De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma Versterking Professionele Weerbaarheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma Versterking Professionele Weerbaarheid"— Transcript van de presentatie:

1 Programma Versterking Professionele Weerbaarheid
Ambulancezorg P&O 26 januari 2012

2 Inhoud Presentatie programma versterking professionele
weerbaarheid bij De Basis op 26 januari 2012 voor Ambulancezorg P&O Context / aanleiding Wat houdt professionele weerbaarheid in Doelstelling/visie en strategie van het Programma Versterking professionele weerbaarheid Vragen / discussie Peter Kiestra voorstellen. Stefan zelf voorstellen. Presentatie met veel tekst. 30 minuten. Doel: Kennisoverdracht. Later open discussie. Tussentijds vragen stellen mag.

3 Sheet met foto’s: Zwaar aan de frontlinie
Context: Maatschappelijke ontwikkeling: Toename agressie en geweld Politievak is opgeschoven van ‘stevig ambt’ naar ‘hoogrisicoberoep’ 5 miljoen interventies per jaar, met maar 100 gegronde klachten tegen optreden Gemiddeld 7 gewonde collega’s per week Gezagscrisis: Bedreiging vrede en veiligheid Publieke opinie: Menselijk schild A2 voor benzinedieven versus feiten en omstandigheden verdachte (valse kentekenplaten, antecedenten, politieauto van de weg gereden) Waakzaam & Dienstbaar dient de politie de publieke zaak en is de zwaardmacht van de overheid (bron: Ontwerpplan Nationale Politie) Specifieke aandacht voor werken in het buitenland: Politietrainingsmissie Afghanistan en werken onder dekmantel in buitenland Politie is vaak The last man standing, als alle andere loketten zijn gesloten The last man standing

4 The last man standing De politie werkt 24/7 in de frontlinie van de samenleving en is vaak the last man standing Inrijden van drugstoeristen op agenten in Maastricht Extreem geweld tegen politieagenten in Kollum en Bolsward Rellen met Feyenoord-supporters bij De Kuip Politietrainers in Kunduz

5 Aanleiding Brief minister VenJ naar TK juni 2011
5 - 7 % collega’s is zeker verminderd weerbaar % collega’s is waarschijnlijk verminderd weerbaar Kosten (incl. organisatiekosten) gemiddeld 350 m€ per jaar Bron: Onderzoek AEF, mei 2011, ‘De prijs die je betaalt…’ Doel: % verminderde weerbaarheid terugbrengen tot % (effectmeting in 2015) Programma- en actieplan akkoord TK en vakbonden

6 Professionele weerbaarheid
Fysiek Moreel Mentaal Drie aspecten Fysieke weerbaarheid Mentale weerbaarheid Morele weerbaarheid

7 Professionele weerbaarheid
STERKER BLAUW Standaards Opleiding Incident Mensen & Middelen Evaluatie Opvang & Nazorg Aanpak Dader(s) Leren (Peter Gieling)

8 Aanleiding Rapport Veilig Politiewerk, Van der Torre, oktober 2011
25 % ziet wel eens af op te treden in risicovolle omstandigheden Operationele onbalans op 4 fronten Standaarden en opleidingen Balans relationeel – normatief, IBT onvoldoende Teamwerk Ploegstructuur, ‘koppen tellen’ Sturing en steun Individuele roosters, rol leidinggevenden, erkenning Nasleep Geweldgebruik, verhouding straffen, waardering 25 % executieven ziet wel eens af om op te treden in risicovolle omstandigheden Operationele onbalans op 4 fronten Balans tussen relationele en normatieve aspecten van politiewerk (dialoog – deëscalatie – doorpakken) is in het geding Correct geweldgebruik wordt ondergewaardeerd en zelfs gezien als indicatie van verkeerde politiestijl Onvrede op werkvloer over kwaliteit teamwerk in risicovolle situaties. Onvoldoende training op geweldgebruik en optreden in groepsverband Nasleep (administratief en tijdsduur) van geweldsincidenten Onvoldoende ervaren erkenning en waardering voor hoogrisicoberoep politie, zowel extern/maatschappij als intern

9 Programma als oplossing
Brief minister VenJ naar TK oktober 2011 De basis op orde Trainingen (mentale kracht, amok, horeca, jeugd) Voldoende politie op juiste moment Roosters, ATW, CAO, kleding en uitrusting Investeren in leiderschap Gericht op vakmanschap, alle niveaus, opdracht PA Geweld tegen de politie GTPA, onderzoek Arbeidsinspectie Hanteer een duidelijke boodschap naar leidinggevenden met: focus op de operatie, sturing op vakmanschap, handelen op basis van waarden in plaats van normen. Met aandacht voor: de autonomie van de medewerker, de kracht en weerbaarheid en inzet van de medewerker, de gezamenlijke cultuur en identiteit, het vertrouwen van collega’s in de organisatie, eenduidig taalgebruik vanuit het adagium: sterk, stoer en straatbestendig. Geef de Politieacademie de opdracht tot: het geven van betekenis en het operationaliseren van termen als frontlijnsturing, goed werkgeverschap, moed en professionele ruimte, en het maken van een vertaling van deze concepten naar het curriculum leiderschap op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Laat alle leidinggevenden actief participeren in de voor de collega’s verplicht gestelde en opmaat aangeboden trainings- en vormingsactiviteiten gericht op versterking van het vakmanschap en optreden van politieambtenaren. Erkenning en waardering hoogrisicoberoep politie, zowel extern/maatschappelijk als intern Bron: Rapport Veilig Politiewerk, Van der Torre, 2011

