De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WORKSHOP INDICATIEDOSSIER & PRIVACY Arjen Tevel: CWI (VWS en SZW) Jan Peter Bergfeld: (Inlichtingenbureau) CASUS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WORKSHOP INDICATIEDOSSIER & PRIVACY Arjen Tevel: CWI (VWS en SZW) Jan Peter Bergfeld: (Inlichtingenbureau) CASUS."— Transcript van de presentatie:

1 WORKSHOP INDICATIEDOSSIER & PRIVACY Arjen Tevel: CWI (VWS en SZW) Jan Peter Bergfeld: (Inlichtingenbureau) CASUS

2 VERTONING IN DRIE BEDRIJVEN: DROOM VREES HOOP

3 Als je een participatieprobleem hebt… Gehandicapten Zieken Ouderen VERZORGING/BEGELEIDING VERBLIJF/VERPLEGING WONEN MOBILITEIT WERKEN INKOMEN …kan de overheid je helpen…………… Zo’n 3 miljoen:

4 WACHTTIJD WAAR MOET IK ZIJN?? (OPNIEUW) GEGEVENS LEVEREN (574 gegevensgroepen) OPNIEUW 145 FORMULIEREN (92 formulieren + 53 Bijlagen) HERINDICATIE RUIM 130 VOORZIENINGEN 3 MILJOEN CLIENTEN (1/3 SAMENLOOP)

5 WMO AWBZ WAO WIA WAJONG WSW Zorg Care Sociale Zekerheid Werk Inkomen Cure (VOORLIGGENDE) VOORZIENINGEN Arts

6 CLIENT “IN CONTROL” VERHAAL NIET OPNIEUW DOEN MINDER ADMINISTRATIE (Formulieren) Cliënt centraal CONSISTENTE OVERHEID DOELEN (CLIENTPERSPECTIEF) Droom WACHTIJDEN VERKLEINEN

7 BEHANDELEN & VERZORGEN WONEN & VERPLAATSEN PARTICIPATIE & GEZIN WERK & INKOMEN KENMERKEN: (met invloed op privacyaspecten) GEMEENSCHAPPELIJK DOEL (Participatie) BEHOEFTE VAAK NIET VOORAF VOORSPELBAAR. NIET ELKE CLIENT IN ELK DOMEIN SAMENLOOP ONGEVEER 1/3. VEEL SPECIFIEKE INFORMATIE / MAATWERK. GEZONDHEIDSGEGEVENS VORMEN DE GRONDSLAG. TAALVERSCHILLEN (STANDAARDISATIE). HOUDBAARHEIDSDUUR VERSCHILT. PROFESSIONEEL BEOORDELINGSPROCES (INTERPRETATIE). DEZELFDE (HOOFD) BEDRIJFSPROCESSEN INTEGRALE GEGEVENSVERZAMELING BEPERKT MOGELIJK.

8 PROJECTSTATUS Onderzoek Doelconsensus Voorbereiding 2007 Implementatie Ontwerp Bouw Privacy(functioneel) Businesscase Programmaplan Relatie andere trajecten Architectuur Ontwerp Functioneel Technisch Beheer 2008 Interdepartementale en Intersectorale Stuurgroep Willen we dit? Gaan we het echt doen?Zo maken we het Realisatie Samenwerking Procesniveau Systeemniveau Zo realiseren we het Procesniveau Clientniveau Organisatieniveau Wetgeving

9 VREES

10 WETGEVING BURG. WETBOEK WGBO WBP WET BSN ZORG WET EENM. GEGEVENSUITVRAAG

11 STELLING: PRIVACYREGELS HOEVEN LEGITIEME OVERHEIDSDOELEN NIET IN DE WEG TE STAAN

12 STELLING: VERTROUWEN VAN DE BURGER IN DE OVERHEID IS DE KRITISCHE SUCCESFACTOR. WAARBORGEN VAN EEN RECHTMATIGE OMGANG MET GEGEVENS EN DE INVLOED DIE DE BURGER DAAROP HEEFT IS DE KERN.

13 Arbeidsdeskundige Arts HuisartsMedisch specialist Cliënt Indicatiesteller VOORWAARDEN VERWERKEN GEZONDHEIDSGEGEVENS ReintegratiecoachArbeidsdeskundige Arts Indicatiesteller Reintegratiecoach Binnen bestuursorganen Tussen bestuursorganen Tussen behandelaars (BIG, WGBO, BW) Beroepsgeheim Behandelovereenkomst Dossierplicht Informatie Inzage/afschrift Verbetering Verwijderen Afschermen Instemming Vernietiging Verzet Aanvulling Doelbinding Noodzakelijkheid Proportioneel Verantwoordelijkheid Transparantie Kwaliteit Beveiliging Identificatie Transfer Wettelijke taak

14 TOEGANG Beoordelaar Arts Behandelaar CliëntBeoordelaar Administratie Authorisatie Wettelijke bepaling Doelbinding Behandelrelatie Instemming client Gebruikers Behandelaars Beoordelaars Arts Ambtelijk Client Randvoorwaarden Identificatie Beveiliging Geheimhouding

