De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Europees Toezicht in de Bankenunie Persbriefing dr. J. Sijbrand 25 november 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Europees Toezicht in de Bankenunie Persbriefing dr. J. Sijbrand 25 november 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Europees Toezicht in de Bankenunie Persbriefing dr. J. Sijbrand 25 november 2013

2 Bankenunie: meer dan Europees toezicht Doelstellingen bankenunie – Doorbreken negatieve wisselwerking overheden en banken – Verbeteren grensoverschrijdend toezicht en vertrouwen in banken – Verkleinen financiële risico’s belastingbetaler Pilaren bankenunie 1.Gezamenlijk toezicht: Single Supervisory Mechanism (SSM) 2.Gezamenlijk resolutiemechanisme: Single Resolution Mechanism (SRM) 3.Gezamenlijk depositogarantiestelsel: Europees Deposit Guarantee Scheme (DGS) SSM verst gevorderd, maar mogelijke inhaalslag SRM 201220132014 jasondjfmamjjasondjfmamjjasond SSM SRM DGS CommissievoorstelVerordening van kracht Commissievoorstel Start Onderhandelingen Richtlijn gaande : harmonisatie nationale stelsels Verordening?

3 – SSM: samenwerking ECB en nationale toezichthouders • SSM betreft prudentieel bankentoezicht (CRR/CRD IV/FicoD) • Deelnemende toezichthouders: één autoriteit per deelnemende lidstaat (NL: DNB) • Significantie bank bepaalt samenwerkingsvorm ECB – nationale toezichthouders – Significante banken • ±130 instellingen; 85% balanstotaal van bankwezen eurogebied • ECB leidt toezicht via bankspecifieke Joint Supervisory Teams • Nationale toezichthouders participeren in JST’s (capaciteit, lokale kennis en expertise) – Minder significante banken • ±4000 instellingen; 15% balanstotaal van bankwezen eurogebied • Nationale toezichthouders voortouw; indirect toezicht ECB (eindverantwoordelijk) • ECB kan instructies uitvaardigen en leiding overnemen – Horizontaal toezicht • Instelling overstijgend toezicht langs thema/expertise • Nieuwe on-site toezicht functie – Nieuwe toezichtmethodologie en –processen • DNB Focus! methodologie wordt vervangen door SSM Risk Assessment System (RAS) • DNB SREP-proces wordt SSM SREP-proces Kernelementen Single Supervisory Mechanism

4 • SSM voor ECB substantiële organisatie- uitbreiding • Begin 2014: oprichting Supervisory Board – Voorzitter – Vice-voorzitter (ECB Executive Board lid) – Vier ECB-vertegenwoordigers – Landenvertegenwoordigers (één per deelnemende lidstaat) • Vier nieuwe Directoraten Generaal: 1000 FTE additionele formatie (800 FTE toezicht; 200 FTE ondersteuning) – Werving senior management ver gevorderd – Daarna top-down bemensing vacatures – JST coördinatoren (+ ondersteuning) in DG I en DG II – Indirect toezicht in DG III – Horizontaal toezicht (DG IV) grootste DG met afdelingen als on-site toezicht, beleid, quality assurance, modelbeoordeling, strategie, etc.) Beoogde SSM-organisatie ECB

5 Gevolgen voor DNB, Nederlandse banken, andere instellingen • Behoorlijk impact op DNB als onderdeel van het Mechanisme: – Organisatie: hoe het beste samen te werken binnen Joint Supervisory Teams? On-site toezichtfunctie belangrijke vernieuwing voor DNB. – Governance: ECB heeft het laatste woord, zeker voor de significante banken – Mensen: DNB’ers vertrekken naar ECB, maar toezichtwerk blijft – Veranderingen in toezichtmethodologie en –processen – DNB krijgt medeverantwoordelijkheid voor bankentoezicht in gehele eurozone • Voor Nederlandse banken, significant én minder-significant – Nieuwe toezichtmethode voor beoordeling en beheersing risico’s – Toezichtrapportage: meer data, via DNB naar ECB – Primaire voertaal Engels – Toezichtkosten geheven door ECB • Andere Nederlandse instellingen – Niet-prudentiële bankentoezichttaken blijven nationaal: • gedragstoezicht AFM • prudentieel toezicht DNB op verzekeraars, pensioenen • bestrijding witwassen/terrorismefinanciering – Waar relevant moeten uitvoerders van deze taken gaan samenwerken met ECB: hiervoor moeten afspraken worden gemaakt

6 De Comprehensive Assessment • Doorlichting bankbalansen – Gezamenlijke exercitie ECB en lokale autoriteiten binnen overeengekomen kader met minimum-kwaliteitseisen – Ondersteuning door onafhankelijke externe experts – Doel: transparantie bevorderen en (markt-)vertrouwen versterken • Drietrapsraket 1.Broad risk assessment - Analyse van belangrijkste risico’s aan de hand van SSM- toezichtmethodologie RAS 2.Asset Quality Review – kapitaaldrempel van 8% Common Equity Tier 1 3.Stresstest – in samenwerking met EBA


Download ppt "Europees Toezicht in de Bankenunie Persbriefing dr. J. Sijbrand 25 november 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google