De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie Ps.92: 1, 7, 8 Lz.Lucas 2: 22- 39 Gz.52: 1, 2 T.Lucas 2: 36- 38 Ld.169: 1 - 6 Ps.72: 10 Gz.139: 4, 5, 6 Agenda aanstaande week zondag 29 december.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie Ps.92: 1, 7, 8 Lz.Lucas 2: 22- 39 Gz.52: 1, 2 T.Lucas 2: 36- 38 Ld.169: 1 - 6 Ps.72: 10 Gz.139: 4, 5, 6 Agenda aanstaande week zondag 29 december."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie Ps.92: 1, 7, 8 Lz.Lucas 2: 22- 39 Gz.52: 1, 2 T.Lucas 2: 36- 38 Ld.169: 1 - 6 Ps.72: 10 Gz.139: 4, 5, 6 Agenda aanstaande week zondag 29 december 09:15 Oppas (Sybren & Alemayehu) 09:30 Leesdienst - br. I. van Apeldoorn 14:00 Kerkdienst: ds. K.P.A. Moedt (Stadskanaal) dinsdag 31 december 19:30 Oudejaarsdienst - br. E. Wagenaar vrijdag 3 januari 2014 21:00 Nieuwjaarssoos zondag 5 januari 2014 09:15 Oppas (Elise & Geertruida) 09:30 Kerkdienst - ds C. van der Leest (Groningen-Oost) - Heilig anders 14:00 Kerkdienst - ds J.H. Kuiper

2 Liturgie Ps.92: 1, 7, 8 Lz.Lucas 2: 22- 39 Gz.52: 1, 2 T.Lucas 2: 36- 38 Ld.169: 1 - 6 Ps.72: 10 Gz.139: 4, 5, 6 Oudejaarsavond dienst 2013 Thema: “De Vader van de tijd” Erik Wagenaar

3 Liturgie Ps.92: 1, 7, 8 Lz.Lucas 2: 22- 39 Gz.52: 1, 2 T.Lucas 2: 36- 38 Ld.169: 1 - 6 Ps.72: 10 Gz.139: 4, 5, 6 Jarigen aanstaande week 1/2 29 december zr. J. Huitema-Reinders 30 december zr. E.J. Jonker-de Bruin 31 december Milan van den Bos Benthe Hiemstra zr. J.M. Douwsma br. J. van Breden De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan een van de leden van het BeamTeam.

4 Liturgie Ps.92: 1, 7, 8 Lz.Lucas 2: 22- 39 Gz.52: 1, 2 T.Lucas 2: 36- 38 Ld.169: 1 - 6 Ps.72: 10 Gz.139: 4, 5, 6 Jarigen aanstaande week 2/2 2 januari br. A. van der Vaart zr. J. Baron-Jongsma 3 januari br. J. Riedstra De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan een van de leden van het BeamTeam.

5 Liturgie Ps.92: 1, 7, 8 Lz.Lucas 2: 22- 39 Gz.52: 1, 2 T.Lucas 2: 36- 38 Ld.169: 1 - 6 Ps.72: 10 Gz.139: 4, 5, 6 Definitieve opbrengst voor de Filipijnen (deurcollecte jeugddienst, zang en muziekavond & nagekomen giften) €1444,75 Alle gevers hartelijk dank

6 Liturgie Ps.92: 1, 7, 8 Lz.Lucas 2: 22- 39 Gz.52: 1, 2 T.Lucas 2: 36- 38 Ld.169: 1 - 6 Ps.72: 10 Gz.139: 4, 5, 6

7 Liturgie Ps.92: 1, 7, 8 Lz.Lucas 2: 22- 39 Gz.52: 1, 2 T.Lucas 2: 36- 38 Ld.169: 1 - 6 Ps.72: 10 Gz.139: 4, 5, 6 Welkom en Mededelingen Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar: beamer‑haulerwijk@hotmail.com. Voorganger:ds. K.P.A. Moedt Organist:br. Beamiste:zr. S. Spriensma

