De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Najaarsvergadering WCP symposium 29 nov 2013 Nieuwe richtlijn colorectale levermetastase Samenvoeging richtlijnen coloncarcinoom, rectumcarcinoom en colorectale.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Najaarsvergadering WCP symposium 29 nov 2013 Nieuwe richtlijn colorectale levermetastase Samenvoeging richtlijnen coloncarcinoom, rectumcarcinoom en colorectale."— Transcript van de presentatie:

1 Najaarsvergadering WCP symposium 29 nov 2013 Nieuwe richtlijn colorectale levermetastase Samenvoeging richtlijnen coloncarcinoom, rectumcarcinoom en colorectale levermetastase Kees Verhoef, oncologisch chirurg Erasmus MC Mede namens de werkgroep revisie CRC richtlijn

2 Najaarsvergadering WCP symposium 29 nov 2013 Werkgroep Werkgroep (overige leden, vervolg) Dr. H. Martijn (namens NVRO, Catharinaziekenhuis Eindhoven) Mw. H. Rutten (namens NVRO, UMCN Nijmegen) Prof. dr. J. Stoker (namens NVvR, AMC Amsterdam) Prof. dr. H.M.W. Verheul (namens NIV, VUMC Amsterdam) Dr. J. von der Thusen (namens NVVP, MC Haaglanden Den Haag) Prof. dr. E.F.I. Comans (namens NVNG, VUMC Amsterdam) Drs. T. van Os (namens VKGN, AMC Amsterdam) Dhr. Wiersma (namens NHG) M.A.M. Frasa, PhD (namens NVKC, Groene Hart Ziekenhuis Gouda) Mw. J. Pon (namens NFK) Mw. A. Cranendonk (namens NFK) Revisie colorectale levermetastasen A.R. van Erkel (namens NVVR, LUMC Leiden) Dr. C. Verhoef (namens NVVH, Erasmus MC Rotterdam) Mevr. dr. A. Mendez Romero (namens NVRO, Erasmus MC Rotterdam) Ondersteuning Mw. S. Janssen-van Dijk, secretaresse IKNL V oorzitter Mw. dr. C.A.M. Marijnen, Radiotherapeut, LUMC Leiden Procesbegeleider/contactpersoon Drs. T. (Thijs) van Vegchel, adviseur richtlijnen IKNL t.vanvegchel@iknl.nl 06 549 33 424 Drs. A.Y. (Anne) Steutel, projectmedewerker IKNL a.steutel@iknl.nl 030 230 55 32 a.steutel@iknl.nl Kerngroep Mw. dr. R.G.H. Beets-Tan (namens NVvR, MUMC Maastricht) Mw. dr. I.D. Nagtegaal (namens NVVP, UMCN Nijmegen) Dr. F.T.M. Peters (namens NVMDL, UMCG Groningen) Prof. dr. C.J.A. Punt (namens NIV, AMC Amsterdam) Dr. P.J. Tanis (namens NVvH, AMC Amsterdam) Mw. S. de Bruijn (namens V&VN oncologie, RDGG Delft) Werkgroep (overige leden) E.J.R. de Graaf (namens NVvH, IJssellandziekenhuis Capelle aan de IJssel) Dr. H.J.T. Rutten (namens NVvH, Catharinaziekenhuis Eindhoven)

3 Najaarsvergadering WCP symposium 29 nov 2013 Revisie van de richtlijnen Coloncarcinoom (2008) Rectumcarcinoom (2008) Colorectale levermetastasen (2006) Evidence Based 11 onderwerpen met methodoloog uitgewerkt volgens de regels van evidence based medicine Consensus Based Update van overige hoofdstukken

4 Najaarsvergadering WCP symposium 29 nov 2013 Op deze manier zou het praatje het meest informatief zijn Colorectale Levermetastasen Maar dan werd het wel een heel kort praatje OUD NIEUW

5 Najaarsvergadering WCP symposium 29 nov 2013 Colorectale Levermetastasen OUD NIEUW ≈ ≈ Niveau 3 en 4

6 Najaarsvergadering WCP symposium 29 nov 2013 Colorectale Levermetastasen Waar is in Nederland de meeste discussie over; * Criteria resectabiliteit * Waarde van PET-CT * Rol van peri-operatieve CTx

7 Najaarsvergadering WCP symposium 29 nov 2013 Colorectale Levermetastasen Iedere patiënt met colorectale levermetastasen dient te worden besproken met een centrum met expertise ten aanzien van leverchirurgie, lokale behandelingstechnieken van de lever en het (gemetastaseerde) colorectale carcinoom.

8 Najaarsvergadering WCP symposium 29 nov 2013 Colorectale Levermetastasen Criteria resectabiliteit; * Bij een gezonde lever moet 20% restvolume overblijven. * Indien onvoldoende leverparenchym; inductie systemische therapie en/of vena-porta embolisatie en/of “two-stage” resecties overwegen. * Geen absolute contra-indicaties zijn; bilobair, aantal, grootte, synchroniciteit, extra-hepatische metastasen, stadium primaire tumor, leeftijd, CEA, marge en een recidief.

