De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De PM/ICD patient op de PACU

Verwante presentaties


Presentatie over: "De PM/ICD patient op de PACU"— Transcript van de presentatie:

1 De PM/ICD patient op de PACU
Roel Beelen, MD Cardio-vasculaire en thoracale heelkunde OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove

2 Trends in device implantation
1989 '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 2006 First ICD implantations per million population

3 Post-op complicatie: Ingreep gerelateerd: Device gerelateerd:

4 Ingreep gerelateerde complicatie:
Pockethemathoom Pneumothorax Hemothorax Tamponade AMI DVT + PE CVA/TIA

5 Pockethematoom: Bij 2 tot 15% in huidige patientenpopulatie (anti-plaquettaire/anti-coagulantia) Onmiddelijke drainage in functie van Grootte hematoom Pijn Risico huidnecrose/wonddehiscentie

6 Pneumothorax: Bij ongeveer 2 tot 5 % patienten
Tgv Seldingerpunctie voor access Bij punctie steeds post-op RX Thorax Drainage in functie van: Collaps long Hemodynamische toestand (CAVE spanningscomponent)

7 Pneumothorax:

8 Hemothorax: Vooral tgv accidentele arteriele punctie
Heelkundige exploratie in functie van: Hoeveelheid bloed Hemodynamische toestand patient

9 Hemothorax:

10 AMI: Tgv de peri-operatieve stress
Na DFT-testing ( VF induceert myocardiale ischemie) Na coronair trauma tgv lead-implantatie Vooral LAD-letsel bij RVOT-leadimplantatie

11 DVT en PE: Thrombogeen: Luchtembool:
Meestal tgv mobiliseren pre-existente thrombus tijdens leadimplantatie Luchtembool: Tgv manipulatie veneuze sheats Bij twijfel onmiddellijk per-op uitvoeren van pulmonalisangiografie

12 Longembool:

13 CVA/TIA: Ten gevolge van aanwezigheid links-rechts shunts
ASD type 1 en 2 VSD Bij DFT testing, toestand van hypotensie

14 Device gerelateerde incidenten:
“… To understand actions, one most know the principles……” Isaac Newton

15 PM versus AICD Pacemaker:
Behandeling van brady-aritmie AICD (Automated Implantable Cardioverter Defibrillator) Behandeling van tachy-aritmie Ingebouwde PM functie

16 PM versus AICD

17 Kostprijs:

18

19 Indicatie voor implant:
PM AICD 2°-3° graads AV blok Sinusknoopziekte Bi- en Tri-fasciculairblock Long QT VT VF Long QT Profylactisch Familiaal Na Ami

20 Pacemaker/AICD Systemen 1-kamer (atriaal/ventriculair)
2-kamer (atrio-ventriculair) 3-kamer (atrio-bi-ventriculair) (CRT-D/P)

21 Internationale conventie

22 Basisprincipes pacing:
Sensing-sensitiviteit Treshold-output Polariteit

23 Sensing/sensitiviteit
De registratie van het electrisch signaal van het hart (A/V) in mV Sensitiviteit: Ingestelde minimum-grens waarboven een PM zal reageren op sensing.

24 Sensing/sensitiviteit

25 Undersensing

26 Treshold/output: Treshold: Output: Synoniem drempel
Minimum energie nodig om myocard te stimuleren Output: Maximum energie die PM kan genereren om myocard te stimuleren.

27 Uni-polaire pacing/sensing:

28 Bi-polaire pacing/sensing:

29 Lead constructie:

30 Conclusie: Sensing: Pacing: Zo weinig mogelijk artefact
BIPOLAIR Pacing: Zo groot mogelijk contact, zo laag mogelijke drempel UNIPOLAIR

31 Normaal DDD-PM ECG:

32 Device gerelateerde complicaties:
Post-op bradycardie Post-op tachy-aritmie VES Pacemaker gemedieerde aritmie VF/VT Spierstimulatie

33 Post-op bradycardie bij PM:
Te lage lower rate Geluxeerde lead Oversensing Hoge pacing-drempel (non-capture)

34 Non-capture:

35 Post-op tachycardie bij PM:
Ventriculaire triggering op VKF/VK flutter PMT Oversensing Geluxeerde lead (VES) T-top pacing

36 Post-op bradycardie bij AICD:
Volledig normaal (lower rate bpm) Geluxeerde lead Undersensing Hoge pacingdrempel

37 Post-op tachycardie AICD:
Supraventriculair: PMT Triggering op VKF/VKFlutter Oversensing Ventriculair: Lead veroorzaakt arrithmie Lead luxatie Mogelijks anti-arritmie werking van toestel T-top pacing

38 VF-behandeling AICD:

39 Anti-tachy pacing AICD:

40 Post-op beleid na PM/AICD implantatie
EKG monitoring/ lange strook EKG Werking device Snelle opsporing van complicatie RX-thorax Wondcontrole Bij incidenten: device analyse

41 Thank you for your attention!


Download ppt "De PM/ICD patient op de PACU"

Verwante presentaties


Ads door Google