De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Spreken is zilver, zwijgen is goud Hoe communicatieproblemen een rol spelen bij gedragsproblemen Donderdag 31 maart 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Spreken is zilver, zwijgen is goud Hoe communicatieproblemen een rol spelen bij gedragsproblemen Donderdag 31 maart 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Spreken is zilver, zwijgen is goud Hoe communicatieproblemen een rol spelen bij gedragsproblemen Donderdag 31 maart 2011

2 Princepeel 3

3 Gedragsproblemen Welke gedragsproblemen komen wij tegen op onze afdeling? -Boosheid -Frustratie agressie -Schreeuwen -Somberheid/Depressiviteit -Dwanglachen of -huilen -Weglopen

4 Dhr. A, 53 jaar : -Status contusio cerebri na ongeluk 33 jr. geleden -Begin 2009 scheiding van Turkse vrouw. -2 kinderen (1 en 4 jaar) -Mei 2009 vreemd gedrag gemeld. -Juli – september 2009 vermist in Turkije. -Oktober 2009 opname in ZH Istanbul met chronisch subduraal haematoom, fronto temporaal links. Casuïstiek dhr. A

5 Gedragsproblemen: -Verbaal agressief -Fysiek agressief -Agitatie en onrustig -Claimen -Weglopen en fysiek verzet Dhr. ACasuïstiek dhr. A

6 Revalidatiedoel: Gedragsproblemen hanteerbaar maken en reguleren. Analyse: Communicatieproblemen zijn dusdanig ernstig dat er gedragsproblemen ontstaan. Interventie is gericht op het in kaart brengen van adequate communicatie. Dhr. A Casuïstiek dhr. A

7 Logopedische gegevens. Forse afasie. Taalbegrip -Ernstig gestoord -Concreet woordbegrip niet altijd adequaat -Zinsbegrip ernstig gestoord -Slechte luisterhouding -Impulsief reageren Casuïstiek dhr. A

8 Logopedische gegevens. Taalproductie -Zinloze woordenvloed -Perseveraties in terugkerende onderwerpen zoals huis, gebit en bril. -Afwisselend Turkse en Nederlandse woorden. -Benoemen lukt niet adequaat. -Echoën Casuïstiek dhr. A

9 Logopedische gegevens. Lezen –Technisch lezen korte woorden en zinnen lukt. –Inhoudelijk lezen lukt niet Schrijven -Schrijven van eigen naam mogelijk. -Schriftelijk benoemen niet mogelijk Casuïstiek dhr. A

10 Valkuilen in de communicatie: -Ingaan op zijn vragen en problemen: bril, gebit, naar huis gaan -Veel met hem praten -Denken dat je hem begrijpt -Zijn Turkse woorden herhalen -Hem strak aan blijven kijken -Blijven zeggen dat je hem niet begrijpt -Zijn gedrag negeren Casuïstiek dhr. A

11 Wat moet je doen om de communicatie met dhr. A zo goed mogelijk te laten verlopen:  Uitgaan geen begrip verbale communicatie  Sfeer communicatie -Ondersteunen communicatie -Pictogrammen gebruiken ter verduidelijking -Lichamelijk contact maken Casuïstiek dhr. A

12 Wat moet je doen om de communicatie met Dhr.A zo optimaal mogelijk te laten verlopen: -In taak zetten binnen activiteiten -Ontspannen houding en intonatie aannemen -Spanning verdragen -Overname door ander -Gesprek concreet afsluiten -Vaste rustmomenten inbouwen Casuïstiek dhr. A

13 Resultaat: -PG afdeling -Communicatie adviezen worden toegepast -Gedrag hanteerbaar Casuïstiek dhr. A

14 Dhr. B, 45 jaar: -Alleenstaande man -Eigengereide man met weinig maatschappelijke verantwoordelijkheden -Alcohol- en drugsproblematiek -Multiple CVA’s -CVA april 2009: rechterhemisfeer in het mediagebied, met als gevolg hemibeeld links Casuïstiek dhr. B

15 Gedragsproblemen: -Boosheid -Schreeuwen -Gooien -Dreigen -Weglopen -Weigeren verzorging en revalidatie Casuïstiek dhr. B

16 Revalidatiedoel: Optimale revalidatie bereiken in alle modaliteiten, daarvoor moet gedrag hanteerbaar zijn, ook na revalidatieperiode. Analyse: Cognitieve en communicatieve problemen versterken de gedragsproblemen, Interventie is gericht op het in kaart brengen en toepassen van adequate communicatie. Casuïstiek dhr. B

17 Logopedische gegevens Matig ernstige afasie Taalbegrip - Woordbegrip voldoende. - Zinsbegrip niet adequaat. - Snelle wisselingen gespreksonderwerp -Beurten systeem,oogcontact en luisterhouding niet adequaat. Casuïstiek dhr. B

18 Logopedische gegevens Taalproductie -Veel en onduidelijke spraak. -Ernstig stottergedrag. -Woordvindingsproblemen -Moeilijk te doorbreken woordenvloed -Veel herhaling. -Raakt rode draad van verhaal kwijt en weet niet meer wat hij wil zeggen. Casuïstiek dhr. B