9 Najaarsvergadering WCP symposium 29 nov 2013 Colorectale Levermetastasen

10 Najaarsvergadering WCP symposium 29 nov 2013 Colorectale Levermetastasen

11 Najaarsvergadering WCP symposium 29 nov 2013 Colorectale Levermetastasen

12 Najaarsvergadering WCP symposium 29 nov 2013 Does Surgery improve outcome Colorectal Liver metastases CAIRO and CAIRO 2 data; liver only metastases Database partial liver resections UMC St Radboud en Erasmus MC “Case – Matched” (number and size of metastases, primary tumor, interval primary-metastases, CEA, no extra hepatic disease, no neo adjuvant CTx) Colorectale Levermetastasen

13 Najaarsvergadering WCP symposium 29 nov 2013 Does Surgery improve outcome Colorectal Livermetastases

14 Najaarsvergadering WCP symposium 29 nov 2013 Low Risk Group 01224364860 Resection low risk4545383221139 Chemotherapy low risk4843301781 Does Surgery improve outcome Colorectal Livermetastases Colorectale Levermetastasen

15 Najaarsvergadering WCP symposium 29 nov 2013 01224364860 Resection high risk695133241712 Chemotherapy high risk66532815101 High Risk Group Does Surgery improve outcome Colorectal Livermetastases Colorectale Levermetastasen

16 Najaarsvergadering WCP symposium 29 nov 2013 Only CTx responders. 5 year survival rates non-operative +/- 20% 5 yr survival rates after resection +/- 60% Does Surgery improve outcome Colorectal Livermetastases Colorectale Levermetastasen

17 Najaarsvergadering WCP symposium 29 nov 2013 Colorectale Levermetastasen Niveau 3 Er zijn aanwijzingen dat aantal metastasen geen absolute contra-indicatie is voor resectie. Aanbevelingen Iedere patiënt met colorectale levermetastasen dient te worden besproken met een centrum met expertise ten aanzien van leverchirurgie, lokale behandelingstechnieken van de lever en het (gemetastaseerde) colorectale carcinoom. Partiële leverresectie heeft de voorkeur boven alleen systemische therapie bij patiënten die voldoen aan de criteria voor resectabiliteit.

18 Najaarsvergadering WCP symposium 29 nov 2013 Colorectale Levermetastasen AGE

19 Najaarsvergadering WCP symposium 29 nov 2013 Colorectale Levermetastasen www.livermetsurvey.org

20 Najaarsvergadering WCP symposium 29 nov 2013 Colorectale Levermetastasen Niveau 3 Er zijn aanwijzingen dat een oudere leeftijd (>70 jaar) geen absolute contra-indicatie is voor resectie. Aanbevelingen Iedere patiënt met colorectale levermetastasen dient te worden besproken met een centrum met expertise ten aanzien van leverchirurgie, lokale behandelingstechnieken van de lever en het (gemetastaseerde) colorectale carcinoom. Partiële leverresectie heeft de voorkeur boven alleen systemische therapie bij patiënten die voldoen aan de criteria voor resectabiliteit..

21 Najaarsvergadering WCP symposium 29 nov 2013 Colorectale Levermetastasen

22 Najaarsvergadering WCP symposium 29 nov 2013 Eur J Cancer 2012

23 Najaarsvergadering WCP symposium 29 nov 2013 Eur J Cancer 2012

24 Najaarsvergadering WCP symposium 29 nov 2013 Colorectale Levermetastasen Niveau 3 Er zijn aanwijzingen dat een selecte groep van patiënten met extrahepatische ziekten een 5-jaarsoverleving hebben tussen de 19 en 36%. Aanbevelingen Iedere patiënt met colorectale levermetastasen dient te worden besproken met een centrum met expertise ten aanzien van leverchirurgie, lokale behandelingstechnieken van de lever en het (gemetastaseerde) colorectale carcinoom. Partiële leverresectie heeft de voorkeur boven alleen systemische therapie bij patiënten die voldoen aan de criteria voor resectabiliteit.

25 Najaarsvergadering WCP symposium 29 nov 2013 Colorectale Levermetastasen Initial unresectable metastases

26 Najaarsvergadering WCP symposium 29 nov 2013 Colorectale Levermetastasen

27 Najaarsvergadering WCP symposium 29 nov 2013 Colorectale Levermetastasen Niveau 2 Schema’s met combinatie chemotherapie (doublet of eventueel triplet) in combinatie met targeted therapie geven de grootste kans op een objectieve respons. Er is geen optimaal schema chemotherapie + targeted therapie aan te geven voor patiënten die in aanmerking lijken te komen voor een secundaire resectie van levermetastasen. Aanbevelingen Iedere patiënt met colorectale levermetastasen dient te worden besproken met een centrum met expertise ten aanzien van leverchirurgie, lokale behandelingstechnieken van de lever en het (gemetastaseerde) colorectale carcinoom. Partiële leverresectie heeft de voorkeur boven alleen systemische therapie bij patiënten die voldoen aan de criteria voor resectabiliteit.

