De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

trendwatching Les 2: Trendwatching en trendwatchers

Verwante presentaties


Presentatie over: "trendwatching Les 2: Trendwatching en trendwatchers"— Transcript van de presentatie:

1 trendwatching Les 2: Trendwatching en trendwatchers

2 Agenda Terugblik week 1 Opdracht in- en uitzoomen Watching
Mega Maxi Micro Opdracht in- en uitzoomen Watching Trendwatchers

3 Terugblik vorige les Een trend is een verandering in de houding ten opzichte van het bestaande en het algemeen aanvaarde binnen een omgeving

4 Terugblik vorige les

5 Termen Vergrijzing Multicultiralisering Digitalisering
Individualisering Drukker Professionalisering Grensvervaging Technologisering Duurzaamheid Biologisering 1. Vergrijzing De gemiddelde leeftijd in Nederland is veschoven van 30,8 naar 38,6 jaar (inds 1950). 25% van de Nederlanders behoort tot de groep 55-plussers. Voor deze groep is bedieningsgemak en service uitermate relevant, een uitdaging voor produktontwikkelaars. 2. Multicultiralisering In 2002 waren er drie miljoen allochtone Nederlanders. In 2050 zal 1 op de drie Nederlanders van allochtone afkomst zijn. In Amsterdam is dat inmiddels 45%. De sterke groei wordt vooroorzaakt door niet-westerse allochtenen (Turken, Marokkanen, Antillianen) 3. Individualisering Een sterke toename van het aantal kleine huishoudens. Op dit moment bestaat een derde van de huishoudens uit 1 persoon. In 2020 zal dat 40% zijn. Gevolg is dat er een toename is van het aantal consumenten (lijkt gekker dan het is). Immers veel aankopen worden gedaan per huishouden (wasmachines etc.). Met het toenemen van het aantal huishoudens stijgt dus de verkoop. 4. Drukker Arbeidsparticipatie van vrouwen is flink gestegen. Gevolg is dat gezinsinkomen enorm is toegenomen. Gevolg is wel dat mensen minder beschikbare tijd hebben. Het aantal verplichtingen (wat dat ook moge zijn) is tussen 1985 en 2000 met 3,2 uur gestegen. Gevolg is dat mensen minder tijd nemen om bij fysieke winkels te orienteren. Internet neemt die plaats in (denk ik). 5. Professionalisering Opleidingsniveau van de consumenten is enorm gestegen. Gevolg is dat ze kritischer en mondiger worden. Samen met de toegenomen transparantie door internet, leidt dat tot een enorme druk op de retailers. 6. Dematerialisering De concurrentieslag verschuift van materieel naar immaterieel. Voor een deel wordt dit veroorzaakt door het feit dat er nauwelijks meer slechte produkten verkocht worden. Mijn interpretatie hiervan is dat (de lading van) het merk in toenemende mate van belang wordt bij de keuze van het produkt. 7. Grensvervaging Geografische en conceptmatige grenzen vervagen. Mensen reizen over de hele wereld en komen daar in contact met andere culturen produkten. Winkel- en dienstenconcepten worden steeds sneller uit het buitenland geimporteerd en geaccepteerd (de consument kent ze immers). Ook onstaat er branchevervaging. De Aldi wordt een van de grote computerretailers, de bouwmarkten gaan DVD’s verkopen etc etc. 8. Technologisering Mensen zonder GSM op zak zijn op 1 hand te tellen. Flatscreen TV’s verkopen als een gek. Navigatiesystemen worden standaard in auto’s meegeleverd. ADSL en Breedbandkabel groeien nog steeds enorm. Alle apparaten beschikken over een computer. Mensen dragen chips om toegelaten te worden tot trendy restaurants. 9. Duurzaamheid Duurzaamheid is geen modewoord meer. We raken ons er steeds meer van bewust dat voor onze consumptie we meer van de aarde afpakken dan we eraan teruggeven. Om over 50 jaar nog steeds in leven te blijven, zullen we zuinig moeten worden op het verbruik ervan. Consumenten zullen dat in toenemende mate gaan eisen van hun leveranciers, die weer zullen moeten aantonen dat ze Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Ik zou zeggen, doe er je voordeel mee…......

6 “Work turns into a nomadic activity
“Work turns into a nomadic activity.” Change of the interface of the office

7

8 Opdracht in- en uitzoomen

9 Inzoomen en uitzoomen Analyseer 5 trends Ga uit van iets dat een trend was of is makkelijkst is uitgaan van een Micro trend Zoom uit herleid deze Micro trend terug naar de Macro trend die hiervoor de basis vormt. Zoom in hierdoor vind je ook sectoren/gebieden waarop deze Macro trend zijn stempel heeft gedrukt Zoom uit hoe is deze Macro trend op dat gebied geïnterpreteerd en tot welke Micro trends heeft het hier geleid?

