De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Didactische verwerking 26/01/2010.  Terugblik op twee namiddagen (prof. Pierre Van Hecke)  Moeilijkheden en mogelijkheden in je eigen lespraktijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Didactische verwerking 26/01/2010.  Terugblik op twee namiddagen (prof. Pierre Van Hecke)  Moeilijkheden en mogelijkheden in je eigen lespraktijk."— Transcript van de presentatie:

1 Didactische verwerking 26/01/2010

2  Terugblik op twee namiddagen (prof. Pierre Van Hecke)  Moeilijkheden en mogelijkheden in je eigen lespraktijk

3 Retributieprincipe Goed handelen Voorspoed Lijden Slecht handelen vrienden Job “God” = zegen = straf

4 ““Help Haïti” BBenefietsong: “Hallelujah” HHallelujah: HHebreeuws: ▪H▪Hallelu ▪J▪Jah (afkorting JHWH) == Prijs God HHoe kunnen we in Gods naam Hallelujah zingen bij zoveel ellende? Is dit geen wrang sarcasme?

5 Now I ’ ve heard there was a secret chord That David played, and it pleased the Lord But you don ’ t really care for music, do you? It goes like this the fourth, the fifth The minor fall, the major lift The baffled king composing Hallelujah Hallelujah Your faith was strong but you needed proof, You saw her bathing on the roof.Her beauty and the moonlight overthrew you She tied you to a kitchen chair She broke your throne, and she cut your hair And from your lips she drew the Hallelujah Ik hoorde van een nieuw akkoord Dat David speelt en God bekoort Maar notenleer dat vind jij vast gedoe, ja? Dat gaat dan zo van C naar D En E mineur en straks de B De psalmenvorst ontdekt zijn hallelujah Hallelujah Je wil is sterk, het vlees is zwak Je ziet haar naakt vanaf het dak Haar schoonheid in het maanlicht is taboe ja Ze bindt je op de offerbank Ze breekt je troon en knipt je haar En steelt dan uit je mond het hallelujah Hallelujah

6 You say I took the name in vain I don ’ t even know the name But if I did, well really, what ’ s it to you? There ’ s a blaze of light in every word It doesn ’ t matter which you heard The holy or the broken hallelujah Hallelujah I did my best, it wasn ’ t much I couldn ’ t feel, so I tried to touch I ’ ve told the truth, I didn ’ t come to fool you And even though it all went wrong I ’ ll stand before the Lord of Song With nothing on my tongue but Hallelujah Jij zegt dat was Batseba niet Ik ben bezig met een lied Uria de Hethiet doet er niet toe ja Een bliksemschicht in ieder woord Het maakt niet uit welk woord je hoort Een heilig of gevallen hallelujah Hallelujah Ik deed mijn best, het was niet veel Ik voel maar weinig als ik speel Maar echt is echt en dat is wat ik doe ja En ook al klonk het dan verrot Ooit sta ik voor de psalmengod En rolt niets van mijn tong dan hallelujah

7  Hallelujah = verbonden met kwetsbaarheid van David = broken hallelujah  // Pierre Van Hecke:  Job die vloekt tegen God en Hem aanklaagt…  Maar uiteindelijk zwijgt en zich overgeeft aan God  Broken Hallelujah drukt ook hoop uit, die nu nog kwetsbaar is.

8 TTe gebruiken op school? // psalm 88 ‘Ach, Heer God die mij redt, ik roep om U bij dag, ik sta voor u bij nacht; laat mijn gebed U bereiken, en luister naar mijn luid geroep, want ik ben ziek van ellende, ik ben het dodenrijk levend nabij. Ik geld als iemand die in het graf ligt, een man die zijn kracht heeft verloren. Daar lig ik dan onder de doden, een gevallene, dood en begraven, aan wie U niet langer denkt, afgesneden van uw hand. U hebt mij naar het diepste graf verwezen, naar afgrond en duisternis’.