8 Liturgie Ps.92: 1, 7, 8 Lz.Lucas 2: 22- 39 Gz.52: 1, 2 T.Lucas 2: 36- 38 Ld.169: 1 - 6 Ps.72: 10 Gz.139: 4, 5, 6

9 Liturgie Ps.92: 1, 7, 8 Lz.Lucas 2: 22- 39 Gz.52: 1, 2 T.Lucas 2: 36- 38 Ld.169: 1 - 6 Ps.72: 10 Gz.139: 4, 5, 6 Votum en zegengroet diehe-melenaar-dege-maaktheeft.A-men. On-zehulpisindenaamvandeHE-RE,

10 Liturgie Ps.92: 1, 7, 8 Lz.Lucas 2: 22- 39 Gz.52: 1, 2 T.Lucas 2: 36- 38 Ld.169: 1 - 6 Ps.72: 10 Gz.139: 4, 5, 6

11 Liturgie Ps.92: 1, 7, 8 Lz.Lucas 2: 22- 39 Gz.52: 1, 2 T.Lucas 2: 36- 38 Ld.169: 1 - 6 Ps.72: 10 Gz.139: 4, 5, 6 1't Is goed de HEER te loven, zijn dag zij Hem gewijd. O hoogste majesteit, mijn psalm stijgt op naar boven. Uw goedheid zij geprezen vroeg in de morgenstond, des nachts bezingt mijn mond uw trouw aan mij bewezen. Psalm 92: 1, 7, 8

12 Liturgie Ps.92: 1, 7, 8 Lz.Lucas 2: 22- 39 Gz.52: 1, 2 T.Lucas 2: 36- 38 Ld.169: 1 - 6 Ps.72: 10 Gz.139: 4, 5, 6 7De vromen zullen bloeien als palmen in de zon, zoals op Libanon de cederbomen groeien. Zij heffen zich naar boven, gekoesterd door Gods hand, in 's HEREN huis geplant tot sieraad in zijn hoven. Psalm 92: 1, 7, 8

13 Liturgie Ps.92: 1, 7, 8 Lz.Lucas 2: 22- 39 Gz.52: 1, 2 T.Lucas 2: 36- 38 Ld.169: 1 - 6 Ps.72: 10 Gz.139: 4, 5, 6 8Ook in hun grijze dagen zijn zij nog jeugdig fris. God, die waarachtig is, doet hen veel vruchten dragen. Lang zullen zij getuigen van de getrouwheid Gods. De HERE is mijn rots, Hij zal het recht nooit buigen. Psalm 92: 1, 7, 8

14 Liturgie Ps.92: 1, 7, 8 Lz.Lucas 2: 22- 39 Gz.52: 1, 2 T.Lucas 2: 36- 38 Ld.169: 1 - 6 Ps.72: 10 Gz.139: 4, 5, 6

15 Liturgie Ps.92: 1, 7, 8 Lz.Lucas 2: 22- 39 Gz.52: 1, 2 T.Lucas 2: 36- 38 Ld.169: 1 - 6 Ps.72: 10 Gz.139: 4, 5, 6 Lucas 2: 22-39 22 Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet van Mozes rein moesten laten verklaren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden, 23 zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer: ‘Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd.’ 24 Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft: een koppel tortelduiven of twee jonge gewone duiven. 25 Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon.

16 Liturgie Ps.92: 1, 7, 8 Lz.Lucas 2: 22- 39 Gz.52: 1, 2 T.Lucas 2: 36- 38 Ld.169: 1 - 6 Ps.72: 10 Gz.139: 4, 5, 6 Lucas 2: 22-39 Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken, en de heilige Geest rustte op hem. 26 Het was hem door de heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de messias van de Heer zou hebben gezien. 27 Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel, en toen Jezus’ ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, 28 nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden:

17 Liturgie Ps.92: 1, 7, 8 Lz.Lucas 2: 22- 39 Gz.52: 1, 2 T.Lucas 2: 36- 38 Ld.169: 1 - 6 Ps.72: 10 Gz.139: 4, 5, 6 Lucas 2: 22-39 29 ‘Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd. 30 Want met eigen ogen heb ik de redding gezien 31 die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: 32 een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’ 33 Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. 34 Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: ‘Weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan.

18 Liturgie Ps.92: 1, 7, 8 Lz.Lucas 2: 22- 39 Gz.52: 1, 2 T.Lucas 2: 36- 38 Ld.169: 1 - 6 Ps.72: 10 Gz.139: 4, 5, 6 Lucas 2: 22-39 Hij zal een teken zijn dat betwist wordt, 35 en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen.’ 36 Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel, uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard; vanaf haar huwbare leeftijd had ze zeven jaar met haar man geleefd, 37 en ze was nu al vierentachtig jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden.

