De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WORKSHOP INDICATIEDOSSIER & PRIVACY CASUS

Verwante presentaties


Presentatie over: "WORKSHOP INDICATIEDOSSIER & PRIVACY CASUS"— Transcript van de presentatie:

1 WORKSHOP INDICATIEDOSSIER & PRIVACY CASUS
Arjen Tevel: CWI (VWS en SZW) Jan Peter Bergfeld: (Inlichtingenbureau)

2 VERTONING IN DRIE BEDRIJVEN:
DROOM VREES HOOP

3 Als je een participatieprobleem hebt…
VERZORGING/BEGELEIDING VERBLIJF/VERPLEGING WONEN MOBILITEIT WERKEN INKOMEN Zo’n 3 miljoen: Gehandicapten Zieken Ouderen …kan de overheid je helpen……………

4 145 FORMULIEREN (92 formulieren + 53 Bijlagen) RUIM 130 VOORZIENINGEN WACHTTIJD OPNIEUW WAAR MOET IK ZIJN?? HERINDICATIE (OPNIEUW) GEGEVENS LEVEREN (574 gegevensgroepen) 3 MILJOEN CLIENTEN (1/3 SAMENLOOP)

5 AWBZ WMO Zorg Sociale Zekerheid Cure WAO WIA WAJONG WSW Care Werk
(VOORLIGGENDE) VOORZIENINGEN Zorg Care Sociale Zekerheid Werk Inkomen Cure Arts WAO WIA WAJONG WSW

6 DOELEN (CLIENTPERSPECTIEF)
Cliënt centraal Droom MINDER ADMINISTRATIE (Formulieren) VERHAAL NIET OPNIEUW DOEN CONSISTENTE OVERHEID WACHTIJDEN VERKLEINEN CLIENT “IN CONTROL”

7 KENMERKEN: (met invloed op privacyaspecten)
GEMEENSCHAPPELIJK DOEL (Participatie) BEHOEFTE VAAK NIET VOORAF VOORSPELBAAR. NIET ELKE CLIENT IN ELK DOMEIN SAMENLOOP ONGEVEER 1/3 . VEEL SPECIFIEKE INFORMATIE / MAATWERK. GEZONDHEIDSGEGEVENS VORMEN DE GRONDSLAG. TAALVERSCHILLEN (STANDAARDISATIE). HOUDBAARHEIDSDUUR VERSCHILT. PROFESSIONEEL BEOORDELINGSPROCES (INTERPRETATIE). DEZELFDE (HOOFD) BEDRIJFSPROCESSEN INTEGRALE GEGEVENSVERZAMELING BEPERKT MOGELIJK. BEHANDELEN & VERZORGEN WONEN & VERPLAATSEN WERK & INKOMEN PARTICIPATIE & GEZIN

8 PROJECTSTATUS 2007 2008 Voorbereiding Ontwerp Bouw Implementatie
Onderzoek Voorbereiding Ontwerp Bouw Implementatie Privacy(functioneel) Businesscase Programmaplan Relatie andere trajecten Doelconsensus Architectuur Ontwerp Functioneel Technisch Beheer Realisatie Samenwerking Procesniveau Systeemniveau Procesniveau Clientniveau Organisatieniveau Wetgeving Willen we dit? Gaan we het echt doen? Zo maken we het Zo realiseren we het Interdepartementale en Intersectorale Stuurgroep

9 VREES

10 WETGEVING BURG. WETBOEK WGBO WBP WET BSN ZORG
WET EENM. GEGEVENSUITVRAAG

11 STELLING: PRIVACYREGELS HOEVEN LEGITIEME OVERHEIDSDOELEN
NIET IN DE WEG TE STAAN

12 STELLING: VERTROUWEN VAN DE BURGER IN DE OVERHEID IS DE KRITISCHE
SUCCESFACTOR. WAARBORGEN VAN EEN RECHTMATIGE OMGANG MET GEGEVENS EN DE INVLOED DIE DE BURGER DAAROP HEEFT IS DE KERN.

13 VOORWAARDEN VERWERKEN
GEZONDHEIDSGEGEVENS Informatie Inzage/afschrift Verbetering Verwijderen Afschermen Instemming Vernietiging Verzet Aanvulling Binnen bestuursorganen Arts Cliënt Reintegratiecoach Arbeidsdeskundige Wettelijke taak Indicatiesteller Doelbinding Noodzakelijkheid Proportioneel Verantwoordelijkheid Transparantie Kwaliteit Beveiliging Identificatie Tussen behandelaars (BIG, WGBO, BW) Tussen bestuursorganen Medisch specialist Huisarts Arts Reintegratiecoach Arbeidsdeskundige Transfer Indicatiesteller Beroepsgeheim Behandelovereenkomst Dossierplicht

14 TOEGANG Authorisatie Gebruikers Randvoorwaarden Wettelijke bepaling
Doelbinding Behandelrelatie Instemming client Beoordelaar Arts Behandelaar Cliënt Administratie Gebruikers Behandelaars Beoordelaars Arts Ambtelijk Client Randvoorwaarden Identificatie Beveiliging Geheimhouding

15 UW MEDISCH DOSSIER VIA INTERNET
POSITIE VAN DE CLIENT. VOLLEDIG “IN CONTROL” ????? Health                                                                          Altijd en overal uw gegevens bij de hand       UW MEDISCH DOSSIER VIA INTERNET    STELLING: DE OVERHEID KAN HIER MAAR BETER MEE OPHOUDEN……… STRAKS WORDEN WIJ TOCH VIA HET INTERNET INGEHAALD.

