De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De functie (bedoeling) van de wet

Verwante presentaties


Presentatie over: "De functie (bedoeling) van de wet"— Transcript van de presentatie:

1 De functie (bedoeling) van de wet
Waarom heeft God ons de Tien Geboden gegeven? orientatiefase

2 Bekijk dit videofragment
relevantiefase

3 Was dit goed of fout? relevantiefase

4 Beantwoord de volgende vragen en vul je antwoorden in op het scoreformulier dat uitgereikt wordt
relevantiefase

5 Wat betekent dit gebaar als je denkt aan de Tien Geboden?
Afbeelding 1. Wat betekent dit gebaar als je denkt aan de Tien Geboden? relevantiefase

6 Wat betekent dit gebaar als je denkt aan de Tien Geboden?
Afbeelding 2. Wat betekent dit gebaar als je denkt aan de Tien Geboden? relevantiefase

7 Wat betekent dit gebaar als je denkt aan de Tien Geboden?
Afbeelding 3. Wat betekent dit gebaar als je denkt aan de Tien Geboden? relevantiefase

8 Vergelijk de scores met elkaar in de groep. Bespreek de verschillen.
Ga verder met de volgende vragen relevantiefase

9 Lees verhaal 1. en beantwoord de vraag
Jan liep over de markt. Toen de koopman niets zag, pakte hij een mobieltje weg. De marktmeester hield hem staande en belde de politie. Maak de volgende zin af met één van onderstaande mogelijkheden. Wat Jan deed was foute boel… a. omdat hij werd gepakt. b. omdat zijn geweten wel gesproken zal hebben. c. omdat stelen niet mag volgens de wet. d. omdat Jan het niet slim genoeg heeft aangepakt relevantiefase

10 Lees verhaal 2. en beantwoord hierna de vraag
Onderweg zag Jaap dat een meisje lastig gevallen werd door een man van middelbare leeftijd. Hij liep er naar toe en maakte de man duidelijk dat hij daar onmiddellijk mee op moest houden. Meerdere voorbijgangers gingen zich er mee bemoeien en de man vluchtte weg. De omstanders prezen Jaap. Hij kreeg een kleur en vertelde dat hij niet anders kon. Waarom kon Jaap niet anders doen zoals hij gedaan heeft? a. Omdat het uit zijn hart kwam. b. Omdat hij graag een pluim wilde krijgen. c. Omdat hij niet van ruzie hield. d. Omdat niemand anders iets deed. relevantiefase

11 Lees verhaal 3 en beantwoord de vraag
Marja reed met haar scooter de bocht door met een veel te hoge snelheid. Door het gladde wegdek begon haar scooter te glijden. Ze gleed tegen de vangrail aan en kwam met schrik tot stilstand. Gelukkig klapte ze niet tegen de boom die achter de vangrail stond. Op welke manier is ze beschermd tegen een erg ongeluk? a. Ze heeft geluk gehad, een beschermengeltje b. Ze was behendig genoeg niet te vallen c. Er stond gelukkig een vangrail d. De boom stond gelukkig achter de vangrail relevantiefase

12 Vergelijk de scores met elkaar in de groep. Bespreek de verschillen.
Ga verder met de volgende vragen relevantiefase

13 Welke afbeelding hoort bij welk verhaaltje? Verhaal 1: Afbeelding…..
relevantiefase

14 Afbeelding 1/Verhaaltje .. …………………………..
Welke kernwoord hoort bij welke afbeelding in combinatie het verhaaltje? Afbeelding 1/Verhaaltje .. ………………………….. Afbeelding 2/Verhaaltje .. ………………………….. Afbeelding 3/Verhaaltje… ………………………….. Afb. 2 Afb. 3 relevantiefase

15 Presenteer de scores in de grote groep
Vergelijk de scores met elkaar in het groepje en bespreek kort de uitkomsten Presenteer de scores in de grote groep relevantiefase

16 Leg het verband tussen de kernwoorden en onderstaande drie functies van de Tien Geboden
De wet van de Tien Geboden: Maakt duidelijk wat niet mag Laat zien wat juist wel mag Beschermt je tegen schadelijke invloeden relevantiefase

