De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MARKETING COMMUNICATIE STRATEGIE 2012 Isabelle Bolluyt

Verwante presentaties


Presentatie over: "MARKETING COMMUNICATIE STRATEGIE 2012 Isabelle Bolluyt"— Transcript van de presentatie:

1 MARKETING COMMUNICATIE STRATEGIE 2012 Isabelle Bolluyt

2 WAAR HEBBEN WIJ HET OVER GEHAD?

3 TOT NU TOE In grote lijnen, algemene zin. Het verschil tussen MARKETING en MARKETINGCOMMUNICATIE MERKEN Voor de komende weken: HOOFDSTUK 2 : COMMUNICATIEMIX VAN EEN ONDERNEMING HOOFDSTUK 3: KRITIEK EN REGELGEVING HOOFDSTUK 4 : DE ONDERDELEN VAN EEN MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN HOOFDSTUK 6: DOELGROEPEN HOOFDSTUK 7: DOELSTELLINGEN HOOFDSTUK 8 :STRATEGIE

4 Productieconcept Motto: ‘Als een product goedkoop en volop verkrijgbaar is, verkoopt het vanzelf wel’ Productconcept Motto: ‘Goed product verkoopt zichzelf’ Verkoopconcept Startpunt ligt bij bedrijf, afzet wordt gestimuleerd door verkoopinspanning Marketingconcept Behoefte afnemers centraal stellen Societal marketingconcept (maatschappelijk marketingconcept) ‘Ook lange termijnwelzijn van samenleving centraal stellen’, marketeer poogt dus belangen van consument, bedrijf en samenleving met elkaar in overeenstemming te brengen Van productieconcept naar marketingconcept

5 Behoefte: heeft te maken met tekort aan iets en met sterke neiging dit tekort op te heffen. Marketeer; creëert dit niet! Wens: product dat men wenst Wensen vs behoeften

6 De taken van marketing zijn: het – door marktonderzoek – in kaart brengen van de wensen en behoeften van de doelgroep; het beïnvloeden van en inspelen op de vraag met een uitgekiend marketingbeleid; nazorg, zoals serviceverlening, klachtenbehandeling en onderhouden van contacten. Taken van marketing

7 Indeling marketingplan Titelpagina Executive summary Inhoudsopgave Inleiding Situatie- en SWOT-analyse Ondernemingsstrategie en -doelstellingen

8 Functies van het marketingplan Haalbaarheid beoordelen van doelstellingen en beleid Wie is verantwoordelijk voor welke taken? Welke middelen zijn nodig? Inzicht in verwachte resultaten Voortgang meten en bijsturing van activiteiten

9 MARKETING & COMMUNICATIE BELANG VAN EEN STERK MERK FUNCTIES VAN EEN MERK VOOR DE CONSUMENT MERKIMAGO MISSIE? VERANDERINGEN IN MARKETINGCOMMUNICATIE - de consument heeft de macht - steeds meer op zoek naar onderscheid - Grote reclamebudgetten - doelgroep is overal en nergens

10 PRODUCT EN COMMUNICATIE Succes van MARCOM hangt af van de wijze waarom de strategie is gesmeed tot een geheel met de marcom instrumenten. Slechte productkwaliteit valt NIET te compenseren. Wat voor een product geldt, geldt nog meer voor een dienst. Marcom heeft als functie hier een beeldt te geven aan de consument van wat hij kan verwachten

11 MERKNAAM Producent moet beslissen of zijn producten moeten worden voorzien van merknamen. Dan of het een Productenmerk moet zijn OF een het merk van een winkelbedrijf. HEINEKEN & MARS produceren puur hun eigen productenmerken Bonduelle en UNOX ook winkelmerken. Gescheiden merken of paraplumerken?

12 DUS?

13 KRACHT VAN EEN MERK

14 IS…

15 MARKETING & COMMUNICATIE BELANG VAN EEN STERK MERK FUNCTIES VAN EEN MERK VOOR DE CONSUMENT MERKIMAGO VERANDERINGEN IN MARKETINGCOMMUNICATIE - de consument heeft de macht - steeds meer op zoek naar onderscheid - Grote reclamebudgetten - doelgroep is overal en nergens

16 Uit te drukken in GELD Een samenstel van 7 factoren : INTERNATIONALISATIE LANGETERMIJNTREND ONDERSTEUNING VAN HET MERK JURIDISCHE BESCHERMING marktleiderschap Stabiliteit

17 © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 17

18 MARKETING Communicatie Transparantie Gericht Snel Groot Bereik Creatief Meetbaar Segmentatie Nieuwe generaties Nieuwe gewoontes

