De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 21.09.2000 Arbodienst DSM Gezondheidskundige aspecten van lasrook J.G. Bakker, bedrijfsarts DSM Lunetten, 21-09-00.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 21.09.2000 Arbodienst DSM Gezondheidskundige aspecten van lasrook J.G. Bakker, bedrijfsarts DSM Lunetten, 21-09-00."— Transcript van de presentatie:

1 1 21.09.2000 Arbodienst DSM Gezondheidskundige aspecten van lasrook J.G. Bakker, bedrijfsarts DSM Lunetten, 21-09-00

2 1 21.09.2000 Arbodienst DSM Inhoud:. Discrepantie AH- en medische problematiek. Theorie van “belastende factoren”. Highlight: chemische expositie. DSM ervaringen AH 1984 - 1999. Praktijk van de medicus practicus. Medische begeleiding lassers DSM

3 1 21.09.2000 Arbodienst DSM. Alternatieve titel: Qu’est ce que la problème, et de qui?. Discrepantie tussen arbeidshygiënische beheersproblemen en de medische problematiek in de praktijk voor bedrijfsarts en lasser.

4 1 21.09.2000 Arbodienst DSM Theorie Belastende factoren:. Licht: Ultraviolette straling (> 2000 °C): lasogen. Geluid: lassen zelf meestal < 80dB(A), maar door slijpen/bikken/werkplaats-resp. fabrieksgeluid: 85 - 100 dB(A). Warmte: stralingswarmte. In praktijk: alleen bij grote verwarmde oppervlakten. Accidentele verbrandingen! Ontploffingen.. Fysieke belasting: Statische belasting door langdurig in één houding.

5 1 21.09.2000 Arbodienst DSM Vervolg chemische blootstelling:. Deeltjes en gassen uit het smeltbad en de toevoegmaterialen: - grove deeltjes: lasspatten - fijne deeltjes: lasrook, veelal ijzerdeeltjes, maar ook schadelijke metaaloxyden:. lood. zink. mangaan (fertiliteitsproblemen?). koper. chroom (zeswaardig: genotoxisch carcinogeen). nikkel (allergie). vanadium. beryllium Klassiek klinisch beeld: metaaldampkoorts

6 1 21.09.2000 Arbodienst DSM Vervolg chemische oppositie :. Schadelijke gassen: - stikstofoxyden (uit zuurstof en stikstof in lucht) - Ozon (door UV straling uit zuurstof) - CO en CO 2. Dominerend: de zeer lage grenswaarde voor zeswaardig chroom, vrijkomend bij bij Roest Vast Staal lassen en het voornemen deze nog verder te verlagen.

7 1 21.09.2000 Arbodienst DSM DSM ervaringen 1984 - 1999. 1984: in kader van arbeidshistorie en Epo metingen op: - chroom - nikkel - ijzer - lasrook - NO/NO 2 - SO 2 - ozon - CO Resultaat: geometrisch gemiddelde van lasrookconcentraties: 4.4 mg/m3, spreiding: 1.2 - 26.8 mg/m3 Kans op overschrijding MAC: 45 %

8 1 21.09.2000 Arbodienst DSM. 1999: Werkgroep “chroom in lasrook” van DSM, GTI en Stork. - Resultaat van metingen: huidige (en niet toekomstige) grenswaarden voor chroom, nikkel en lasrook worden regelmatig overschreden. - Huidig beheersregime voor lasrook en slijpstof bij RVS lassen voldoet niet. - De gebruikte persoonlijke beschermingsmiddelen beschermen onvoldoende. - Nog verdere verlaging van grenswaarde (factor 1200) onrealistisch en bedreigend voor de bedrijfstak.

9 1 21.09.2000 Arbodienst DSM Praktijk van de “medicus practicus”. Grote discrepantie tussen de AH- en de medische praktijk:. Het aantal klachten t.g.v. lassen is relatief beperkt, behoudens: - lasogen - huidverbrandingen - klachten bewegingsapparaat. Bij Centrum voor beroepsziekten geen meldingen in Nederland (in Duitsland: incidentie erkende lasrook beroepsziekten: ongeveer 25 / jaar, met licht stijgende tendens). Motivatie tot dragen van de huidige PBM’s vaak moeizaam.

10 1 21.09.2000 Arbodienst DSM. Medische begeleiding (DSM): - aannamekeuring - PAGO met toevoeging: longfunctie (FVC en FEV1) en audiometrie - laagdrempelig spreekuur - vastlegging arbeidshistorie / kwantificering van blootstelling - bedrijfsfysiotherapie

11 1 21.09.2000 Arbodienst DSM. Praktische slotopmerkingen: - otoplastieken zeer bruikbaar voor de met toeters en bellen beschermde lasser. - contactlenzen: onder/overzetbril of laskap toegestaan (geen risico op permanente blindheid: verhaal van 1993).


Download ppt "1 21.09.2000 Arbodienst DSM Gezondheidskundige aspecten van lasrook J.G. Bakker, bedrijfsarts DSM Lunetten, 21-09-00."

Verwante presentaties


Ads door Google