De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Solvency II: vijf voor twaalf ! DNB Seminar Ermelo, 10 december Prof. Karel VAN HULLE Hoofd Afdeling Verzekeringen en Pensioenen, DG Markt, Europese.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Solvency II: vijf voor twaalf ! DNB Seminar Ermelo, 10 december Prof. Karel VAN HULLE Hoofd Afdeling Verzekeringen en Pensioenen, DG Markt, Europese."— Transcript van de presentatie:

1 1 Solvency II: vijf voor twaalf ! DNB Seminar Ermelo, 10 december Prof. Karel VAN HULLE Hoofd Afdeling Verzekeringen en Pensioenen, DG Markt, Europese Commissie

2 2 Waar staan wij nu? •Kaderrichtlijn goedgekeurd door Raad en Europees Parlement •Uitvoeringsmaatregelen worden voorbereid door de Europese Commissie •Commissievoorstellen in Oktober 2010 •QIS 5 : Augustus – November 2010 •Goedkeuring voorstellen in Oktober 2011

3 3 Legislative Process - Lamfalussy Level 1: Framework Directive Level 2: Implementing Measures (Commission) Level 3: Convergent implementation assisted by close co-operation between national authorities Level 4: Rigorous enforcement of Community legislation by the Commission

4 4 We are here!

5 5 Solvency II Timetable for 2007-2012 Directive development (Commission) CEIOPS work on technical advice necessary for implementing measures / supervisory convergence / preparation for implementation / training & development 2006 2007200820092010 2011 2012 Directive adoption (Council & Parliament) Implementation (Member states) QIS 2 July 2007 Solvency II Directive published QIS 3 Commission preparatory work implementing measures Adoption of implementing measures QIS 4 October 2012 Solvency II enters into force QIS 5

6 6 Kaderrichtlijn Herwerking & Codificering Codificering & nieuwe artikelen + Solvency II 14 bestaande verzekeringsrichtlijnen (verzekering, herverzekering, groepen, enz.) = 1 Richtlijn ‘EU Insurance sourcebook’

7 7 Waarom Solvency II? •Te weinig aandacht voor risico’s onder Solvency I •Te weinig aandacht voor kwalitatieve aspecten •Minimumharmonisering leidt tot grote verschillen tussen de lidstaten •Geen echt groepstoezicht

8 8 Solvency II – 4 doelstellingen •Verdieping van de Interne Markt •Verbetering van de bescherming van de verzekeringnemers •Versterking van de competitiviteit van de verzekeringssector •Betere regelgeving

9 9 •Voert risico-gevoelige kapitaalvereisten in met het oog op het aanmoedigen en belonen van een goed risico management •Legt meer verantwoordelijkheid in de handen van senior management om het bedrijf op een verantwoorde wijze te besturen •Brengt meer convergentie tot stand inzake toezicht  Interne Markt Het nieuwe regime…

10 10 De nieuwe Europese solvabiliteitsregeling treedt in alle lidstaten in werking einde Oktober 2012!

11 11 Solvency II Een samenvatting

12 12 Solvency II: 3 pillars and a roof Pillar 1: quantitative requirements 1. Harmonised calculation of technical provisions 2. "Prudent person" approach to investments instead of current quantitative restrictions 3. Two capital requirements: the Solvency Capital Requirement (SCR) and the Minimum Capital Requirement (MCR) Pillar 2: qualitative requirements and supervision 1. Enhanced governance, internal control, risk management and own risk and solvency assessment (ORSA) 2. Strengthened supervisory review, harmonised supervisory standards and practices Pillar 3: prudential reporting and public disclosure 1. Common supervisory reporting 2. Public disclosure of the financial condition and solvency report (market discipline through transparency) Group supervision & cross-sectoral convergence Groups are recognised as an economic entity => supervision on a consolidated basis (diversification benefits, group risks)

13 13 Verbeterd groepstoezicht •Niet langer meer bijkomend •Georganiseerde samenwerking en co- ordinatie tussen alle toezichthouders •Benoeming groepstoezichthouder met duidelijke rol en verantwoordelijkheden •Intern model voor de groep •ORSA en Rapport over de solvabiliteit en financiële positie van de groep

14 14 Resulaat na de onderhandelingen •Voorstel niet fundamenteel gewijzigd •Groepsondersteuning geschrapt maar met een dubbele herzieningsclausule (2014 en 2015) •Invoering van een ondermodule aandelenrisico op basis van de looptijd als lidstatenoptie •Invoering voor ondermodule aandelenrisico van een symmetrisch aanpassingsmechanisme en van een verlengde herstelperiode bij crisis ten einde procyclische effecten te vermijden

15 15 Voorbereiding van de uitvoeringsmaatregelen •Op 12 juni 2009 vraagt EC aan CEIOPS adviezen uit te werken op alle punten waarin de Kaderrichtlijn de uitwerking van uitvoeringsmaatregelen voorziet •Finaal advies moet worden verstrekt tegen einde januari 2010 •CEIOPS moet voldoende tijd voorzien voor consultatie van belanghebbenden

16 16 Taakuitvoering door CEIOPS •CEIOPS organiseert drie consultaties (maart, juli, oktober 2009) •CEIOPS levert eerste finaal advies af op 10 november 2009 •Een TF wordt opgericht voor verder onderzoek technische voorzieningen •Laatste advies door CEIOPS wordt goedgekeurd einde januari 2010

17 17 Voorbereiding van QIS 5 •Ontwerp technische specificaties met verantwoording voorgestelde calibratie door CEIOPS aan te leveren einde maart 2010 met publicatie finale tekst in juni •Publicatie spreadsheets einde juli 2010 •Start QIS 5 in augustus 2010 •Resultaten QIS 5 in april 2011

18 18 Taakuitoefening door Commissie •EC onderzoekt finaal advies van CEIOPS en ontwerpt juridische teksten •EC bespreekt ontwerpteksten met experten van lidstaten in werkgroep van EIOPC •EC bereidt IA voor met hulp van CEIOPS en van externe consultant

19 19 Timing voor de Commissie •Elke maand twee dagen vergadering met experten van lidstaten •Op. hoorzitting 4 mei 2010 inzake QIS 5 •Lijst van opties voor IA regelmatig aangepast •IA besproken door Board in juli 2010 •EC voorstellen bekendgemaakt einde oktober 2010

20 20 Enkele verduidelijkingen •Timing is heel scherp door later dan voorziene goedkeuring van Kaderrichtlijn •CEIOPS heeft gewerkt onder enorme tijdsdruk •Finale beslissing ligt bij EC met goedkeuring van lidstaten en onder waakzaam oog van het EP

21 21 Belangrijke punten •EC beslist slechts over calibratie na kennis van definitieve cijfers van QIS 5 •Deelname aan QIS 5 moet groter zijn dan aan QIS 4 •Dialoog EC, CEIOPS en verzekeraars moet en kan doorlopen tot juli 2011 •Cijfermateriaal is belangrijk •Totale impact niet uit het oog verliezen

22 22 Slotbedenkingen •Solvency II is een zeer complex project •Overgangsmaatregelen noodzakelijk •Verhoging van kapitaaleisen slechts na grondige verantwoording •Geen behoefte aan perfectionisme •Latere aanpassingen steeds mogelijk •Aandacht ook en vooral aan kwalitatieve eisen


Download ppt "1 Solvency II: vijf voor twaalf ! DNB Seminar Ermelo, 10 december Prof. Karel VAN HULLE Hoofd Afdeling Verzekeringen en Pensioenen, DG Markt, Europese."

Verwante presentaties


Ads door Google