De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MVO Prestatieladder 04 April 2017

Verwante presentaties


Presentatie over: "MVO Prestatieladder 04 April 2017"— Transcript van de presentatie:

1 MVO Prestatieladder 04 April 2017
MVO Prestatieladder Managementsysteem - Eisen en Certificatienorm versie juni 2010

2 04 April 2017 DNV en MVO Doelstelling DNV: “het beschermen van Leven, Eigendom en het Milieu” Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoort bij DNV Gevraag door Kiwa en lloyds om deel te nemen aan de ontwikkeling van de MVO prestatieladder

3 MVO: Wat valt daar allemaal onder?
04 April 2017 MVO: Wat valt daar allemaal onder? Mensenrechten Maatschappij en gemeenschap Gebruik van natuurlijke hulpbronnen Werkomstandigheden Leveranciersketen Biodiversiteit Klimaatverandering Productveiligheid Productontwerp Personeelswerving Business ethiek What is under the big umbrella? Many many different areas/parts of a business, its strategy, its operations, its business relations, its license to operate etc. Bear this in mind as we go through the course. De markt en de klanten Stakeholder relaties Emissies Behoorlijk bestuur Arbeidsrechten Afvalmanagement Anticorruptie Filantropie Diversiteit En meer…

4 Grondslagen voor de MVO Prestatieladder
04 April 2017 Grondslagen voor de MVO Prestatieladder De norm is geïnspireerd op de ISO richtlijn De ISO stelt duidelijk dat deze richtlijn niet gebruikt kan en mag worden voor certificatie en/of contractuele doeleinde. De ISO is niet bedoeld om andere (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van MVO tegen te houden. Voor het management van de belanghebbenden (Stakeholder Management) is geput uit de AA 1000. De indicatoren die in de norm gebruikt worden zijn gebaseerd op de Global Reporting Initiative (GRI) De reeds bestaande managementsysteem normen zoals: ISO 14001, ISO 22000, ISO 9001, OHSAS 18001, enz.

5 04 April 2017 MVO Prestatieladder © Kiwa N.V. Nieuwegein, 4/4/17 Er is een college van deskundigen opgericht, waarin vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, overheid en universiteiten zitting hebben. Dit college heeft de norm in beheer. De huidige collegeleden zijn: TNO, Triodos, ProRail, TNT Post, TEVA Pharmachemie, VIVA Zorggroep, Bavaria, Oxfam Novib , Via Verde Management Services, DHV, DNV, Lloyds, KIWA.

6 MVO Prestatieladder Er is een stichting opgericht (Foundation Sustained Responsibility), deze stichting faciliteert de opzet, ontwikkeling en onderhoud van de MVO prestatieladder. Inmiddels zijn acht certificerende instellingen bij deze stichting aangesloten. Contacten van de MVO Prestatieladder met Cradle to Cradle, Agentschap.nl, ministerie van EZ, ministerie van VROM, MVO Nederland en de NEN.

7 MVO Prestatieladder De opbouw van de norm:
04 April 2017 MVO Prestatieladder © Kiwa N.V. Nieuwegein, 4/4/17 De opbouw van de norm: MVO Prestatieladder algemeen MVO Prestatieladder Focus 1 Stakeholders MVO Prestatieladder Focus 2 MVO principes MVO Prestatieladder Focus 3 MVO managementsysteem

8 MVO Prestatieladder Niveau-5 Niveau-4 Niveau-3 Niveau-2 Niveau-1 Focus
Stakeholder Management Niveau-5 Niveau-5 Niveau-4 Niveau-4 Niveau-3 Niveau-3 Niveau-2 Niveau-2 Niveau-1 Niveau-1 Focus MVO Indicatoren Focus Management- systeem

