De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De maatschappelijke kosten van kindermishandeling

Verwante presentaties


Presentatie over: "De maatschappelijke kosten van kindermishandeling"— Transcript van de presentatie:

1 De maatschappelijke kosten van kindermishandeling
Dr Willem Jan Meerding Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg

2 Waarom kosten? Indicator voor maatschappelijke impact
Inzicht in kostenverhoudingen: directe vs indirecte kosten, acute en late gevolgen Input voor kosten-baten analyses

3 Studies tot nu toe Kosten Land Auteurs Opmerkingen
$94 miljard US Fromm et al., 2001 direct+indirect* £1 miljard UK National Commission direct $16 miljard Can. McKenna, direct+indirect# * Waarvan $64 miljard criminaliteitskosten # Waarvan $11 miljard inkomensverliezen (ongecorrigeerd)

4 Definitie en omvang van kindermishandeling
Ernstige fysieke en/of sexuele mishandeling en/of verwaarlozing Meetproblemen Glijdende schaal, afkappunt Onzichtbaar probleem (huidige mishandeling) Herinnering, verdringing (vroegere mishandeling) Veranderde opvattingen (vroegere mishandeling) …etc.

5 Omvang van kindermishandeling in NL
Prevalentie op dit moment mishandeld (‘incidentie’) (schatting) ca meldingen AMK waarbij daadwerkelijk mishandeling en/of verwaarlozing Prevalentie ooit mishandeld 16% van personen jaar (UK; Cawson et al., 2000 en 2002) 7% fysiek, 6% emotioneel, 4% sexueel (verwanten), 6% verwaarlozing 1 op 3 vrouwen jaar sexueel misbruikt (Draijer, 1990)

6 Gevolgen van kindermishandeling
Acute gevolgen lichamelijk letsel psychische stoornissen (PTSS, stemmingsstoornissen, angststoornissen, gedragsstoornissen, etc.) Late gevolgen psychische stoornissen (o.a. depressie) crimineel gedrag chronische ziekten verminderde economische productiviteit

7 Typologie kosten Directe kosten Medische zorg, psychische hulp
Jeugdhulpverlening Justitie, RvdK Overige publieke diensten: politie, onderwijs, etc. Indirecte kosten Speciaal onderwijs Extra behoefte aan medische (psychische) hulp Criminaliteit Economische productiviteit Immateriële kosten

8 Methoden - risicofactoren en causaliteit
Omgeving soc-econ. situatie Gezin/individu psych. problemen stress gedragsstoornissen opvoedingsvaardigheden relatieproblemen verslaving Kindermishandeling Late gevolgen werkloosheid armoede

9 Methoden - causaliteit
Individueel niveau: herinnering, verdringing, etc. Groepsniveau: prospectief onderzoek case-control / vergelijkend onderzoek (risico’s op bias) RR = relatief risico; p=prevalentie (i.c. 16%) PAR = population attributable risk = p(RR-1)/(p(RR-1)+1)

10 Methoden - overig (Nog) geen kritische analyse gebruikte literatuur
(Nog) geen onderscheid naar type misbruik, mannen/vrouwen Definitieverschillen incidentie/prevalentie - (late) gevolgen Kosten voor 2003

11 Databronnen Medische zorg screening op SEH; letselkostenmodel
Psychische hulp Pelcovitz et al., 2000 (case-control; fysiek misb.) Jeugdhulpverlening financiële statistieken Justitie, RvdK financiële statistieken; productiegegevens; Mertens, 1995 Overige publiek (politie, onderwijs, etc.) geen Speciaal onderwijs Jonson-Reid et al., 2004 (prospectief); financiële statistieken Late medische zorg Walker et al., 1999 (case-control; vrouwen) Criminaliteit Widom et al., 2001 (prospectief); WODC Economische productiviteit Perez et al., 1994 (case-control)

12 Resultaten – medische en psychische hulp
Medische zorg: 3200 SEH-bezoeken, 300 ziekenhuisopnamen (1%) €3,2 miljoen Psychische hulp psychische stoornissen RR 2-3 (fysiek misbruik) totale kosten kinder- en jeugdggz €339 mln toe te rekenen aan kindermishandeling: €47- €82 mln (14-24%)

13 Resultaten - jeugdhulpverlening
Bureaus Jeugdzorg €mln Preventief, ambulant vrij toegankelijk, case management 91,8 AMK 13,2 Overig BJZ 14,5 Subtotaal BJZ 119,5 Zorgaanbod Ambulant geïndiceerd 76,1 Pleegzorg 93,3 Dagbehandeling 132,0 Residentieel 299,0 Overig 57,5 Subtotaal zorgaanbod 657,9 Totaal jeugdhulpverlening 777,3

14 Resultaten – justitiële jeugdzorg
Gezinsvoogdij, ots €67 mln (50% van totale uitgaven) RvdK €45 mln (van €122 totale uitgaven) Totaal justitieel €112 mln

15 Resultaten – speciaal onderwijs
Extra uitgaven (= meer dan regulier) €906 mln Leer- en gedragsproblemen RR 1,9* (Jonson-Reid, 2004) Toe te rekenen aan kindermishandeling €114 mln (13%) * Gecorrigeerd voor omgekeerde causaliteit

16 Resultaten – late medische zorg
Vrouwen jaar met historie van mishandeling en/of verwaarlozing 7% hogere zorgkosten (Walker et al., 1999) Toe te rekenen aan kindermishandeling €145 mln (=1,1% van totale zorgkosten vrouwen jaar)

17 Resultaten - criminaliteit
Crimineel gedrag (alle vormen) OR 1,3-1,6 (Widom et al., 2001) Totale kosten criminaliteit €8,8 miljard (Schreuders et al., 1999) Waarvan toe te rekenen aan kindermishandeling €530 mln.

18 Resulaten – verminderde economische prod.
Mishandelde en/of verwaarloosde kinderen hebben* slechtere leesvaardigheid lager IQ meer schooluitval (58% vs 34%) gemiddeld 1 jaar minder onderwijs *gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, sociaal-economische status Kosten??

19 Resultaten - totaaloverzicht
Direct €mln Acute medische zorg (somatisch) 3,2 Acute psychische zorg Jeugdhulpverlening >13 Justitiele jeugdzorg Politie, rechterlijke macht, onderwijs, etc. P.m. Indirect Speciaal onderwijs Late medische zorg Criminaliteit Verminderde economische productiviteit P.m. Totaal

20 Conclusies, beschouwing
‘Black holes’: kosten jeugdhulpverlening, politie, onderwijs, economische productiviteit Gezondheidseffecten  ziektelast kindermishandeling Van kosten naar kosten-baten / kosten-effectiviteit Effectiviteit primaire en secundaire preventie? Intermediaire maten  uitkomstmaten Context-afhankelijkheid buitenlandse resultaten


Download ppt "De maatschappelijke kosten van kindermishandeling"

Verwante presentaties


Ads door Google