De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding Vak / thema Wetenschappen, Nederlands, Technologie Software

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding Vak / thema Wetenschappen, Nederlands, Technologie Software"— Transcript van de presentatie:

1 Inleiding Vak / thema Wetenschappen, Nederlands, Technologie Software Internet, Browser, Tekstverwerker, Presentatieprogramma Omschrijving Jullie hebben ondertussen al heel wat theoretische of technische kennis over wiskunde, fysica of elektriciteit opgebouwd. Misschien ben je iets minder onderlegd in een bepaald gebied. Je nieuwsgierigheid kan je hier helpen. Bovendien heb je in je groep verschillende leerlingen die elk ergens goed in zijn. Ruimtevaart is de laatste tijd weer actueel. Het VRT-programma ‘met vriendelijke groeten ‘ en het verblijf van Frank De Winne in het ISS (International space station) hebben de ruimtevaart in de media gebracht. De ESA (European Space Agency) wil die aandacht bij jonge mensen levend houden via een wedstrijd en een website over de technische en wetenschappelijke innovaties die in de ruimtevaart ontwikkeld of uitgetest zijn en die ons leven op aarde verbeterd hebben. Dit model is zo gemaakt dat u zelf kunt bepalen hoe uw eigen webquest wordt getoond. Pas het aan zodat het kadert binnen uw eigen schoolomgeving (doelgroep, tijdsbesteding, …) Ga als volgt te werk: Gebruik het model om een presentatie van uw eigen Webquest te maken met behulp van de punten en onderwerpen die op de komende pagina's in deze PowerPoint-presentatie en in de bijhorende Word-documenten staan. Als u alle informatie hebt ingevuld, kunt u zaken wissen die niet relevant zijn voor uw webquest, zodat de presentatie een goede beschrijving vormt van opdrachten en taken. Opmerking. om de layout te veranderen gaat u naar Beeld, Model, Diamodel. Open het Bestand-menu, kies Opslaan als… en sla het document op als een PowerPoint-presentatie. Als de presentatie klaar is (vergeet niet de presentatie tussendoor af en toe op te slaan), kunt u uw eigen webquest verdelen. Tip Doorloop eerst even de volledige webquest. Het centrale vertrekpunt zijn de eerste 7 dia’s. Ze zijn te bereiken via het menu aan de rechter kant. Navigeren kan ook door gebruik te maken van de knoppen linksonder.

2 Opdracht Situering Jullie kiezen één van de volgende inhoudelijke thema’s: Het leven in het ISS en de invloed op de geneeskunde Het gebruik van kranen in de ruimte De kennis van de sterren en de hemellichamen Opdracht Jullie hebben een communicatiebureau dat gespecialiseerd is in campagnes voor wetenschapsprojecten en ESA geeft jullie de volgende opdracht: Maak binnen het gekozen thema een ‘computer based’ wedstrijd (website, powerpoint, VB, Hot Potatoes, …) voor teams van 12 tot 14 jarigen. Stel voor die wedstrijd 5 theoretische vragen en 1 praktische opdracht op en lever voldoende informatie aan de deelnemers om de vragen op te lossen en de opdracht uit te voeren. Voor deze wedstrijd maak je ook: Een wetenschappelijk achtergronddossier dat de jury kan gebruiken om de vragen en vooral de praktische opdracht te beoordelen. Een wedstrijdreglement en bedenk prijzen voor de winnaars. Een flyer of een bewegende internetbanner om de wedstrijd te promoten. Voer de wedstrijd uit in een klas van de eerste graad of op de opendeurdag van de school om aan te tonen hoe leuk wetenschap kan zijn. U kunt eventuele objecten onder aan de bladzijden openen door te dubbelklikken op de pictogrammen. U kunt ook uw eigen voorbeelden van lesprogramma's toevoegen. Ga als volgt te werk: Hieronder wordt beschreven hoe u kunt zien of het door u gewenste Objecttype dat u als pictogram wilt toevoegen, wordt ondersteund door het programma: Open het menu Invoegen en kies Object… Controleer of uw type bestand voorkomt in de lijst Objecttype: Klik op Bestand gebruiken en klik vervolgens op Bladeren… om het gewenste bestand te vinden. Klik tot slot op OK Kies Als pictogram weergeven en klik op Ander pictogram, vervolgens schrijft u een passende tekst in het tekstveld en klikt u nogmaals op OK . Plaats de pictogrammen onder aan het venster. U kunt het menu Beeld openen en op Hulplijnen… klikken,, waardoor er hulplijnen verschijnen die u kunt gebruiken om de pictogrammen op een rijtje te plaatsen. Taakverdeling Ga HIER naar de takenlijst … 2

