De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat moet je kunnen als NME Centrum om in een duurzaamheidsnetwerk te kunnen samenwerken? Arjen E.J. Wals.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat moet je kunnen als NME Centrum om in een duurzaamheidsnetwerk te kunnen samenwerken? Arjen E.J. Wals."— Transcript van de presentatie:

1 Wat moet je kunnen als NME Centrum om in een duurzaamheidsnetwerk te kunnen samenwerken?
Arjen E.J. Wals

2 Inhoud Duurzaamheid tussen zekerheid en onzekerheid
Van aanbieder tot vraaggerichte organisatie tot arrangeur van hybride zoektochten Mogelijke consequenties voor NME-centra Duurzaamheidscompetenties?

3

4

5

6

7

8 Source: www.greenwashingindex.com/what.php

9 04/04/2017 04/04/2017 9 9

10 zelfverantwoordelijk
besloten voorafbepaald voorgeschreven instrumenteel Actieve, mondige burgers Burgers als onderdanen democratisch participatief sociaal leren hierarchisch autocratisch conditionering emancipatoir open zelfverantwoordelijk zelfbepaald

11 zelfverantwoordelijk
kennisoverdracht inhoudelijke expertise resultaat-monitoring certificering ? rollen voorafbepaald voorgeschreven instructeur loods/gids coach Actieve, mondige burgers Kennis overdragen Kennis delen Burgers als onderdanen democratisch participatief sociaal leren hierarchisch autocratisch conditionering Kennis maken facilitator procesmonitoring bruggenbouwer arrangement-regiseur zelfverantwoordelijk zelfbepaald

12 Maatschappelijke ontwikkelingen
Instrumenten K&I Deals Duurzaam Door! Topsectorenbeleid CoPs ______ Actoren po/vo sportclubs hbo/wo gemeenten tuincentra zorgcentra CIOS restaurants Thema’s klimaat groene economie dierenwelzijn voeding energie Maatschappelijke ontwikkelingen Cradle-to-Cradle Decentralise-ring Schoolprofilering Open-source _________ Vrij naar: van Raaij

13 Hybride leeromgevingen & “Prius-effecten”
Vrij naar: George Siemens, 2008

14 Consequenties voor NME-organisaties individu
VISIE ONDERSTEUNING CULTUUR COMPETENTIES Organisatie organisatie 4 dimensies netwerk 3 niveaus

15 VISIE Niveau Principes Individuen
Hebben een actieve inbreng bij de visievorming van het partnerschap Organisaties Hebben een expliciete visie op kennisdelen Stimuleren en waarderen de inbreng van haar medewerkers bij de visievorming binnen de organisatie en het netwerk Staan open voor herziening of aanpassing van hun visie Ondersteunen de visie van het netwerk, ook als dit niet helemaal overeenkomt met hun eigen visie Netwerk Heeft een open, veilige, omgeving en creëert bewust tijd en ruimte voor de ontwikkeling van een collectieve en gedragen visie

16 CULTUUR Niveau Principes Individuen Zijn gericht op verandering
Zoeken actief naar nieuwe netwerken Zijn gericht op kennis delen Organisaties Zijn extern gericht Relaties zijn bottom-up en horizontaal Netwerk Is open en dynamisch Bestaat uit de relevante stakeholders Is gericht op verandering Heeft een stimulerend leerklimaat Is open en veilig (fouten mogen) Is pro-actief lerend (brengen en halen) Heeft een horizontale (informele) aansturing

17 ONDERSTEUNING Back Niveau Principes Individuen
Delen opgedane kennis en ervaringen met collega’s Vragen en krijgen ondersteuning van collega’s als dat nodig is Organisaties Bieden medewerkers experimentele (‘vrije’) ruimte (tijd, geld) voor kennisdoorstroom, - circulatie of – co-creatie Ondersteunen uitwisseling van impliciet en expliciete kennis intern en extern Netwerk Organiseert passende (ICT) ondersteuning voor uitwisseling van impliciete en expliciete kennis, intern en extern Back

18 COMPETENTIE Niveau Principes Individuen
Zoeken actief naar nieuwe persoonlijke netwerken Werken aan hun eigen competentieontwikkeling Kunnen hun kennis voor verschillende doelgroepen expliciteren Hebben reflectief vermogen (inzicht in eigen sterktes en zwaktes) Organisaties Besteden voortdurend aandacht aan competentieontwikkeling (HRD) In de werving en selectie van nieuwe werknemers staan competenties die noodzakelijk zijn in partnerschappen centraal Netwerk Individuen en organisaties participeren op basis van (kern)competenties De juiste competenties voor het beoogde resultaat zijn aanwezig in het netwerk Zet competenties gericht in Geeft ruimte aan competentieontwikkeling van de deelnemers

19 Duurzaamheidscompetenties…
Verplaatsen in tijd, ruimte, culturen, disciplines en andere soorten (perspectiefwisseling) Maken van afwegingen, omgaan met soms tegenstrijdige belangen en waarden (Ecologie, Economie, Ethiek, PPP) Kritisch denkvermogen ook tav informatie en eigen gedrag Leggen van verbanden – ‘integratief denken’ Sociaal leren, ‘boundary-crossing’ en co-creatie Anticiperen van verandering, omgaan met onzekerheid

20 ?

21

22 Social practices-based (Spaargaren, 2003)

23 Bron: Van der Hoeven, Wals & Blanken, 2007

24 Agency-competence based


Download ppt "Wat moet je kunnen als NME Centrum om in een duurzaamheidsnetwerk te kunnen samenwerken? Arjen E.J. Wals."

Verwante presentaties


Ads door Google