De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CAMPAGNE LASROOK-LASSEN

Verwante presentaties


Presentatie over: "CAMPAGNE LASROOK-LASSEN"— Transcript van de presentatie:

1 CAMPAGNE LASROOK-LASSEN
29 FEBRUARI 2012 VDAB WONDELGEM Emil VERHULST

2 CAMPAGNE LASROOK-LASSEN
* SAMENSTELLING * GEVAREN UITVOERING VAN CAMPAGNE LASPROCEDES RISICO-EVALUATIE COLLECTIEVE BESCHERMING PERSOONLIJKE BESCHERMING ROL LIT (Laboratorium Industriele Toxicologie) PRAKTISCHE DEMONSTRATIE

3 CAMPAGNE LASROOK-LASSEN
SAMENSTELLING VAN LASROOK

4 Componenten van lasrook
1. Deeltjes (condensatie-aërosol) 2. Gassen en dampen Afhankelijk van: toevoegmateriaal: elektrodemateriaal, bekleding (>90 %) basismateriaal van het werkstuk bekleding van het werkstuk (coating, verf, loodverf, gechloreerd solvent, olie, verzinkingslaag) procédé (meer stroom  meer lasrook)

5 CAMPAGNE LASROOK-LASSEN
WAT IS LASROOK? 1. mengsel van in de lucht zwevende fijne deeltjes en gassen 2. deeltjes: 90% afkomstig van elektrode, toevoegdraad of –staaf !! Diameter: µm; bereiken longen; opname in lymfe- en bloedvaten Diameter: µm: neus-keelholte

6 CAMPAGNE LASROOK-LASSEN
SAMENSTELLING VAN LASROOK

7 CAMPAGNE LASROOK-LASSEN
WAT IS LASROOK? 3. gassen * verbrandingsgassen kooldioxide; koolmonoxide * beschermgassen argon, helium, koolstofdioxide * door UV of warmte stikstofdioxide, ozon * ontleding van verdampende oplosmiddelen; olie

8 CAMPAGNE LASROOK-LASSEN
Gassen vorming van OZON

9 CAMPAGNE LASROOK-LASSEN
GRENSWAARDE LASROOK België: 5 mg/m³ Nederland: 1 mg/m³ Frankrijk : 5 mg/m³

10 CAMPAGNE LASROOK-LASSEN
MOGELIJKE COMPONENTEN EN GRENSWAARDEN * IJzeroxide: siderose (vorm van stoflong) mg/m³ * Mangaan: neurotoxisch, mg/m³ * Siliciumdioxide: stoflong (silicose) kwarts ,1mg/m³ * Nikkel: longkanker mg/m³ * Fluoride: luchtwegirritatie mg/m³ * Zeswaardig chroom: longkanker, astma mg/m³ (wateronoplosbare verbindingen) * Zeswaardig chroom: longkanker, astma mg/m³ (wateroplosbare )

11 CAMPAGNE LASROOK-LASSEN
* Beryllium: kankerverwekker, stoflong mg/m³ * Zink: metaaldampkoorts mg/m³ * Cadmium:kankerverwekker ,002mg/m³ bot- nierbeschadiging mg/m³ (inadembaar) mg/m³ * Koper: long- nierschade mg/m³ * Kobalt: stoflong, astma mg/m³ * Tinoxide: stoflong (stannose) mg/m³ * Barium: luchtwegirritatie ,5 mg/m³ * Molybdeen: luchtwegirritatie, stoflong mg/m³

12 CAMPAGNE LASROOK-LASSEN
* Vanadium: luchtwegirritatie; mg/m³ * Aluminium: neuro/ psychiatrische afwijkingen mg/m³ * Thorium: kankerverwekker Alfa stralingsubstitutie * Stikstofoxiden: luchtwegirritatie * CO2 en inerte gassen: zuurstoftekort * Ozon: irritatie van de luchtwegen ppm * Formaldehyde: irritatie van de slijmvliezen ppm * Fosgeen : astma, longoedeem ,02 ppm

