De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beperking van subjectiviteit De belangen van alle betrokkenen in kaart brengen Overleggen Het principe van wederkerigheid toepassen Het principe van universaliteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beperking van subjectiviteit De belangen van alle betrokkenen in kaart brengen Overleggen Het principe van wederkerigheid toepassen Het principe van universaliteit."— Transcript van de presentatie:

1 Beperking van subjectiviteit De belangen van alle betrokkenen in kaart brengen Overleggen Het principe van wederkerigheid toepassen Het principe van universaliteit toepassen

2 Drie typen ethiek 1.Teleologisch 2.Deontologisch 3.Gezindheidsethiek

3 STAKEHOLDERSANALYSE werknemersafnemers (consumenten) leveranciersaandeelhouders vakbondenomwonenden werkgevers- organisaties ONDERNEMING overheid actiegroepenmediaconcurrentenburgers Onderneming werknemersafnemersleveranciersaandeelhouders (consumenten) vakbonden werkgeversorganisaties actiegroepen mediaconcurrentenburgers omwonenden overheid Cf. Brent Spar

4 Stappenmodel ethische analyse 2 Welke partijen (stakeholders) zijn betrokken bij het vraagstuk, wat zijn hun belangen en op welk niveau bevinden zich hun belangen: ageïsoleerd eigenbelang bwelbegrepen (= moreel gefundeerd) eigenbelang cbelang van derden dalgemeen belang 1 Wat houdt het morele vraagstuk precies in? Stap 1: de analyse

5 b Welbegrepen eigenbelang Welbegrepen = in overeenstemming met algemeen aanvaarde normen of waarden Voorbeeld: ongelijke salarisinschaling (normen gelijkheid, rechtvaardigheid) a Geïsoleerd eigenbelang “Eigenbelang uit egoïsme” Niet kijken naar consequenties voor anderen Alleen houdbaar bij overlevingsissues

6 d Algemeen belang Belang van alle betrokkenen Belang van de hele samenleving c Belang van derden Eigenbelang niet meer in beeld Voorbeelden: collecteren filantropische activiteiten van bedrijven

7 5 Welke normen en waarden zijn in het geding? 4 Welke belangen van betrokkenen worden positief geraakt en welke negatief? 3 Zijn er handelingsalternatieven? Stap 1: de analyse (vervolg)

8 2 Gebruik ik bij deze afweging ongeldige drogredenen? 1 Welke belangen dienen het zwaarst te wegen en waarom? (algemene belangen, grondrechten en rechten gebaseerd op Universele Verklaring van de Rechten van de Mens wegen altijd zwaarder dan individuele belangen) Stap 2: de beoordeling

9 5 Verdediging vanuit principe van wederkerigheid 4 Verdediging vanuit principe van universaliteit 3 Verdediging vanuit de drie ethische perspectieven Stap 2: de beoordeling (vervolg)


Download ppt "Beperking van subjectiviteit De belangen van alle betrokkenen in kaart brengen Overleggen Het principe van wederkerigheid toepassen Het principe van universaliteit."

Verwante presentaties


Ads door Google