16 STELLING: DE CLIENT MOET OOK IN DE GELEGENHEID WORDEN GESTELD ZELF HET BEVEILIGINGSNIVEAU TE KIEZEN.

17 PROPORTIONEEL ? GENERIEK OF SPECIFIEK ?
Behandelen Verzorgen Basis gegevens STANDAARDISATIE Niet als randvoorwaarde. Alleen waar mogelijk en gewenst. Stapsgewijs opbouwen. HARMONISATIE Gemeenschappelijk format Informatie i.p.v. gegevens Authorisatie Bescherming en doelbinding Ziekte, Aandoening Functioneren Activiteiten Participatie Factoren Wonen Werken Gezin Mobiliteit Functionele Beperkingen Hulpmiddelen Voorzieningen Loopvermogen 100 Meter ?? 5 minuten ?? Inclusief traplopen? Met rollator en pillen ??

18 DE BEOORDELING OF EEN GEGEVEN WEL OF NIET GEBRUIKT
STELLING: DE BEOORDELING OF EEN GEGEVEN WEL OF NIET GEBRUIKT KAN/MAG WORDEN IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE PROFESSIONAL CQ. BESTUURSORGAAN. Ziekte, Aandoening Basis gegevens Functioneren Activiteiten Participatie Factoren Wonen Werken Gezin Mobiliteit Hulpmiddelen Voorzieningen Functionele Beperkingen Behandelen Verzorgen WIJ KUNNEN DAAROM VOLLEDIGE DOSSIERS UITWISSELEN TUSSEN GEAUTHORISEERDE GEBRUIKERS

19 HOOP

20 IS ER HOOP? MET TOESTEMMING CLIENT VEREIST IN HET BELANG VAN PATIENT
OP GROND WETTELIJKE BEPALING ONDER CONDITIES VAN: WGBO WBP EXTRA ASPECTEN: “GEVOELIGE” GEGEVENS. INTERSECTORALE SAMENWERKING CULTUURSHOCK ONDERLING VERTROUWEN VERTROUWEN IN BURGER

21 DOELBINDING: “Push of Pull” ?????
Verstrekken Zegt U maar niets. Uw profiel is mij wel duidelijk! Waarom wilt U deze voorziening niet?? Omgekeerde intake Mag ik even alles opvragen? Opvragen

22 KEUZE: DOSSIER OF VERKEERSTOREN ????
Overwegingen: Verantwoordelijkheid Doelbinding Transparantie Standaardisatie

23 WETGEVING???? Wetgeving Metagegevens Gegevensgroepen Cliënt in control
Gezondheid Woning Gezin Mobiliteit Werk en Inkomen Cliënt in control

24 TOEGANG: (BEVEILIGING)
GELOVEN WE IN DE……. eNIK ?? (electronische nederlandse identiteitskaart) Of is het verantwoord om de burger de keuze te laten in het beveiligingsniveau.

25 “MEEGEVERS” DOMINANT KETENPROBLEEM ????
OVERTUIGEN POLITIEK EN BESTUUR: HOE VERTAAL JE MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE IN GELD?? (BUSINESSCASE) HOE VERMIJD JE EEN COMPLETE VERBOUWING VAN WERKPROCESSEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN? ARTSEN DOEN HET NIET MET ELKAAR ??? DiGiD NOG NIET GESCHIKT VOOR BEVEILIGINGSNIVEAU 3

26 “MEEGEVERS” VASTLOPEN IN STANDAARDISATIEVRAAGSTUKKEN.
VASTLOPEN IN AFHANKELIJKHEDEN. WACHTEN OP LANDELIJKE VOORZIENINGEN??? (e-NIK e.d.) DE KLANT “IN CONTROL” . VERANTWOORDINGSCULTUUR EN RECHTMATIGHEIDS KOLOMMEN (indekkende overheid) IMPLEMENTATIE (ZBO’S EN GEMEENTEN). AANBESTEDING

27 BETER KLEIN BEGINNEN DAN
GROOTS VASTLOPEN 2007 2008 Operationeel Programmaplan Informatie Interactie Transactie Integratie Aanvraag E-overheid Integrale indicatie Multichannel Architecturen EPD Applicaties Klantvolgsysteem Agenderen Ketenprobleem Basisregistraties Metagegevens Webloket Standaarden Meer inkijk

28 WE HAVE A DREAM…………………….


Download ppt "WORKSHOP INDICATIEDOSSIER & PRIVACY CASUS"

Verwante presentaties


Ads door Google