13 CAMPAGNE LASROOK-LASSEN
GEVAREN

14 CAMPAGNE LASROOK-LASSEN
AKUTE GEZONDHEIDSGEVAREN 1. Irritatie van de luchtwegen droge keel - hoesten - kortademig 2. Metaaldampkoorts (vooral na lassen gegalvaniseerd staal) 3. Verstikking door verdrijven van zuurstof- gas (afgesloten werkruimten, beschermgassen, koolmonoxide)

15 CAMPAGNE LASROOK-LASSEN
EFFECTEN OP TERMIJN * Siderosis (stoflong door inademen van ijzeroxide partikels) * Neurologische symptomen (parkinsonachtig) (mangaan? aluminium?) * Longkanker * Hyposmie (?)

16 Beroepsgerelateerde aandoeningen bij lassers
Chronische bronchitis, COPD RR = 1,33 Beroepsastma (zeldzaam) Longkanker: alle lassers RR = 1,25 roestvrij staal lassers RR = 1,5 Neuropsychiatrische symptomen Parkinson-achtig syndroom Verminderde vruchtbaarheid bij mannen (Mn?) Ischemische hartaandoeningen (rook?) RR = 1,35 Voor de longeffecten: interferentie met roken !!!

17 Mangaan Chronische intoxicatie: mangaan geïnduceerde cerebrale degeneratie Parkinsonisme syndroom : beven, spierstijfheid, trage beweging, evenwichtsstoornissen, onhandigheid Verminderd kort geheugen en aandacht, apathie, duizeligheid, stemmingswisselingen, langere reactietijd, gestoorde hand- oog coördinatie, verminderd evenwicht, slaapstoornissen, vermoeidheid, gestoorde neuro- psychologische testen Subklinisch, onopvallend, traag progressief Opslag van mangaan in centra voor bewegingsregulatie van de hersenen Kans op te hoge waarden als legering >0,5 % Mn bevat of lasrook concentratie hoger is dan 2 mg/m³.

18 CAMPAGNE LASROOK-LASSEN
GEVAREN VAN LASROOK OP TERMIJN Chronische bronchitis en COPD RR = 1.33 (relatief risico) Longkanker (alle lassers) RR = 1.25 Longkanker (enkel roestvast staal) RR = 1.5 Hartaandoeningen (door de rookdeeltjes?) RR = 1.35 Bij vrouwen van lassers zouden meer frequent miskramen gerapporteerd worden.

19 Kankerverwekkers Door het International Agency for Research on Cancer geklasseerd als zeker kankerverwekkend bij de mens Beryllium Cadmium Hexavalent Chroom Nikkeloxide Cobalt  toepassing wetgeving kankerverwekkende agentia!

20 CAMPAGNE LASROOK-LASSEN
RISICO-EVALUATIE In functie van de te verwachten blootstelling moet de werkgever aangepaste maatregelen treffen. Dit houdt een voorafgaande risicoanalyse in. Bij twijfel over de blootstelling moet hij metingen laten uitvoeren. Bij de regionale campagne is gebleken dat bedrijven de risico’s bij laswerken niet evalueren. Metingen worden slechts zelden uitgevoerd. De campagne moet er dan ook vooral op gericht zijn om de bedrijven er toe aan te zetten, zelf of via de externe dienst de risico-evaluatie van laswerkzaamheden te formaliseren.

21 CAMPAGNE LASROOK-LASSEN
UITVOERING

22 CAMPAGNE LASROOK-LASSEN DOELSTELLING
Bevorderen van de toepassing van de wetgeving inzake chemische en kankerverwekkende agentia. 1. Uitvoering van de risicoanalyse van blootstelling aan lasrook en het invoeren van gepaste maatregelen om te verzekeren dat de blootstelling beneden de grenswaarden blijft en het restrisico zo laag mogelijk gehouden is. 2. Uitvoering van een gepast gezondheidstoezicht en biologische monitoring (Cr, Mn) van aan lasrook blootgestelde werknemers. Implementatie van de anonieme resultaten in de evaluatie. 3. Verstrekken door de werkgever van een gepaste informatie en opleiding van de werknemers inzake de gevaren van lassen.