19 COMMUNICATIE VAN EEN ONDERNEMING DOELGROEPEN INSTRUMENTEN RECLAME PUBLIC RELATIONS PROMOTIES

20 Communicatiemix van een onderneming Geen directe verkoopdoel Instrumenten Thematisch en Actiematig Synergie Verschillende doelgroepen? Verschillende aanpak Integratie

21 traning mcp werkgevers.nl/genomineerden-2012/ werkgevers-onderzoek/351623/dit-zijn- de-50-populairste-werkgevers-van html Marketing Communicatie Strategie

22 werkgevers.nl/inschrijving2010/genomineerden.html werkgevers.nl/inschrijving2010/genomineerden.html awards-2010.html awards-2010.html traning mcp 2009/10 22 WINNAARS

23 traning mcp 2009/10 23 Marketing Communicatie Strategie MISSIE

24 Een missie: Hoe ziet een bedrijf zich De maatschappelijke functie van een bedrijf De waarden die een bedrijf vertegenwoordigt De plaats van een onderneming temidden van andere bedrijven En hetgeen waar een bedrijf naar streeft. traning mcp 2009/10 24 MISSIE

25 traning mcp 2009/10 25 MISSIE: IMAGO EN IDENTITEIT Beeld kan afwijken van wat een bedrijf aan imago heeft (corporate imago) aan daadwerkelijke identiteit (Corporate Identity). MAAR er mag geen verschil zijn tussen wat een onderneming doet en of zegt. Instrumenten voor Coporate Communicatie zijn: Reclame, PR, Sponsoring, Beurzen en interne communicatie. Beeldvorming voor de consument wordt met name gevormd door een herkenbare huisstijl.

26 traning mcp 2009/10 26 HUISSTIJL e=fvw e=fvw Overgang van Rabobank naar meer persoonlijke identiteit. Corporate communicatie richt zich op meerdere doelgroepen.

27 traning mcp 2009/10 27 DOELGROEPEN CORPORATE COMMUNICATIE Klanten en Prospects Overheid en Politiek Eigen medewerkers Arbeidsmarkt Financiele wereld Publieke opinie Wat mee speelt is vertrouwen (nodig bij hoge prijzen, complexen producten, op maakt gemaakte producten en diensten waarbij kwaliteit niet getoetst kan worden). I.v.m Overheidsmaatregelen, juiste punten onder de aandacht te brengen, regelt een bedrijf namelijk de gewenste richting aka Public Affairs.

28

29 VRAAG Wat is de clown Ronald McDonald van McDonald's? een extra element van de huisstijl een huisstijldrager het beeldmerk het logo

30 VRAAG : Waarin uit zich de gewenste identiteit van een organisatie? de huisstijl de naamsbekendheid het imago het zelfbeeld

31 VRAAG Wat verstaan we onder concerncommunicatie? communicatie gericht op het verbeteren van het productimago communicatie waarbij wordt samengewerkt met andere organisaties communicatie gericht op het imago van de organisatie als geheel communicatie gericht op het eigen personeel

32 LAATSTE VRAAG Wat is een kenmerk van direct marketingcommunicatie? Een indirecte invloed op het koopgedrag. Een specifieke doelgroep kan gericht worden benaderd. Het wordt gebruikt om categoriebehoefte te creëren. Een eenmalig contact met doelgroep

33 © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 33

34 © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 34

35 © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 35

36 © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 36

37 MCM nu? WAAR LIGT DE GRENS? TOOL OF TERROR? SOCIAL OF A SOCIAL DELEN, PROFILEREN OF ANONIEM

38 © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/HoutenCommunicatie Handboek38

39 Bewuste communicatie © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 39

40 De zender heeft niet de intentie te communiceren, maar laat wel een boodschap overkomen bij de ontvanger. © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 40

41  Feedback  Terugkoppeling  Encoderen  Decoderen © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 41

42 © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 42

43 © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 43

44 © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 44

45 © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 45

46 We gingen uit van de zender nu van de ontvanger We richtten ons op de massa nu op one-to-one communicatie We wilden informeren nu communiceren We ontwierpen logo’s nu een visuele identiteit We dachten in tekst nu in beeld We hadden een informatietekort nu een overload We ontwikkelden communicatiemiddelen nu concepten We communiceerden over producten nu over merken We focusten ons op verkopen nu op verbinden We zochten kopers van onze producten nu fans van ons merk © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 46

47 © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 47

48 © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 48

49 Openbare en voor iedereen toegankelijke communicatie Meestal verspreid door technische middelen als radio, tv en kranten Direct contact tussen de communicerende partijen Telefoongesprekken, discussies, chatten De communicatie die een persoon met zichzelf voert Iemand die in gedachten tegen zichzelf praat © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 49

