De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Christy Kool, Corina de Vries 8 juni 2011, Rotterdamse Werktop 2011 MVO 26012010 MVO Prestatieladder MVO Prestatieladder Managementsysteem - Eisen en Certificatienorm.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Christy Kool, Corina de Vries 8 juni 2011, Rotterdamse Werktop 2011 MVO 26012010 MVO Prestatieladder MVO Prestatieladder Managementsysteem - Eisen en Certificatienorm."— Transcript van de presentatie:

1 Christy Kool, Corina de Vries 8 juni 2011, Rotterdamse Werktop 2011 MVO 26012010 MVO Prestatieladder MVO Prestatieladder Managementsysteem - Eisen en Certificatienorm versie juni 2010

2 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. MVO Prestatieladder 8 juni 2011, Rotterdamse Werktop 2011 2 DNV en MVO  Doelstelling DNV: “het beschermen van Leven, Eigendom en het Milieu”  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoort bij DNV

3 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. MVO Prestatieladder 8 juni 2011, Rotterdamse Werktop 2011 3 MVO: Wat valt daar allemaal onder? Mensenrechten Biodiversiteit Werkomstandigheden Productveiligheid Diversiteit En meer… De markt en de klanten Personeelswerving Emissies Gebruik van natuurlijke hulpbronnen Afvalmanagement Behoorlijk bestuur Klimaatverandering Business ethiek Maatschappij en gemeenschap Arbeidsrechten Leveranciersketen Anticorruptie Stakeholder relaties Filantropie Productontwerp

4 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. MVO Prestatieladder 8 juni 2011, Rotterdamse Werktop 2011 4 Grondslagen voor de MVO Prestatieladder  De norm is geïnspireerd op de ISO 26000 richtlijn - De ISO 26000 stelt duidelijk dat deze richtlijn niet gebruikt kan en mag worden voor certificatie en/of contractuele doeleinde. - De ISO 26000 is niet bedoeld om andere (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van MVO tegen te houden.  Voor het management van de belanghebbenden (Stakeholder Management) is geput uit de AA 1000.  De indicatoren die in de norm gebruikt worden zijn gebaseerd op de Global Reporting Initiative (GRI)  De reeds bestaande managementsysteem normen zoals: ISO 14001, ISO 22000, ISO 9001, OHSAS 18001, enz.

5 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. MVO Prestatieladder 8 juni 2011, Rotterdamse Werktop 2011 5 MVO Prestatieladder Er is een college van deskundigen opgericht, waarin vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, overheid en universiteiten zitting hebben. Dit college heeft de norm in beheer. De huidige collegeleden zijn: TNO, Triodos, ProRail, TNT Post, TEVA Pharmachemie, VIVA Zorggroep, Bavaria, Oxfam Novib, Via Verde Management Services, DHV, DNV, Lloyds, KIWA.

6 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. MVO Prestatieladder 8 juni 2011, Rotterdamse Werktop 2011 6 MVO Prestatieladder Er is een stichting opgericht (Foundation Sustained Responsibility), deze stichting faciliteert de opzet, ontwikkeling en onderhoud van de MVO prestatieladder. Inmiddels zijn acht certificerende instellingen bij deze stichting aangesloten. Contacten van de MVO Prestatieladder met Cradle to Cradle, Agentschap.nl, ministerie van EZ, ministerie van VROM, MVO Nederland en de NEN.

7 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. MVO Prestatieladder 8 juni 2011, Rotterdamse Werktop 2011 7 MVO Prestatieladder De opbouw van de norm: - MVO Prestatieladder algemeen - MVO Prestatieladder Focus 1 Stakeholders - MVO Prestatieladder Focus 2 MVO principes - MVO Prestatieladder Focus 3 MVO managementsysteem

8 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. MVO Prestatieladder 8 juni 2011, Rotterdamse Werktop 2011 8 MVO Prestatieladder Niveau-5 Niveau-4 Niveau-3 Niveau-2 Niveau-1 Focus Stakeholder Management Niveau-5 Niveau-4 Niveau-3 Niveau-2 Niveau-1 Focus MVO Indicatoren Niveau-5 Niveau-4 Niveau-3 Niveau-2 Niveau-1 Focus Management- systeem

9 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. MVO Prestatieladder 8 juni 2011, Rotterdamse Werktop 2011 9 indicatoren 33 MVO-kernthema I: BEHOORLIJK BESTUUR PEOPLE 5 indicatorenMVO-kernthema II: arbeidsomstandigheden en volwaardig werk 7 indicatorenMVO-kernthema III: Mensenrechten 5 indicatorenMVO-kernthema IV: Eerlijk zaken doen 5 indicatorenMVO-kernthema V: Consumenten aangelegenheden PLANET 8 indicatorenMVO-kernthema VI: Milieu, grondstoffen, energie, emissies PROFIT 3 indicatorenMVO-kernthema VII: Betrokkenheid bij en ontwikkeling v/d gemeenschap MVO Prestatieladder

10 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. MVO Prestatieladder 8 juni 2011, Rotterdamse Werktop 2011 10 Werkgelegenheid  De organisatie draagt zorg voor het welzijn van haar werknemers door het zekerstellen van de werkgelegenheid en het nakomen van de contractuele verplichtingen ten aanzien van de werknemers en minimalisering van nadelige effecten tengevolge van reorganisaties en herstructureringen.

