De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De maatschappelijke kosten van kindermishandeling Dr Willem Jan Meerding Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "De maatschappelijke kosten van kindermishandeling Dr Willem Jan Meerding Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg"— Transcript van de presentatie:

1 De maatschappelijke kosten van kindermishandeling Dr Willem Jan Meerding Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg w.meerding@erasmusmc.nl

2 Waarom kosten?  Indicator voor maatschappelijke impact  Inzicht in kostenverhoudingen: directe vs indirecte kosten, acute en late gevolgen  Input voor kosten-baten analyses

3 Studies tot nu toe KostenLandAuteursOpmerkingen $94 miljardUSFromm et al., 2001direct+indirect* £1 miljardUKNational Commissiondirect $16 miljardCan.McKenna, 2003direct+indirect # * Waarvan $64 miljard criminaliteitskosten # Waarvan $11 miljard inkomensverliezen (ongecorrigeerd)

4 Definitie en omvang van kindermishandeling Ernstige fysieke en/of sexuele mishandeling en/of verwaarlozing Meetproblemen  Glijdende schaal, afkappunt  Onzichtbaar probleem (huidige mishandeling)  Herinnering, verdringing (vroegere mishandeling)  Veranderde opvattingen (vroegere mishandeling)  …etc.

5 Omvang van kindermishandeling in NL Prevalentie op dit moment mishandeld (‘incidentie’) 50-80.000 (schatting) ca. 20.000 meldingen AMK waarbij daadwerkelijk mishandeling en/of verwaarlozing Prevalentie ooit mishandeld 16% van personen 18-24 jaar (UK; Cawson et al., 2000 en 2002) 7% fysiek, 6% emotioneel, 4% sexueel (verwanten), 6% verwaarlozing 1 op 3 vrouwen 20-40 jaar sexueel misbruikt (Draijer, 1990)

6 Gevolgen van kindermishandeling Acute gevolgen  lichamelijk letsel  psychische stoornissen (PTSS, stemmingsstoornissen, angststoornissen, gedragsstoornissen, etc.) Late gevolgen  psychische stoornissen (o.a. depressie)  crimineel gedrag  chronische ziekten  verminderde economische productiviteit

7 Typologie kosten Directe kosten  Medische zorg, psychische hulp  Jeugdhulpverlening  Justitie, RvdK  Overige publieke diensten: politie, onderwijs, etc. Indirecte kosten  Speciaal onderwijs  Extra behoefte aan medische (psychische) hulp  Criminaliteit  Economische productiviteit Immateriële kosten

8 Methoden - risicofactoren en causaliteit Risicofactoren en Causaliteit armoede Gezin/individu psych. problemen stress gedragsstoornissen opvoedingsvaardigheden relatieproblemen verslaving Omgeving soc-econ. situatie werkloosheid Late gevolgen Kindermishandeling

9 Methoden - causaliteit Individueel niveau: herinnering, verdringing, etc. Groepsniveau: prospectief onderzoek case-control / vergelijkend onderzoek (risico’s op bias) RR= relatief risico; p=prevalentie (i.c. 16%) PAR= population attributable risk = p(RR-1)/(p(RR-1)+1)

10 Methoden - overig  (Nog) geen kritische analyse gebruikte literatuur  (Nog) geen onderscheid naar type misbruik, mannen/vrouwen  Definitieverschillen incidentie/prevalentie - (late) gevolgen  Kosten voor 2003

11 Databronnen Medische zorgscreening op SEH; letselkostenmodel Psychische hulpPelcovitz et al., 2000 (case-control; fysiek misb.) Jeugdhulpverleningfinanciële statistieken Justitie, RvdKfinanciële statistieken; productiegegevens; Mertens, 1995 Overige publiek (politie, onderwijs, etc.)geen Speciaal onderwijsJonson-Reid et al., 2004 (prospectief); financiële statistieken Late medische zorgWalker et al., 1999 (case-control; vrouwen) CriminaliteitWidom et al., 2001 (prospectief); WODC Economische productiviteitPerez et al., 1994 (case-control)

12 Resultaten – medische en psychische hulp Medische zorg: 3200 SEH-bezoeken, 300 ziekenhuisopnamen (1%) €3,2 miljoen Psychische hulp psychische stoornissenRR 2-3 (fysiek misbruik) totale kosten kinder- en jeugdggz €339 mln toe te rekenen aan kindermishandeling: €47- €82 mln (14-24%)

13 Resultaten - jeugdhulpverlening Bureaus Jeugdzorg€mln Preventief, ambulant vrij toegankelijk, case management91,8 AMK13,2 Overig BJZ14,5 Subtotaal BJZ119,5 Zorgaanbod Ambulant geïndiceerd76,1 Pleegzorg93,3 Dagbehandeling132,0 Residentieel299,0 Overig57,5 Subtotaal zorgaanbod657,9 Totaal jeugdhulpverlening777,3

14 Resultaten – justitiële jeugdzorg Gezinsvoogdij, ots €67 mln (50% van totale uitgaven) RvdK €45 mln (van €122 totale uitgaven) Totaal justitieel €112 mln

15 Resultaten – speciaal onderwijs Extra uitgaven (= meer dan regulier) €906 mln Leer- en gedragsproblemen RR 1,9* (Jonson-Reid, 2004) Toe te rekenen aan kindermishandeling€114 mln (13%) * Gecorrigeerd voor omgekeerde causaliteit

16 Resultaten – late medische zorg Vrouwen 18-65 jaar met historie van mishandeling en/of verwaarlozing 7% hogere zorgkosten (Walker et al., 1999) Toe te rekenen aan kindermishandeling €145 mln (=1,1% van totale zorgkosten vrouwen 18-65 jaar)

17 Resultaten - criminaliteit Crimineel gedrag (alle vormen) OR 1,3-1,6 (Widom et al., 2001) Totale kosten criminaliteit €8,8 miljard (Schreuders et al., 1999) Waarvan toe te rekenen aan kindermishandeling €530 mln.

18 Resulaten – verminderde economische prod. Mishandelde en/of verwaarloosde kinderen hebben* slechtere leesvaardigheid lager IQ meer schooluitval (58% vs 34%) gemiddeld 1 jaar minder onderwijs *gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, sociaal-economische status Kosten??

19 Resultaten - totaaloverzicht Direct€mln Acute medische zorg (somatisch)3,2 Acute psychische zorg47-82 Jeugdhulpverlening>13 Justitiele jeugdzorg112 Politie, rechterlijke macht, onderwijs, etc.P.m. Indirect Speciaal onderwijs114 Late medische zorg145 Criminaliteit530 Verminderde economische productiviteitP.m. Totaal965

20 Conclusies, beschouwing  ‘Black holes’: kosten jeugdhulpverlening, politie, onderwijs, economische productiviteit  Gezondheidseffecten  ziektelast kindermishandeling  Van kosten naar kosten-baten / kosten-effectiviteit  Effectiviteit primaire en secundaire preventie? Intermediaire maten  uitkomstmaten Context-afhankelijkheid buitenlandse resultaten


Download ppt "De maatschappelijke kosten van kindermishandeling Dr Willem Jan Meerding Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg"

Verwante presentaties


Ads door Google