28 Najaarsvergadering WCP symposium 29 nov 2013 Colorectale Levermetastasen Waar is in Nederland de meeste discussie over; Criteria resectabiliteit Rol van peri-operatieve CTx Waarde van PET-CT

29 Najaarsvergadering WCP symposium 29 nov 2013 One pivotal trial in the World Resectable Colorectal Livermetastases No extra hepatic disease < 5 metastases Surgery Versus CTx Surgery CTx Lancet 2008;371:1007-1016 Colorectale Levermetastasen

30 Najaarsvergadering WCP symposium 29 nov 2013 Lancet 2008;371:1007-1016 One pivotal trial in the World Colorectale Levermetastasen

31 Najaarsvergadering WCP symposium 29 nov 2013 Pts who died, despite adjuvant CTx (48.8%) Pts alive by Local Treatment alone, thus overtreated with CTx (47.8%) Pts benefit of CTx (3.4%) Colorectale Levermetastasen Lancet Oncol 2013; 14: 1208–15

32 Najaarsvergadering WCP symposium 29 nov 2013 Niveau 2 Perioperatieve oxaliplatin-bevattende chemotherapie geeft een winst in ziekte-vrije maar niet in totale overleving bij patiënten die een radicale resectie ondergaan van colorectale levermetastasen. Er is geen duidelijke voorkeur voor perioperatieve ten opzichte van postoperatieve chemotherapie. Colorectale Levermetastasen Aanbevelingen Bij primair resectabele metastasen wordt perioperatieve of adjuvante chemotherapie wordt op grond van de huidige resultaten niet als standaardbehandeling beschouwd.

33 Najaarsvergadering WCP symposium 29 nov 2013 Colorectale Levermetastasen Waar is in Nederland de meeste discussie over; Criteria resectabiliteit Rol van peri-operatieve CTx Waarde van PET-CT

34 Najaarsvergadering WCP symposium 29 nov 2013 Colorectale Levermetastasen PET-CT; Niveau 1 Ten tijde van resectie van de primaire tumor kan door middel van een spiraal CT of MRI van de lever een goede uitgangssituatie verkregen worden. Aanbevelingen Er is op dit moment geen plaats is voor FDG-PET als primair diagnostische modaliteit bij de detectie van levermetastasen. Echter als er twijfels zijn over de aard van de laesies op CT of MRI onderzoeken, kan overwogen worden om additioneel een FDG-PET onderzoek te verrichten.

35 Najaarsvergadering WCP symposium 29 nov 2013 Colorectale Levermetastasen PET-CT; Niveau 2 Het detecteren van extra-hepatische metastasen bij patiënten met verdenking op, of aangetoonde levermetastasen van primair colorectaal carcinoom heeft de FDG PET-CT een hogere sensitiviteit dan CT. Niveau 2 Bij patiënten met lokaal in opzet curatief te behandelen levermetastasen van colorectaal carcinoom leidt aanvullende diagnostiek met FDG PET-CT in 13%-21% van de patiënten tot aanpassing van het behandelbeleid.

36 Najaarsvergadering WCP symposium 29 nov 2013 Colorectale Levermetastasen PET-CT; Aanbevelingen Bij colorectale levermetastasen, die op grond van CT thorax en abdomen als lokaal behandelbaar beschouwd worden, dient een FDG PET(-CT) als aanvullend onderzoek overwogen te worden om eventuele extrahepatische metastasering aan te tonen die tot verandering van de behandeling kan leiden.

37 Najaarsvergadering WCP symposium 29 nov 2013 Take home message: Always consider surgical treatment in metastasized CRC Liver Surgery for Colorectal Metastases

38 Najaarsvergadering WCP symposium 29 nov 2013 Questions?

39 Najaarsvergadering WCP symposium 29 nov 2013 Pre-Operative PET scan? Systemic review/meta-analysis demonstrated change in clinical management could be expected after a FDG-PET-scan in up to 30% of patients.* Recent RCT (n=404 pts): 93% had partial liver resection in both arms** Our population and prognosis? *Wiering et al. Cancer 2005 **Mouton et al. JCO 2011

40 Najaarsvergadering WCP symposium 29 nov 2013 N= 665 pts 206 pts PET + versus 459 pts PET – Corrected for Clinical Risk Scores

41 Najaarsvergadering WCP symposium 29 nov 2013 Conclusie


Download ppt "Najaarsvergadering WCP symposium 29 nov 2013 Nieuwe richtlijn colorectale levermetastase Samenvoeging richtlijnen coloncarcinoom, rectumcarcinoom en colorectale."

Verwante presentaties


Ads door Google