De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Peer Tutoring van Allochtonen Project Aanmoedingsfonds 2008-2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Peer Tutoring van Allochtonen Project Aanmoedingsfonds 2008-2009."— Transcript van de presentatie:

1 Peer Tutoring van Allochtonen Project Aanmoedingsfonds 2008-2009

2 Probleemstelling Aantal ingeschreven allochtone studenten? Belang van het begrip “allochtoon”? 7% (21 studenten) op de totale populatie van de eerste fase van HB is allochtoon (definitie associatie)

3 Probleemstelling Dropout van allocht. stud. is 1 op 5. Dropout van autocht. stud. is 1 op 8. Het slaagcijfer van allocht. stud. is 1 op 3 Het slaagcijfer van autocht. stud. is nagenoeg 1 op 2.

4 Doelstelling De dropout van allocht. stud. verminderen. Het slaagcijfer van allocht. stud. verbeteren. Het welbevinden van de allocht. stud. op school merkbaar verhogen. Handleiding voor de andere departementen van de KHLim

5 Tutors en Tutees HB kiest voor “Peer tutoring van allochtonen”. 11 tutoren, allocht. stud. uit de tweede fase 15 tutees, allocht. stud. uit de eerste fase en autocht. stud. met een B.S.O. opleiding Op vrijwillige basis, niet vergoed

6 Werking Alle potentiële tutoren stapten in het project. Alle potentiële tutees werden uitgenodigd op een informatievergadering. Matching op basis van eigen voorkeur, studierichting en eventuele familiebanden Vaste teams van 1 tutor en 1 of 2 tutees

7 Werking Tutoren kregen opdracht zich vooral te richten naar het informeren en het motiveren. Knowledge construction heeft voorlopig een lagere prioriteit. Een ruimere organisatie en een goed ondersteuningsmodel voor het kennistrainerschap is de volgende stap

8 Werking Alle tutoren en tutees hebben een logboek en een werkmap. Tips voor tutoren: gebaseerd op basis van informatie van Prof. Hilde Van Keer, Vygotski. (vb. scaffolding) Studietips: hoe je moet noteren in de les, hoe je moet herhalen, structureren en instuderen, leren plannen, wilskracht…

9 Werking Ieder team bleef in contact met de begeleider via e-mail en werd regelmatig uitgenodigd een stand van zaken te geven. Er werd naargelang de behoefte één studietip doorgenomen. Vb Blok en examens.

10 Werking Sociaal-economische status, thuistaal, onderwijstype zijn beslissende factoren in de prestatieverschillen tussen allocht. en autocht. studenten. De situatie blijft ongunstig na correctie naar de drie factoren. Gepaste, maar ook weldoordachte, aandacht voor de culturele dimensie.

11 Werking Basistekst: “allochtone studenten en hun werelden” o.a. statisch wereldbeeld, groepscultureel denken, indirecte communicatiestijl, loyaliteitsconflicten, verschillen tussen jongens en meisjes Toetsing aan onze allochtone studenten en medewerkers

12 Werking uitgangspunten voor het zoeken naar geschikte strategieën om de band tussen allochtone leerlingen en de KHLim nauwer aan te halen v.b. Ze zijn opgegroeid in een ‘verticale logica’ en hebben het vaak moeilijk om binnen een ‘horizontale logica’, op voet van gelijkheid, te overleggen en naar compromissen te zoeken.

13 Voorlopig besluit Het is en blijft een uitdaging. Centraal staat het vertrouwen. De soms nonchalante houding in hun studie is ook merkbaar in onze werking. Een gepaste houding is aangewezen. Werking van de teams is niet verminderd maar veranderd. Het feit dat het niet moeiteloos verloopt wil niet zeggen dat het niet de moeite is.

14 Pioniers van het project


Download ppt "Peer Tutoring van Allochtonen Project Aanmoedingsfonds 2008-2009."

Verwante presentaties


Ads door Google