23 CAMPAGNE LASROOK-LASSEN UITVOERING
DOELGROEP Bedrijven waar laswerkzaamheden de core-business vormen: metaalconstructiebedrijven (NACE) – machinebouw - lassen van speciale staalsoorten Voorrang aan RVS-lassen Voorrang aan bedrijven met meer dan 20 werknemers

24 CAMPAGNE LASROOK-LASSEN UITVOERING
Werknemers in de bouw, koetswerkherstelling, landbouw en in de onderhoudsafdelingen van allerhande bedrijven worden regelmatig met laswerkzaamheden belast, alhoewel ze eigenlijk geen lasser van beroep zijn. Het is te verwachten dat in deze situaties van occasioneel lassen de aangewende beschermingsmaatregelen minder doorgedreven zijn, maar het aantal uren dat ze laswerk-zaamheden uitvoeren is veel lager dan bij de groep van de beroepslassers. Ook wordt er minder op legeringen gelast.

25 CAMPAGNE LASROOK-LASSEN UITVOERING
* samenwerking met de externe diensten PBW - noodzakelijk - zijn vooraf van de campagne en de doel- stellingen op de hoogte gebracht * samenwerking met het LIT: - meting ter plaatse in specifieke gevallen

26 CAMPAGNE LASROOK-LASSEN UITVOERING
1. Op basis van de NACE-codes (25…28…) wordt per directie een lijst van bedrijven opgesteld door de regionale coördinator 2. De regionale coördinator verdeelt de geselecteerde bedrijven onder de inspecteurs 3. Voorrang aan de bedrijven met +20 werknemers 4. Streefdoel: ± 25 % van de inspecteurs 5. De inspecteurs bezoeken 5 bedrijven

27 CAMPAGNE LASROOK-LASSEN
1. Klassieke inspectie met de controlelijst - opvragen van documenten - bezoeken van de werkplaatsen - verstrekken van informatie - schriftelijke verslaggeving aan werkgever, zo nodig met opleggen van maatregelen verder opvolgen van uitvoering van de opgelegde maatregelen. 2. Controles achteraf worden door de individuele inspecteurs op de klassieke wijze (registratie, brieven) afgehandeld en opgevolgd.

28 CAMPAGNE LASROOK-LASSEN

29 CAMPAGNE LASROOK-LASSEN

30 CAMPAGNE LASROOK-LASSEN

31 CAMPAGNE LASROOK-LASSEN

32 CAMPAGNE LASROOK-LASSEN

33 Preventiemaatregelen: XXXX
OK/JA NOK/NEEN NVT 5.1 Wordt gebruikt gemaakt van beits op basis van waterstoffluoride en fosforzuur? XXX Preventiemaatregelen: XXXX 5.2 Geschreven informatie omtrent gevaren, correcte etikettering? 5.3 Opslag (<ooghoogte, gesloten, …)? 5.4 Gebruik( beperkt; voorzorgen)? 5.5 Persoonlijke beschermingsmiddelen? 5.6 EHBO ( advies arbeidsgeneesheer)? 5.7 Antiodota aanwezig (calciumgluconaat)?

34 Voldoende beschermd tegen tegen omkantelen? Art 359
OK/ja NOK/Neen NVT 6.1 Voldoende beschermd tegen tegen omkantelen? Art 359 6.2 Voldoende beschut tegen zonnestralen? 6.3 Verplaatsbaar op een ergonomisch verantwoorde wijze?

