De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Solvency II: vijf voor twaalf! DNB Seminar Ermelo, 10 december

Verwante presentaties


Presentatie over: "Solvency II: vijf voor twaalf! DNB Seminar Ermelo, 10 december"— Transcript van de presentatie:

1 Solvency II: vijf voor twaalf! DNB Seminar Ermelo, 10 december
Prof. Karel VAN HULLE Hoofd Afdeling Verzekeringen en Pensioenen, DG Markt, Europese Commissie

2 Waar staan wij nu? Kaderrichtlijn goedgekeurd door Raad en Europees Parlement Uitvoeringsmaatregelen worden voorbereid door de Europese Commissie Commissievoorstellen in Oktober 2010 QIS 5 : Augustus – November 2010 Goedkeuring voorstellen in Oktober 2011

3 Legislative Process - Lamfalussy
Level 1: Framework Directive Level 2: Implementing Measures (Commission) Level 3: Convergent implementation assisted by close co-operation between national authorities Level 4: Rigorous enforcement of Community legislation by the Commission

4 We are here!

5 Solvency II Timetable for 2007-2012
2008 2009 2010 2011 2012 2006 Directive development (Commission) Directive adoption (Council & Parliament) Implementation (Member states) CEIOPS work on technical advice necessary for implementing measures / supervisory convergence / preparation for implementation / training & development Commission preparatory work implementing measures Adoption of implementing measures July 2007 Solvency II Directive published October 2012 Solvency II enters into force QIS 2 QIS 3 QIS 4 QIS 5

6 Kaderrichtlijn = 1 Richtlijn ‘EU Insurance sourcebook’ + Solvency II
14 bestaande verzekeringsrichtlijnen (verzekering, herverzekering, groepen, enz.) + Solvency II Codificering & nieuwe artikelen Herwerking & Codificering = 1 Richtlijn ‘EU Insurance sourcebook’

7 Waarom Solvency II? Te weinig aandacht voor risico’s onder Solvency I
Te weinig aandacht voor kwalitatieve aspecten Minimumharmonisering leidt tot grote verschillen tussen de lidstaten Geen echt groepstoezicht

8 Solvency II – 4 doelstellingen
Verdieping van de Interne Markt Verbetering van de bescherming van de verzekeringnemers Versterking van de competitiviteit van de verzekeringssector Betere regelgeving

9 Het nieuwe regime… Voert risico-gevoelige kapitaalvereisten in met het oog op het aanmoedigen en belonen van een goed risico management Legt meer verantwoordelijkheid in de handen van senior management om het bedrijf op een verantwoorde wijze te besturen Brengt meer convergentie tot stand inzake toezicht  Interne Markt

10 De nieuwe Europese solvabiliteitsregeling treedt in alle lidstaten in werking einde Oktober 2012!

11 Solvency II Een samenvatting

12 Solvency II: 3 pillars and a roof
Pillar 1: quantitative requirements 1. Harmonised calculation of technical provisions 2. "Prudent person" approach to investments instead of current quantitative restrictions 3. Two capital requirements: the Solvency Capital Requirement (SCR) and the Minimum Capital Requirement (MCR) Pillar 2: qualitative requirements and supervision 1. Enhanced governance, internal control, risk management and own risk and solvency assessment (ORSA) 2. Strengthened supervisory review, harmonised supervisory standards and practices Pillar 3: prudential reporting and public disclosure 1. Common supervisory reporting 2. Public disclosure of the financial condition and solvency report (market discipline through transparency) Group supervision & cross-sectoral convergence Groups are recognised as an economic entity => supervision on a consolidated basis (diversification benefits, group risks)

13 Verbeterd groepstoezicht
Niet langer meer bijkomend Georganiseerde samenwerking en co-ordinatie tussen alle toezichthouders Benoeming groepstoezichthouder met duidelijke rol en verantwoordelijkheden Intern model voor de groep ORSA en Rapport over de solvabiliteit en financiële positie van de groep

14 Resulaat na de onderhandelingen
Voorstel niet fundamenteel gewijzigd Groepsondersteuning geschrapt maar met een dubbele herzieningsclausule (2014 en 2015) Invoering van een ondermodule aandelenrisico op basis van de looptijd als lidstatenoptie Invoering voor ondermodule aandelenrisico van een symmetrisch aanpassingsmechanisme en van een verlengde herstelperiode bij crisis ten einde procyclische effecten te vermijden

15 Voorbereiding van de uitvoeringsmaatregelen
Op 12 juni 2009 vraagt EC aan CEIOPS adviezen uit te werken op alle punten waarin de Kaderrichtlijn de uitwerking van uitvoeringsmaatregelen voorziet Finaal advies moet worden verstrekt tegen einde januari 2010 CEIOPS moet voldoende tijd voorzien voor consultatie van belanghebbenden

16 Taakuitvoering door CEIOPS
CEIOPS organiseert drie consultaties (maart, juli, oktober 2009) CEIOPS levert eerste finaal advies af op 10 november 2009 Een TF wordt opgericht voor verder onderzoek technische voorzieningen Laatste advies door CEIOPS wordt goedgekeurd einde januari 2010

17 Voorbereiding van QIS 5 Ontwerp technische specificaties met verantwoording voorgestelde calibratie door CEIOPS aan te leveren einde maart 2010 met publicatie finale tekst in juni Publicatie spreadsheets einde juli 2010 Start QIS 5 in augustus 2010 Resultaten QIS 5 in april 2011

18 Taakuitoefening door Commissie
EC onderzoekt finaal advies van CEIOPS en ontwerpt juridische teksten EC bespreekt ontwerpteksten met experten van lidstaten in werkgroep van EIOPC EC bereidt IA voor met hulp van CEIOPS en van externe consultant

19 Timing voor de Commissie
Elke maand twee dagen vergadering met experten van lidstaten Op. hoorzitting 4 mei 2010 inzake QIS 5 Lijst van opties voor IA regelmatig aangepast IA besproken door Board in juli 2010 EC voorstellen bekendgemaakt einde oktober 2010

20 Enkele verduidelijkingen
Timing is heel scherp door later dan voorziene goedkeuring van Kaderrichtlijn CEIOPS heeft gewerkt onder enorme tijdsdruk Finale beslissing ligt bij EC met goedkeuring van lidstaten en onder waakzaam oog van het EP

21 Belangrijke punten EC beslist slechts over calibratie na kennis van definitieve cijfers van QIS 5 Deelname aan QIS 5 moet groter zijn dan aan QIS 4 Dialoog EC, CEIOPS en verzekeraars moet en kan doorlopen tot juli 2011 Cijfermateriaal is belangrijk Totale impact niet uit het oog verliezen

22 Slotbedenkingen Solvency II is een zeer complex project
Overgangsmaatregelen noodzakelijk Verhoging van kapitaaleisen slechts na grondige verantwoording Geen behoefte aan perfectionisme Latere aanpassingen steeds mogelijk Aandacht ook en vooral aan kwalitatieve eisen


Download ppt "Solvency II: vijf voor twaalf! DNB Seminar Ermelo, 10 december"

Verwante presentaties


Ads door Google