17 Koortsthermometer Bescherming Kompas informatiefase

18 De bedoeling van Gods wet
De drie functies van de wet zijn: kenbron van onze ellende regel van dankbaarheid regel voor het maatschappelijk leven De belangrijkste functie is: regel der dankbaarheid. De dankbaarheid geldt de verlossing van de zonde door Christus. informatiefase

19 De bedoeling van Gods wet
Israël leefde met de wet door de offerdienst, wij leven met de wet door Jezus Christus De wet geldt alle mensen. De wet is uitdrukking van Gods eeuwige wil. Het eerste tot en met het vierde gebod gaat over onze verhouding tot God, het vijfde tot en met het tiende over onze verhouding tot onze naaste. Gods wet is alomvattend: niet alleen worden dingen verboden, maar ook geboden informatiefase

20 Bespreek onderstaande uitspraak in het kleine groepje
Bespreek onderstaande uitspraak in het kleine groepje. Wat vind je hiervan? Jouw hart is net een harde schijf vol schadelijke virussen waar geen enkele virusscan toereikend voor is. informatiefase

21 Jeremia noemt het zo in hoofdstuk 17 : 1
STATENVERTALING 1 De zonde van Juda is geschreven met een ijzeren griffie, met de punt eens diamants; gegraven in de tafel van hunlieder hart…. NBV 1 De zonde van de Judeeërs staat geschreven met een ijzeren stift, met een diamanten punt staat ze gegrift in hun hart… informatiefase

22 Lees hoe dat in zijn werk gaat in het volgende bijbelgedeelte
God wil jouw hart virus vrij maken en een beveiliging aanbrengen door er een nieuwe tekst op te schrijven Lees hoe dat in zijn werk gaat in het volgende bijbelgedeelte informatiefase

23 Lees eerst de context van het bijbelgedeelte
De profeet Jeremia maakt duidelijk dat er op de zonde van Israël straf volgt. Hij besluit met een heilsprofetie waarin God het volk een nieuwe kans geeft. Hij wil een nieuw verbond sluiten door in hun hart te schrijven informatiefase

24 Lees Jeremia 31: 31-34 informatiefase

25 NBV 31 De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit, 32 een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden – spreekt de HEER. 33 Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten – spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. STATENVERTALING 31 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken; 32 Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage als Ik hun hand aangreep, om hen uit Egypteland uit te voeren, welk Mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de HEERE; 33 Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. informatiefase

26 STATENVERTALING 34 En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, leren, zeggende: Kent den HEERE! want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de HEERE; want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en hunner zonden niet meer gedenken. NBV 34 Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: “Leer de HEER kennen,” want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al – spreekt de HEER. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. informatiefase

27 Bespreek onderstaande vragen in kleine groepjes
Wat belooft God te schrijven in het hart van het volk, zie vers 33? Lees de samenvatting van de wet in Mattheus 22: 37 – 40. Welke woorden beveiligen vooral je hart tegen schadelijke virussen? Hoe merkt een ander dat jouw hart beveiligd is tegen virussen? informatiefase

28 Bespreek de antwoorden op de vragen in de grote groep
informatiefase

29 Koortsthermometer Bescherming Kompas informatiefase

30 De beveiliging van je hart is naast een virusscan de levende tekst van Gods wil in je hart geschreven informatiefase

31 Vraag 115 Waarom laat ons dan God zó scherp de tien geboden prediken als toch niemand ze in dit leven kan houden? Antwoord Ten eerste opdat wij ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen, en des te begeriger zijn, om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Vervolgens opdat wij zonder ophouden ons inspannen, en God bidden om de genade van de Heilige Geest, opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld van God vernieuwd worden, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. informatiefase

32 De functie (bedoeling) van de wet
Waarom heeft God ons de Tien Geboden gegeven? verwerkingsfase


Download ppt "De functie (bedoeling) van de wet"

Verwante presentaties


Ads door Google