35 7. Thoriumhoudende elektroden
OK/ja NOK/neen NVT 7.1 Aanwezig? XX 7.2 Geschreven informatie omtrent gevaren? 7.3 Preventiemaatregelen? (mogelijke alternatieven onderzocht?) 7.4 Hygiëne van werkpost waar elektroden geslepen worden: afzuiging; opruimen van stof

36 CAMPAGNE LASROOK-LASSEN
(praktijkrichtlijn) (lasrookassistent)

37 CAMPAGNE LASROOK-LASSEN
LASPROCEDES

38

39 CAMPAGNE LASROOK-LASSEN
Situatie EUROPA 70% MIG/MAG proces (halfautomatisch lassen) 20% beklede elektroden 10% TIG en poederdeklassen

40 CAMPAGNE LASROOK-LASSEN
AUTOGEEN LASSEN * gasflessen bar * ergonomische aspecten (manueel hanteren) * beschermen tegen kantelen, zon * zuurstof * acetyleen

41 CAMPAGNE LASROOK-LASSEN
GAS BOOGLASSEN Risico’s: * lasrook * elektrocutie * wegspattende vonken * brand-& explosiegevaar * straling

42

43 CAMPAGNE LASROOK-LASSEN
Booglassen met beklede elektrode

44

45

46 CAMPAGNE LASROOK-LASSEN
MIG LASSEN MET HALFAUTOMAAT

47

48 CAMPAGNE LASROOK-LASSEN
POEDERDEKLASSEN

49 CAMPAGNE LASROOK-LASSEN
RISICOBEOORDELING (praktijkrichtlijn) (lasrookassistent)

50 CAMPAGNE LASROOK-LASSEN
ANDERE RISICO’s BIJ LASSEN * elektrocutie * elektromagnetische straling * kunstmatige optische straling: IR, UV * gebruik van stalen drukflessen * thorium in elektroden (alternatieven) * corrosieve beits: waterstoffluoride * verstikking * ergonomie: lastige houding * lawaai * hand/armtrillingen

51 CAMPAGNE LASROOK-LASSEN
RISICOBEOORDELING inventaris en identificatie van gevaren (etikettering, MSDS,) werkpostfactoren populatie

52 Risico-evaluatie Wat zit er in de lasrook?
Hoe groot is de (over 8 uur gemiddelde) concentratie van de lasrook en de verschillende componenten in de inademinglucht van de lasser (vergelijking met de grenswaarden)? Zijn er meer gevoelige werknemers? (zwangeren, personen met longproblemen)

53 Risico-evaluatie lasrook samenstelling (toevoeg-/basismateriaal)
lasprocedé aantal lasposten inschakelduur; stroomsterkte algemene ventilatie lokale ventilatie meetresultaten vergelijkbare situaties (vroegere) meetresultaten resultaten biologische monitoring gezondheidstoezicht persoonlijke adembeschermingsmiddelen

54 Risico-evaluatie BESLUITEN Blootstelling << grenswaarden
Blootstelling t.o.v. grenswaarden?  metingen Maatregelen treffen

55 RISICOBEHEERSING

56

57

58 CAMPAGNE LASROOK-LASSEN
De grenswaarde voor lasrook bedraagt 5 mg/m³ inhaleerbare fractie (in Nederland: 1 mg/m³). Lassen van legeringen: kritische componenten in de lasrook (eigen grenswaarde). Roestvast staal bevat bv. 10% tot 30% chroom. Toevoegmaterialen gelijken qua samenstelling op het te lassen werkstuk.

59 CAMPAGNE LASROOK-LASSEN
RISICO-EVALUATIE In functie van de te verwachten blootstelling moet de werkgever aangepaste maatregelen treffen. Dit houdt een voorafgaande risicoanalyse in. Bij twijfel over de blootstelling moet hij metingen laten uitvoeren. Bij de regionale campagne (O-Vl 2009) is gebleken dat bedrijven de risico’s bij laswerken niet evalueren. Metingen worden slechts zelden uitgevoerd. De campagne moet er dan ook vooral op gericht zijn om de bedrijven er toe aan te zetten, zelf of via de externe dienst de risico-evaluatie van laswerkzaamheden te formaliseren.

