De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Bankenwet” - Minister van Financiën Koen Geens

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Bankenwet” - Minister van Financiën Koen Geens"— Transcript van de presentatie:

1 “Bankenwet” - Minister van Financiën Koen Geens
Voorontwerp van Wet tot verdere versterking van de stabiliteit van de Belgische banksector “Bankenwet” - Minister van Financiën Koen Geens Le titre de la présentation donne clairement une connotation historique : “du Traité de Maastricht au Pacte budgétaire”. Mais pas l’ambition d’expliquer toutes les étapes successives, ou de repasser en revue tout l’historique. Mon but est simplement de montrer que l’accélération exceptionnelle et positive que nous connaissons depuis deux ans sur le terrain de la gouvernance, s’inscrit en réalité dans une continuité. L’importance d’un équilibre budgétaire structurel (la fameuse règle d’or) ne date ainsi pas d’hier, comme nous le verrons. De même, il a très vite été question d’actions préventives et d’actions correctives.

2 Overzicht Wat voorafging Europese achtergrond
Doelstellingen: stabiliteit en vertrouwen herstellen Krachtlijnen van de wet Structuur van de wet Proces

3 Wat voorafging Wereldwijde financiële crisis bracht zwakheden aan het licht In de bankensector Onderkapitalisatie Grote speculatieve trading-portefeuilles Excessief risicogedrag In financiële supervisie Transnationale banken, maar nationale supervisie In het resolutieapparaat Ongeordende bankfaillieten (Lehman Brothers); of Tussenkomst belastingbetaler

4 EU achtergrond (1): Bankenunie
Doelstelling Instrumenten Planning Harmonisatie & centralisering toezicht Eengemaakt toezichtsmechanisme (SSM) Inwerkingtreding: In de loop van 2014 Capital Requirements Directive IV & Regulation (CRD IV & CRR) 1 januari 2014 Harmonisatie & centralisatie resolutie Eengemaakt resolutiemechanisme (SRM) In onderhandeling Bank Recovery & Resolution Directive (BRRD) Akkoord Harmonisatie depositogarantiesystemen Deposit Guarantee scheme Directive (DGS)

5 EU achtergrond (2): structurele hervormingen
Liikanen-verslag oktober 2012 Liikanen-voorstel verwacht in het voorjaar Initiatieven in andere EU-lidstaten Wet goedgekeurd in Frankrijk en Duitsland. Legislatieve besprekingen aan de gang in het VK. Nederlandse Kabinet heeft initiatief aangekondigd.

6 Doelstellingen (1) 2 sleutelwoorden Stabiliteit banken Vertrouwen spaarder

7 Doelstellingen (2) Stabielere en gezondere banken door:
Beperken risico-gedrag van banken Vertrouwen spaarder herstellen door: Stabielere en gezondere banken: crisis vermijden In geval dat het toch fout loopt: versterkte bescherming van de spaarder.

8 Krachtlijnen wet Verbod op handel voor eigen rekening banken.
Verbod op variabele vergoedingen voor banken die staatsteun kregen, beperking voor de andere banken. Verregaande bescherming van het spaargeld.

9 Verbod op speculatieve activiteiten
Spaargelden vrijwaren van besmetting door risico-activiteiten banken. Banken zullen geen tradingactiviteiten voor eigen rekening meer kunnen doen binnen hun consolidatieperimeter De trading voor rekening van derden en in het kader van het bankbedrijf blijft mogelijk omdat ze noodzakelijk zijn voor ondersteuning van de reële economie. Omkadering en limietrisico’s worden bepaald door NBB NBB zal advies geven over marge overschrijding (met als maximumratio eigen vermogensvereiste voor marktrisico gelijk aan 2,5% eigen vermogen).

10 Bijzondere kapitaalheffing
Wordt toegepast op alle tradingactiviteiten Twee maxima: Handelsportefeuille < 15% totaal activa Eigen vermogensvereisten voor handelsportefeuille < 10% totale eigen vermogensvereisten Hoogste van mogelijke overschrijdingen wordt genomen als basis voor kapitaalheffing: Ofwel 100% van overschrijding van activagrens (15%) Ofwel 3x overschrijding eigen vermogensvereisten (10%)

11 Beschermen van het spaargeld
Waarom? Veiligstellen van het spaargeld in geval van bankenfaling. Wat Bescherming tot Euro per bank per hoofd. Bijkomend: Algemeen voorrecht voor de spaarder op de activa van de bank Encumbrance ratio

12 Beloningsbeleid (1) Waarom aanpakken? Wat ?
Risico-gedrag bankiers niet aanmoedigen. Duurzaam beleid van de banken aanwakkeren. Wat ? Totaal verbod op variabele vergoeding Instellingen die uitzonderlijke staatssteun hebben genoten en zolang herstructureringsplan voorgesteld door de Europese Commissie niet ten uitvoer is gelegd of zolang garanties of leningen van de federale overheid. (Uitzondering crisismanagers)

13 Beloningsbeleid (2) Verregaand beperken variabele vergoeding voor in andere banken: Voor alle risk takers Gelieerd aan Medium Term Objectives 50% vast salaris euro is benedengrens

14 Structuur van de bankenwet
2 grote delen Wet van 22 maart 1993 wordt grondig herschreven. 2 bijzondere wetten Voorontwerp van wet betreffende bepalingen die voortvloeien uit de wijzigingen van de wet van 1993 Voorontwerp van wet houdende reorganisatie van depositogarantiefonds en resolutiefonds


Download ppt "“Bankenwet” - Minister van Financiën Koen Geens"

Verwante presentaties


Ads door Google