9 MVO Prestatieladder indicatoren 33 MVO-kernthema I: BEHOORLIJK BESTUUR
04 April 2017 MVO Prestatieladder indicatoren 33 MVO-kernthema I: BEHOORLIJK BESTUUR PEOPLE 5 indicatoren MVO-kernthema II: arbeidsomstandigheden en volwaardig werk 7 indicatoren MVO-kernthema III: Mensenrechten MVO-kernthema IV: Eerlijk zaken doen MVO-kernthema V: Consumenten aangelegenheden PLANET 8 indicatoren MVO-kernthema VI: Milieu, grondstoffen, energie, emissies PROFIT 3 indicatoren MVO-kernthema VII: Betrokkenheid bij en ontwikkeling v/d gemeenschap

10 Werkgelegenheid De organisatie draagt zorg voor het welzijn van haar werknemers door het zekerstellen van de werkgelegenheid en het nakomen van de contractuele verplichtingen ten aanzien van de werknemers en minimalisering van nadelige effecten tengevolge van reorganisaties en herstructureringen.

11 Verhouding tussen werkgever en werknemer
De organisatie draagt zorg voor het welzijn van haar werknemers door passende sociale voorzieningen en het vastleggen van rechten en plichten tussen de werkgever en de werknemer in een arbeidsovereenkomst en eventueel voorwaarden en een functie en/of taakomschrijving.

12 Gezondheid en veiligheid
De organisatie draagt zorg voor de veiligheid en gezondheid van klanten, werknemers en direct omwonenden door gebruik te maken van veilige faciliteiten, technologieën en werkwijzen en door voorbereid te zijn op calamiteiten.

13 Opleiding, onderwijs, aard en organisatie van het werk
De organisatie draagt zorg voor het welzijn van haar werknemers door voorzieningen en mogelijkheden te bieden voor persoonlijke ontwikkeling in de vorm van opleiding, onderwijs, aard en organisatie van het werk.

14 Diversiteit en kansen De organisatie draagt zorg voor het welzijn van haar medewerkers door het uitvoeren van beleidsmaatregelen gericht op gelijke kansen, elimineren en voorkomen van discriminatie en achterstelling van werknemers.

15 Werkgelegenheid

16 Diversiteit en kansen HACCP (certificering)
ISO 9001:2008 (certificering) ISO 14001:2004 (certificering) Lean & Green Award (aanmoedigingsprijs certificering volgt) MVO prestatieladder (certificering) Enz.

17 Werkgelegenheid De organisatie draagt zorg voor het welzijn van haar werknemers door het zekerstellen van de werkgelegenheid en het nakomen van de contractuele verplichtingen ten aanzien van de werknemers en minimalisering van nadelige effecten tengevolge van reorganisaties en herstructureringen. Voorbeeld: overname diverse bedrijven; Artikel in contract Kruidenier: Standplaats De werkzaamheden worden over het algemeen verricht in het filiaal / de onderneming …. aan de ….te ….Gezien het feit dat de werkgever onderdeel uitmaakt van een meer omvattende organisatie waarbij meerdere ondernemingen zijn betrokken is het mogelijk dat de werknemer bepaalde periodes in andere ondernemingen werkzaam zal zijn. Door ondertekening van deze overeenkomst gaat werknemer akkoord met het voorgaande.

18 Werkgelegenheid De organisatie draagt zorg voor het welzijn van haar werknemers door het zekerstellen van de werkgelegenheid en het nakomen van de contractuele verplichtingen ten aanzien van de werknemers en minimalisering van nadelige effecten tengevolge van reorganisaties en herstructureringen. Voorbeeld : Artikel NRC 28 april 2011 18

19 Werkgelegenheid De organisatie draagt zorg voor het welzijn van haar werknemers door het zekerstellen van de werkgelegenheid en het nakomen van de contractuele verplichtingen ten aanzien van de werknemers en minimalisering van nadelige effecten tengevolge van reorganisaties en herstructureringen. Voorbeeld: overname diverse bedrijven; Artikel in contract Kruidenier: Regio Utrecht: 2 DC’s Utrecht en Nieuwegein werd 1 DC Nieuwegein Regio Brabant: 2 DC’s Den Dungen en Helmond afhankelijk van woonplaats zijn medewerkers uit Den Dungen verdeelt over Helmond, Nijmegen en Nieuwegein Consequentie reistijd p.p. 30 minuten.