15 POSITIE VAN DE CLIENT. STELLING: DE OVERHEID KAN HIER MAAR BETER MEE OPHOUDEN……… STRAKS WORDEN WIJ TOCH VIA HET INTERNET INGEHAALD. VOLLEDIG “IN CONTROL” ????? HealthHealth Altijd en overal uw gegevens bij de hand UW MEDISCH DOSSIER VIA INTERNET

16 STELLING: DE CLIENT MOET OOK IN DE GELEGENHEID WORDEN GESTELD ZELF HET BEVEILIGINGSNIVEAU TE KIEZEN.

17 Ziekte, Aandoening Basis gegevens Functioneren Activiteiten Participatie Factoren Wonen Werken Gezin Mobiliteit Hulpmiddelen Voorzieningen Functionele Beperkingen Behandelen Verzorgen PROPORTIONEEL ? GENERIEK OF SPECIFIEK ? STANDAARDISATIE Niet als randvoorwaarde. Alleen waar mogelijk en gewenst. Stapsgewijs opbouwen. HARMONISATIE Gemeenschappelijk format Informatie i.p.v. gegevens Authorisatie Bescherming en doelbinding 100 Meter ?? 5 minuten ?? Inclusief traplopen? Met rollator en pillen ?? Loopvermogen

18 STELLING: DE BEOORDELING OF EEN GEGEVEN WEL OF NIET GEBRUIKT KAN/MAG WORDEN IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE PROFESSIONAL CQ. BESTUURSORGAAN. Ziekte, Aandoening Basis gegevens Functioneren Activiteiten Participatie Factoren Wonen Werken Gezin Mobiliteit Hulpmiddelen Voorzieningen Functionele Beperkingen Behandelen Verzorgen WIJ KUNNEN DAAROM VOLLEDIGE DOSSIERS UITWISSELEN TUSSEN GEAUTHORISEERDE GEBRUIKERS

19 HOOP

20 IS ER HOOP? MET TOESTEMMING CLIENT VEREIST IN HET BELANG VAN PATIENT OP GROND WETTELIJKE BEPALING ONDER CONDITIES VAN: WGBO WBP EXTRA ASPECTEN: “GEVOELIGE” GEGEVENS. INTERSECTORALE SAMENWERKING CULTUURSHOCK ONDERLING VERTROUWEN VERTROUWEN IN BURGER

21 DOELBINDING: “Push of Pull” ????? Zegt U maar niets. Uw profiel is mij wel duidelijk! Waarom wilt U deze voorziening niet?? Omgekeerde intake Mag ik even alles opvragen? Verstrekken Opvragen

22 KEUZE: DOSSIER OF VERKEERSTOREN ???? Overwegingen: Verantwoordelijkheid Doelbinding Transparantie Standaardisatie

23 WETGEVING???? Gegevensgroepen Metagegevens Wetgeving Cliënt in control GezondheidWoningGezinMobiliteitWerk en Inkomen

24 TOEGANG: (BEVEILIGING) GELOVEN WE IN DE……. eNIK ?? (electronische nederlandse identiteitskaart) Of is het verantwoord om de burger de keuze te laten in het beveiligingsniveau.

25 “MEEGEVERS” DOMINANT KETENPROBLEEM ???? OVERTUIGEN POLITIEK EN BESTUUR: HOE VERTAAL JE MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE IN GELD?? (BUSINESSCASE) HOE VERMIJD JE EEN COMPLETE VERBOUWING VAN WERKPROCESSEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN? ARTSEN DOEN HET NIET MET ELKAAR ??? DiGiD NOG NIET GESCHIKT VOOR BEVEILIGINGSNIVEAU 3

26 VASTLOPEN IN STANDAARDISATIEVRAAGSTUKKEN. VASTLOPEN IN AFHANKELIJKHEDEN. WACHTEN OP LANDELIJKE VOORZIENINGEN??? (e-NIK e.d.) DE KLANT “IN CONTROL”. VERANTWOORDINGSCULTUUR EN RECHTMATIGHEIDS KOLOMMEN (indekkende overheid) IMPLEMENTATIE (ZBO’S EN GEMEENTEN). AANBESTEDING “MEEGEVERS”

27 BETER KLEIN BEGINNEN DAN GROOTS VASTLOPEN Operationeel Programmaplan Agenderen Ketenprobleem Informatie 2007 IntegratieInteractieTransactie Basisregistraties Metagegevens Webloket Standaarden Meer inkijk Aanvraag E-overheid Integrale indicatie Multichannel Architecturen EPD Applicaties Klantvolgsysteem 2008

28 WE HAVE A DREAM……………………. Dream


Download ppt "WORKSHOP INDICATIEDOSSIER & PRIVACY Arjen Tevel: CWI (VWS en SZW) Jan Peter Bergfeld: (Inlichtingenbureau) CASUS."

Verwante presentaties


Ads door Google