10 Doelstelling programma
Korpsleiding Nationale Politie i.o. Programma Versterking Professionele Weerbaarheid Versterking van de veerkracht van politieambtenaren Vergroten van het vakmanschap van politieambtenaren Vergroten van de (operationele) inzetbaarheid bij de politie Doel: % verminderde weerbaarheid terugbrengen tot % Bestuurlijke werkelijkheid: politiek, vakbonden Valt direct onder politieke verantwoordelijkheid minister 1e landelijk programma korpsleiding nationale politie Nog geen wettelijke basis, daarom nu onder voorzitter RKC, Leon Kuijs Bestuurlijke werkelijkheid = dynamiek

11 Visie Een versterkte weerbaarheid zal bijdragen aan
Vergroting van het vakmanschap en de operationele inzetbaarheid Voortdurende stijgende trend in de medewerkertevredenheid Verlaging in de trend ziekteverzuim Verlaging van het aantal incidenten van geweldtoepassing door en geweld tegen politieambtenaren Stijging van de tevredenheid van de burger over het functioneren van de politie

12 Strategie Aanpak versterking professionele weerbaarheid
Werving en selectie Initieel / postinitieel onderwijs en leiderschapsprogramma’s Herkenning van en omgang met verminderde weerbaarheid Trainingen weerbaarheid: Mentale kracht Landelijke opzet IBT en trainingen Laagdrempelige professionele opvang: 1 Loket 24/7 in Doorn Zorglijn uitgezonden collega’s in vredesmissies Erkenning en waardering voor hoogrisicoberoep politie Kennis op maat en onderzoek: Kennis- en Expertisecentrum Onderzoek: Effectieve werving en selectie, uitval onder studenten (20%) Aard en omvang zelfdoding onder politiemensen Internationaal vergelijkend onderzoek (Trimbos USA) Consequenties hoogrisicoberoep Intimidaties politiemensen en OM-medewerkers (bedreigde OvJ’s) Leefstijlinterventie 40+, invloed relaties, fit&gezond Effecten nieuwe IBT, Blauwe veerkracht, etc. Herkenning van en omgang met verminderde weerbaarheid: Blauwdruk Mentale gezondheidszorg, inclusief uitzendingen. Blauwdruk Bedrijfsgezondheidsdienst (arbo-dienst voor nationale politie) Maatschappelijke en interne erkenning en waardering

13 Expertisecentrum in Doorn (1/2)
Onafhankelijk 24/7 loket (fysiek en digitaal) voor laagdrempelige professionele opvang, (na)zorg en (collegiale) steun, inclusief thuisfront Nuldelijns en eerstelijns (na)zorg in samenwerking met bedrijfsopvang-teams, bedrijfsartsen, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers 24/7 acute medische zorg vanuit samenwerking met defensie (CMH) voor gewonde collega’s in hoogrisicoberoep politie Zorglijn voor buitenlandse politiemissies, inclusief thuisfrontactiviteiten. Versterkte focus op Kunduz. Waardering en erkenning politieveteranen Programma voor erkenning en waardering voor het hoogrisicoberoep politie, zowel maatschappelijk als intern politie Koninklijk medaillebeleid, symbolen en rituelen voor nationale politie

14 Expertisecentrum in Doorn (2/2)
Professionele debriefings na grootschalige incidenten of kleine incidenten met grote impact en voor specifieke doelgroepen, inclusief (na)zorg en training en verbonden aan vakmanschap en leiderschap Herijking zingeving en versterking politievakmanschap, als onderdeel van de zorglijn (geestelijke- / mentale verzorging) Juridisch steunpunt, in samenwerking met politievakorganisaties Kennis op maat, met borging naar onderzoeksprogramma Structurele samenwerking met defensie, De Basis, Veteraneninstituut, BNMO, VFonds (forse subsidie), vakbonden en onderzoeksinstanties Positionering postactieven (vanaf 2013) Borging na 2014 in Kennis- en Expertisecentrum Weerbaarheid

15

16 Politie portal

17 Afsluiting Vragen Discussie
Manette Baggen


Download ppt "Programma Versterking Professionele Weerbaarheid"

Verwante presentaties


Ads door Google