11 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. MVO Prestatieladder 8 juni 2011, Rotterdamse Werktop 2011 11 Verhouding tussen werkgever en werknemer  De organisatie draagt zorg voor het welzijn van haar werknemers door passende sociale voorzieningen en het vastleggen van rechten en plichten tussen de werkgever en de werknemer in een arbeidsovereenkomst en eventueel voorwaarden en een functie en/of taakomschrijving.

12 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. MVO Prestatieladder 8 juni 2011, Rotterdamse Werktop 2011 12 Gezondheid en veiligheid  De organisatie draagt zorg voor de veiligheid en gezondheid van klanten, werknemers en direct omwonenden door gebruik te maken van veilige faciliteiten, technologieën en werkwijzen en door voorbereid te zijn op calamiteiten.

13 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. MVO Prestatieladder 8 juni 2011, Rotterdamse Werktop 2011 13 Opleiding, onderwijs, aard en organisatie van het werk  De organisatie draagt zorg voor het welzijn van haar werknemers door voorzieningen en mogelijkheden te bieden voor persoonlijke ontwikkeling in de vorm van opleiding, onderwijs, aard en organisatie van het werk.

14 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. MVO Prestatieladder 8 juni 2011, Rotterdamse Werktop 2011 14 Diversiteit en kansen  De organisatie draagt zorg voor het welzijn van haar medewerkers door het uitvoeren van beleidsmaatregelen gericht op gelijke kansen, elimineren en voorkomen van discriminatie en achterstelling van werknemers.

15 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. MVO Prestatieladder 8 juni 2011, Rotterdamse Werktop 2011 15 Werkgelegenheid

16 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. MVO Prestatieladder 8 juni 2011, Rotterdamse Werktop 2011 HACCP (certificering) ISO 9001:2008 (certificering) ISO 14001:2004(certificering) Lean & Green Award (aanmoedigingsprijs certificering volgt) MVO prestatieladder (certificering) Enz. Diversiteit en kansen

17 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. MVO Prestatieladder 8 juni 2011, Rotterdamse Werktop 2011 17 Werkgelegenheid  De organisatie draagt zorg voor het welzijn van haar werknemers door het zekerstellen van de werkgelegenheid en het nakomen van de contractuele verplichtingen ten aanzien van de werknemers en minimalisering van nadelige effecten tengevolge van reorganisaties en herstructureringen.  Voorbeeld: overname diverse bedrijven;  Artikel in contract Kruidenier:  Standplaats  De werkzaamheden worden over het algemeen verricht in het filiaal / de onderneming …. aan de ….te ….Gezien het feit dat de werkgever onderdeel uitmaakt van een meer omvattende organisatie waarbij meerdere ondernemingen zijn betrokken is het mogelijk dat de werknemer bepaalde periodes in andere ondernemingen werkzaam zal zijn. Door ondertekening van deze overeenkomst gaat werknemer akkoord met het voorgaande.

18 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. MVO Prestatieladder 8 juni 2011, Rotterdamse Werktop 2011 18 Werkgelegenheid  De organisatie draagt zorg voor het welzijn van haar werknemers door het zekerstellen van de werkgelegenheid en het nakomen van de contractuele verplichtingen ten aanzien van de werknemers en minimalisering van nadelige effecten tengevolge van reorganisaties en herstructureringen.  Voorbeeld : Artikel NRC 28 april 2011

19 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. MVO Prestatieladder 8 juni 2011, Rotterdamse Werktop 2011 19 Werkgelegenheid  De organisatie draagt zorg voor het welzijn van haar werknemers door het zekerstellen van de werkgelegenheid en het nakomen van de contractuele verplichtingen ten aanzien van de werknemers en minimalisering van nadelige effecten tengevolge van reorganisaties en herstructureringen.  Voorbeeld: overname diverse bedrijven;  Artikel in contract Kruidenier:  Regio Utrecht: 2 DC’s Utrecht en Nieuwegein werd 1 DC Nieuwegein  Regio Brabant: 2 DC’s Den Dungen en Helmond afhankelijk van woonplaats zijn medewerkers uit Den Dungen verdeelt over Helmond, Nijmegen en Nieuwegein  Consequentie reistijd p.p. 30 minuten.

