De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Interculturalisatie & Voetbal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Interculturalisatie & Voetbal."— Transcript van de presentatie:

1 Interculturalisatie & Voetbal

2 Introductie El Mamoun Loukili
Interventie coach bij de GGZ-SVG (justitieel verslavingsreclassering) Afkomst: Nedermaroc Coach en adviseur Projectleider “kleurrijk kader” NSA Projectadviseur Tijd voor Korfbal (Atletiekunie, KNZB)

3 Doelstellingen Aan het eind van de avond hebben de deelnemers:
een beter beeld gekregen over hun eigen valkuilen t.a.v. allochtonen/autochtonen meer kennis over en inzicht in verschillende culturen om integratie te vergroten meer handvatten om praktisch aan de slag te gaan

4 Onbekend maakt onbemind..
Door contact wordt onbekend ... bekend en eenmaal bekend wordt onbemind ... bemind.

5 Knelpunten moeilijk contact maken/leggen met allochtone ouders
bij ouderavonden komen bijna geen allochtone ouders clubs weten niet hoe allochtone ouders te kunnen benaderen, laat staan bij de vereniging te betrekken; werving voor bestuur, kader, commissies enz. - weinig allochtone vrijwilligers - afspiegeling samenstelling v.s. de vereniging weinig betrokkenheid met de vereniging bij wedstrijden zijn er weinig allochtone ouders die rijden naar uitwedstrijden informatie zoals folders en reglementen zijn niet altijd begrijpelijk voor allochtonen

6 Uitdagingen moeilijk contact maken/leggen met allochtone ouders
bij ouderavonden komen bijna geen allochtone ouders clubs weten niet hoe allochtone ouders te kunnen benaderen, laat staan bij de vereniging te betrekken; werving voor bestuur, kader, commissies enz. - weinig allochtone vrijwilligers - afspiegeling samenstelling v.s. de vereniging weinig betrokkenheid met de vereniging bij wedstrijden zijn er weinig allochtone ouders die rijden naar uitwedstrijden informatie zoals folders en reglementen zijn niet altijd begrijpelijk voor allochtonen

7 Wat is Integratie???

8 Een persoon of groep is geïntegreerd in de Nederlandse samenleving wanneer er sprake is van gelijke juridische positie, gelijkwaardige deelname op sociaal-economisch terrein, kennis van de Nederlandse taal en wanneer gangbare waarden, normen en gedragspatronen worden gerespecteerd. Integratie is een tweezijdig proces: enerzijds wordt van nieuwkomers verwacht dat zij bereid zijn te integreren, anderzijds moet de Nederlandse samenleving die integratie mogelijk maken.

9 Intelligentietest Welke tijd zal de volgende (5e) klok aangeven?

10 Beeldvorming Bewustwording van je eigen valkuilen t.a.v. allochtonen
Beeldvorming verbeteren

11 Geluidsfragment Opdracht: - Wat is je algemeen oordeel over de vader?
Wat is je oordeel over de verenigingsondersteuner? Wat doet hij goed? Wat kan hij beter doen?

12 We zijn allemaal gelijkwaardig, …
maar we zijn zeker niet gelijk.

13 Uitdagingen moeilijk contact maken/leggen met allochtone ouders
bij ouderavonden komen bijna geen allochtone ouders clubs weten niet hoe allochtone ouders te kunnen benaderen, laat staan bij de vereniging te betrekken; werving voor bestuur, kader, commissies enz. - weinig allochtone vrijwilligers - afspiegeling samenstelling v.s. de vereniging weinig betrokkenheid met de vereniging bij wedstrijden zijn er weinig allochtone ouders die rijden naar uitwedstrijden informatie zoals folders en reglementen zijn niet altijd begrijpelijk voor allochtonen

14 Wie heeft de oplossing????

15 Persoonlijke benadering!!??
Peer-to-peer (volgens rolmodel) Outreachend werken (buiten je verenigingsgrenzen)

16 Casus Quick Ouderavond voetbalvereniging Quick woensdag 1 april 2009
Aantal ouders: 17, zowel vaders als moeders van verschillende culturen.

17 Fijnmazige of WIJ- en Grofmazige of IK-culturen

18 Het onderstaande schema geeft een overzicht van de belangrijkste
verschillen tussen fijnmazige of wij-culturen en grofmazige of ik-culturen. F-CULTUREN G-CULTUREN Het individu en zijn omgeving Groepsafhankelijkheid Individualiteit Extern geweten Intern geweten Externe remmingen Interne remmingen Schaamte Schuld

19 F G Groepseer: Persoonlijk succes: - familie - prestaties
Status en aanzien F G Groepseer: Persoonlijk succes: - familie prestaties - eervol gedrag/rol - persoonlijkheid - zichtbare rijkdom - innerlijke rijkdom - sekse - leeftijd (eerbied voor ouderdom) (verheerlijking van jeugd) Opvoeding: Opvoeding: - angst voor schaamte - angst voor schuld - veel dwingend - veel discussie/uitleg - betonen van respect - nadruk op gelijkheid - kennen van plaats in groep - ontplooiing individu

