De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

10 december 2009 Solvency II Klaas Knot Solvency II en de financiële crisis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "10 december 2009 Solvency II Klaas Knot Solvency II en de financiële crisis."— Transcript van de presentatie:

1 10 december 2009 Solvency II Klaas Knot Solvency II en de financiële crisis

2 10 december 2009 Inhoud I. Solvency II: antwoord op crisis II. Implementatie traject III. Versterking Europees toezicht IV. Inzoomen op kleine verzekeraars V. Implementing measures proces en onze speerpunten

3 10 december 2009 Solvency II en de financiële crisis3 Solvency II: antwoord op de financiële crisis Solvency II hoofdlijnen zijn ontwikkeld vóór de financiële crisis. Het is het antwoord op de crisis voor verzekeraars  Goede implementatie in de Wft  Solvency II richtlijn wordt aangepast i.v.m. versterking Europees toezicht  Werkbare variant voor de kleine verzekeraars in de Wft  Lessen uit kabinetsvisie financiële sector in implementing measures

4 10 december 2009 Solvency II en de financiële crisis4 Implementatietraject Implementatiedatum 31 oktober 2012 Implementatie in Wft en diverse AMvB´s Momenteel in fase schrijven wetsvoorstel Waarschijnlijk najaar 2010 formele consultatie en najaar 2011 naar de TK

5 10 december 2009 Solvency II en de financiële crisis5 Implementatie (2): complicerende factoren 1.Versterking Europees toezicht: EIOPA 2.Positie kleine verzekeraars: wens eenduidig regime 3.Lamfalussy-structuur: overlap implementatie in NL en ontwikkeling implementing measures in Europa

6 10 december 2009 Solvency II en de financiële crisis6 Versterking Europees toezicht Direct toezicht sectoraal ESMA Effecteninstellingen Verzekeraars EIOPA Banken EU sectoraal sector- overstijgend Systeem- toezicht Indirect toezicht ESMA E S R B EBAJ C E S A

7 10 december 2009 Solvency II en de financiële crisis7 Taken EIOPA Samenwerking nat. toezichthouders en richtsnoeren (CEIOPS taken) Bindende technische standaarden Optreden bij een inbreuk op EU recht Noodmaatregelen vaststellen in tijden van financiële crisis Bindende ‘mediation’ Verzamelen data/info voor ESRB Tanden: ‘Naming and shaming’ en maatregelen gericht op individuele financiële ondernemingen als stok achter de deur. Nationale autonomie: ‘Fiscal safeguard’ indien besluit budgettaire consequenties heeft EIOPA zal geen beslissingen kunnen nemen die ons nationale pensioenstelsel raken

8 10 december 2009 Solvency II en de financiële crisis8 Kleine verzekeraars Verzekeraars buiten de reikwijdte Solvency II: < € 5 mln per jaar Natura-uitvaartverzekeraars Buiten reikwijdte: nationaal beleid Huidige regime Solvency I plus

9 10 december 2009 Solvency II en de financiële crisis9 Kleine verzekeraars (2): nationaal beleid Overwegingen nationaal beleid kleine verzekeraars: Goed toezicht Uitgangspunt Solvency II, vanwege principes: » risico-oriëntatie » marktwaardering » transparantie Uitvoerbaar Beperkte administratieve lastenverzwaring Geen generieke sanering van de sector aan de onderkant

10 10 december 2009 Solvency II en de financiële crisis10 Kleine verzekeraars (3): SII proportioneel Op basis van overwegingen: voorstel SII proportioneel Richtlijn SII (level 1) is kader en uitgangspunt Bij level 2 en 3 steeds bekijken of nuttig en uitvoerbaar Proef met representatieve groep kleine verzekeraars

11 10 december 2009 Solvency II en de financiële crisis11 Implementing measures: proces De implementing measures gaan bepalen of Solvency II een succes wordt: Gaat Solvency II de basis vormen voor het interne risico- en kapitaalbeheer en de belangrijke managementbeslissingen? CEIOPS adviezen zijn belangrijke basis voor Commissievoorstellen Lidstaten onderhandelen op basis van commissievoorstellen QIS 5 wordt bepalend voor uiteindelijke niveau van eisen Nuttig om naast cijfers van 2009 ook cijfers 2008 te gebruiken? Met 2008 hebben we immers het crisisscenario ook direct te pakken

12 10 december 2009 Solvency II en de financiële crisis12 Implementing measures: Speerpunt 1 versterking hybride kapitaal Hybride kapitaal had geen bufferfunctie tijdens de crisis: Overheid schoot te hulp maar wel rente op hybride kapitaal Introductie van converteerbare obligatie met automatische trigger gebaseerd op het doorbreken van een kapitaalseis  Vergroting van marktdiscipline van beleggers  Anticyclische werking

13 10 december 2009 Solvency II en de financiële crisis13 Implementing measures: Speerpunt 2 samenhang risico/rendement/kapitaal versterken Kapitaalspositie rekening houden met scenario’s gebaseerd op risicoprofiel Winstgevendheid afhankelijk van kapitaalsbeslag, risicoprofiel en bedrijfsvoering Risicoprofiel bepalend voor de kapitaalseis en winstgevendheid

14 10 december 2009 Solvency II en de financiële crisis14 Implementing measures: Speerpunt 2 (vervolg) samenhang risico/rendement/kapitaal versterken In de implementing measures: Voor zover mogelijk aansluiten op definities van marktwaardewaardering zoals opgenomen onder IFRS. Belangrijke focus voor de ‘use test’. Wordt de koppeling tussen risico, rendement en kapitaal ook in de verzekeraar gemaakt? In het kader van de ‘Solvency II disclosures’ eisen dat deze gelijktijdig met de winstcijfers worden gepubliceerd. Alleen dan zullen stakeholders kapitaal, risico en rendement in samenhang zien. Winsten zijn immers pas uitkeerbaar nadat aan kapitaalseisen is voldaan

15 10 december 2009 Solvency II en de financiële crisis15 Implementing measures: Overige speerpunten Niet te veel complexiteit dus uitvoerbare regelgeving Met invoering van Solvency II wordt geen sanering van de verzekeringssector beoogd; verzekeraars moeten kunnen voldoen aan de eisen. Geen onnodige procycliciteit Belangrijk onderwerp in G20 en Ecofin voor bankentoezicht, zal ook de onderhandelingen in Brussel gaan beïnvloeden. Alleen relevante lessen uit bankentoezicht overnemen Aanvullingen in bankentoezicht komen ook op de Solvency II agenda. Cie heeft inmiddels een hoofdstuk beloningen toegevoegd aan de governance eisen.

16 10 december 2009 Dank voor uw aandacht.


Download ppt "10 december 2009 Solvency II Klaas Knot Solvency II en de financiële crisis."

Verwante presentaties


Ads door Google