De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe communicatieproblemen een rol spelen bij gedragsproblemen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe communicatieproblemen een rol spelen bij gedragsproblemen"— Transcript van de presentatie:

1 Hoe communicatieproblemen een rol spelen bij gedragsproblemen
Spreken is zilver, zwijgen is goud Hoe communicatieproblemen een rol spelen bij gedragsproblemen Donderdag 31 maart 2011

2 Princepeel 3

3 Gedragsproblemen Welke gedragsproblemen komen wij tegen
op onze afdeling? Boosheid Frustratie agressie Schreeuwen Somberheid/Depressiviteit Dwanglachen of -huilen Weglopen

4 Casuïstiek dhr. A Dhr. A, 53 jaar :
Status contusio cerebri na ongeluk 33 jr. geleden Begin 2009 scheiding van Turkse vrouw. 2 kinderen (1 en 4 jaar) Mei 2009 vreemd gedrag gemeld. Juli – september 2009 vermist in Turkije. Oktober 2009 opname in ZH Istanbul met chronisch subduraal haematoom, fronto temporaal links.

5 Casuïstiek dhr. A Dhr. A Gedragsproblemen: Verbaal agressief
Fysiek agressief Agitatie en onrustig Claimen Weglopen en fysiek verzet

6 Casuïstiek dhr. A Dhr. A Revalidatiedoel: Gedragsproblemen hanteerbaar maken en reguleren. Analyse: Communicatieproblemen zijn dusdanig ernstig dat er gedragsproblemen ontstaan. Interventie is gericht op het in kaart brengen van adequate communicatie.

7 Casuïstiek dhr. A Logopedische gegevens. Forse afasie. Taalbegrip
Ernstig gestoord Concreet woordbegrip niet altijd adequaat Zinsbegrip ernstig gestoord Slechte luisterhouding Impulsief reageren

8 Casuïstiek dhr. A Logopedische gegevens. Taalproductie
Zinloze woordenvloed Perseveraties in terugkerende onderwerpen zoals huis, gebit en bril. Afwisselend Turkse en Nederlandse woorden. Benoemen lukt niet adequaat. Echoën

9 Casuïstiek dhr. A Logopedische gegevens. Lezen
Technisch lezen korte woorden en zinnen lukt. Inhoudelijk lezen lukt niet Schrijven Schrijven van eigen naam mogelijk. Schriftelijk benoemen niet mogelijk

10 Casuïstiek dhr. A Valkuilen in de communicatie:
Ingaan op zijn vragen en problemen: bril, gebit, naar huis gaan Veel met hem praten Denken dat je hem begrijpt Zijn Turkse woorden herhalen Hem strak aan blijven kijken Blijven zeggen dat je hem niet begrijpt Zijn gedrag negeren

11 Casuïstiek dhr. A Wat moet je doen om de communicatie met
dhr. A zo goed mogelijk te laten verlopen: Uitgaan geen begrip verbale communicatie Sfeer communicatie Ondersteunen communicatie Pictogrammen gebruiken ter verduidelijking Lichamelijk contact maken

12 Casuïstiek dhr. A Wat moet je doen om de communicatie met
Dhr.A zo optimaal mogelijk te laten verlopen: In taak zetten binnen activiteiten Ontspannen houding en intonatie aannemen Spanning verdragen Overname door ander Gesprek concreet afsluiten Vaste rustmomenten inbouwen

13 Casuïstiek dhr. A Resultaat: - PG afdeling
Communicatie adviezen worden toegepast Gedrag hanteerbaar

14 Casuïstiek dhr. B Dhr. B, 45 jaar: Alleenstaande man
Eigengereide man met weinig maatschappelijke verantwoordelijkheden Alcohol- en drugsproblematiek Multiple CVA’s CVA april 2009: rechterhemisfeer in het mediagebied, met als gevolg hemibeeld links

15 Casuïstiek dhr. B Gedragsproblemen: Boosheid Schreeuwen Gooien Dreigen
Weglopen Weigeren verzorging en revalidatie

16 Casuïstiek dhr. B Revalidatiedoel: Optimale revalidatie bereiken in alle modaliteiten, daarvoor moet gedrag hanteerbaar zijn, ook na revalidatieperiode. Analyse: Cognitieve en communicatieve problemen versterken de gedragsproblemen, Interventie is gericht op het in kaart brengen en toepassen van adequate communicatie.

17 Casuïstiek dhr. B Logopedische gegevens Matig ernstige afasie
Taalbegrip - Woordbegrip voldoende. - Zinsbegrip niet adequaat. - Snelle wisselingen gespreksonderwerp - Beurten systeem,oogcontact en luisterhouding niet adequaat.

18 Casuïstiek dhr. B Logopedische gegevens Taalproductie
Veel en onduidelijke spraak. Ernstig stottergedrag. Woordvindingsproblemen Moeilijk te doorbreken woordenvloed Veel herhaling. Raakt rode draad van verhaal kwijt en weet niet meer wat hij wil zeggen.