19 Liturgie Ps.92: 1, 7, 8 Lz.Lucas 2: 22- 39 Gz.52: 1, 2 T.Lucas 2: 36- 38 Ld.169: 1 - 6 Ps.72: 10 Gz.139: 4, 5, 6 Lucas 2: 22-39 38 Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. 39 Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan, keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazaret.

20 Liturgie Ps.92: 1, 7, 8 Lz.Lucas 2: 22- 39 Gz.52: 1, 2 T.Lucas 2: 36- 38 Ld.169: 1 - 6 Ps.72: 10 Gz.139: 4, 5, 6

21 Liturgie Ps.92: 1, 7, 8 Lz.Lucas 2: 22- 39 Gz.52: 1, 2 T.Lucas 2: 36- 38 Ld.169: 1 - 6 Ps.72: 10 Gz.139: 4, 5, 6 1Zo laat Gij, Heer, uw knecht, naar 't woord hem toegezegd, thans henengaan in vrede, nu hij uw zaligheid, die Gij hebt toebereid, gezien heeft op zijn bede. 2Een licht, zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon, straalt volk bij volk in d' ogen, terwijl 't het blind gezicht van 't heidendom verlicht en Isrel zal verhogen. Gezang 52: 1, 2

22 Liturgie Ps.92: 1, 7, 8 Lz.Lucas 2: 22- 39 Gz.52: 1, 2 T.Lucas 2: 36- 38 Ld.169: 1 - 6 Ps.72: 10 Gz.139: 4, 5, 6

23 Liturgie Ps.92: 1, 7, 8 Lz.Lucas 2: 22- 39 Gz.52: 1, 2 T.Lucas 2: 36- 38 Ld.169: 1 - 6 Ps.72: 10 Gz.139: 4, 5, 6 Lucas 2: 36-38 36 Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel, uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard; vanaf haar huwbare leeftijd had ze zeven jaar met haar man geleefd, 37 en ze was nu al vierentachtig jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. 38 Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem.

24 Liturgie Ps.92: 1, 7, 8 Lz.Lucas 2: 22- 39 Gz.52: 1, 2 T.Lucas 2: 36- 38 Ld.169: 1 - 6 Ps.72: 10 Gz.139: 4, 5, 6

25 Preek

26

27 Gods genade in het leven van Hanna 1.ze verwerkt gelovig haar verdriet. 2. ze mag als nakomeling van Aser de Here Jezus zien 3. ze mag profeteren van hét Licht

28 Gods genade in het leven van Hanna 1.ze verwerkt gelovig haar verdriet Hanna: uit de stam Aser (= geluk)

29 Gods genade in het leven van Hanna 1.ze verwerkt gelovig haar verdriet God kan je altijd gebruiken, ongeacht je omstandigheden

30 Gods genade in het leven van Hanna 1.ze verwerkt gelovig haar verdriet Vasten: a.ik moet leven van Gods genade b.ik belijd U mijn schuld

31 Gods genade in het leven van Hanna 1.ze verwerkt gelovig haar verdriet Blijf nooit steken in ‘t negatieve

32 Gods genade in het leven van Hanna 1.ze verwerkt gelovig haar verdriet Hoe zijn wij bezig met de jongste dag?

33 Gods genade in het leven van Hanna 1. ze verwerkt gelovig haar verdriet. 2. ze mag als nakomeling van Aser de Here Jezus zien 3. ze mag profeteren van hét Licht

34 Gods genade in het leven van Hanna 2. ze mag als nakomeling van Aser de Here Jezus zien De Aserieten leefden voor zich zelf

35 Gods genade in het leven van Hanna 2. ze mag als nakomeling van Aser de Here Jezus zien Ook in Aser waren oprechte gelovigen

36 Gods genade in het leven van Hanna 2. ze mag als nakomeling van Aser de Here Jezus zien Jezus brengt Zijn gemeente bij elkaar

37 Gods genade in het leven van Hanna 1. ze verwerkt gelovig haar verdriet. 2. ze mag als nakomeling van Aser de Here Jezus zien 3. ze mag profeteren van hét Licht

