De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naastenbeleid GGz Naastenparticipatie in de GGz Bijeenkomst 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naastenbeleid GGz Naastenparticipatie in de GGz Bijeenkomst 1."— Transcript van de presentatie:

1 Naastenbeleid GGz Naastenparticipatie in de GGz Bijeenkomst 1

2 Naastenbeleid GGz ”ALSOF ER EEN TSUNAMIE OVER JE HEEN KOMT….”

3 Naastenbeleid GGz “EN DAARNA IS NIETS MEER ZOALS HET WAS.”

4 Naastenbeleid GGz geraakt

5 Naastenbeleid GGz Wie ben ik dat ik hier sta even voorstellen…………..

6 Naastenbeleid GGz KRACHT!

7 Naastenbeleid GGz EMPOWERMENT

8 Naastenbeleid GGz participeren= laten delen versterken verbinden

9 Naastenbeleid GGz “Hoe gaat het met U ?” Hoe gaat het met U? En hoe gaat het met U ? “WIL JE ECHT WETEN HOE HET GAAT?”

10 Naastenbeleid GGz CLIENT HULPVERLENERNAASTEN

11 Naastenbeleid GGz http://www.youtube.com/watch?v=RjPmiG6Ijwo

12 Naastenbeleid GGz En nu? Anno 2012 Beleid Familieraad Familievertrouwenspersoon Triadische dynamiek Beeldvorming WMO / welzijn nieuwe stijl

13 Naastenbeleid GGz en………. scholing Vandaar voor de volgende bijeenkomst: Opdracht voor jezelf > stel je voor, je wordt geconfronteerd met een psychiatrisch ziektebeeld bij iemand om wie je erg veel geeft, wat denk je dat je sterkste gevoelens zouden zijn? > welke problemen, uitdagingen en verantwoordelijkheden zou je onder ogen moeten zien?

14 Naastenbeleid GGz Ter verdieping: > lees onderstaande literatuur Jan Steyaert & Rick Kwekkeboom: Zorgkracht van sociale netwerken, hfst 9 en 10 downloaden via www.wmowerkplaatsen.nl Y Wittenberg e.a.: Bijzondere mantelzorg, hst 5,6,7 en 8 downloaden via www.scp.nl, publicatie 2012-4

15 Naastenbeleid GGz En tenslotte Bezoek de website van de LPGGz Ypsilon / in perspectief Labyrint Wat vind je allemaal over familiebeleid, Familieparticipatie en betrokkenheid

16 Naastenbeleid GGz Naastenparticipatie in de GGz Bijeenkomst 2

17 Naastenbeleid GGz naast betrokkenen perspectief vanuit naasten

18 Naastenbeleid GGz Rouwen ‘Ik heb een telefoongesprek gehad met de familievertrouwenspersoon van de instelling toen ik er echt helemaal doorheen zat. Zij heeft me leren inzien dat ik in een rouwproces zit. Het is een afschuwelijke, maar simpele waarheid: mijn zoon zal nooit het leven leiden dat hij voor zichzelf bedacht had. Ik zal nooit oma worden. Het is onrechtvaardig, zeker. Maar we zullen er het beste van maken.’

19 Naastenbeleid GGz

20 naasten…. hebben een eigen perspectief op de problematiek, dat perspectief kan verschillen van dat van de cliënt en de professional willen betrouwbare informatie en adviezen voelen zich vaak schuldig en ook beschuldigd kunnen overbelast raken en zelf (psychische) problemen krijgen

21 Naastenbeleid GGz vanuit het perspectief van naastbetrokkenen fase 1 SCHOK, ONTKENNING, ONGELOOF ‘zo erg zal het toch niet zijn’ zoeken naar verklaringen schuldgevoel spanning en frustraties in het gezin van ‘het kastje naar de muur’ gestuurd leunen en steunen op hulpverlening “help!” verwachtingen van hulpverlening die niet uitkomen > pessimisme en wanhoop

22 Naastenbeleid GGz fase 2 ERKENNING, ACCEPTATIE, VERLIES toekomstbeeld stort in tussen ‘hoop en vrees’ door wisselend verloop acceptatie > verlies en rouw levensvragen, verschillend voor ieder gezinslid > soms diepgaande veranderingen van gezinsleden

23 Naastenbeleid GGz fase 3 LEREN OMGAAN MET, VERDER LEVEN ontwrichting van het gezinsleven ‘levenslang’, blijvend karakter van ziektebeeld schuldgevoel en verdriet bijstellen toekomstverwachtingen angst om zelf ‘gek’ te worden lage zelfwaardering