3 Verwerking In een eerste overlegvergadering ga je…
Start In een eerste overlegvergadering ga je… … bepalen aan welk thema jouw team gaat werken. Zorg misschien ook al voor een (voorlopige) pakkende titel. … de functies binnen het bedrijf tussen de groepsleden verdelen. … de opdrachten aan elke functie verbinden. Je zet dit best in een overzichtelijk schema. Je mag elke taak maximaal met 2 personen uitvoeren. Ook kunnen bepaalde taken individueel uitgevoerd worden. Maar dat wil niet zeggen dat je geen ondersteuning aan andere teamleden mag vragen. Raadpleeg de relevante websites bij jouw thema. Stel de vragen op en omschrijf de praktische opdracht. Maak vervolgens het wetenschappelijke dossier. Geef een zo volledig mogelijk overzicht van de informatie die de jury nodig heeft om de opdrachten te beoordelen. Bepaal het uiterlijk van de quiz, de website, de reclame , … en leg het reglement vast. Breng alle informatie in de gekozen omgeving en werk het geheel af. Maak afspraken met de betrokken leerkrachten van de eerste graad. Zij zullen samen met jullie deel uitmaken van de wedstrijdjury. Bezorg hen je dossier zodat ze mee kunnen oordelen. Aan de slag Voorbeelden: Maak een presentatie over u en uw school. U kunt ook foto's van u en uw leerlingen tijdens de les gebruiken. Gebruik Word of PowerPoint. Beschouwingen van leraren: Opmerkingen en commentaar van deelnemende leraren en tips voor nieuwe gebruikers. 3

4 Bronnen Je baseert je grotendeels op het door ESA aangeleverde materiaal en de vele extra links. Ga echter ook zelf op zoek. Algemeen ESA-portaalsite Websites voor de doelgroep Lespakket internationaal ruimtestation Tips voor het team Een powerpoint maken in Word Je presentatie online zetten Alles over Powerpoint Een goede powerpoint maken 10 Tips en trucs voor powerpoint Live omgevingen om samen in te werken docs.google.com; Links over maken van een website: HotPotatoes, eenvoudig een website maken, … Hier kunt u andere bronnen toevoegen die u wilt gebruiken tijdens uw lessen. Vul in………… Documentatie Vergeet niet dat internet niet-alles-zaligmakend is en je dikwijls ook een antwoord op je vragen kan krijgen door andere bronnen te raadplegen (handboek, bibliotheek, …)

5 Beoordeling 5 Zelfevaluatie
Je gaat zelf een beoordeling maken van de groepspresentatie, de groepswerking en de werking van jezelf in de groep. Op elk item geef je een score van 1 tot 5. Typ in het juiste scorevakje een ’1’. De presentatie Je beoordeelt zelf de groepspresentatie. Eerst geef je een score op de algemene indruk, vervolgens ga je wat dieper in op de vormgeving, de wetenschappelijkheid en de haalbaarheid van je eindproduct. De groepswerking Nadat je een algemene indruk van de werking in jouw groep hebt gegeven, ga je een quotering geven op de taakverdeling, op het verloop van de timing en op de geest in de groep. Je eigen werking Niet gemakkelijk maar toch ga je jezelf ook evalueren en vooral jezelf als onderdeel van een team (groep). Ook hier ga je na een algemene indruk ook een quotering geven op je taakspanning, de timing en hoe je sociaal tegenover de groep opgesteld stond. Evaluatie door de leerkracht Je bezorgt je zelfevaluatie aan je leerkracht die je werk en je inzet op dezelfde criteria zal beoordelen. Zie ook: evaluatieformulieren (online). 5

6 Afsluiting Beste teamlid
Je hebt tijdens deze webquest heel wat zinvol werk verzet. Hopelijk ben je er in geslaagd jongeren warm te maken voor de ruimtevaart. Proficiat voor je inzet! Wat hebben we geleerd? Beste leerling Heb je je goed ingeleefd in deze opdracht? Dan heb je ongetwijfeld gemerkt dat managers, wetenschappers en technici over een hele reeks competenties (geheel van vaardigheden, kennis en attitudes) moeten beschikken om zo’n project succesvol uit te werken. Taak Kan je een aantal van die competenties opsommen? Leg ze per groep samen en maak een top 10 van competenties voor managers, wetenschappers, wetenschapscommunicatoren en technici . Hou dat lijstje bij voor de lessen over studiekeuze in deel 4 van de wereld aan je voeten.