20 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. MVO Prestatieladder 8 juni 2011, Rotterdamse Werktop 2011 20 Verhouding tussen werkgever en werknemer  De organisatie draagt zorg voor het welzijn van haar werknemers door passende sociale voorzieningen en het vastleggen van rechten en plichten tussen de werkgever en de werknemer in een arbeidsovereenkomst en eventueel voorwaarden en een functie en/of taakomschrijving.  7 CAO’s functieprofielen ontwikkeld door branche met AWVN;  Het nieuwe werken vraagt andere competenties van de werkgever;  Vertrouwen, continuïteit waarborging, verantwoordelijkheidsgevoel;  Het voeren van functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken.

21 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. MVO Prestatieladder 8 juni 2011, Rotterdamse Werktop 2011 21 Gezondheid en veiligheid  De organisatie draagt zorg voor de veiligheid en gezondheid van klanten, werknemers en direct omwonenden door gebruik te maken van veilige faciliteiten, technologieën en werkwijzen en door voorbereid te zijn op calamiteiten.  Nieuwe bedrijfsarts op locatie;  Aangepast passend werk;  Gedeelde verantwoordelijkheid waarbij het gezamenlijk wordt opgesteld;  Ridder van de weg;  De dode hoek spiegel;  Het nieuwe rijden;  Twaron laadkleppen;

22 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. MVO Prestatieladder 8 juni 2011, Rotterdamse Werktop 2011 22 Gezondheid en veiligheid  Terugdringen CO 2 uitstoot;  Toegang tot panden van klanten;  Til instructies;  Controle op spanbanden;  Controle op te hoge opstapeling van kratten;  Goed draaiende container wieltjes;  Jaarlijkse BHV bijscholing;  Efficiënt samenwerkend preventieteam uit de afdelingen facilitair, kwaliteit en P&O;  RIE;

23 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. MVO Prestatieladder 8 juni 2011, Rotterdamse Werktop 2011 23 Opleiding, onderwijs, aard en organisatie werk  De organisatie draagt zorg voor het welzijn van haar werknemers door voorzieningen en mogelijkheden te bieden voor persoonlijke ontwikkeling in de vorm van opleiding, onderwijs, aard en organisatie van het werk.  Opleidingen zijn aangepast aan functieprofielen uit de 7 verschillende CAO’s;  36, 38 en 40 urige werkweken;  Kruidenier is een erkend leerbedrijf;  O.a. Ecabo, Internationale groothandel;  HBO duaal en volle tijd;  Kruidenier maakt o.a. gebruik van subsidiestromen om opleidingsbehoefte per CAO in te vullen;

24 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. MVO Prestatieladder 8 juni 2011, Rotterdamse Werktop 2011 24 Opleiding, onderwijs, aard en organisatie werk  De organisatie draagt zorg voor het welzijn van haar werknemers door voorzieningen en mogelijkheden te bieden voor persoonlijke ontwikkeling in de vorm van opleiding, onderwijs, aard en organisatie van het werk.  WSW;  Wajong;  Samenwerking Kruidenier, Arbeidstrainingscentrum stagevaardigheid van de Auris College, Gemeente Rotterdam;  Project “Alex”  Stakeholders

25 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. MVO Prestatieladder 8 juni 2011, Rotterdamse Werktop 2011 25 Diversiteit en kansen  De organisatie draagt zorg voor het welzijn van haar medewerkers door het uitvoeren van beleidsmaatregelen gericht op gelijke kansen, elimineren en voorkomen van discriminatie en achterstelling van werknemers.  Door het type werkzaamheden zijn er relatief meer mannen werkzaam;  Kruidenier is een afspiegeling van de samenleving;  Er wordt Nederlands gesproken;

26 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. MVO Prestatieladder 8 juni 2011, Rotterdamse Werktop 2011 26 Groepswerk – voor een beoordeling uit van de “materiality”  Hoe zou uw Materiality beoordeling er uit zien voor het kernthema ‘Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk.

27 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. MVO Prestatieladder 8 juni 2011, Rotterdamse Werktop 2011 27 Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk Oriëntatie op de kernthema’s Behoorlijk bestuur Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk Mensenrechten Eerlijk zaken doen Consumenten aangelegenheden Milieu, grondstoffen, energie, emissies Betrokkenheid bij en ontwikkeling v/d gemeenschap Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk 1.Werkgelegenheid 2.Verhoudingen tussen werkgever en werknemer 3.Gezondheid en veiligheid 4.Opleiding en onderwijs 5.Diversiteit en kansen

28 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. MVO Prestatieladder 8 juni 2011, Rotterdamse Werktop 2011 28 Safeguarding life, property and the environment www.dnv.nlwww.dnv.nlwww.kruidenier.nl


Download ppt "Christy Kool, Corina de Vries 8 juni 2011, Rotterdamse Werktop 2011 MVO 26012010 MVO Prestatieladder MVO Prestatieladder Managementsysteem - Eisen en Certificatienorm."

Verwante presentaties


Ads door Google