De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oproep 1 ‘Nieuw Industrieel Beleid’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oproep 1 ‘Nieuw Industrieel Beleid’"— Transcript van de presentatie:

1 Oproep 1 ‘Nieuw Industrieel Beleid’
Nieuwe Fabriek voor de Toekomst

2 Witboek nieuw industrieel beleid
Overkoepelende visie op de toekomst van de industrie in Vlaanderen Doel van het NIB Industrie van de toekomst in Vlaanderen vorm geven Transformatie in het licht van ‘smart, sustainable, inclusive growth’

3 Nieuw industrieel beleid: waarom?
Belang industrie groot 40 % Vlaamse toegevoegde waarde 80 % O&O uitgaven 85 % Vlaamse export Gewijzigd kader ICT, Globalisering / groeilanden, Demografie, CO2 problematiek Nood aan versterking economisch weefsel Randvoorwaarden Loonkosten, energiekosten, snelheid besluitvorming

4 Visie op Nieuw industrieel beleid
Centraal in NIB Nieuw productiviteitsoffensief Versnellen van de transformatie van de industrie Behoud competitiviteit door waardencreatie en transformatie door gericht Innovatiebeleid Nood aan een gericht clusterbeleid Lead-plants, lead-companies, lead-markets

5 Acties Nieuw Industrieel Beleid
4 pijlers – 50 concrete acties Fabriek van de toekomst Nieuw Industrieel Beleid Productiviteit- en concurrentie-beleid Infra- structuur beleid Competentie - ontwikkeling en arbeids- marktbeleid Industrieel Innovatie

6 Projectkader

7 Inhoudelijke toelichting bij de projectoproep

8 Projectkader Goedkeuring Witboek Nieuw Industrieel Beleid (NIB) door VR op 27 mei 2011 Agentschap Ondernemen wordt aangeduid als trekker van de pijler ‘Nieuwe Fabriek voor de Toekomst (FvT)’ Besluit van de VR van 24 april 2009 tot toekenning van steun aan projecten ter bevordering van het ondernemerschap Het MB van 16 december 2011 houdende uitvoering van het besluit van de VR van 24 april 2009 … Nieuw industrieel beleid – Fabriek van de toekomst

9 Projectkader

10 Doelstellingen van deze oproep
Focus op twee thema’s en 4 projecttypes transformatietrajecten Ondersteunend: bewustmaking Ervaringsuitwisseling Studie Gerichte bedrijfsbenadering open productie concepten

11 Doelstellingen van deze oproep
4 projecttypes: Ondersteunend bewustmaking: B to B Evaringsuitwisseling: Stimuleren, faciliteren, begeleiden Studie: Specifieke knelpunten, realistisch implementatieplan Gerichte bedrijfsbenadering: Werkingsprojecten

12 Doelstellingen van deze oproep
Verband met de andere drie pijlers van NIB? Industrieel innovatiebeleid Competentieontwikkeling en arbeidsorganisatie Ondersteunend infrastructuurbeleid Verband met de innovatieknooppunten? Conceptnota Innovatiecentrum Vlaanderen Transformatie door innovatie; eco-innovatie; groene energie; zorginnovatie; groene mobiliteit en logistiek; sociale innovatie

13 Welke projecten? Projecten van bedrijfsgroeperingen:
Clusterbenadering: duidelijke doelgroep en ruime geografische spreiding! → individuele deeltrajecten via KMO-P en regeling ‘strategisch ondernemen’ Duidelijke scope en afgelijnd tijdskader Additioneel aan bestaande acties Duidelijke resultaten! → eventueel aanleiding tot TINA-investeringsproject Uitgesloten projecten projectvoorstellen die passen binnen bestaande subsidieregeling (IWT, FIT, PMV, WSE, …)

14 Subsidietabel Ondersteunend: bewustmaking Ervarings-uitwisseling
Gerichte bedrijfsbenadering Studie Beschikbaar subsidiebudget 2 mio € 1 mio € 3 mio € Subsidie per project in € ≥ € en ≤ € max € ≥ € en ≤ € Subsidie % 80 % Looptijd 12 – 24 mdn 12 – 36 mdn 12 – 18 mdn

15 Voorstel Agentschap Ondernemen Doelstellingen volgende oproep
Thema: Key Enabling Technologies (KET) Technologie gedreven transformatie Sleuteltechnologieën Implementatie van reeds ontwikkelde technologieën Sectoren: Industrie (incl. bouw), transport, logistiek, diensten Projecttypes en subsidie: Indieners: Idem oproep 1 + kenniscentra

16 Administratieve en financiële aandachtspunten

17 Wie kan indienen? Privaatrechtelijke entiteiten: indiener
al dan niet in samenwerkingsverband beschikken over rechtspersoonlijkheid en KBO-nummer Mogelijke projectpartners ondernemingen, publiekrechtelijke entiteiten, erkende Vlaamse onderwijsinstellingen en kenniscentra

18 Hoe indienen? Vereiste documenten Handige hulpmiddelen
Specifiek aanvraagformulier en verplichte bijlagen: AV1- projectbegroting: gedetailleerd, 20 % private inbreng AV2 - samenwerkingsovereenkomst Elektronisch én op papier! Uiterlijk op 16 maart 2012 vóór 12 uur Handige hulpmiddelen Handleiding Checklist ontvankelijkheid Controle richtlijnen

19 Selectieprocedure Ontvankelijkheidsonderzoek
16 maart – eind mei 2012 Ontvankelijkheidsonderzoek Mondelinge toelichting voor jury Periode 23/4 t.e.m. 11/5 Inhoudelijke beoordeling Rangschikking van de aanvragen Toekenning van de subsidie

20 Beoordelingscriteria
Kwaliteit → 25 pnt Maatschappelijke en economische meerwaarde Kennis overdracht Deskundigheid Efficiënte omgang met middelen Samenwerking Inhoud → 25 pnt Aansluiten bij NIB-FvT Innovatief Inhoudelijke en methodologische uitwerking

21 Afspraken na goedkeuring
Verplichtingen bij communicatie Indicatoren oproep Bedrijf van de Toekomst Direct bereik - aantal bereikte actoren (personen) Direct bereik - aantal bereikte ondernemingen, entiteiten, onderwijsinstellingen, anderen Aantal begeleidingsactiviteiten Bijdrage van het project tot bevordering van gelijke kansen Bijdrage van het project tot de strategische beleidsprioriteiten Tevredenheid van bedrijven, organisaties, instellingen t.a.v. deelname aan het project

22 Meer informatie Inhoudelijke vragen: Piet Desiere – Proceduriële vragen: Johan Van Herck –


Download ppt "Oproep 1 ‘Nieuw Industrieel Beleid’"

Verwante presentaties


Ads door Google