10 Opdracht: inzoomen en uitzoomen
Analyseer 5 trends: van micro, naar macro en weer naar micro macro mega mega authenticteit, Togetherness Kwaliteit, Professionalisering individualisering digitalisering micro micro micro micro kampeervakanties espresso iPad gepimpte nikes smartphones Leegstand winkelcentra

11

12

13

14 Voorbeeld trends (Bloom) en tegenbewegingen
Cherish the good things Cherish the good things after decades of racing for more and more it is time for reflection. To remove what is bad and to cherish what is good. > Love for vintage > Re-value good oldies > Back to nature: go for organic > Back to passion for the product > Cherish the simple things of in life > Need for prosperity and well-being

15 Voorbeeld trends (Bloom)
Local Local to counterpart globalization, we re-value our local activities. We want to be more self supporting and less dependent on others. > Eat local to support the local community > Promotion of local food and local farms > Direct from farm to consumer > Rise of small urban factories -love for craftsmanship -joy of making better products -small local scale -use best, organic ingredients -result is a great product

16 Voorbeeld trends (Bloom)
Local Local to counterpart globalization, we re-value our local activities. We want to be more self supporting and less dependent on others. > Rise of urban farms > Rise of urban nature on the streets > Rise of mobile restaurants

17 Wat is trendwatching?

18 Wat doet een watcher? Voorspelt niet, maar signaleert een trend in haar beginstadium en probeert het mogelijke vervolgtraject bloot te leggen. Verkenner van nieuwe ontwikkelingen die kans maken door te breken in grotere groep. Kijkt steeds buiten eigen omgeving met een scherpe blik om verwachtingen te bundelen voor de volgende 5 à 10 jaar. Een proefkonijn dat zich onderdompelt in- en blootstelt aan het nieuwe

19 3 typen watchers Beroepswatcher Zgn trendgoeroes die puur letten op Micro trends die commercieel interessant zijn. Vaak werkzaam bij trendwatching bedrijven, modehuizen, marketing bureaus, trendwinkels, stylisten. Doordat hun werk puur gericht is op alles wat commercieel belangrijk is, blijven dit eenzijdige Micro trendwatchers. Onbewuste watcher Deze personen worden als gevolg van hun beroep gedwongen zijn om nieuwe trends te consumeren. Denk aan decorontwerpers, kappers, galeries, podiumartiesten etc. Natuurlijke watcher Mensen uit groepen in de samenleving die affiniteit hebben met het ontdekken van nieuwe trends. Zij houden zich bezig met zowel Macro als Micro trends, waarbij de laatste meer als testcase wordt gezien voor de Macro.

20 Karaktereigenschappen
Nieuwsgierig , goede intuitie Actief en open minded Kijken, ruiken, horen, proeven, voelen Energiek nieuwe trends aan het opsporen Grote sociale vaardigheid Makkelijk thuis in verschillende bevolkingsgroepen en –lagen Observeren en analyseren Observeren vanuit verschillende perspectieven Afstand houden van eigen referentiekader Oberservaties verbinden , grotere verbanden zien, patronen ontdekken

21 Tijdsgeest tendens ontwikkeling hype trendy mode stijl tijdsbeeld
Trends ontstaan uit de ’tijdgeest’. De tijdgeest is de wijze waarop mensen in een bepaalde periode denken. Een tijdgeest verandert zeer langzaam, bijna onmerkbaar. Over de hele wereld kijken trendwatchers naar de tijdgeest en vertalen deze in voorkeuren voor kleuren, vormen en stijlen. Vaak zijn creërende personen als kunstenaars, filmmakers en popmuzikanten de eerste vertolkers van een tijdgeest. Zij zijn voorlopers en daarmee een waardevolle bron voor trendwatchers. Ook het straatbeeld levert veel kennis over trends op. Kijk maar eens een zaterdag rond in hartje Amsterdam of Rotterdam. Trends worden niet verzonnen, wij bepalen deze. Wij bepalen de tijdgeest en staan aan de wieg van maatschappelijke ontwikkelingen. mode stijl tijdsbeeld

22 TREND DEFINITION AND DURATION
Trends are the manifestations of change observed everyday around us Trends worden daarnaast duidelijk gemarkeerd door een golfbeweging. Minimalisme in de ene periode kan in de daaropvolgende tijd uitbundigheid opwekken bijvoorbeeld. Trends zijn belangrijk. Voor ondernemers én voor de consument. Een trend komt op vanaf nul, groeit en zakt weg. Kenmerkend is dat de trend nooit naar het nulpunt terugzakt. Er blijft wat over, namelijk normen en waarden.