38 Gods genade in het leven van Hanna 3. ze mag profeteren van hét Licht Hanna was een profetes!

39 Gods genade in het leven van Hanna 3. ze mag profeteren van hét Licht Gods genade geeft glans aan je leven

40 Gods genade in het leven van Hanna 3. ze mag profeteren van hét Licht Jongelui: bezoek eens een ouder iemand

41 Gods genade in het leven van Hanna 3. ze mag profeteren van hét Licht Blijf geloven!

42 Liturgie Ps.92: 1, 7, 8 Lz.Lucas 2: 22- 39 Gz.52: 1, 2 T.Lucas 2: 36- 38 Ld.169: 1 - 6 Ps.72: 10 Gz.139: 4, 5, 6

43 Liturgie Ps.92: 1, 7, 8 Lz.Lucas 2: 22- 39 Gz.52: 1, 2 T.Lucas 2: 36- 38 Ld.169: 1 - 6 Ps.72: 10 Gz.139: 4, 5, 6 1Zingt nu de Heer, stemt allen in met ons die God lofzingen, want Hij deed ons van het begin verrukkelijke dingen. Hij heeft het menselijk geslacht in 't licht geroepen en bedacht met louter zegeningen. Lied 169: 1 - 6

44 Liturgie Ps.92: 1, 7, 8 Lz.Lucas 2: 22- 39 Gz.52: 1, 2 T.Lucas 2: 36- 38 Ld.169: 1 - 6 Ps.72: 10 Gz.139: 4, 5, 6 2Maar wij verkozen 't duister meer dan 't licht door God geschapen en dwaalden weg van onze Heer als redeloze schapen. Wij hebben dag en nacht verward, de nacht geprezen in ons hart en onze dag verslapen. Lied 169: 1 - 6

45 Liturgie Ps.92: 1, 7, 8 Lz.Lucas 2: 22- 39 Gz.52: 1, 2 T.Lucas 2: 36- 38 Ld.169: 1 - 6 Ps.72: 10 Gz.139: 4, 5, 6 3Voor 't leven hebben wij de dood, het lege niets verkozen, voor vrede vreze, steen voor brood, voor 't eeuwig goed de boze. Wij hebben onze ziel verkocht van ademtocht tot ademtocht aan die genadeloze. Lied 169: 1 - 6

46 Liturgie Ps.92: 1, 7, 8 Lz.Lucas 2: 22- 39 Gz.52: 1, 2 T.Lucas 2: 36- 38 Ld.169: 1 - 6 Ps.72: 10 Gz.139: 4, 5, 6 4Maar God heeft naar ons omgezien! Wij, in de nacht verdwaalden, - hoe zou het ons vergaan, indien Hij ons niet achterhaalde, indien niet in de duisternis het licht dat Jezus Christus is gelijk de morgen straalde. Lied 169: 1 - 6

47 Liturgie Ps.92: 1, 7, 8 Lz.Lucas 2: 22- 39 Gz.52: 1, 2 T.Lucas 2: 36- 38 Ld.169: 1 - 6 Ps.72: 10 Gz.139: 4, 5, 6 5Heer Jezus, die ons hebt bezocht, Gij Opgang uit den hoge, die onze ziel hebt vrijgekocht, dat zij U dienen moge, - Gij herder die 't verloorne zoekt, de hemel heeft ons niet vervloekt: God is om ons bewogen. Lied 169: 1 - 6

48 Liturgie Ps.92: 1, 7, 8 Lz.Lucas 2: 22- 39 Gz.52: 1, 2 T.Lucas 2: 36- 38 Ld.169: 1 - 6 Ps.72: 10 Gz.139: 4, 5, 6 6Zingt dan de Heer, stemt allen in met ons die God lof geven: Hij schiep ons voor een nieuw begin, hoeveel wij ook misdreven. Hij riep ons uit de nacht in 't licht van zijn genadig aangezicht. In Christus is ons leven! Lied 169: 1 - 6

49 Liturgie Ps.92: 1, 7, 8 Lz.Lucas 2: 22- 39 Gz.52: 1, 2 T.Lucas 2: 36- 38 Ld.169: 1 - 6 Ps.72: 10 Gz.139: 4, 5, 6

50 Liturgie Ps.92: 1, 7, 8 Lz.Lucas 2: 22- 39 Gz.52: 1, 2 T.Lucas 2: 36- 38 Ld.169: 1 - 6 Ps.72: 10 Gz.139: 4, 5, 6 10De HERE God zij lof bewezen door alle tijden heen. Die HEER, in Israël geprezen, doet wondren, Hij alleen. Zijn naam moet eeuwig lof ontvangen, aan Hem alleen de eer. De aarde juiche met haar zangen: Ja, amen! Looft de HEER! Psalm 72: 10