20 Verhouding tussen werkgever en werknemer
De organisatie draagt zorg voor het welzijn van haar werknemers door passende sociale voorzieningen en het vastleggen van rechten en plichten tussen de werkgever en de werknemer in een arbeidsovereenkomst en eventueel voorwaarden en een functie en/of taakomschrijving. 7 CAO’s functieprofielen ontwikkeld door branche met AWVN; Het nieuwe werken vraagt andere competenties van de werkgever; Vertrouwen, continuïteit waarborging, verantwoordelijkheidsgevoel; Het voeren van functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken.

21 Gezondheid en veiligheid
De organisatie draagt zorg voor de veiligheid en gezondheid van klanten, werknemers en direct omwonenden door gebruik te maken van veilige faciliteiten, technologieën en werkwijzen en door voorbereid te zijn op calamiteiten. Nieuwe bedrijfsarts op locatie; Aangepast passend werk; Gedeelde verantwoordelijkheid waarbij het gezamenlijk wordt opgesteld; Ridder van de weg; De dode hoek spiegel; Het nieuwe rijden; Twaron laadkleppen;

22 Gezondheid en veiligheid
Terugdringen CO2 uitstoot; Toegang tot panden van klanten; Til instructies; Controle op spanbanden; Controle op te hoge opstapeling van kratten; Goed draaiende container wieltjes; Jaarlijkse BHV bijscholing; Efficiënt samenwerkend preventieteam uit de afdelingen facilitair, kwaliteit en P&O; RIE;

23 Opleiding, onderwijs, aard en organisatie werk
De organisatie draagt zorg voor het welzijn van haar werknemers door voorzieningen en mogelijkheden te bieden voor persoonlijke ontwikkeling in de vorm van opleiding, onderwijs, aard en organisatie van het werk. Opleidingen zijn aangepast aan functieprofielen uit de 7 verschillende CAO’s; 36, 38 en 40 urige werkweken; Kruidenier is een erkend leerbedrijf; O.a. Ecabo, Internationale groothandel; HBO duaal en volle tijd; Kruidenier maakt o.a. gebruik van subsidiestromen om opleidingsbehoefte per CAO in te vullen;

24 Opleiding, onderwijs, aard en organisatie werk
De organisatie draagt zorg voor het welzijn van haar werknemers door voorzieningen en mogelijkheden te bieden voor persoonlijke ontwikkeling in de vorm van opleiding, onderwijs, aard en organisatie van het werk. WSW; Wajong; Samenwerking Kruidenier, Arbeidstrainingscentrum stagevaardigheid van de Auris College, Gemeente Rotterdam; Project “Alex” Stakeholders 24

25 Diversiteit en kansen De organisatie draagt zorg voor het welzijn van haar medewerkers door het uitvoeren van beleidsmaatregelen gericht op gelijke kansen, elimineren en voorkomen van discriminatie en achterstelling van werknemers. Door het type werkzaamheden zijn er relatief meer mannen werkzaam; Kruidenier is een afspiegeling van de samenleving; Er wordt Nederlands gesproken;

26 Groepswerk – voor een beoordeling uit van de “materiality”
04 April 2017 Groepswerk – voor een beoordeling uit van de “materiality” Hoe zou uw Materiality beoordeling er uit zien voor het kernthema ‘Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk. Ask the participants to work as one group to fill in the formula.

27 Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk
Oriëntatie op de kernthema’s Behoorlijk bestuur Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk Mensenrechten Eerlijk zaken doen Consumenten aangelegenheden Milieu, grondstoffen, energie, emissies Betrokkenheid bij en ontwikkeling v/d gemeenschap Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk Werkgelegenheid Verhoudingen tussen werkgever en werknemer Gezondheid en veiligheid Opleiding en onderwijs Diversiteit en kansen

28 Safeguarding life, property and the environment
04 April 2017 Safeguarding life, property and the environment


Download ppt "MVO Prestatieladder 04 April 2017"

Verwante presentaties


Ads door Google