60 Praktijkrichtlijn Lasrook 2006
Inspectienorm voor Nederlandse arbeidsinspectie Indeling van de blootstelling aan lasrook in 7 graduele klassen op basis van combinatie lasproces – basismateriaal en inschakelduur. Voor elk van de klassen is bepaald welke preventiemaatregelen moeten toegepast worden om te voldoen aan de grenswaarden bronafzuiging ruimteventilatie ademhalingsbescherming Werkwijze: Eerst nagaan in welke klasse een bepaalde werkpost valt. Dan noteren welke maatregelen nodig zijn voor deze klasse. Door te controleren of alle beschreven maatregelen toegepast worden kan men nagaan of de blootstelling op een bepaalde werkpost lager is dan de grenswaarde. Indien niet alle maatregelen toegepast worden is een overschrijding van de grenswaarde te verwachten.

61

62

63

64 CAMPAGNE LASROOK-LASSEN
(KUNSTMATIGE) OPTISCHE STRALING UV: “lasogen” = ontsteking van bind- en hoornvlies IR: lensdegeneratie; katarakt Zichtbaar licht: netvliesverbranding

65 CAMPAGNE LASROOK-LASSEN
WAARSCHUWINGSBORD UV-straling

66 CAMPAGNE LASROOK-LASSEN
ELEKTROCUTIE ~ isolatie van elektrische geleiders (beschadigingen)  KEURING ~ lassen in beperkte ruimte (metalen tank) ~ vochtige ruimte ~ lasmat; isolerende schoenzolen; PBM

67 CAMPAGNE LASROOK-LASSEN
ERGONOMIE manueel hanteren van lasten lastige werkhouding lawaai en trillingen (slijpen)

68 CAMPAGNE LASROOK-LASSEN
AUTOGEEN LASSEN gebruik van wagentje beschermen tegen kantelen

69 PREVENTIEMAATREGELEN
1. Maatregelen aan de bron - optimalisatie van de lasparameters - vermijden van oppervlakteverontreiniging (olie, verf, solvent, etc. verwijderen) 2. Bronafzuiging (filtering al dan niet met recirculatie). Recirculatieverbod voor kankerverwekkers Cr6, Ni, Cd, Be. toortsafzuiging (beperkte efficiëntie) bronafzuiging met flexibele arm - afzuiging op de lastafel 3. Ruimteventilatie 4. Opstelling van de werkpost, gepaste keuze van laspositie 5. Ademhalingsbescherming. Voor Chroom 6, Nikkel, Beryllium en Cadmium (kankerverwekkend) zijn P3-stofmaskers noodzakelijk.

70 Collectieve bescherming
LASTAFEL MET AFZUIGING

71 Collectieve bescherming
MOBIELE LASDAMPAFZUIGING voor mobiele werkposten - discipline(!) stoffilter gasfilter

72 Collectieve bescherming
AFZUIGMOND effectiviteit 1/~ afstand rookbron tot afzuigmond: maximaal 1 diameter natuurlijke weg van rook ademwegen uit rookpluim houden

73 Collectieve bescherming
Stationaire lasrook afzuiging

74 Collectieve bescherming
ALGEMENE VENTILATIE: lasrook afzuiging (na opmenging) horizontale verdringing (Push-pull systeem) verticale verdringing

75 Collectieve bescherming
OPMENGEN In een lasrook opmengunit wordt door verdringing en vermenging van de lasrook met de omgevingslucht de luchtkwaliteit verbeterd. De lucht wordt gefilterd en gelijkmatig verdeeld ingeblazen door een tegen de wand gemonteerde ventilatie opmengunit

76 Collectieve bescherming
Bij verticale verdringing wordt de lucht ter hoogte van de vloer met zeer lage snelheid en een temperatuur net onder de ruimtetemperatuur ingebracht. Deze lucht gaat zich daardoor over de vloer verspreiden. De aanwezige warme lucht stijgt hierdoor op, waarbij warmtebronnen (lassers) tevens opstijgende convectiestromen veroorzaken die hun lucht uit de koelere luchtstroom op de vloer onttrekken waardoor het systeem versterkt wordt. De warme vervuilde lucht wordt weggedrukt richting de boven in de hal gemonteerde afzuiging.