20 Gedrag en beoordeling Afhankelijk van rol Afhankelijk van
F G Afhankelijk van rol Afhankelijk van persoonlijkheid Beleefdheid Openheid Betrekkingsaspect Inhoudelijk aspect Onbekenden gewantrouwd Oordeel over onbekenden staat nog niet vast Emotioneel Rationeel

21 Maatschappij F G Maatschappelijke positie afhankelijk van Maatschappelijke positie afhankelijk van Afkomst Prestaties Weinig sociale mobiliteit Grote sociale mobiliteit Regels afhankelijk van persoon en situatie Regels voor iedereen altijd gelijk Eer en status: uiterlijk Eer en status: innerlijk Scherpe scheidslijn tussen goed en slecht Veel nuances Nadruk op hiërarchie (ongelijkheid) Nadruk op gelijkheid Contacten belangrijker dan afspraken met Afspraken minder afhankelijk van wie (in relatie tot status) persoon in contact Korte termijnplanning Lange termijnplanning Hulpverlening door in-group Hulpverlening door derden Dienst en wederdienst Vrijwilligerswerk

22 Communicatie F G Impliciete communicatie Expliciete communicatie
Standaardsituatie Improvisatie Beeldspraak Abstractie Relationeel: Inhoudelijk: nadruk op vorm nadruk op inhoud vrijwel alles is persoonlijk scheiding persoonlijk/zakelijk sociaal wenselijke antwoorden uniformiteit in antwoorden Indirecte communicatie Directe communicatie Veel non-verbale communicatie Weinig gesticulatie Tussenpersonen Oog in oog

23 Conflicten F G Openlijke confrontaties vermijden Directe confrontatie
Eer belangrijker dan feiten Feiten belangrijker dan aanzien Conflicten worden ontlopen Snelle beëindiging conflicten Emoties worden getoond Emoties worden onderdrukt Agressiviteit soms geoorloofd (wraak) Agressiviteit is onbeschaafd (vermijding) Ruzie functioneel Ruzie verstorend Opvanggericht Oplossingsgericht

24 Taboes F G Praten in gemengde groepen over seks Uitingen van emoties in het openbaar (met name bij mannen) Soms politiek Geleden vernedering Gevoelig liggend punt Alles dient bespreekbaar te zijn Leidt tot ontwijkende antwoorden

25 Principes van Motiverende gespreksvoering
Onvoorwaardelijke acceptatie Empathie Ontwikkel discrepantie (van huidige- naar gewenste situatie) Rol mee met de weerstand Vergroot zelfvertrouwen Benadrukken autonomie vijf tips - Hoe stimuleer je de denker? Hij weet graag waarom hij iets moet leren. Vertel het hem. Een denker heeft orde en rust nodig bij zijn werkplek en in de werkplaats. In groepjes werken is niet echt aan hem besteed. Geef hem de tijd om zelf het hoe, wat en waarom te ontdekken. Bemoei je niet te veel. Denkers ervaren dat snel als bemoeienis, een inperking van hun ambities. Hij heeft uitdagingen (complexe vraagstukken) nodig: altijd dezelfde stof verveelt snel.

26 Principes motivationele gesprekstechnieken
Empathie uitdrukken Discussie vermijden, meegaan met de weerstand Zelfwerkzaamheid bevorderen Discrepantie creëren (leg de ‘kloof’ bloot tussen waar de deelnemer nu is en waar hij zou willen zijn; cognitieve dissonantie)

27 De 4 componenten van empathie
Zien Denken Voelen Doen

28 Zien Observeer en probeer uit je observatie af te leiden hoe iemand zich eventueel voelt (kijk m.n. naar non-verbale communicatie) Iemand huilt, wat ‘zie’ je?

29 Denken Probeer te voorzien welke emotie iemand heeft bij een bepaalde gebeurtenis. U observeert dat iemand in de rij staat om een treinkaartje te kopen, terwijl de trein op het punt staat te vertrekken en degene die voor hem staat informatie inwint over een treinreis voor de volgende maand. Wat zou zo iemand denken en voelen? Hoe weet u dat? Waar ziet u dat aan?

30 Voelen Probeer in staat te zijn om je te verplaatsen en voor te stellen hoe de ander zich voelt. Niet dat we ons net zo moeten voelen als de ander (sympathie), maar wel dat we ons kunnen voorstellen hoe hij zich voelt en dat we ons best doen respect en begrip te kweken voor hun ervaring (empathie).

31 ´de kernstrategie´ Als je als trainer begrijpt waarom de deelnemer lastig/ondermijnend gedrag vertoont, dan ben je al halverwege de oplossing om er effectief mee om te gaan

32 Weerstand ‘roll with resistance’ - Ga mee met weerstand;
- Vermijd discussie - Reageer niet defensief of confronterend - Draag niet meteen oplossingen aan ‘roll with resistance’

33 De praktijk Sportkantine in relatie tot voeding en alcohol
Douches/kleedkamer Contact met ouders Casussen van de vereniging zelf

34 Samen… scoren wij!

35 Intelligentietest Welke hoort naar uw mening niet in de reeks thuis?
1) Hanneke, Marian, Ahmed, Clara, Simone 2) Man, jumbojet, trui, potlood, vrouw 3) Kip, rundvlees, konijnenvlees, schapenbout


Download ppt "Interculturalisatie & Voetbal."

Verwante presentaties


Ads door Google