19 Logopedische gegevens Lezen -Korte woorden technisch en inhoudelijk voldoende begrepen. -Langere woorden en zinnen leveren problemen op. Schrijven -niet kunnen bekijken. Casuïstiek dhr. B

20 Interventies om gedragsproblemen te verminderen: Basisvoorwaarden creëren: -Pet afzetten -Vragen om oogcontact -Benadering vanuit niet aangedane zijde -Omgevingsgeluid minimaliseren Casuïstiek dhr. B

21 Aandachtspunten tijdens gespreksvoering: -Korte duidelijke zinnen -Vraag of zeg 1 ding tegelijk -Controleer of vraag is begrepen. -Neem pauze tussen vragen -Herhaal opdracht Casuïstiek dhr. B

22 Specifieke aandachtspunten tijdens gesprek -Werk vooral non-verbaal, voor- en nadoen. -Autonomie respecteren -Gebruik humor -Neem voldoende tijd voor gesprek -Subtiel nieuw onderwerp inbrengen Casuïstiek dhr. B

23 Resultaat: -Optimale revalidatie -Cognitieve en communicatie adviezen worden toegepast -Gedragsprobleem is hanteerbaar Casuïstiek dhr. B

24 Mw. C, 46 jaar. - Gescheiden vrouw, 2 kinderen (12 en 18) -Verslavingsproblematiek -1993 GGZ contact door persoonlijkheidsproblematiek -Zomer 2008 paniekaanvallen -Januari 2009 CVA basale kernen en capsula interna. -Ernstige restparese links met a-functionele linker arm Casuïstiek Mw. C

25 Gedragsproblemen -Verbaal agressief -Emotionele uitbarstingen -Gooien of slaan met voorwerpen -Weglopen -Afwerend -Externaliseren -Verbreken contact hulpverleners Casuïstiek Mw. C

26 Revalidatie doel: Het thuis kunnen zijn met haar beperkingen en hulpverlening toelaten. Analyse: Cognitieve en communicatieve spelen een belangrijke rol in het ontstaan van gedragsproblemen. Interventie is het in kaart brengen van haar communicatie problemen en een adequate benadering toepassen. Casuïstiek Mw. C

27 Logopedische gegevens Taalbegrip -Alleen belangrijke items worden opgenomen en onthouden -Problemen met aangeven van de grote lijn. -Moeite verborgen en impliciete betekenissen. -Figuurlijke taal niet adequaat geïnterpreteerd -Problemen begrijpen van intonatie en prosodie. Casuïstiek Mw. C

28 Logopedische gegevens Taalproductie -Stem vlak en monotoon -Intonatie en prosodie niet adequaat -Afdwalen van gespreksonderwerp -Breedsprakig -Weinig rekening houden met voorkennis gesprekspartner Casuïstiek Mw. C

29 Logopedische gegevens Lezen -Technisch lezen is moeilijk. -Veel woorden en meningen worden toegevoegd. Schrijven -Verdubbelingen. -Formulering van zinnen is moeilijk. Casuïstiek Mw. C

30

31 Logopedische gegevens Taalpragmatiek -Moeite met gespreksregels -Niet reageren op gespreksonderwerp -Niet aanpassen van taal tegen verschillende gesprekspartners -Niet juist inschatten van de sfeer Casuïstiek Mw. C

32 Interventies om gedragsproblemen te verminderen: Basisvoorwaarden tijdens communicatie -Neutrale houding -Neutrale reacties -Tijd nemen -Vertrouwen winnen -Tijd geven om stoom af te blazen -Autonomie respecteren. Casuïstiek Mw. C

33 Communicatie aanpassing tijdens een gesprek: -Structuur geven -Concreet aangeven wat je bedoelt of voelt. -Vragen naar verduidelijking -Terugkeren naar onderwerp –Vragen naar gedachten en gevoelens. –Niet uitgaan van mimiek of uitdrukking –Discussie of confrontatie vermijden. –Concreet benoemen wat er gebeurt tijdens het handelen. –Zelf oplossingen laten bedenken. Casuïstiek Mw. C

34 Resultaat: -Thuis wonend met zoon -Laat hulpverlening toe -Cognitieve en communicatieve aanpassingen. Casuïstiek Mw. C

35 Bij gedragsproblemen spelen vaak niet onderkende communicatieproblemen een rol. Communicatieproblemen hebben een grote invloed op het ontstaan van gedragsproblemen. Gedragsproblemen kunnen verminderen door communicatieproblemen te onderkennen en de communicatie daarop af te stemmen. Conclusie

36 -Denk bij mensen met fatische problemen niet te snel dat je ze begrijpt. -Denk bij mensen met fatische problemen niet te snel dat ze jou begrijpen. -Concludeer bij twijfel dat er geen over en weer begrip is. Naar huis

37 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Spreken is zilver, zwijgen is goud Hoe communicatieproblemen een rol spelen bij gedragsproblemen Donderdag 31 maart 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google