7 Leerkracht Tips Beste leerkracht
Deze webquest werd in powerpoint opgemaakt. Het staat je vrij de nodige wijzigingen aan te brengen zodat de inhoud beter aansluit bij de doelstellingen en de mogelijkheden van je leerlingen. Mocht je (ingrijpende) wijzigingen aan deze webquest hebben aangebracht en je bent van mening dat die ook zinvol kunnen ingezet worden in andere klassen en scholen, dan horen we het graag. We zetten onze webruimte open om jouw versie te publiceren. Uw suggesties voor verbeteringen horen wij ook altijd graag. De evaluatie kan je zowel op papier, recto/verso afdrukken, als digitaal laten invullen en zelf verwerken. In elk geval vult de leerling eerst de zelfevaluatie in en bezorgt hij dan zijn ingevuld blad aan u. U vult uw evaluatie in en de verhouding waarin het cijfer van de leerling meetelt en u of de pc berekent het eindresultaat. Om aan te tonen dat u met de groep aan de webquest gewerkt hebt, kan u een presentatie van een groep als bewijsstuk in het verslag opnemen en aan de projectcoördinator van de wereld aan je voeten bezorgen.

8 Hierna volgen detailpagina’s
Inleiding Opdracht Verwerking Ter info : Hierna volgen detailpagina’s Elke detailpagina hoort bij één onderdeel van de webquest. Bronnen Beoordeling Afsluiting Leerkracht

9 Opdracht Takenlijst Om de opdracht tot een goed einde de brengen, moeten de volgende functies verdeeld worden over de groepsleden. Als je met minder dan 5 leden bent in je groep kan je 2 functies aan één persoon geven. Je groepeert dan best de wedstrijdmaker en de projectmanager of de wetenschappelijke onderzoeken en de verantwoordelijke technisch dossier. Klik op de functie voor een gedetailleerde taakomschrijving: Projectmanager Wetenschappeljke onderzoeker Wedstrijdmaker (Web)designer Verantwoordelijke technisch dossier Ieder lid van de groep heeft nu specifieke verantwoordelijkheden. Maar het succes van je project hangt in grote mate af van de samenwerking en de loyaliteit in het team. Neem je eigen taken op, maar verschuil je er niet achter!

10 Opdracht Projectmanager
De projectmanager is de eindverantwoordelijke voor het project. Je coördineert de werkzaamheden van alle leden van het team en moet dus op de hoogte zijn van waar je teamleden mee bezig zijn. Je weet van alle aspecten van het project voldoende, zonder specialist te zijn. Je moet enerzijds vertrouwen op de kennis en vaardigheden van de medewerkers maar tegelijk zeer kritisch zijn. Je bent daarom voor de teamleden altijd bereikbaar. Je zit de teamvergaderingen voor en zoekt naar oplossingen voor belangenconflicten tussen de leden van het team. Je bewaakt de voortgang van de werkzaamheden. Je bent ook de eindverantwoordelijke van het geheel. Je verdeelt de taken en zorgt dat alle aspecten van het project evenwaardig worden ingevuld. Je maakt de nodige afspraken met de betrokken leerkrachten en je voert het overleg over de manier van aanpakken; Naar de bronnen

11 Opdracht Wetenschappelijk onderzoeker
Je gebruikt de website van de ESA om de nodige relevante informatie te verzamelen. Je wordt specialist in het thema dat je gekozen hebt en je bent dus in staat om op inhoudelijke vragen van de leerlingen van de 1ste graad te antwoorden. Je controleert de wedstrijd en het technisch dossier op wetenschappelijke correctheid. Naar de bronnen

12 Opdracht Wedstrijdmaker
Je denkt na hoe de wedstrijd in de praktijk zal verlopen. Je verzorgt de praktische organisatie: duur, materiaal voor de praktische proef, beschikbaarheid computerklas, … Je beslist over de vragen en omschrijft duidelijk de praktische opdracht. Je onderhoudt zeer frequent contact met de andere teamleden.

13 Opdracht (Web)designer Je zorgt voor de layout van de wedstrijd.
Je maakt het promotiemateriaal. Alle publicaties zijn afgestemd op de doelgroep.

14 Opdracht Verantwoordelijke wetenschappelijk dossier
Dit dossier wordt aan de leerkracht(en) van de eerste graad bezorgd en biedt hen voldoende achtergrond om: Hun leerlingen te beoordelen De wetenschappelijk relevantie van de wedstrijd te evalueren Je verzorgt de opmaak van dit dossier. Het zal overzichtelijk, beknopt en volledig zijn. Je toetst alles voldoende af met de wetenschappelijk onderzoeker en de wedstrijdmaker.


Download ppt "Inleiding Vak / thema Wetenschappen, Nederlands, Technologie Software"

Verwante presentaties


Ads door Google