77 Collectieve bescherming
Verticale verdringing

78 Collectieve bescherming
Bij een PushPull Systeem voor lasrook wordt over de gehele lengte van het lasgebied, direct onder de ligger van de kraanbaan, een inblaaskanaal gemonteerd met een grote hoeveelheid inblaasroosters. De lasrook, die op deze hoogte een deken vormt, wordt naar de tegenoverliggende zijde gestuwd waar deze wordt afgezogen

79 Collectieve bescherming
PUSHPULLSYSTEEM De  centraal opgestelde zelfreinigende filterinstallatie reinigt de met lasrook vervuilde lucht. De schone lucht wordt door het inblaaskanaal terug in de ruimte gebracht. Met in standen regelbare dakventilatoren wordt het aandeel buitenlucht geventileerd.

80 Collectieve bescherming
LASGORDIJN

81 Collectieve bescherming
LASTAFEL Ergonomie: mogelijkheid van zittend lassen Kleine werkstukken

82 Collectieve bescherming
HSE UK: 60 % van de lokale afzuigingssystemen werken niet of onvoldoende Vuistregel maximale afstand tot de las = diameter van de afzuigopening (20 cm) optimalisatie van aanzuigopening, hoek 30-45° met de horizontale minimaal 1000 m³ per uur luchtstroomsnelheid minimaal 0,5 m/s ter hoogte van de bron verstorende luchtbewegingen vermijden Controle van de effectiviteit d.m.v. rookpluim anemometrie (meting van de luchtstroomsnelheid) periodieke (jaarlijkse) controle van de normale werking van de installatie

83 CAMPAGNE LASROOK-LASSEN
PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

84 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN
LASSCHERM Ergonomie houding vast te houden met één hand

85 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN
LASKAP Nekbelasting door brutaal openklappen: repetitief trauma van halswervels Soms enkel vizier opklapbaar Wachten vooraleer opklappen

86 CAMPAGNE LASROOK-LASSEN

87 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN
“VERBETERDE” LASKAP met “rubber borstslab” tegen rook  50% minder nekbelasting door brutaal openklappen: repetitief trauma van halswervels

88 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN
LASHELM met toevoer van verse lucht via filter TH2 TH3 TH = TURBOHOOD

89 Collectieve bescherming
AIRSTREAM HELM LDH2 LDH3 LDH: light duty helmet

90 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN
LASHELM SPEEDGLAS

91 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN
LASSCHORT: wegspattende deeltjes

92 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN
LASHANDSCHOENEN hitte elektrocutie

93 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN
LASSCHOENEN wegspattende deeltjes elektrocutie

94 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN
LASBRIL (HELPER)

95 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN
Lasrook masker met uitademventiel FFP2 het stoffilter vermindert opeenhoping van deeltjes aan de buitenzijde van het masker en verlengt daarmee de gebruiksduur brandvertragend: de speciaal behandelde buitenschaal vergroot de brandvertragende werking ontworpen om onder laskappen te dragen uitgerust met uitademventiel. Dit vermindert de opbouw van warmte en vocht in het masker instelbare hoofdbanden en afdicht-ingsrand vergroten aansluiting op het gezicht niet tegen gassen

96 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN
LASMOUW

97 CAMPAGNE LASROOK-LASSEN

98


Download ppt "CAMPAGNE LASROOK-LASSEN"

Verwante presentaties


Ads door Google