51 Liturgie Ps.92: 1, 7, 8 Lz.Lucas 2: 22- 39 Gz.52: 1, 2 T.Lucas 2: 36- 38 Ld.169: 1 - 6 Ps.72: 10 Gz.139: 4, 5, 6

52 Liturgie Ps.92: 1, 7, 8 Lz.Lucas 2: 22- 39 Gz.52: 1, 2 T.Lucas 2: 36- 38 Ld.169: 1 - 6 Ps.72: 10 Gz.139: 4, 5, 6 Collecte Eredienst & Rente en Aflossing

53 Liturgie Ps.92: 1, 7, 8 Lz.Lucas 2: 22- 39 Gz.52: 1, 2 T.Lucas 2: 36- 38 Ld.169: 1 - 6 Ps.72: 10 Gz.139: 4, 5, 6

54 Liturgie Ps.92: 1, 7, 8 Lz.Lucas 2: 22- 39 Gz.52: 1, 2 T.Lucas 2: 36- 38 Ld.169: 1 - 6 Ps.72: 10 Gz.139: 4, 5, 6 4U, Christus, onze Heer, bekleed met majesteit, U, 's Vaders eenge Zoon, zij lof in eeuwigheid. Het mensdom lag in schuld en vloek voor God verloren. Gij werdt de mens tot heil uit ene maagd geboren. Gij hebt aan 't kruis voor ons de dood zijn macht ontnomen, zo baandet G' ons de weg, om weer tot God te komen. Gezang 139: 4, 5, 6

55 Liturgie Ps.92: 1, 7, 8 Lz.Lucas 2: 22- 39 Gz.52: 1, 2 T.Lucas 2: 36- 38 Ld.169: 1 - 6 Ps.72: 10 Gz.139: 4, 5, 6 5Gij zit in heerlijkheid aan 's Vaders rechterhand, totdat G' als rechter eens de laatste vierschaar spant. Laat ons in gene nood uw bijstand ooit ontberen. Gij kocht ons met uw bloed; blijf, Heiland, ons regeren, blijf ons, uw erfenis, door uwe macht bewaren, wil met uw heilgen ons voor uwen troon vergaren. Gezang 139: 4, 5, 6

56 Liturgie Ps.92: 1, 7, 8 Lz.Lucas 2: 22- 39 Gz.52: 1, 2 T.Lucas 2: 36- 38 Ld.169: 1 - 6 Ps.72: 10 Gz.139: 4, 5, 6 6Wij zegenen, o Heer, uw goedheid al de dag. Geef, dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag. Geef, dat wij bij uw komst onstraff'lijk wezen mogen. Ontferm, ontferm U, Heer, toon ons uw mededogen. Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen. Zij worden nooit beschaamd, die op uw goedheid bouwen. Gezang 139: 4, 5, 6

57 Liturgie Ps.92: 1, 7, 8 Lz.Lucas 2: 22- 39 Gz.52: 1, 2 T.Lucas 2: 36- 38 Ld.169: 1 - 6 Ps.72: 10 Gz.139: 4, 5, 6

58 Liturgie Ps.92: 1, 7, 8 Lz.Lucas 2: 22- 39 Gz.52: 1, 2 T.Lucas 2: 36- 38 Ld.169: 1 - 6 Ps.72: 10 Gz.139: 4, 5, 6 Amen A-men, a-men, a-men.

59 Liturgie Ps.92: 1, 7, 8 Lz.Lucas 2: 22- 39 Gz.52: 1, 2 T.Lucas 2: 36- 38 Ld.169: 1 - 6 Ps.72: 10 Gz.139: 4, 5, 6


Download ppt "Liturgie Ps.92: 1, 7, 8 Lz.Lucas 2: 22- 39 Gz.52: 1, 2 T.Lucas 2: 36- 38 Ld.169: 1 - 6 Ps.72: 10 Gz.139: 4, 5, 6 Agenda aanstaande week zondag 29 december."

Verwante presentaties


Ads door Google