De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

H31 Hoofdstuk 3 ICT en organisatieontwerp. h32 ICT en organisatieontwerp Is ICT een middel van organisatieontwerp? Welke dimensies van organisaties kunnen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "H31 Hoofdstuk 3 ICT en organisatieontwerp. h32 ICT en organisatieontwerp Is ICT een middel van organisatieontwerp? Welke dimensies van organisaties kunnen."— Transcript van de presentatie:

1 h31 Hoofdstuk 3 ICT en organisatieontwerp

2 h32 ICT en organisatieontwerp Is ICT een middel van organisatieontwerp? Welke dimensies van organisaties kunnen ontworpen worden? Op welke manier kan ICT daarbij ingezet worden? Welke trends kun je onderkennen bij de ontwikkeling van organisaties? Wat is de betekenis van ICT bij die trends?

3 h33 Evolutie van informatiesystemen in organisaties één functie meerdere functies gekoppeld en één onderliggende database herontwerp processen interorganisatorisch

4 h34 Automating 1 business function Stage 1 Automating n business functions Stage 2 Linking n functions and using 1 corporate database Stage 3 Using IS to redesign and integrate business processes Stage 4 Using IS to transcend organisational borders and to integrate processes with business partners Stage 5 Blurring organisational boundaries and value chain redefinition Stage 6

5 h35 Wat is procesinnovatie? Een bedrijfsproces is een serie logisch gekoppelde taken die een bepaalde uitkomst moeten realiseren Discontinu denken Minder processtappen Lagere doorlooptijden Reductie van aantal betrokken mensen of afdelingen ICT gebruiken om oude processen te heroverwegen

6 h36 Wat is proces innovatie? discontinu denken minder stappen lagere doorlooptijden minder betrokken mensen of ICT voor heroverweging Gericht op tijdsreductie kwaliteitsverbetering kostenverlaging klanttevredenheid

7 h37 Procesbenadering doorkruist afdelingsbenadering Iedere processtap moet een duidelijk doel hebben. Voegt het waarde toe voor de klant? Doe het direct goed.

8 h38 ICT verandert organisaties bedrijfsprocessen structuren culturen Procesinnovatie Value based management (welke waarde voegt een activiteit toe?)

9 h39 Ontwerpbenaderingen Vanuit technologie strategie probleem (bepaalde) stakeholders

10 h310 Strategie klanten, concurrenten, ICT ontwikkelingen Ontwerp nieuwe processen Visie op ontwerp organisatie Veranderings- projecten Strategie-gedreven organisatieontwerp

11 h311 Ontwerpbenaderingen Systematic redesign bestudeer huidige processen en zoek naar verbeteringen Clean sheet approach zoek naar nieuwe mogelijkheden, los van bestaande

12 h312 Interne afdeling Receptie Apotheek Aankomst Regis- tratie Vertrek Medicijn Consulta- tie Recept ? y n Plaats tijd

13 h313 Verminder aantal processen Verminder aantal verplaatsin- gen Maak processen en gebeurtenissen parallel

14 h314 Wat heeft ICT te maken met procesinnovatie? Informatie kan per moment maar op één plaats tegelijk zijn Alleen experts kunnen ingewikkeld werk uitvoeren Managers nemen beslissingen Vertegenwoordigers hebben kantoren nodig

15 h315 Wat heeft ICT te maken met proces innovatie? Informatie kan per moment maar op één plaats tegelijk zijn Alleen experts kunnen ingewikkeld werk uitvoeren Managers nemen beslissingen Vertegenwoordigers hebben kantoren nodig Gezamenlijke databases Expert systemen Decision support systemen Draadloze communicatie/notebooks

16 h316 Scope van procesinnovatie geleidelijk radicaal proces proces bedrijfsmodel waardeketen markt verbetering herontwerp herontwerp herontwerp verandering internextern

17 h317 Wat zeggen critici? Waarom radicaal en in één keer? Hoe groot zijn de voordelen? Alleen door ICT? Top down?

18 h318 Menselijke en managementaspecten Angst Bescherming van eigen afdeling Gebrek aan managementondersteuning Onvoorspelbaarheid Technische gerichtheid van projectleiders

19 h319 Veranderende structuren Verplatting Centralisatie of decentralisatie Verbinden van structuren met afdelingen wfms, intranetten, groupware enz. Positioneren van e-commerce in bestaande organisatie Vervagende organisatiegrenzen, e-commerce Virtuele organisaties, insourcing, outsourcing

20 h320 Vereenvoudigd overzicht Enterprise Resource Planning systeem naar transparante real-time organisaties

21 h321 ERP Aanpasbare standaardapplicatie software welke geintegreerde organisatieoplossingen biedt voor kernprocessen en administratieve functies. Aanpasbaar Customization en configuration Geen legacy systems en fragmentatie Gekoppelde subsystemen Gecentraliseerde database Integratie van processen, procesgericht denken Directe verwerking (real time) Best practice processen

22 h322 Voordelen ERP Operationele voordelen Bestuurlijke voordelen Strategische voordelen IT infrastructurele voordelen Organisatievoordelen Nadelen ERP Inflexibiliteit Aanpassen van organisatie aan systeem i.p.v. omgekeerd Centralisatie en bureaucratisering Geen aandacht voor uniciteit van organisatie

23 h323 Belang bij een IOS laag hoog laag Macht om een IOS op te leggen hoog

24 h324 Business drivers turbulentie, concurrentie globalisering informatie intensiteit e-commerce Technology drivers internet databases netwerken dss Bedrijfsprocessen integratie bedrijfsbrede benadering één ICT systeem klant gedreven processen Business en technology drivers achter procesinnovatie en ERP

25 h325 Management van kennis organisaties zijn verspreid mensen zijn verspreid mensen werken korter bij organisaties organisaties moeten sneller en creatiever worden Kennismanagement (systemen): intranet, portals, groupware Hoe bereiken we dat deze systemen werken? Hoe kan kennis behouden blijven?

26 h326 Vervagende organisatiegrenzen ‘boundaryless organization’ verticaalporeuze hierarchische lagen horizontaalgrenzen tussen afdelingen en functies externuitwisseling met externe partijen geografischglobalisering van concurrentie, markten en klanten E-commerce value chain integration single channel / multichannel ‘Extended enterprise’

27 h327 Front office internet call centre fysiek kantoor Backoffice Intermediair Internet portal Klant Multi channel strategie

28 h328 Netwerkorganisaties klassieke bureaucratie selective sourcing virtuele organisatie

29 h329

30 h330 Naar virtuele organisaties interactie met klanten resources kennisopen kantoren, kansen / problemen Business portals

31 h331 Structuur van een netwerkorganisatie


Download ppt "H31 Hoofdstuk 3 ICT en organisatieontwerp. h32 ICT en organisatieontwerp Is ICT een middel van organisatieontwerp? Welke dimensies van organisaties kunnen."

Verwante presentaties


Ads door Google