De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Autorijden en de Ziekte van Huntington

Verwante presentaties


Presentatie over: "Autorijden en de Ziekte van Huntington"— Transcript van de presentatie:

1 Autorijden en de Ziekte van Huntington
Prof. dr. H.P.H. Kremer, neuroloog Afd. Neurologie, UMC Groningen Met dank aan Prof. dr. W.H. Brouwer, psycholoog Afd. Neurologie UMC Groningen

2 Het probleem Wat maakt men mee? Wat is bekend uit de literatuur?

3 Self reports of day-to-day function in a small cohort of people with prodromal and early HD
16 patienten Williams et al, PLoS Curr HD 2011;3

4 Crime in Huntington’s disease: a study of registered offences among patients, relatives, and controls Groups: a=patients with Huntington’s disease; b=control subjects matched to group a; c=non-affected first degree relatives, about 9% are carriers of the gene for Huntington’s disease (see text for details); d=control subjects matched to group c. Jensen et al., JNNP 1998; 65:

5 Crime in Huntington’s disease: a study of registered offences among patients, relatives, and controls Jensen et al., JNNP 1998; 65:

6 Automobile driving in Huntington’s disease
73 HD patiënten: 53 nog rijdend 29 HD patiënten + 16 controles in rijsimulator 17 HD patiënten (58%) – 2 controles (11%) in voorgaande 2 jaar betrokken bij botsing HD patiënten significant slechter rijdend in simulator Rebok et al. Mov Disorders 1995;10:778

7 Waarom rijden HD patiënten mogelijk slechter?
Minder reactievermogen? Mentale / motore traagheid? Oordeels- en kritiekstoornissen? Impulsiviteit? Gebrek aan ziekte-inzicht? Zelfoverschatting? Chorea? Ruimtelijke orientatie-stoornissen?

8 Voorbeeld: test voor gevaarherkenning
Niets doen Gas los Remmen

9

10 Voorbeeld: test voor gevaarherkenning
Niets doen Gas los Remmen

11 Prospectief onderzoek: Relatief ongevalsrisico bij diverse aandoeningen meta-analyse 17 case-control studies – Vaa 2003

12 Wat weten we van andere neurologische aandoeningen?

13 Wat weten we van andere neurologische aandoeningen?

14 Testritprestaties van 254 Parkinson patiënten
Percentage deelnemers met beoordeling voldoende, twijfelachtig en onvoldoende, gegeven door professionele rijinstructeur

15 Wat zegt het CBR? Regeling eisen geschiktheid 2000
7.4. Min of meer progressieve, al of niet intermitterend verlopende ziektebeelden Het betreft hier aandoeningen van de hersenen of het ruggenmerg, zoals de ziekte van Parkinson, multiple sclerose, cervicale myelopathie, en ziekten van perifere zenuwen en skeletspieren. De betrokkenen komen in de regel niet in aanmerking voor rijbewijzen van groep 2. Voor de beoordeling van de geschiktheid is een specialistisch rapport nodig, opgesteld door een neuroloog en eventueel een neuropsycholoog. Bij cervicale myelopathie kan echter volstaan worden met de aantekening van de keurend arts. Voor een juiste oordeelsvorming dient ook een deskundige op het gebied van de praktische geschiktheid van de desbetreffende afdeling van het CBR te worden geraadpleegd. Het CBR heeft hiervoor een uitvoerig protocol. De duur van de geschiktheidstermijn hangt af van de mate van progressie van de ziekte en de ernst van de verschijnselen, maar is hooguit vijf jaar. Bij cognitieve stoornissen geldt tevens paragraaf 8.6.

16 Wat zegt het CBR? Regeling eisen geschiktheid 2000
Dementie A. Groep 1: Bij een vermoeden van dementie is een specialistisch rapport (opgesteld door bijvoorbeeld een neuroloog, psychiater of geriater) vereist. Het rapport moet het CBR informatie verschaffen over de ernst van de dementie. Voor het indelen van de ernst van de dementie wordt daarbij gebruik gemaakt van de internationaal aanvaarde Clinical Dementia Rating (CDR). Personen met een zeer lichte (CDR 0,5) of lichte vorm (CDR 1) van dementie kunnen geschikt worden verklaard voor een rijbewijs van groep 1, met een beperking van de rijbevoegdheid tot privé gebruik. Personen met een matige (CDR 2) of ernstige (CDR 3) vorm van dementie zijn altijd ongeschikt. Voor de bepaling van de geschiktheid van personen met zeer lichte of lichte dementie dient een rijtest met een deskundige op het gebied van de praktische geschiktheid van de desbetreffende afdeling van het CBR plaats te vinden. Het CBR heeft hiervoor een uitvoerig protocol. .

17 Wat zegt het CBR? Regeling eisen geschiktheid 2000
De geschiktheidstermijn is één jaar. In uitzonderingsgevallen kunnen personen met een zeer lichte vorm van dementie (CDR 0,5) geschikt worden verklaard voor een termijn van maximaal drie jaar. Voorwaarde is dat de positieve rijtest wordt aangevuld met een positief neuropsychologisch onderzoek. B. Groep 2: Personen bij wie de diagnose dementie is gesteld zijn ongeschikt voor rijbewijzen van groep 2

18 Wat zegt het CBR? Regeling eisen geschiktheid 2000
Overige cognitieve stoornissen, anders dan dementie Personen bij wie het cognitief functioneren gestoord is geraakt (zoals een gestoord oordeel- en kritiekvermogen, gestoorde oriëntatie, geheugenstoornissen) zijn meestal ongeschikt voor groep 1 en altijd ongeschikt voor groep 2 rijbewijzen. Eventuele tijdelijke geschiktheid voor groep 1 – zulks ter beoordeling door middel van een specialistisch onderzoek – hangt af van de mate van progressie van de ziekte en de ernst van de verschijnselen, maar is hooguit vijf jaar. Voor de bepaling van de geschiktheid dient een rijtest met een deskundige op het gebied van de praktische geschiktheid van de desbetreffende afdeling van het CBR plaats te vinden. Het CBR heeft hiervoor een uitvoerig protocol.

19 Wat adviseer ik zelf? Neem contact op met een rijschool voor ‘proeflessen’ (BROEM?) Toestaan? Verbieden?

20 Wat adviseer ik zelf?


Download ppt "Autorijden en de Ziekte van Huntington"

Verwante presentaties


Ads door Google