De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Kamer van Koophandel

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Kamer van Koophandel"— Transcript van de presentatie:

1 De Kamer van Koophandel
Presentatie Ondernemersvereniging Garijp Wouter de Groot Kamer van Koophandel Noord-Nederland De Beuk - Garyp

2 Wouter de Groot 30 jaar, Bedrijfskundige - RUG
Fries, geboren in Wergea Regiomanager NO-Fryslan Adviseur Regionale Economie – Onderwijs WOUTER DE GROOT 2

3 Onderwerpen De Kamer van Koophandel algemeen
Economische cijfers Tytjerksteradiel, NO-Fryslan, Nederland Wat doet de Kamer van Koophandel Regionale werkzaamheden en projecten Vragen en opmerkingen 3

4 12 Kamers van Koophandel 4 vestigingen Noord-Nederland KvK Nederland
in Woerden 4

5 Kamer van Koophandel Stimuleren Registreren Informeren Taken:
Stimuleren via Regiostimulering Registreren via Handelsregister(wet) Informeren via Bedrijfsvoorlichting Doelstelling: Stimuleren en ondersteunen van succesvol en vernieuwend ondernemerschap Registreren Informeren Stimuleren 5

6 Economische Cijfers Stand van zaken Noord-Fryslân Ontwikkeling werkgelegenheid (fulltime banen, ) index 1984 = 100 6

7 Ontwikkeling werkgelegenheid (fulltime banen, 1998-2009)
index 1998 = 100 7

8 Sectorsamenstelling werkgelegenheid totale economie (2009)
8

9 Bedrijven per 1000 inwoners (20-64 jr) (2009)
Dat kun je ook doen met alle bedrijven en dan zie je: In Boarnsterhim veel bedrijven: Veel industrie, enz. 9

10 Banen per 1000 inwoners (20-64 jr) (2009)

11 Oprichtingen en opheffingen T-diel
Bron: KvK, Handelsregister/Regiobase 11

12 Bedrijven per 1.000 inw van 20-65 jr in Tytsjerksteradiel (2009)
Bron: KvK, Handelsregister-Regio-info; CBS 12

13 Bedrijfsleven: werkgelegenheid naar sector (2009)
Bron: KvK, Handelsregister/Regio-info 13 Bron: KvK Friesland (Regio-info)

14 Wat doet de KvK Individuele voorlichting
Korte voorlichtingsgesprekken aan de balie/telefoon/mail Maatwerk-gesprekken (bedrijfsvoering, markt, bedrijf/overheid) Spreekuren (juridisch, subsidie, accountant, uitvinders) Overige producten aan individuele ondernemers Handelsregister- en jaarstukkeninzage Adressen Branche- en regiogegevens Documentatiecentrum “Wat zit er achter de envelop?” 14

15 Wat doet de KvK Collectieve voorlichting Export Overige producten:
Informatiebijeenkomsten Seminars Evenementen zoals Startersdag, Internationale Handelsdag, Overdracht & Overname-dag, Wet en Regelgeving-dag, Onderwijsdebat enz. Export Exportdocumenten WIN!: handelsmissies, netwerkactiviteiten, beurzen, advies, seminars Prepare to Start Overige producten: Mentortraject Strategisch ondernemerschap KIND – Kennis Intensief Netwerk Doorgroeiers Ondernemen in zwaar weer “Wat zit er achter de envelop?” 15

16 Wat doet de KvK Producten voor collectieven
Begeleiding ondernemersverenigingen Adviseur inzake regio-economische vraagstukken Verzorgen lezingen en bijeenkomsten Koopstromenonderzoek Kenniscentrum Informatie fondsvormingen Bijeenkomst bestuurders ondernemersverenigingen Stimuleringsprojecten en evenementen Vermindering regeldruk Innovatie in Bedrijfsvoering Parkmanagement Criminaliteitsbeheersing/Keurmerk Veilig Ondernemen Haal winst uit… GFO Stimuleringsproject MKB “Wat zit er achter de envelop?” 16