24 Naastenbeleid GGz fase 4 NIEUW BEWUSTZIJN minder zelfverwijt meer richten op mogelijkheden dan op beperkingen inzet en belangenbehartiging

25 Naastenbeleid GGz grillig terugval niet synchroon niet iedereen doorloopt alle fasen

26 Naastenbeleid GGz herstelproces cliënten en naasten maken eigen herstelproces door familieleden, die hun eigen herstelproces aangaan kunnen meer betekenen voor het herstelproces van hun naaste > belangrijk dat alle betrokkenen zich met respect en op een gelijkwaardige manier tot elkaar verhouden

27 Naastenbeleid GGz “familieleden en naasten stellen de deskundigheid van de hulpverlener zeer op prijs, maar niet de opstelling van de hulpverlener als deskundige die weet hoe het moet!” Hoe het beter kan kunnen familieleden vanuit hun perspectief net zo goed aan hulpverleners vertellen als omgekeerd.

28 Naastenbeleid GGz verschillende rollen van naasten naasten als informatiebron, familie kent de cliënt goed en heeft ervaring en deskundigheid opgebouwd in de omgang en vroegsignalering co-diagnosticus naasten in de rol van mantelzorger / zorgverlener: ‘caretaker’ familie krijgt rol van primaire zorgverlener belangenbehartiger projectmanager voor het leven naasten in de rol van mantelzorger / hulpvrager: naasten worden vaak zwaar belast, als draagkracht wordt overschreden kunnen ze zelf in de problemen komen en hulp nodig hebben

29 Naastenbeleid GGz lastig…. traditionele hiërarchische relatiedefinitie visie op de psychiatrische problematiek hulpverleners ontmoeten familie die ook in crisissituatie is (zijn ook niet op hun best!) niet alle familieleden willen betrokken zijn diversiteit vooroordelen sociaal isolement geen hoop op herstel

30 Naastenbeleid GGz privacy en vertrouwelijkheid als blokkade (excuus?) ‘bondjes’ irreële verwachtingen tegenstrijdige belangen weerstand en overdracht / tegenoverdracht beleids- en kostenaspect

31 Naastenbeleid GGz voor de volgende bijeenkomst Verwerken van de powerpoint, denkend aan je metafoor of samen, de volgende vragen: Welke punten die je nog niet wist zijn naar voren gekomen? Welke punten waar je nog niet aan gedacht had? Wat betekenen deze punten voor jou als professional? Wat ga je vanaf morgen anders doen en waarom?

32 Naastenbeleid GGz Naastenparticipatie in de GGz Bijeenkomst 3

33 Naastenbeleid GGz GEDEELDE ZORG HET TRIADEGESPREK

34 Naastenbeleid GGz DE TRIADEKAART Een instrument, Ontwikkeld door YPSILON www.ypsilon.org

35 Naastenbeleid GGz Waarom de triade-kaart?

36 Naastenbeleid GGz EMPOWERMENT Proces van versterking waarbij individuen, organisaties en gemeenschappen greep krijgen op hun eigen situatie en hun eigen omgeving via het verwerven van controle, het aanscherpen van kritisch bewustzijn en het stimuleren van participatie Van Regenmortel 2002

37 Naastenbeleid GGz in de praktijk Verminderen van draaglast door erkenning van last en lijden Verbeteren van draagkracht door probleemoplossende en stress verlagende vaardigheden Balans in draaglast en draagkracht versterkt de onderlinge steun

38 Naastenbeleid GGz Vaardigheden bewustwording van keuzemogelijkheden daarmee greep krijgen op eigen situatie verwerven van controle stimuleert het kritisch bewustzijn en zet aan tot participatie

39 Naastenbeleid GGz samenredzaamheid mindset

40 Naastenbeleid GGz ecologisch aandacht voor de omgeving, de totale context ‘leunen en steunen’

41 Naastenbeleid GGz hulpmiddel De triadekaart een beproefd instrument, als geheugensteun, hulpmiddel voor ordening, voorbereiden op het gesprek > helpt bij bewustwording van de situatie en het maken van keuzes

42 Naastenbeleid GGz GEDEELDE ZORG Een instructievideo van Ypsilon over her gebruik van de triadekaart

43 Naastenbeleid GGz analyse analyseer het triadisch gesprek: welk beroep doet het voeren van een triadisch gesprek op de verschillende partijen? welke specifieke vaardigheden vraagt dit van de hulpverlener? wat laat de hulpverlener zien aan houdingsaspecten?

