De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oproep 1 ‘Nieuw Industrieel Beleid’ Nieuwe Fabriek voor de Toekomst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oproep 1 ‘Nieuw Industrieel Beleid’ Nieuwe Fabriek voor de Toekomst."— Transcript van de presentatie:

1 Oproep 1 ‘Nieuw Industrieel Beleid’ Nieuwe Fabriek voor de Toekomst

2 Witboek nieuw industrieel beleid  Overkoepelende visie op de toekomst van de industrie in Vlaanderen  Doel van het NIB  Industrie van de toekomst in Vlaanderen vorm geven  Transformatie in het licht van ‘smart, sustainable, inclusive growth’ 2

3 Nieuw industrieel beleid: waarom?  Belang industrie groot  40 % Vlaamse toegevoegde waarde  80 % O&O uitgaven  85 % Vlaamse export  Gewijzigd kader  ICT, Globalisering / groeilanden, Demografie, CO 2 problematiek  Nood aan versterking economisch weefsel  Randvoorwaarden  Loonkosten, energiekosten, snelheid besluitvorming 3

4 Visie op Nieuw industrieel beleid Centraal in NIB  Nieuw productiviteitsoffensief  Versnellen van de transformatie van de industrie  Behoud competitiviteit door waardencreatie en transformatie door gericht Innovatiebeleid  Nood aan een gericht clusterbeleid  Lead-plants, lead-companies, lead-markets 4

5 Acties Nieuw Industrieel Beleid 4 pijlers – 50 concrete acties Fabriek van de toekomst 5

6 Projectkader 6

7 Inhoudelijke toelichting bij de projectoproep 7

8 Projectkader  Goedkeuring Witboek Nieuw Industrieel Beleid (NIB) door VR op 27 mei 2011  Agentschap Ondernemen wordt aangeduid als trekker van de pijler ‘Nieuwe Fabriek voor de Toekomst (FvT)’  Besluit van de VR van 24 april 2009 tot toekenning van steun aan projecten ter bevordering van het ondernemerschap  Het MB van 16 december 2011 houdende uitvoering van het besluit van de VR van 24 april 2009 … Nieuw industrieel beleid – Fabriek van de toekomst 8

9 Projectkader 9

10 Doelstellingen van deze oproep transformatietrajecten Ondersteunend: bewustmaking ErvaringsuitwisselingStudie Gerichte bedrijfsbenadering open productie concepten Ondersteunend: bewustmaking ErvaringsuitwisselingStudie Gerichte bedrijfsbenadering Focus op twee thema’s en 4 projecttypes 10

11 Doelstellingen van deze oproep 4 projecttypes:  Ondersteunend bewustmaking:  B to B  Evaringsuitwisseling:  Stimuleren, faciliteren, begeleiden  Studie:  Specifieke knelpunten, realistisch implementatieplan  Gerichte bedrijfsbenadering:  Werkingsprojecten 11

12 Doelstellingen van deze oproep  Verband met de andere drie pijlers van NIB?  Industrieel innovatiebeleid  Competentieontwikkeling en arbeidsorganisatie  Ondersteunend infrastructuurbeleid  Verband met de innovatieknooppunten?  Conceptnota Innovatiecentrum Vlaanderen  Transformatie door innovatie; eco-innovatie; groene energie; zorginnovatie; groene mobiliteit en logistiek; sociale innovatie 12

13 Welke projecten?  Projecten van bedrijfsgroeperingen:  Clusterbenadering: duidelijke doelgroep en ruime geografische spreiding! → individuele deeltrajecten via KMO-P en regeling ‘strategisch ondernemen’  Duidelijke scope en afgelijnd tijdskader  Additioneel aan bestaande acties  Duidelijke resultaten! → eventueel aanleiding tot TINA-investeringsproject  Uitgesloten projecten  projectvoorstellen die passen binnen bestaande subsidieregeling (IWT, FIT, PMV, WSE, …) 13

14 Subsidietabel Ondersteunend: bewustmaking Ervarings- uitwisseling Gerichte bedrijfsbenadering Studie Beschikbaar subsidiebudget 2 mio €1 mio €3 mio €1 mio € Subsidie per project in € ≥ 200.000 € en ≤ 500.000 € max 200.000 €≥ 200.000 € en ≤ 500.000 € max 200.000 € Subsidie %80 % Looptijd12 – 24 mdn12 – 36 mdn 12 – 18 mdn 14

15 Voorstel Agentschap Ondernemen Doelstellingen volgende oproep  Thema: Key Enabling Technologies (KET)  Technologie gedreven transformatie  Sleuteltechnologieën  Implementatie van reeds ontwikkelde technologieën  Sectoren:  Industrie (incl. bouw), transport, logistiek, diensten  Projecttypes en subsidie:  Indieners: Idem oproep 1 + kenniscentra 15

16 Administratieve en financiële aandachtspunten 16

17 Wie kan indienen?  Privaatrechtelijke entiteiten: indiener  al dan niet in samenwerkingsverband  beschikken over rechtspersoonlijkheid en KBO-nummer  Mogelijke projectpartners  ondernemingen, publiekrechtelijke entiteiten, erkende Vlaamse onderwijsinstellingen en kenniscentra 17

18 Hoe indienen?  Vereiste documenten  Specifiek aanvraagformulier en verplichte bijlagen: –AV1- projectbegroting: gedetailleerd, 20 % private inbreng –AV2 - samenwerkingsovereenkomst  Elektronisch én op papier!  Uiterlijk op 16 maart 2012 vóór 12 uur  Handige hulpmiddelen  Handleiding  Checklist ontvankelijkheid  Controle richtlijnen 18

19 Selectieprocedure Ontvankelijkheidsonderzoek Mondelinge toelichting voor jury Periode 23/4 t.e.m. 11/5 Inhoudelijke beoordelingRangschikking van de aanvragenToekenning van de subsidie 16 maart – eind mei 2012 19

20 Beoordelingscriteria Kwaliteit → 25 pnt Maatschappelijke en economische meerwaarde Kennis overdracht Deskundigheid Efficiënte omgang met middelen Samenwerking Inhoud → 25 pnt Aansluiten bij NIB-FvT Innovatief Inhoudelijke en methodologische uitwerking 20

21  Verplichtingen bij communicatie  Indicatoren oproep Bedrijf van de Toekomst  Direct bereik - aantal bereikte actoren (personen)  Direct bereik - aantal bereikte ondernemingen, entiteiten, onderwijsinstellingen, anderen  Aantal begeleidingsactiviteiten  Bijdrage van het project tot bevordering van gelijke kansen  Bijdrage van het project tot de strategische beleidsprioriteiten  Tevredenheid van bedrijven, organisaties, instellingen t.a.v. deelname aan het project Afspraken na goedkeuring 21

22 Meer informatie  www.agentschapondernemen.be/themas/oproep-ondernemerschap  oproep.ondernemerschap@agentschapondernemen.be  Inhoudelijke vragen: Piet Desiere – 09 267 40 01  Proceduriële vragen: Johan Van Herck – 02 553 37 47 22


Download ppt "Oproep 1 ‘Nieuw Industrieel Beleid’ Nieuwe Fabriek voor de Toekomst."

Verwante presentaties


Ads door Google