De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Daarom houden de diakenen volgende week zondag een deurcollecte.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Daarom houden de diakenen volgende week zondag een deurcollecte."— Transcript van de presentatie:

1 Daarom houden de diakenen volgende week zondag een deurcollecte.
NOODHULP HAITI Zoals u niet zal zijn ontgaan heeft er een immense ramp plaatsgevonden op Haïti: de hoofdstad Port-au-Prince is getroffen door een zeer zware aardbeving. Daarom houden de diakenen volgende week zondag een deurcollecte. U kunt natuurlijk ook uw gift overmaken op een van de onderstaande gironummers:

2 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst Voorlezer: Trudy Staat Voorganger: ds. E.J. Sytsma We lezen Johannes 10: 11 – 21 De preek gaat over Johannes 10: 20, 21 Jezus: Gek of God? Alle liederen en gezangen worden in deze dienst geprojecteerd Votum = Psalm 124: 3 en Zegengroet Zingen: Psalm 124:1, 2 . .

3 Votum (Psalm 124: 3 ) Zegengroet
Wij zijn ontsnapt als vogels aan het net, de strik door vogelvangers uitgezet. De strik brak los, zo zijn wij vrij geraakt. In 's HEREN naam is onze hulp, Hij redt, de HEER, die aard' en hemel heeft gemaakt. Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 124: 1, 2

4 Heel Israël getuige, blij van geest:
Psalm 124: 1, 2 Heel Israël getuige, blij van geest: indien de HEER niet met ons was geweest, indien de HEER ons niet had bijgestaan, toen 't woeden van de vijand werd gevreesd, dan waren wij verslonden en vergaan.

5 Een watervloed had iedereen ontzield.
Psalm 124: 1, 2 Een watervloed had iedereen ontzield. Een wilde stroom, die niemand tegenhield, had ons bedekt als God niet had gered. Wij waren door hun tanden dan vernield. Geloofd zij God, de hoorder van 't gebed.

6 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 124:1,2 Formulier IV Gebed Viering + Psalm 34: 1, 2, 3 Dankzegging Lezen: Johannes 10: 11 – 21 Preek over Johannes 10: 20, 21 Zingen: Gezang 62: 1, 2, 3, 4 (NG 36)

7 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling
Formulier 4 voor de viering van het heilig avondmaal Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Als gemeente van Jezus Christus zijn wij bijeen om volgens zijn bevel zijn dood te verkondigen. Wij horen eerst, hoe de instelling van het avondmaal beschreven wordt in het heilig evangelie: Toen ze aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de

8 leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet,
Formulier 4 voor de viering van het heilig avondmaal leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw

9 van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ Gedachtenis
Formulier 4 voor de viering van het heilig avondmaal van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ Gedachtenis In het avondmaal gedenken wij met dankbaarheid hoe onze Heer Jezus aan het kruis zijn lichaam en bloed voor ons offerde. Dit offer verzekert ons van zijn grote liefde. Want hij gaf zichzelf over in de dood voor zondaren die oprecht belijden dat zij nietig zijn

10 voor God. Dit vervult ons met dankbaarheid
Formulier 4 voor de viering van het heilig avondmaal voor God. Dit vervult ons met dankbaarheid en vreugde. Want door zijn dood ontvangen wij het leven. Dit heil vieren wij als broers en zussen van één huisgezin met dit geestelijke feestmaal. Aan tafel worden wij door Christus gevoed en bemoedigd en wordt onze verlossing zichtbaar gemaakt. Hij versterkt ons geloof door de heilige Geest. Met des te meer vreugde en dankbaarheid zullen wij de

11 de Heer dienen in ons leven van elke dag. Uitnodiging en terugwijzing
Formulier 4 voor de viering van het heilig avondmaal de Heer dienen in ons leven van elke dag. Uitnodiging en terugwijzing Het avondmaal is vol van vergeving en vreugde. Maar wij mogen het niet achteloos of zonder geloof gebruiken. De Heer vraagt van ons een oprecht besef van schuld. Hij maakt zich boos over ieder die zich niet dagelijks van harte tot hem bekeert. Als wij dan toch deelnemen aan de viering van het

12 avondmaal, halen wij alleen maar grotere
Formulier 4 voor de viering van het heilig avondmaal avondmaal, halen wij alleen maar grotere woede over ons. Ga daarom na bij uzelf met welke houding u het avondmaal viert. Kom tot de tafel met een oprecht hart. Ontvang het brood en de beker en verheug u over uw redding door Christus.