44 Naastenbeleid GGz Bewezen effect van triadisch werken Positieve invloed op kans van herstel Positieve invloed op kwaliteit van leven van cliënt, naaste en hulpverlener Invloed op sociaal functioneren en integratie Positieve invloed op duur en aantal opnamen en terugval Invloed op therapietrouw / medicijntrouw Invloed op crimineel gedrag Effect op kosten in de GGz

45 Naastenbeleid GGz verwerkingsopdracht Formuleer 3 opdrachten aan jezelf ten aanzien van je methodisch agogische interventies en verantwoord je keuze voor deze 3 opdrachten die je jezelf stelt vanuit de theorie en ervaringsverhalen / beelden.

46 Naastenbeleid GGz aanvullende informatie Werken met triadekaart ypsilon.org Betrokkenheid in kaart gebracht ypsilon/triadekaart Familie in langdurige GGz Nicole van Erp, Caroline Place, Harry Michon trimbos, Utrecht 2009

47 Naastenbeleid GGz Naastenparticipatie in de GGz Bijeenkomst 4

48 Naastenbeleid GGz

49 PRESTATIEVELDEN 4 MANTELZORG 8 BAKENS

50 Naastenbeleid GGz zoeken naar mogelijkheden Daan Quakernaad

51 Naastenbeleid GGz met elkaar veranderingsprocessen vanuit de wetenschap en onderzoek bestaat veel materiaal dat belang en waarde van ‘naastenparticipatie’ onderschrijft naastenparticipatie is formeel vastgelegd in beleid geeft volop ruimte voor sociale innovatie en profilering er is de modelregeling ‘betrokken omgeving’ interessant voor zorgverzekeraars politiek een issue en noodzaak in relatie tot ambulantisering en WMO

52 Naastenbeleid GGz wat er al is LANDELIJK PLATFORM GGZ landelijke belangenbehartiging koepels van familie en cliëntorganisaties veel projecten waar meer leden in participeren www.platformggz.nl TRIMBOSINSTITUUT onderzoek en ondersteuning www.trimbos.nl

53 Naastenbeleid GGz criteria familiebeleid pijler 1pijler 2 bejegening van de familiefamiliebeleid in de structuur van de GGz > informatievoorziening> organisatie > bejegening > familieraad > betrekken > familievertrouwens- persoon > ondersteuning > aanvulling klacht- regeling > bereikbaarheid LPGGz 21.09.2012

54 Naastenbeleid GGz www.LPGGzsterren.nl www.LPGGzsterren.nl je kunt ze maar beter hebben!

55 Naastenbeleid GGz http://www.lpggzsterren.nl/ggzsterren /download/common/meetlat- familiebeleid-ggz-oost-brabant.pdf http://www.platformggz.nl/lpggz/download/podiu m/familie-de-ggz-factsheet1-3-def.pdfhttp://www.platformggz.nl/lpggz/download/podiu m/familie-de-ggz-factsheet1-3-def.pdf Een overzicht van de stand van zaken

56 Naastenbeleid GGz Familie als bondgenoot Een initiatief van ggz in Brabant in samenwerking met de provincie en Fontys Hogescholen Sociale Studies, verzorgt trainingen voor naasten en professionals. De thema’s: ervaringen van families veranderende rollen, taken en verhoudingen binnen gezinnen het juridisch kader van samenwerking in de triade het opbouwen van samenwerking in de triade het onderhouden of herstellen van een samenwerking in de triade www.familiealsbondgenoot.nl

57 Naastenbeleid GGz naar ont-moeten Het vraagt een mindset, een verandering van houding waarbij rekening gehouden wordt met de menselijke maat, wensen en verlangens waarbij rechten en plichten zorgvuldig worden gewogen waarbij flankerend beleid van de GGz nodig is die niet vrijblijvend is Hoopvol naar de toekomst!

58 Naastenbeleid GGz LPGGz

59 Naastenbeleid GGz een overgansritueel Wat is goed voor mij om hier achter te laten? Wat neem ik mee in de toekomst? Beantwoord vraag 1 in een rood kader Beantwoord vraag 2 in een kleur kader naar keuze Wat valt je op als je deze 2 kaders overziet?

60 Naastenbeleid GGz en nu is het aan jullie succes en hoopvol naar de toekomst!


Download ppt "Naastenbeleid GGz Naastenparticipatie in de GGz Bijeenkomst 1."

Verwante presentaties


Ads door Google