9  // bijlage 8.1 (blz. 8): Godsbeeld van een leerling

10 DDerde cyclus: (lp. 190) OOnderwerp “Grenzen van het leven” (5.2.3.2) DDoelstelling: ▪K▪Kinderen bespreken hoe mensen vanuit hun levens- of geloofsovertuiging zoeken om te gaan met grenzen. ▪D▪Dit houdt in dat ze het omgaan met grenzen herkennen in enkele verhalen en/of teksten uit de Bijbelse traditie, zoals Job.

11 AAlle onderwerpen omtrent grenzen: MMaar ik kan niet alles (1 ste cyclus) VVerbondenheid in verdriet (2 de cyclus) BBij het werken rond godsbeelden LLiturgisch en pastoraal jaar: LLijdensverhaal AAllerzielen

12  Vooraf:  “Grenzen aan het leven” als vervolgthema op “Wat maakt mij gelukkig?”  Werken rond het boek Job = werken aan godsbeelden bij kinderen

13  Tuin van Heden (5 de leerjaar): niet boek Job, wel Bijbels verhaal “toren van Babel”  Tov 5: meest uitvoerige uitwerking  Manna (5 en 6) geen uitwerking van Job  Onder één dak (5 de ): korte uitwerking

14  CD Tov 5  Hoe komt God ter sprake?:  Bij de vrouw van Job?  Bij de vrienden van Job?  Bij Job zelf?  Wat zullen kinderen antwoorden?  En wij?

15  Hoe komt God ter sprake in de concrete situaties:  Verplaats je in situatie van kinderen  Kies 2 situaties uit: ▪ Negatief godsbeeld ▪ Positief godsbeeld  Bespreek in groepjes/wandelgesprek beide godsbeelden bij kinderen  Hoe kan je kinderen hier helpen groeien?

16 LLuister CD Tov 5 WWat vind je van het antwoord van God? WWat vind je van Jobs houding? EEen ontgoochelend antwoord? GGeen verklaring voor het lijden AAlleen vertrouwen en overgave aan God GGroeien in godsbeeld: ▪H▪Het mysterie van God ontdekken: God is anders! ▪M▪Maar toch een aanwezige God ▪V▪Verzet én overgave ▪V▪Van “waarom toch” naar geloven “ondanks alles”

17 NNT: geen verklaring voor lijden WWel een weg uit lijden en dood naar leven! 22 kanten van het kruis: llijden (goede vrijdag) LLeven EEen nieuw godsbeeld: Onzevader GGods gelaat wordt duidelijk in Jezus GGod opent grenzen door Christus

18  Werken van barmhartigheid Manna 5, thema 2, 10 Tuin van Heden 5, kernles 4 (grenzen van het leven)

19 LLijden verbonden met de aanwezigheid van de Verrezene Verzoening Handoplegging Zalving gebed

20 OOorsprong: brief van Jakobus 5, 14-15: Is er iemand onder u ziek, roep dan de oudsten van de gemeente, spreek een gebed over de zieke uit, zalf hem met olie in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden begaan heeft zal het hem vergeven worden. VVideo Tov 5 BBoekje: Welkom in de Kerk, deel 5, Ziekenzalving (Die Keure)

21  Verkenning en begrijpen van rituelen:  Bijbellezing  Paaskaars  Gebed  Besprenkeling met wijwater  Wierrook  Verkenning van “Palliatieve zorgen”

22

23

24

25

26

27

28  Echtscheiding:  delicaat  In een sfeer van respect  Via (prenten)boeken  Rouwen bij overlijden:  Nieuw materiaal

29 Over afscheid nemen, verdriet hebben, moed vinden en troost geven…

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41


Download ppt "Didactische verwerking 26/01/2010.  Terugblik op twee namiddagen (prof. Pierre Van Hecke)  Moeilijkheden en mogelijkheden in je eigen lespraktijk."

Verwante presentaties


Ads door Google