De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wouter de Groot Kamer van Koophandel Noord-Nederland De Beuk - Garyp 26-04-2010 De Kamer van Koophandel Presentatie Ondernemersvereniging Garijp.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wouter de Groot Kamer van Koophandel Noord-Nederland De Beuk - Garyp 26-04-2010 De Kamer van Koophandel Presentatie Ondernemersvereniging Garijp."— Transcript van de presentatie:

1 Wouter de Groot Kamer van Koophandel Noord-Nederland De Beuk - Garyp 26-04-2010 De Kamer van Koophandel Presentatie Ondernemersvereniging Garijp

2 2 Wouter de Groot 30 jaar, Bedrijfskundige - RUG Fries, geboren in Wergea Regiomanager NO-Fryslan Adviseur Regionale Economie – Onderwijs WOUTER DE GROOT 088-585 1157 06-20598240 wouter.de.groot@kvk.nl

3 3 Onderwerpen - De Kamer van Koophandel algemeen - Economische cijfers Tytjerksteradiel, NO-Fryslan, Nederland - Wat doet de Kamer van Koophandel - Regionale werkzaamheden en projecten - Vragen en opmerkingen

4 4 12 Kamers van Koophandel 4 vestigingen Noord-Nederland KvK Nederland in Woerden

5 5 Kamer van Koophandel > Taken: 1. Stimuleren via Regiostimulering 2. Registreren via Handelsregister(wet) 3. Informeren via Bedrijfsvoorlichting Doelstelling: Stimuleren en ondersteunen van succesvol en vernieuwend ondernemerschap Registreren Informeren Stimuleren

6 6 index 1984 = 100 Stand van zaken Noord-Fryslân Ontwikkeling werkgelegenheid (fulltime banen, 1984-2009) Economische Cijfers

7 7 index 1998 = 100 Ontwikkeling werkgelegenheid (fulltime banen, 1998-2009)

8 8 Sectorsamenstelling werkgelegenheid totale economie (2009)

9 9 Bedrijven per 1000 inwoners (20-64 jr) (2009)

10 10 Banen per 1000 inwoners (20-64 jr) (2009)

11 11 Oprichtingen en opheffingen T-diel Bron: KvK, Handelsregister/Regiobase

12 12 Bedrijven per 1.000 inw van 20-65 jr in Tytsjerksteradiel (2009) Bron: KvK, Handelsregister-Regio-info; CBS

13 13 Bron: KvK Friesland (Regio-info) Bedrijfsleven: werkgelegenheid naar sector (2009) Bron: KvK, Handelsregister/Regio-info

14 14 Wat doet de KvK > Individuele voorlichting Korte voorlichtingsgesprekken aan de balie/telefoon/mail Maatwerk-gesprekken (bedrijfsvoering, markt, bedrijf/overheid) Spreekuren (juridisch, subsidie, accountant, uitvinders) > Overige producten aan individuele ondernemers Handelsregister- en jaarstukkeninzage Adressen Branche- en regiogegevens Documentatiecentrum “Wat zit er achter de envelop?”

15 15 Wat doet de KvK > Collectieve voorlichting Informatiebijeenkomsten Seminars Evenementen zoals Startersdag, Internationale Handelsdag, Overdracht & Overname-dag, Wet en Regelgeving-dag, Onderwijsdebat enz. > Export Exportdocumenten WIN!: handelsmissies, netwerkactiviteiten, beurzen, advies, seminars Prepare to Start > Overige producten: Mentortraject Strategisch ondernemerschap KIND – Kennis Intensief Netwerk Doorgroeiers Ondernemen in zwaar weer “Wat zit er achter de envelop?”

16 16 Wat doet de KvK > Producten voor collectieven Begeleiding ondernemersverenigingen Adviseur inzake regio-economische vraagstukken Verzorgen lezingen en bijeenkomsten Koopstromenonderzoek Kenniscentrum Informatie fondsvormingen Bijeenkomst bestuurders ondernemersverenigingen > Stimuleringsprojecten en evenementen Vermindering regeldruk Innovatie in Bedrijfsvoering Parkmanagement Criminaliteitsbeheersing/Keurmerk Veilig Ondernemen Haal winst uit… GFO Stimuleringsproject MKB “Wat zit er achter de envelop?”