17 Wat doet de KvK Onderwijsadvisering: - Onderwijs en Bedrijfsleven
Versterken en stimuleren van de kenniscirculatie tussen beide partijen, hoe kun je meer van elkaar leren en profiteren! - Onderwijs en Arbeidsmarkt Afstemming onderwijs en toekomstige arbeidsmarkt, wat is de vraag van het bedrijfsleven op de toekomstige arbeidsmarkt en hoe stem je dat goed op elkaar af. - Onderwijs en Ondernemerschap Het stimuleren van zelfstandig ondernemerschap en een ondernemende houding bij leerlingen in studenten. “Wat zit er achter de envelop?” 17

18 Wat doet de KvK Duurzaamheid / MVO (Fair Trade) Overheidsadvisering
Informatieverstrekking en beleidsbeïnvloeding (ruimtelijke ordening, bedrijventerreinen, verkeer en vervoer, detailhandel) Gezamenlijke projecten Beïnvloeding houding t.o.v. bedrijfsleven (overleg wethouders en ambtenaren) Andere thema’s: Recreatie & Toerisme Regiomarketing Duurzaamheid / MVO (Fair Trade) Detailhandel Lokale lasten “Wat zit er achter de envelop?” 18

19 Regionale werkzaamheden en projecten Activiteitenplan 2010
Noordelijk startersproject en Kennis Intensief Netwerk Doorgroeiers Regiomanagement voor ondernemers Haal winst uit bijeenkomsten in Eemshaven, Harlingen, Hoogeveen en de Bouw etc. Slimmer werken8.nl project met NOM, Syntens, TCNN, VNO-NCW, MKB, CNV en FNV Regiovisie “Noorderlicht” 19

20 Groot Ondernemerscongres NO-Friesland 01-02-2010
GFO Surhuisterveen Groot Ondernemerscongres NO-Friesland Ondernemersprijs Noordoost Friesland Conferentie Esonstad – Gouden driehoek 20

21 Sociaal Economisch Masterplan
Plan gericht op 5 peilers voor de regio Noordoost- Friesland. Nog in concept, wordt 19 mei gepresenteerd! Infrastructuur breed Leefbaarheid, woonwerkklimaat, duurzaamheid Recreatie en Toerisme Regiomarketing Versterken MKB-bedrijfsleven, relatie onderwijs-bedrijfsleven 21

22 Platform de Gouden Driehoek
Samenwerking tussen de 3 O´s - Ondernemers - Overheid - Onderwijs Projecten: - Net-Nix - Creëren database bedrijfsleven - Onderzoek Onderwijs en Bedrijfsleven - “Techniek” promoten in de regio - Overdracht en Overname 22

23 Ondernemersfondsmodellen
Ondernemersfondsen: Surhuisterveen Bolsward Leeuwarden Sneek Dokkum Kollum Burgum Heerenveen Ondernemersfondsmodellen Gelden die een gemeente ophaalt, via een voor alle ondernemers verplichte gemeentelijke belasting of heffing waaraan iedereen meebetaald, georganiseerd of niet. 3 mogelijkheden om een Ondernemersfonds te creëren: - Verhoging OZB, Leidse-model - BIZ-wet - Reclamebelasting Gelden komen (afhankelijk van het model) ten goede aan alle ondernemers in het betreffende gebied voor collectieve gezamenlijke zaken: Centrumactiviteiten - Onderhoud en beveiliging Sinterklaasintocht - Promotie en marketing Kerstversiering - enz… zelf te bepalen 23

24 Toekomstige initiatieven in de regio
Opzetten netwerken in de regio NO, op het gebied van: - Versterken regionaal bedrijfsleven - ONOF - Export – Internationale Handel (H&I) - Recreatie en Toerisme - Duurzaamheid - ZZP´ers - Startersproject in de regio 24

25 Subsidiemogelijkheden voor ondernemers
Verschillende ingangen en mogelijkheden: Antwoord voor bedrijven.nl 123subsidie.nl – SNN Subsidiespreekuur KvK 25

26 Hoofdvragen van vanavond:
Waar heeft u, als ondernemer, behoefte aan? Wat moet er volgens u hier in de regio gebeuren? 26

27 Vragen en opmerkingen? 27

28 BEDANKT VOOR UW AANDACHT
Voor meer informatie: Wouter de Groot Regiomanager Noord Oost Fryslân 28


Download ppt "De Kamer van Koophandel"

Verwante presentaties


Ads door Google