19 Casuïstiek dhr. B Logopedische gegevens Lezen
Korte woorden technisch en inhoudelijk voldoende begrepen. Langere woorden en zinnen leveren problemen op. Schrijven niet kunnen bekijken.

20 Casuïstiek dhr. B Interventies om gedragsproblemen te verminderen:
Basisvoorwaarden creëren: Pet afzetten Vragen om oogcontact Benadering vanuit niet aangedane zijde - Omgevingsgeluid minimaliseren

21 Casuïstiek dhr. B Aandachtspunten tijdens gespreksvoering:
Korte duidelijke zinnen Vraag of zeg 1 ding tegelijk Controleer of vraag is begrepen. Neem pauze tussen vragen Herhaal opdracht

22 Casuïstiek dhr. B Specifieke aandachtspunten tijdens gesprek
Werk vooral non-verbaal, voor- en nadoen. Autonomie respecteren Gebruik humor Neem voldoende tijd voor gesprek Subtiel nieuw onderwerp inbrengen

23 Casuïstiek dhr. B Resultaat: Optimale revalidatie
Cognitieve en communicatie adviezen worden toegepast Gedragsprobleem is hanteerbaar

24 Casuïstiek Mw. C Mw. C, 46 jaar.
- Gescheiden vrouw, 2 kinderen (12 en 18) Verslavingsproblematiek 1993 GGZ contact door persoonlijkheidsproblematiek Zomer 2008 paniekaanvallen Januari 2009 CVA basale kernen en capsula interna. Ernstige restparese links met a-functionele linker arm

25 Casuïstiek Mw. C Gedragsproblemen Verbaal agressief
Emotionele uitbarstingen Gooien of slaan met voorwerpen Weglopen Afwerend Externaliseren Verbreken contact hulpverleners

26 Casuïstiek Mw. C Revalidatie doel: Het thuis kunnen zijn met haar beperkingen en hulpverlening toelaten. Analyse: Cognitieve en communicatieve spelen een belangrijke rol in het ontstaan van gedragsproblemen. Interventie is het in kaart brengen van haar communicatie problemen en een adequate benadering toepassen.

27 Casuïstiek Mw. C Logopedische gegevens Taalbegrip
Alleen belangrijke items worden opgenomen en onthouden Problemen met aangeven van de grote lijn. Moeite verborgen en impliciete betekenissen. Figuurlijke taal niet adequaat geïnterpreteerd Problemen begrijpen van intonatie en prosodie.

28 Casuïstiek Mw. C Logopedische gegevens Taalproductie
Stem vlak en monotoon Intonatie en prosodie niet adequaat Afdwalen van gespreksonderwerp Breedsprakig Weinig rekening houden met voorkennis gesprekspartner

29 Casuïstiek Mw. C Logopedische gegevens Lezen
- Technisch lezen is moeilijk. - Veel woorden en meningen worden toegevoegd. Schrijven - Verdubbelingen. - Formulering van zinnen is moeilijk.

30 Casuïstiek Mw. C

31 Casuïstiek Mw. C Logopedische gegevens Taalpragmatiek
Moeite met gespreksregels Niet reageren op gespreksonderwerp Niet aanpassen van taal tegen verschillende gesprekspartners Niet juist inschatten van de sfeer

32 Casuïstiek Mw. C Interventies om gedragsproblemen te verminderen:
Basisvoorwaarden tijdens communicatie Neutrale houding Neutrale reacties Tijd nemen Vertrouwen winnen Tijd geven om stoom af te blazen Autonomie respecteren.

33 Casuïstiek Mw. C Communicatie aanpassing tijdens een gesprek:
Structuur geven Concreet aangeven wat je bedoelt of voelt. Vragen naar verduidelijking Terugkeren naar onderwerp Vragen naar gedachten en gevoelens. Niet uitgaan van mimiek of uitdrukking Discussie of confrontatie vermijden. Concreet benoemen wat er gebeurt tijdens het handelen. Zelf oplossingen laten bedenken.

34 Casuïstiek Mw. C Resultaat: Thuis wonend met zoon
Laat hulpverlening toe Cognitieve en communicatieve aanpassingen.

35 Conclusie Bij gedragsproblemen spelen vaak niet onderkende communicatieproblemen een rol. Communicatieproblemen hebben een grote invloed op het ontstaan van gedragsproblemen. Gedragsproblemen kunnen verminderen door communicatieproblemen te onderkennen en de communicatie daarop af te stemmen.

36 Naar huis Denk bij mensen met fatische problemen niet
te snel dat je ze begrijpt. te snel dat ze jou begrijpen. - Concludeer bij twijfel dat er geen over en weer begrip is.

37 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Hoe communicatieproblemen een rol spelen bij gedragsproblemen"

Verwante presentaties


Ads door Google