17 17 Wat doet de KvK > Onderwijsadvisering: - Onderwijs en Bedrijfsleven Versterken en stimuleren van de kenniscirculatie tussen beide partijen, hoe kun je meer van elkaar leren en profiteren! - Onderwijs en Arbeidsmarkt Afstemming onderwijs en toekomstige arbeidsmarkt, wat is de vraag van het bedrijfsleven op de toekomstige arbeidsmarkt en hoe stem je dat goed op elkaar af. - Onderwijs en Ondernemerschap Het stimuleren van zelfstandig ondernemerschap en een ondernemende houding bij leerlingen in studenten. “Wat zit er achter de envelop?”

18 18 Wat doet de KvK > Overheidsadvisering Informatieverstrekking en beleidsbeïnvloeding (ruimtelijke ordening, bedrijventerreinen, verkeer en vervoer, detailhandel) Gezamenlijke projecten Beïnvloeding houding t.o.v. bedrijfsleven (overleg wethouders en ambtenaren) > Andere thema’s: Recreatie & Toerisme Regiomarketing Duurzaamheid / MVO (Fair Trade) Detailhandel Lokale lasten “Wat zit er achter de envelop?”

19 19 Regionale werkzaamheden en projecten Activiteitenplan 2010 > Noordelijk startersproject en Kennis Intensief Netwerk Doorgroeiers > Regiomanagement voor ondernemers > Haal winst uit bijeenkomsten in Eemshaven, Harlingen, Hoogeveen en de Bouw etc. > Slimmer werken8.nl project met NOM, Syntens, TCNN, VNO-NCW, MKB, CNV en FNV > Regiovisie “Noorderlicht”

20 20 Groot Ondernemerscongres NO-Friesland 01-02-2010 GFO Surhuisterveen 7-10-2009 Ondernemersprijs Noordoost Friesland 26-06-2009 Conferentie Esonstad – Gouden driehoek 28-10-2009

21 21 Sociaal Economisch Masterplan > Plan gericht op 5 peilers voor de regio Noordoost- Friesland. Nog in concept, wordt 19 mei gepresenteerd! 1. Infrastructuur breed 2. Leefbaarheid, woonwerkklimaat, duurzaamheid 3. Recreatie en Toerisme 4. Regiomarketing 5. Versterken MKB-bedrijfsleven, relatie onderwijs-bedrijfsleven

22 22 Platform de Gouden Driehoek > Samenwerking tussen de 3 O´s - Ondernemers - Overheid - Onderwijs > Projecten: - Net-Nix - Creëren database bedrijfsleven - Onderzoek Onderwijs en Bedrijfsleven - “Techniek” promoten in de regio - Overdracht en Overname

23 23 Ondernemersfondsmodellen > Gelden die een gemeente ophaalt, via een voor alle ondernemers verplichte gemeentelijke belasting of heffing waaraan iedereen meebetaald, georganiseerd of niet. > 3 mogelijkheden om een Ondernemersfonds te creëren: - Verhoging OZB, Leidse-model - BIZ-wet - Reclamebelasting > Gelden komen (afhankelijk van het model) ten goede aan alle ondernemers in het betreffende gebied voor collectieve gezamenlijke zaken: Centrumactiviteiten- Onderhoud en beveiliging Sinterklaasintocht- Promotie en marketing Kerstversiering- enz… zelf te bepalen Ondernemersfondsen: - Surhuisterveen - Bolsward - Leeuwarden - Sneek - Dokkum - Kollum - Burgum - Heerenveen

24 24 Toekomstige initiatieven in de regio > Opzetten netwerken in de regio NO, op het gebied van: - Versterken regionaal bedrijfsleven - ONOF - Export – Internationale Handel (H&I) - Recreatie en Toerisme - Duurzaamheid - ZZP´ers - Startersproject in de regio

25 25 Subsidiemogelijkheden voor ondernemers Verschillende ingangen en mogelijkheden: 1)Antwoord voor bedrijven.nl 2)123subsidie.nl – SNN 3)Subsidiespreekuur KvK

26 26 Hoofdvragen van vanavond: Waar heeft u, als ondernemer, behoefte aan? Wat moet er volgens u hier in de regio gebeuren?

27 27 Vragen en opmerkingen?

28 28 BEDANKT VOOR UW AANDACHT Voor meer informatie: Wouter de Groot Regiomanager Noord Oost Fryslân 088-585-1157 Wouter.de.groot@kvk.nl


Download ppt "Wouter de Groot Kamer van Koophandel Noord-Nederland De Beuk - Garyp 26-04-2010 De Kamer van Koophandel Presentatie Ondernemersvereniging Garijp."

Verwante presentaties


Ads door Google