De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ICT en organisatieontwerp

Verwante presentaties


Presentatie over: "ICT en organisatieontwerp"— Transcript van de presentatie:

1 ICT en organisatieontwerp
Hoofdstuk 3 ICT en organisatieontwerp h3

2 ICT en organisatieontwerp
Is ICT een middel van organisatieontwerp? Welke dimensies van organisaties kunnen ontworpen worden? Op welke manier kan ICT daarbij ingezet worden? Welke trends kun je onderkennen bij de ontwikkeling van organisaties? Wat is de betekenis van ICT bij die trends? h3

3 Evolutie van informatiesystemen in organisaties één functie
meerdere functies gekoppeld en één onderliggende database herontwerp processen interorganisatorisch h3

4 Stage 6 Stage 5 Stage 4 Stage 3 Stage 2 Stage 1
Blurring organisational boundaries and value chain redefinition Stage 6 Using IS to transcend organisational borders and to integrate processes with business partners Stage 5 Using IS to redesign and integrate business processes Stage 4 Linking n functions and using 1 corporate database Stage 3 Automating n business functions Stage 2 Automating 1 business function Stage 1 h3

5 Wat is proces innovatie
Wat is proces innovatie? Een bedrijfsproces is een serie logisch gekoppelde taken die een bepaalde uitkomst moeten realiseren Discontinu denken Minder processtappen Lagere doorlooptijden Reductie van aantal betrokken mensen of afdelingen ICT gebruiken om oude processen te heroverwegen h3

6 Wat is proces innovatie?
discontinu denken minder stappen lagere doorlooptijden minder betrokken mensen of ICT voor heroverweging Gericht op tijdsreductie kwaliteitsverbetering kostenverlaging klanttevredenheid h3

7 Procesbenadering doorkruist afdelingsbenadering
Iedere processtap moet een duidelijk doel hebben. Voegt het waarde toe voor de klant? Doe het direct goed. h3

8 Value based management
ICT verandert organisaties bedrijfsprocessen structuren culturen Procesinnovatie Value based management (welke waarde voegt een activiteit toe?) h3

9 h3

10 Vanuit Ontwerpbenaderingen technologie strategie probleem
(bepaalde) stakeholders h3

11 Strategie-gedreven organisatieontwerp
klanten, concurrenten, ICT ontwikkelingen Veranderings- projecten Visie op ontwerp organisatie Ontwerp nieuwe processen h3

12 Systematic redesign Clean sheet approach Ontwerpbenaderingen
bestudeer huidige processen en zoek naar verbeteringen Clean sheet approach zoek naar nieuwe mogelijkheden, los van bestaande h3

13 Actor Activity Diagram van een helpdesk

14 Bedrijfsprocesherontwerp 1: werk ondersteunen met een informatiesysteem

15 Bedrijfsprocesherontwerp 1: vraagsteller zelf toegang tot een informatiesysteem geven

16 h3

17 h3

18 Vijf vormen van technologiegebruik bij dienstverlening

19 Wat heeft ICT te maken met proces innovatie?
Informatie kan per moment maar op één plaats tegelijk zijn Alleen experts kunnen ingewikkeld werk uitvoeren Managers nemen beslissingen Vertegenwoordigers hebben kantoren nodig h3

20 Wat heeft ICT te maken met proces innovatie?
Informatie kan per moment maar op één plaats tegelijk zijn Gezamenlijke databases Alleen experts kunnen ingewikkeld werk uitvoeren Expert systemen Managers nemen beslissingen Decision support systemen Vertegenwoordigers hebben kantoren nodig Draadloze communicatie/notebooks h3

21 Scope van procesinnovatie
proces proces bedrijfsmodel waardeketen markt verbetering herontwerp herontwerp herontwerp verandering intern extern geleidelijk radicaal h3

22 Wat zeggen critici? Waarom radicaal en in één keer?
Hoe groot zijn de voordelen? Alleen door ICT? Top down? h3

23 Menselijke en management-aspecten
Angst Bescherming van eigen afdeling Gebrek aan managementondersteuning Onvoorspelbaarheid Technische gerichtheid van projectleiders h3

24 Veranderende structuren
Verplatting Centralisatie of decentralisatie Verbinden van structuren met afdelingen wfms, intranetten, groupware enz. Positioneren van e-commerce in bestaande organisatie Vervagende organisatiegrenzen, e-commerce Virtuele organisaties, insourcing, outsourcing h3

25 naar transparante real-time organisaties
Vereenvoudigd overzicht Enterprise Resource Planning systeem naar transparante real-time organisaties h3

26 ERP Aanpasbare standaardapplicatie software welke geintegreerde organisatieoplossingen biedt voor kernprocessen en administratieve functies. Aanpasbaar Customization en configuration Geen legacy systems en fragmentatie Gekoppelde subsystemen Gecentraliseerde database Integratie van processen, procesgericht denken Directe verwerking (real time) Best practice processen h3

27 Voordelen ERP Nadelen ERP Operationele voordelen
Bestuurlijke voordelen Strategische voordelen IT infrastructurele voordelen Organisatievoordelen Nadelen ERP Inflexibiliteit Aanpassen van organisatie aan systeem i.p.v. omgekeerd Centralisatie en bureaucratisering Geen aandacht voor uniciteit van organisatie h3

28 Belang bij een IOS Macht om een IOS op te leggen laag hoog laag hoog

29 Business en technology drivers achter procesinnovatie en ERP
Business drivers turbulentie, concurrentie globalisering informatie intensiteit e-commerce Bedrijfsprocessen integratie bedrijfsbrede benadering één ICT systeem klant gedreven processen Technology drivers internet databases netwerken dss h3

30 Management van kennis organisaties zijn verspreid
mensen zijn verspreid mensen werken korter bij organisaties organisaties moeten sneller en creatiever worden Kennismanagement (systemen): intranet, portals, groupware Hoe bereiken we dat deze systemen werken? Hoe kan kennis behouden blijven? h3

31 Kennismanagement en de potentiële rol van ICT
h3

32 Vervagende organisatiegrenzen
‘boundaryless organization’ verticaal poreuze hierarchische lagen horizontaal grenzen tussen afdelingen en functies extern uitwisseling met externe partijen geografisch globalisering van concurrentie, markten en klanten E-commerce value chain integration single channel / multichannel ‘Extended enterprise’ h3

33 internet call centre fysiek kantoor
Multi channel strategie Klant Internet portal Intermediair Front office internet call centre fysiek kantoor Backoffice h3

34 Netwerkorganisaties klassieke bureaucratie selective sourcing
virtuele organisatie h3

35 Naar virtuele organisaties
interactie met klanten resources kennis open kantoren, kansen / problemen Business portals h3

36 Structuur van een netwerkorganisatie
h3


Download ppt "ICT en organisatieontwerp"

Verwante presentaties


Ads door Google