De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NL POLITIE NEDERLAND Programma Versterking Professionele Weerbaarheid Ambulancezorg P&O 26 januari 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NL POLITIE NEDERLAND Programma Versterking Professionele Weerbaarheid Ambulancezorg P&O 26 januari 2012."— Transcript van de presentatie:

1 NL POLITIE NEDERLAND Programma Versterking Professionele Weerbaarheid Ambulancezorg P&O 26 januari 2012

2 Inhoud Presentatie programma versterking professionele weerbaarheid bij De Basis op 26 januari 2012 voor Ambulancezorg P&O Context / aanleiding Wat houdt professionele weerbaarheid in Doelstelling/visie en strategie van het Programma Versterking professionele weerbaarheid Vragen / discussie

3 Sheet met foto’s: Zwaar aan de frontlinie The last man standing

4 De politie werkt 24/7 in de frontlinie van de samenleving en is vaak the last man standing Inrijden van drugstoeristen op agenten in Maastricht Extreem geweld tegen politieagenten in Kollum en Bolsward Rellen met Feyenoord-supporters bij De Kuip Politietrainers in Kunduz

5 Aanleiding Brief minister VenJ naar TK juni 2011 5 - 7 % collega’s is zeker verminderd weerbaar 20 - 30 % collega’s is waarschijnlijk verminderd weerbaar Kosten (incl. organisatiekosten) gemiddeld 350 m€ per jaar Bron: Onderzoek AEF, mei 2011, ‘De prijs die je betaalt…’ Doel: 20 - 30 % verminderde weerbaarheid terugbrengen tot 10 -15 % (effectmeting in 2015) Programma- en actieplan akkoord TK en vakbonden

6 Professionele weerbaarheid Drie aspecten Fysieke weerbaarheid Mentale weerbaarheid Morele weerbaarheid Fysiek Moreel Mentaal

7 Professionele weerbaarheid STERKER BLAUW StandaardsOpleiding Incident Mensen & Middelen Evaluatie Opvang & Nazorg Aanpak Dader(s) Leren (Peter Gieling)

8 Aanleiding Rapport Veilig Politiewerk, Van der Torre, oktober 2011 25 % ziet wel eens af op te treden in risicovolle omstandigheden Operationele onbalans op 4 fronten Standaarden en opleidingen Balans relationeel – normatief, IBT onvoldoende Teamwerk Ploegstructuur, ‘koppen tellen’ Sturing en steun Individuele roosters, rol leidinggevenden, erkenning Nasleep Geweldgebruik, verhouding straffen, waardering

9 Programma als oplossing Brief minister VenJ naar TK oktober 2011 De basis op orde Trainingen (mentale kracht, amok, horeca, jeugd) Voldoende politie op juiste moment Roosters, ATW, CAO, kleding en uitrusting Investeren in leiderschap Gericht op vakmanschap, alle niveaus, opdracht PA Geweld tegen de politie GTPA, onderzoek Arbeidsinspectie Bron: Rapport Veilig Politiewerk, Van der Torre, 2011

10 Doelstelling programma Korpsleiding Nationale Politie i.o. Programma Versterking Professionele Weerbaarheid Versterking van de veerkracht van politieambtenaren Vergroten van het vakmanschap van politieambtenaren Vergroten van de (operationele) inzetbaarheid bij de politie Doel: 20 - 30 % verminderde weerbaarheid terugbrengen tot 10 -15 % Bestuurlijke werkelijkheid: politiek, vakbonden

11 Visie Een versterkte weerbaarheid zal bijdragen aan Vergroting van het vakmanschap en de operationele inzetbaarheid Voortdurende stijgende trend in de medewerkertevredenheid Verlaging in de trend ziekteverzuim Verlaging van het aantal incidenten van geweldtoepassing door en geweld tegen politieambtenaren Stijging van de tevredenheid van de burger over het functioneren van de politie

12 Strategie Aanpak versterking professionele weerbaarheid Werving en selectie Initieel / postinitieel onderwijs en leiderschapsprogramma’s Herkenning van en omgang met verminderde weerbaarheid Trainingen weerbaarheid: Mentale kracht Landelijke opzet IBT en trainingen Laagdrempelige professionele opvang: 1 Loket 24/7 in Doorn Zorglijn uitgezonden collega’s in vredesmissies Erkenning en waardering voor hoogrisicoberoep politie Kennis op maat en onderzoek: Kennis- en Expertisecentrum

13 Expertisecentrum in Doorn (1/2) Onafhankelijk 24/7 loket (fysiek en digitaal) voor laagdrempelige professionele opvang, (na)zorg en (collegiale) steun, inclusief thuisfront Nuldelijns en eerstelijns (na)zorg in samenwerking met bedrijfsopvang- teams, bedrijfsartsen, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers 24/7 acute medische zorg vanuit samenwerking met defensie (CMH) voor gewonde collega’s in hoogrisicoberoep politie Zorglijn voor buitenlandse politiemissies, inclusief thuisfrontactiviteiten. Versterkte focus op Kunduz. Waardering en erkenning politieveteranen Programma voor erkenning en waardering voor het hoogrisicoberoep politie, zowel maatschappelijk als intern politie Koninklijk medaillebeleid, symbolen en rituelen voor nationale politie

14 Expertisecentrum in Doorn (2/2) Professionele debriefings na grootschalige incidenten of kleine incidenten met grote impact en voor specifieke doelgroepen, inclusief (na)zorg en training en verbonden aan vakmanschap en leiderschap Herijking zingeving en versterking politievakmanschap, als onderdeel van de zorglijn (geestelijke- / mentale verzorging) Juridisch steunpunt, in samenwerking met politievakorganisaties Kennis op maat, met borging naar onderzoeksprogramma Structurele samenwerking met defensie, De Basis, Veteraneninstituut, BNMO, VFonds (forse subsidie), vakbonden en onderzoeksinstanties Positionering postactieven (vanaf 2013) Borging na 2014 in Kennis- en Expertisecentrum Weerbaarheid

15

16 Politie portal

17 Vragen Discussie Manette Baggen 06 - 52338104 manette.baggen @politieacademie.nl Afsluiting


Download ppt "NL POLITIE NEDERLAND Programma Versterking Professionele Weerbaarheid Ambulancezorg P&O 26 januari 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google