De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezondheidskundige aspecten van lasrook J. G

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezondheidskundige aspecten van lasrook J. G"— Transcript van de presentatie:

1 Gezondheidskundige aspecten van lasrook J. G
Gezondheidskundige aspecten van lasrook J.G. Bakker, bedrijfsarts DSM Lunetten, Arbodienst DSM

2 Inhoud:. Discrepantie AH- en medische problematiek
Inhoud: . Discrepantie AH- en medische problematiek . Theorie van “belastende factoren” . Highlight: chemische expositie . DSM ervaringen AH Praktijk van de medicus practicus . Medische begeleiding lassers DSM Arbodienst DSM

3 Alternatieve titel: Qu’est ce que la problème, et de qui
. Alternatieve titel: Qu’est ce que la problème, et de qui? . Discrepantie tussen arbeidshygiënische beheersproblemen en de medische problematiek in de praktijk voor bedrijfsarts en lasser. Arbodienst DSM

4 Theorie Belastende factoren:
Theorie Belastende factoren: . Licht: Ultraviolette straling (> 2000 °C): lasogen . Geluid: lassen zelf meestal < 80dB(A), maar door slijpen/bikken/werkplaats-resp. fabrieksgeluid: dB(A) . Warmte: stralingswarmte. In praktijk: alleen bij grote verwarmde oppervlakten. Accidentele verbrandingen! Ontploffingen. . Fysieke belasting: Statische belasting door langdurig in één houding. Arbodienst DSM

5 Vervolg chemische blootstelling:
Vervolg chemische blootstelling: . Deeltjes en gassen uit het smeltbad en de toevoegmaterialen: - grove deeltjes: lasspatten - fijne deeltjes: lasrook, veelal ijzerdeeltjes, maar ook schadelijke metaaloxyden: lood zink mangaan (fertiliteitsproblemen?) koper chroom (zeswaardig: genotoxisch carcinogeen) nikkel (allergie) vanadium beryllium Klassiek klinisch beeld: metaaldampkoorts Arbodienst DSM

6 Vervolg chemische oppositie:
Vervolg chemische oppositie: . Schadelijke gassen: - stikstofoxyden (uit zuurstof en stikstof in lucht) Ozon (door UV straling uit zuurstof) CO en CO2 . Dominerend: de zeer lage grenswaarde voor zeswaardig chroom, vrijkomend bij bij Roest Vast Staal lassen en het voornemen deze nog verder te verlagen. Arbodienst DSM

7 DSM ervaringen : in kader van arbeidshistorie en Epo metingen op: - chroom nikkel ijzer lasrook NO/NO SO ozon CO Resultaat: geometrisch gemiddelde van lasrookconcentraties: 4.4 mg/m3, spreiding: mg/m3 Kans op overschrijding MAC: 45 % Arbodienst DSM

8 1999: Werkgroep “chroom in lasrook” van DSM, GTI en Stork
. 1999: Werkgroep “chroom in lasrook” van DSM, GTI en Stork Resultaat van metingen: huidige (en niet toekomstige) grenswaarden voor chroom, nikkel en lasrook worden regelmatig overschreden Huidig beheersregime voor lasrook en slijpstof bij RVS lassen voldoet niet De gebruikte persoonlijke beschermingsmiddelen beschermen onvoldoende Nog verdere verlaging van grenswaarde (factor ) onrealistisch en bedreigend voor de bedrijfstak. Arbodienst DSM

9 Praktijk van de “medicus practicus”
Praktijk van de “medicus practicus” . Grote discrepantie tussen de AH- en de medische praktijk: Het aantal klachten t.g.v. lassen is relatief beperkt, behoudens: lasogen huidverbrandingen klachten bewegingsapparaat . Bij Centrum voor beroepsziekten geen meldingen in Nederland (in Duitsland: incidentie erkende lasrook beroepsziekten: ongeveer 25 / jaar, met licht stijgende tendens) Motivatie tot dragen van de huidige PBM’s vaak moeizaam. Arbodienst DSM

10 . Medische begeleiding (DSM): aannamekeuring PAGO met toevoeging: longfunctie (FVC en FEV1) en audiometrie laagdrempelig spreekuur vastlegging arbeidshistorie / kwantificering van blootstelling bedrijfsfysiotherapie Arbodienst DSM

11 . Praktische slotopmerkingen: otoplastieken zeer bruikbaar voor de met toeters en bellen beschermde lasser contactlenzen: onder/overzetbril of laskap toegestaan (geen risico op permanente blindheid: verhaal van ). Arbodienst DSM


Download ppt "Gezondheidskundige aspecten van lasrook J. G"

Verwante presentaties


Ads door Google