23 Kondratieff golf

24 Trend profiel en cyclus
setters originals watchers laatkomers De Originals zijn op en top zichzelf en hebben geen voorbeeld nodig. Ze zijn helemaal niet met mode en trends bezig, maar creëren die zonder het te beseffen wel. Ze hanteren hun eigen normen en waarden maar treden daar niet mee naar buiten. Ze worden gedreven door hun ijzersterke persoonlijkheid die ze, zonder het te weten, uitstralen. Originals zijn te herkennen aan: - ze bezitten een soort innerlijk rust; - ze zijn ongevoelig voor invloeden van buiten af; - Ze kennen geen angst voor onzekerheid; - Ze zijn zichzelf en hebben geen voorbeelden nodig; De Setters hebben een constant verlangen de wereld te veranderen en/of te verbeteren. Het zijn creatieve persoonlijkheden met een visie die patronen, gewoontes en zekerheden willen doorbreken. Het zijn personen die zich weinig beïnvloeden door clichés, laat staan er naar gaan leven. Alle trendsetters hebben met elkaar gemeen dat ze strijdbaar zijn en zich niet neerleggen bij bestaande situaties, evenmin dat ze toegeven aan hun innerlijk angsten. Ze worden gedreven door idealisme, het verleggen van grenzen en de drang naar vooruitgang. Setters zijn te herkennen aan: - Ze zijn onbaatzuchtig; - Hebben een grote hartstocht; - Het zijn ontdekkers; - Ze hebben visie; - Ze bezitten een enorme brede kennis; - Ze willen revolutionaire veranderingen en een grote sprong voorwaarts maken; - Het zijn individuen die vastbesloten zijn zich te onderscheiden. De Watchers signaleren trends in het beginstadium en maken de vertaalslag naar de massa. Ze beschikken over een onuitputtelijke energie om nieuwe trends op te sporen. Trendwatchers gaan er vaak met gelikte ideeën vandoor, de scherpe randjes zijn er vanaf. Het zijn persoonlijkheden die continu buiten hun omgeving kijken en beschikken over zeer gevoelige zintuigen waarmee ze de kleinste maatschappelijke veranderingen kunnen signaleren. Trendwatchers worden gedreven door winst, geldingsdrang, nieuwsgierigheid en interesse in de toekomst. Watchers zijn te herkennen aan: - Ze zijn zeer nieuwsgierig naar alles wat nieuw is; - Hebben onuitputtelijke energie bij het opsporen naar nieuwe trends; - Ze voelen zich thuis in verschillende bevolkingsgroepen De Volgers zorgen voor de groeikans van een trend en bepalen de mate waarin deze zich vermenigvuldigt. Ze hebben behoefte aan voorbeelden, zekerheid en rust. Ze zijn te herkennen aan kopieergedrag. Trendvolgers worden gedreven door de angst om er niet bij te horen, het groepsgevoel en erkend te worden door hun omgeving. Volgers zijn te herkennen aan: - Ze herkennen niet de drijvende kracht die aan de oorsprong ligt van een trend, waardoor ze alleen kunnen kopiëren. Ze kopen voornamelijk merknamen en hebben alleen oog voor hun idolen; - Ze zijn pragmatisch; - Ze hebben behoefte aan voorbeelden, zekerheid en houvast. De Laatkomers hebben niets te bieden, voegen niets toe en vormen een rem voor verdere ontwikkeling van een trend. Maar laatkomers zijn er belangrijk in de cyclus: ze testen de nieuwe trend op zijn toegevoegde waarde voor de toekomst. Laatkomers worden gedreven door een gebrek aan eigen doelen en houvast en ze accepteren zichzelf vaak niet. Laatkomers zijn te herkennen aan: - Ze richten zich op onbenullige punten en details; - Ze kopen altijd slechte namaak en hebben geen ook voor details die er toe doen; - Ze beschouwen hun eigen sterke kanten als onbelangrijk. followers

25 Hoe verloopt een trend laatkomers followers Wat chers setters
originals omslagpunt significantiepunt Rogers 1963

26 Watcher vs Setter Watcher Setter
Gaat op zoek naar bestaande zaken, ontwikkelingen die nieuw zijn. En stelt zich de vraag waarom het er eerst niet was en nu wel. Draagt deze kennis vervolgens uit naar de andere groepen in de maatschappij. Setter Gaat op zoek naar zaken die er nog niet zijn. Stelt zich de vraag waarom het er niet is en gaat met zijn vraag op zoek naar originals die er het antwoord op hebben. Dit antwoord neemt hij over voor zijn eigen gebruik.

27 producten Snelkookpan Zeeppompje Vel papier Paperclip Fantafles
Prittstift WC-borstel Rekenmachine Schep Kledingkast Voetbal Bronzen beeld Notenkraker Smartphone

28 Documenten / PPT’s terug te vinden op

29 Contact twitter.com/haroldjoels


Download ppt "trendwatching Les 2: Trendwatching en trendwatchers"

Verwante presentaties


Ads door Google