13 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 124:1,2 Formulier IV Gebed Viering + Psalm 34: 1, 2, 3 Dankzegging Lezen: Johannes 10: 11 – 21 Preek over Johannes 10: 20, 21 Zingen: Gezang 62: 1, 2, 3, 4 (NG 36)

14 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 124:1,2 Formulier IV Gebed Viering + Psalm 34: 1, 2, 3 Dankzegging Lezen: Johannes 10: 11 – 21 Preek over Johannes 10: 20, 21 Zingen: Gezang 62: 1, 2, 3, 4 (NG 36)

15 Hem prijs ik al mijn levenstijd. In Hem, wie ik mijn loflied wijd,
Psalm 34: 1, 2, 3 Ik zing voor God, de HEER. Hem prijs ik al mijn levenstijd. In Hem, wie ik mijn loflied wijd, is al mijn roem en eer. Hoor blij mijn zingen aan, u, die ootmoedig bent in nood. Kom, maak met mij de HERE groot en prijs zijn grote naam.

16 Hij heeft geantwoord op mijn klacht.
Psalm 34: 1, 2, 3 Hem zocht ik in gebed, Hij heeft geantwoord op mijn klacht. Uit al wat mij verschrikking bracht heeft mij de HEER gered. Zij slaan op Hem het oog, de vreugde straalt van hun gelaat. Wie in benauwdheid tot Hem gaat verlost Hij van omhoog.

17 Des HEREN Engel schaart zich als een grote legermacht
Psalm 34: 1, 2, 3 Des HEREN Engel schaart zich als een grote legermacht rondom hem die Gods wil betracht: zo is hij wélbewaard. Proeft allen en aanschouwt de goedheid van Gods vaderhart. Gezegend wie in nood en smart alleen op Hem vertrouwt.

18 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 124:1,2 Formulier IV Gebed Viering + Psalm 34: 1, 2, 3 Dankzegging Lezen: Johannes 10: 11 – 21 Preek over Johannes 10: 20, 21 Zingen: Gezang 62: 1, 2, 3, 4 (NG 36)

19 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 124:1,2 Formulier IV Gebed Viering + Psalm 34: 1, 2, 3 Dankzegging Lezen: Johannes 10: 11 – 21 Preek over Johannes 10: 20, 21 Zingen: Gezang 62: 1, 2, 3, 4 (NG 36)

20 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 124:1,2 Formulier IV Gebed Viering + Psalm 34: 1, 2, 3 Dankzegging Lezen: Johannes 10: 11 – 21 Preek over Johannes 10: 20, 21 Zingen: Gezang 62: 1, 2, 3, 4 (NG 36)

21 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 124:1,2 Formulier IV Gebed Viering + Psalm 34: 1, 2, 3 Dankzegging Lezen: Johannes 10: 11 – 21 Preek over Johannes 10: 20, 21 Zingen: Gezang 62: 1, 2, 3, 4 (NG 36)

22 zoon van God (God en mens)
Tekst: Johannes 10: 20, 21 Zingen: Gezang 62: 1, 2, 3, 4 (NG 36) Jezus zegt: Volg Mij → Wie is Jezus? Messias (~ God) Mensenzoon (~ Mens) zoon van God (God en mens)

23 De bewering van het christelijk geloof Waar staat dat in de Bijbel?
Tekst: Johannes 10: 20, 21 Zingen: Gezang 62: 1, 2, 3, 4 (NG 36) - Jezus is God - De bewering van het christelijk geloof Waar staat dat in de Bijbel?

24 J Jaïrus, dochtertje van .. E Eer Z Zonde U U bent … S Storm
Tekst: Johannes 10: 20, 21 Zingen: Gezang 62: 1, 2, 3, 4 (NG 36) J Jaïrus, dochtertje van .. E Eer Z Zonde U U bent … S Storm

25 - Jezus is God – zei Jezus dat zelf ook? → nee en ja!
Tekst: Johannes 10: 20, 21 Zingen: Gezang 62: 1, 2, 3, 4 (NG 36) - Jezus is God – zei Jezus dat zelf ook? → nee en ja!

26 'Waar twee of drie mensen in mijn naam
Tekst: Johannes 10: 20, 21 Zingen: Gezang 62: 1, 2, 3, 4 (NG 36) (Matteüs 18: 20) 'Waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.’