50 © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 50

51 © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 51

52 © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 52

53 © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 53

54 Invloed van Marketingcommunicatie ? Zelfvertrouwen van de consument vs objectieve kwaliteit. (hogere prijs geeft een bepaalde status) of een Superieure productbeleving Calvé communiceert mede om het prijsverschil te rechtvaardigen. traning mcp 2009/10 54

55 Misleidende marktcommunicatie Onjuiste productinformatie Weglaten van productkenmerken Vergelijking met irrelevante of niet genoemde alternatieven Suggestie van producteigenschappen die niet aanwezig zijn Nabootsing van elementen uit een boodschap van een concurrent Appelleren Ophoging van prijzen Belediging van intelligentie LODEN LEEUW traning mcp 2009/10 55

56 UNILEVER

57 ECHINACEA In deze commercial werd betoogd dat recent wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het gebruik van echinacea de kans op verkoudheid met 58% verkleint. In combinatie met vitamine C zou de kans zelfs met 86% afnemen. De RCC kwam tot de conclusie dat de genoemde percentages onjuist zijn en dat consumenten op misleidende wijze werden aangemoedigd om een echinaceaproduct te gaan gebruiken.

58 BREAK

59 WETTEN & REGELS DDMA POSTFILTER, BELMENIET-REGISTER Maandag Vandaag stemt de Tweede Kamer over een aanpassing van de Wet op de Kansspelen. De brief van de DDMA-voorzitter richt zich in het bijzonder op het amendementdat PvdA en GroenLinks hebben ingediend om misleidende reclame door loterijen te voorkomen.het amendement Het zou loterijen niet meer mogen zijn toegestaan om ongevraagd geadresseerde reclame post te versturen.

60 Wet op de kansspelen TEGEN gokzucht Deelnemers moeten invloed op de uitslag uitoefenen door een prestatie Prestatie moet jureerbaar zijn Als het gekoppeld is aan een aankoopverplichting moet de prijs een dienst of een geldbedrag zijn. traning mcp 2009/10 60

61 SWEEPSTAKE Sweepstake zijn folders met ieder een ander nummer en voorafgaand wordt een winnend nummer getrokken. Misleidend karakter van de mailing Consument hoeft niets te doen. De iPod actie van Lays in januari en februari 2006 waarbij codes die te vinden waren in zakken chips. Hierbij gaf Lays ieder uur één iPod weg, niet de code van de potentiële winnaar maakt dat iemand de prijs kan winnen maar het tijdstip waarop een willekeurig code, wel verkregen uit een Lays chipzak, wordt ingevoerd op de website. Zo zijn er van tevoren diverse tijdstippen vastgesteld. De persoon die als eerste op of na dat tijdstip de code invoert wint de prijsiPodLays2006chipswebsite traning mcp 2009/10 61

62 Wet op bescherming persoonsgegevens Hebben betrekking op opslag en gebruik van de gegevens. Consumenten hebben inzage en correctierecht ten aanzien van hun gegevens Antwoordnummer 666 (uitschrijving en of inzage) traning mcp 2009/10 62

63 BENELUX Merkenwet Ingeschreven worden bij het merkenregister Merk heeft een onderscheidend vermogen Modellenwet Handelsnaamwet Auteurswet traning mcp 2009/10 63

64 Warenwet Geeft regels over aanduidingen bij levensmiddelen Strekt zich ook uit tot de verpakking en overige vormen van MCM. traning mcp 2009/10 64

65 Mediawet Het tonen van een merknaam en of merkartikel in een normaal televisie- of radioprogramma. Productplacement Neem soaps, stadions Boetes, berispingen en intrekking zendmachtiging. Sluikreclame – ProductPlacement Product placement werkt alleen als het aan specifieke voorwaarden voldoet. Het merk moet ingebed zijn in het programma en het moet op een logische manier passen. Anders wordt het merk niet onthouden en dat is zonde van al die weggegooide miljoenen. traning mcp 2009/10 65

66 VERGELIJKENDE RECLAME Men mag : Alleen vergelijken met soortgelijke producten De reclame mag niet misleidend of verwarrend zijn Geen verwarring tussen concurrent en aanbieder Geen oneerlijk voordeel trekken uit de bekendheid van een merk of concurrent Geen namaak aanbieden IN VS 40% is vergelijkend, in Nederland het MERK X verhaal

67 HOOFDSTUK 4 ONDERDELEN VAN EEN MCM PLAN

68

69 HOOFDSTUK 5 FASEMODELLEN IN COMMUNICATIEWERKING EXTERNE EN INTERNE PACING DISSONANTIE ATTRIBUTIE HIERARCHIE

70

71

72

73 traning mcp 2009/ VRAGEN


Download ppt "MARKETING COMMUNICATIE STRATEGIE 2012 Isabelle Bolluyt"

Verwante presentaties


Ads door Google