De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een andere kijk op leren in de ouderenzorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een andere kijk op leren in de ouderenzorg"— Transcript van de presentatie:

1 Een andere kijk op leren in de ouderenzorg
Jurn Verschraegen Projectcoördinator – Expertisecentra Dementie Vlaanderen E-dementie Een andere kijk op leren in de ouderenzorg Antwerpen, 5 december 2006

2 Dementie in opmars Complexiteit ziektebeeld treft niet enkel de persoon met dementie; Trend naar vermaatschappelijking van de zorg: extramuralisering en (re)integratie, empowerment. Begrip lerende organisatie.]

3 VTO-beleid Woon- en zorgcentra, thuiszorgdiensten, ziekenhuizen,… stippelen VTO-beleid uit; VTO= - leerbevorderend - voor de totale groep van medewerkers - competentie-ontwikkeling als doel; Van vorming ‘à la carte’ naar projectmatig werken. ]

4 Vaststelling 1: Wildgroei aan vormingen
Kwaliteit? Ervaringsdeskundigen ook deskundig? Versnippering= verspilling van krachten. ]

5 Vaststelling 2: Organisaties kieskeuriger
Optimale tijdsbesteding en rendement belangrijk (gratis is niet gratis). ]

6 Vaststelling 3: Grotere nood aan vorming
Specifieker; Gericht op bruikbaarheid; Maïeutisch van aard. ]

7 Vaststelling 4: Vormingslandschap
Niet echt duidelijk, hervormingen - Wie doet wat? - Kan emanciperend werken? - Brain-drain. ]

8 ECD-Vlaanderen in relatie tot vorming?
Niet: wat we zelf doen, doen we beter; Wel: wat we beter zelf doen, doen we ook zelf; dit sluit emanciperend werken niet uit. ]

9 Thematische vorming Evolutie: naar van wat dementie is tot concrete handvaten in de zorg en begeleiding van personen met dementie; Nadruk op attitudevorming: drie-eenheid tussen denken – voelen – handelen. ]

10 Referentiepersoon dementie
Hoezo? 2006: 175 referentiepersonen gevormd door ECD’s; Totaalbeeld versus versnippering? Rode draad belangrijk! Realistisch aanspreekpunt? ]

11 Opleiding tot referentiepersoon dementie
Erkenning door de voorziening/dienst zelf vereist; Erkenning door de overheid of andere instantie gewenst (naar een DST?) Emanciperend werken bevorderend – meerwaarde! EU : Master Class opleiding gebaseerd op e-learning]

12 E-leren Fuzzy begrip: leren met behulp van internettechnologie;
Waardevolle aanvulling op klassieke vormingsaanbod; Blended learning = mix van leervormen. ]

13 E-leren Project ECD / GvA-groep ism. Universiteit Antwerpen;
SITO-methode gebruikt; Getest met verpleegkundigen en verzorgenden uit thuiszorg, residentiële zorgvoorziening en ziekenhuis. ]

14 E-leren - voordelen Impliciete kennis wordt expliciet;
E-leren is maatwerk; E-leren is flexibel: anywhere, anytime; Garantie dat alle deelnemers hetzelfde leren; Besparing: vervoer en lesgevers Positieve imago van de voorziening Flexibiliteit in aanpassing van leerinhoud en interactiviteit. Leren is weer ‘leuk’.]

15 E-leren - nadelen Gemis aan sociale context;
Technische infrastructuur nodig; Vereiste van ‘content’, pedagogische inzichten en technologie; Ontwikkelingstijd is hoog / rendementsverhoging door max. gebruik; Geen of onvoldoende cijfers mbt. return of investment (net zo bij andere vormingsaanpakken). ]

16 E-leren - tips KISS-principe (short and simple);
Inhoud aanreiken door experts op het terrein; Eenvoudige, duidelijke, korte vragen; Vermijd scrollen; Eenvoudige software; Testen noodzakelijk; Geen foto-overload; Geloof in zelfevaluatie.]

17 E-leren invoeren op de werkvloer
Nood aan planmatige aanpak Stappenplan en start met proefproject Evaluatie en bijsturing Belang van innovatie en voortrekkers Geen ‘spray and pray’-benadering. 2005 Concreet: meting in WZC De Hazelaar, Kontich]

18 E-leren ook voor dementie
Zelfstandig begeleid leren; Concrete, herkenbare situaties. ]

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Tenslotte… “Hoe meer kennis, hoe meer twijfel.”
- J.W. von Goethe ( )


Download ppt "Een andere kijk op leren in de ouderenzorg"

Verwante presentaties


Ads door Google