27 Er zijn maar twee mogelijkheden: Jezus is gek of God
Tekst: Johannes 10: 20, 21 Zingen: Gezang 62: 1, 2, 3, 4 (NG 36) Er zijn maar twee mogelijkheden: Jezus is gek of God

28 Doe de 'Jeroen Sytsma test'! (leg een uitspraak van Jezus een gewoon
Tekst: Johannes 10: 20, 21 Zingen: Gezang 62: 1, 2, 3, 4 (NG 36) Doe de 'Jeroen Sytsma test'! (leg een uitspraak van Jezus een gewoon mens in de mond en kijk wat er gebeurt)

29 1 Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij.
In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben. 4 Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga.’ Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?’ Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.’ Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.’ Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien?

30 1 Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij.
In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben. 4 Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga.’ Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?’ Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.’ Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.’ Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien?

31 Jezus zegt: Volg Mij Tekst: Johannes 10: 20, 21
Zingen: Gezang 62: 1, 2, 3, 4 (NG 36) Jezus zegt: Volg Mij

32 Ik ben de weg, zo zegt de Heer, de toegang tot de Vader,
Gezang 62: 1, 2, 3, 4 (NG 36) Ik ben de weg, zo zegt de Heer, de toegang tot de Vader, de echte Jakobsladder, de enige weg omhoog.

33 Ik ben de waarheid, zegt de Heer, een mens van nieuwe waarde.
Gezang 62: 1, 2, 3, 4 (NG 36) Ik ben de waarheid, zegt de Heer, een mens van nieuwe waarde. Wie Jezus ziet op aarde heeft werkelijk God gezien.

34 Ik ben het leven, zegt de Heer, het doel voor alle mensen
Gezang 62: 1, 2, 3, 4 (NG 36) Ik ben het leven, zegt de Heer, het doel voor alle mensen is God te leren kennen, een andere weg loopt dood.

35 Ik ben de weg, zo zegt de Heer, de waarheid en het leven.
Gezang 62: 1, 2, 3, 4 (NG 36) Ik ben de weg, zo zegt de Heer, de waarheid en het leven. Heer Jezus wil ons geven die enige weg te gaan.

36 Zingen: Gezang 62: 1, 2, 3, 4 (NG 36) Gebed Geloofsbelijdenis: Gezang 179b (GK 4) Collecte Zingen: Gezang 57: 1, 2, 3 (NG 32) Zegen

37 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Gezang 179b (GK 4) Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden;

38 opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God,
Gezang 179b (GK 4) opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het vlees; en een eeuwig leven. Amen.

39 COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor de Zending
de 2e collecte is voor de Kerk Volgende week de 1e collecte is voor de Kas Geref. doeleinden Deurcollecte voor Noodhulp Haïti Bloemenbezorging: Vandaag: Johan Marsman Volgende week: Rens de Wolf Na de collecte zingen we: Gezang 57 (NG 32)

40 Ik red je van de hongersnood. Zo heeft de Heer gesproken;
Gezang 57: 1, 2, 3 (NG 32) Ik ben het levensbrood, Ik red je van de hongersnood. Zo heeft de Heer gesproken; Hij heeft het brood gebroken. Zijn lichaam is het brood, zegt Hij, dat deelt Hij uit aan jou en mij.

41 wie eet zal opstaan uit de dood. Wie in Mij gelooft, zegt Jezus,
Gezang 57: 1, 2, 3 (NG 32) Ik ben het echte brood, wie eet zal opstaan uit de dood. Wie in Mij gelooft, zegt Jezus, is bij het feest aanwezig. Ik ben het brood waarvan je leeft, dat leven aan de wereld geeft.

42 Dit brood zal nooit vergaan, het blijft, het komt bij God vandaan.
Gezang 57: 1, 2, 3 (NG 32) Dit brood zal nooit vergaan, het blijft, het komt bij God vandaan. Heer Jezus, wij geloven in U, het brood van boven. Nu hebben wij geen honger meer en nooit meer dorst door onze Heer.

43 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

44 HELP HAÏTI NA DE AARDBEVING
De diakenen houden volgende week zondag een deurcollecte. U kunt natuurlijk ook uw gift overmaken op een van de onderstaande gironummers:


Download ppt "Daarom houden de diakenen volgende week zondag een deurcollecte."

Verwante presentaties


Ads door Google