project Peer Modelling competent leergedrag Peer Monitoring observeren leergedrag bewaken leergedrag Peer Assesment beoordelen leerproducten

6 Vormen Peer Education Peer Counselling Coöperatief leren Mentoring
gelijkenonderwijs Peer Counselling situatie beïnvloeden Coöperatief leren gemeenschappelijk doel Mentoring persoonlijke vooruitgang ≠ verwachting

7 Tutoren onderwijzende studenten geen autoritair gedrag
medeleerling, facilitator  gids, coach spreken!

8 Peer tutoring Same-level Cross-level gelijke status ongelijke status
hetzelfde instituut meerdere instituten

9 Methode Wat er voorhanden is! Ervaringen doorvertellen
Eerstejaars  verwachten? ervaring

10 Vakken Medische Wiskundige Taalkundige: vb. migrantenscholen

11 Ons project Tutees Vakken Cross level privéles eerstejaars
zelfde richting werkende studenten Vakken wiskunde chemie Cross level verschil

12 Interactie met docenten
Inge Clijsters

13 Tutoren versus docenten
Geen expert Meer tijd spenderen aan student Meer betrokken met student Klein leeftijdsverschil Grotere kwantiteit Lagere kwaliteit Docenten Vakexpert Minder tijd Minder betrokkenheid Groter leeftijdsverschil Kleinere kwantiteit Grotere kwaliteit

14 Communicatie Begin project: gesprek met docent
Mail – forum - wekelijkse gesprekken Veel aandacht Geen vijanden Ophalen zelftesten

15 Evaluatie Met docenten: Doorbriefing aan docenten:
Functioneringsgesprekken met coördinator Logboek Reflectieformulieren Doorbriefing aan docenten: Veel voorkomende problemen doorgeven Organiseren van bijsturing

16 Opleiding Voorafgaande training Communicatievaardigheden Feedback
Begeleidingstechnieken Organisatie van sessie

17 Tutorsessie Steven Bax

18 Voorbereiding Inhoudelijk Welke leerstof? Wat vormt probleem?
Tutor én tutee voorbereid!

19 Voorbereiding Praktisch In contact komen Afspraak maken
Noodzakelijk materiaal

20 Organisatie en werking
Ready, set, ... Tutee op gemak Action! Beginsituatie Vraag tutee - Kleine stapjes - Motiveren, Stimuleren, Complementeren! Plezant houden Vragen stellen

21 Organisatie en werking
And cut! Samenvattend moment

22 Evaluatie Kwalitatief Kwantitatief Publicaties Rapporten Introspecties
Reflecties Kwantitatief Cijfers Procenten Publicaties

23 Werkende studenten home school Andrea Cools work

24 Verschillen? Werkende student Reguliere student cross-age
verschil onderling tutor sneller tempo grotere omvang groep algemene herhaling Reguliere student verwaarloosbaar verschil normaal tempo kleinere omvang persoonlijk specifieke vragen leeftijd cross-age tijdsindeling sessie

25 Verloop voorbereiding planning communicatie keuze onderwijsmiddelen
sessie inleiding kern afsluiting evaluatie tutor door tutee tutee door tutor met docent

26 Verloop Intro onderwerp kader planning

27 Verloop Kern werkvorm kernpunten evaluatie tutee

28 Verloop Slot herhaling nuttige tips evaluatie tutor

29 Onderzoek Els Campforts

30 Achtergrond School of Biotechnology, Dublin Wiskunde en chemie
Tutees  controlegroep Evaluatie Vragenlijst Uitslagen tussentijdse testen en examens

31 Resultaten Meerdere vakken Significante invloed op wiskunde en chemie

32 Berekend gemiddelde (%)

33

34 Resultaten Significant verschil tutee  niet-tutee
Verhoging slaagkansen

35 Bedankt voor uw aandacht.
Els Bedankt voor uw aandacht. Stig Steven Inge Andrea


Download ppt "De rol van de tutor: meer dan lesgeven alleen?!"

Verwante presentaties


Ads door Google