De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waarderen van adviseren Op zoek naar waarde-creatie in het nieuwe adviseren Workshop Re-inventing Business Models Pascal Lamberigts, Liesbeth Schipper,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waarderen van adviseren Op zoek naar waarde-creatie in het nieuwe adviseren Workshop Re-inventing Business Models Pascal Lamberigts, Liesbeth Schipper,"— Transcript van de presentatie:

1 Waarderen van adviseren Op zoek naar waarde-creatie in het nieuwe adviseren Workshop Re-inventing Business Models Pascal Lamberigts, Liesbeth Schipper, Tom Smit Baarn, 25 november 2011 SMC | Strategie en Management Consultants

2 Agenda Uit: Strategisch management voor de publieke zaak, Steven de Waal, 2008 15 min..... Introductie Royal HasKoning (SMC) 1 ‘traditioneel’ project & 1 toekomst project wordt toegelicht Splisting in 2 groepen: Customer side & Consultant side Elke groep krijgt 2 vragen mee en werkt deze op een White paper uit Start the dialogue De twee groepen geven vanuit hun perspectief antwoord op de twee hoofdvragen Afronding Na de scherpe dialoog blikken we terug via het canvas en evalueren of vraag en aanbod enigzins bij elkaar zijn gekomen 20 min. 25 min. 10 min.

3 Wie zijn we…? Diensten Klanten Thema’s  Strategie- en organisatieontwikkeling  Proces- en omgevingsmanagement  Programma-, kennis- en innovatiemanagement  Strategisch beleidsadvies en - evaluaties  Businesscase ontwikkeling / fin.econ.advies  Regio: provincies, gemeenten, waterschappen  Rijksoverheid  Adviesraden en kennisprogramma’s  Private partijen  Internationaal  Deltaprogramma en klimaatadaptatie  Energieneutrale gebiedsontwikkeling  Omgevingsmanagement infrastructuur  Kerntaken en programmaplannen  Regionale samenwerking & omgevingsrecht Verandering door visie en verbinding in het fysieke domein!

4 Het publieke domein…… Overheid Burgers MarktNGO’s ‘Public space’ Uit: Strategisch management voor de publieke zaak, Steven de Waal, 2008

5 Overheid Burgers ‘Ontwikkelaars’ NGO’s ‘Public space’ Kennissector & programma’s dereguleren decentraliseren meer vraagsturing (toepassings- gericht) belangen- behartiging burger- Initiatieven ‘Glo-kalisering’ ‘Social capital’ herijking dialoog inkrimping desinvesteren protest wetenschappelijke outputsturing (fundamenteel) Adviseurs? resultaats- verplichting onafhankelijkheid herprioritering diversificatie privatiseren nationaliseren Nieuwe publieke ruimte ‘Banken’ !!?? Concept-ontwikkeling ….volop in beweging…

6 Waardecreatie en verdienmodellen adviseur Voordoen Meedoen Samendoen Klantvraag Geef me een advies over mijn probleem? Heb je capaciteit om me te helpen mijn resultaat te bereiken? Ben je bereid samen te werken aan een gezamenlijke opgave? Onze inzet Kennis en ervaring Menskracht met juiste kwaliteit Commitment aan resultaat Verdienmodel Royal Haskoning in 2020! Hi ë rarchie Partnerschap

7 Voorbeeld 1: Hiërarchisch model Strategieontwikkeling Deltaprogramma IJsselmeer  Opgave: voorsorteren op lange termijn klimaatverandering  Doel: ontwikkeling van integrale en gedragen strategieën  Vorm: Europese aanbesteding: geen gesprek vooraf, algemene inlichtingen, geen uitwisseling van kennis tussen concurrenten  Financiering: rijksoverheid

8 Voorbeeld 2: Partnerschapsmodel Programma Gebieden energie neutraal  Opgave: duurzame energietransitie  Doel: gezamenlijke ontwikkeling haalbare en repeteerbare businesscase voor energieneutrale gebiedsontwikkeling  Vorm: samenwerkingscontract publieke en private partijen  Samenwerking 13 private partners  Financiering: overheid basisfinanciering, markt voor- en co-financiering

9 Vragen Vraag 1: vanuit perspectief ‘nieuwe klant’  Voor welke waarden zou je de nieuwe adviseur willen betalen in een toekomstig partnerschap en wat betekent dit voor het dilemma onafhankelijkheid versus resultaatscommitment? (benoem een top 5 van waarden) Vraag 2: vanuit perspectief ‘nieuwe adviseur’  In welke waarden komt je toegevoegde waarde tot uitdrukking in een toekomstig partnerschap met de klant, gegeven de verschuivende verhoudingen in het publieke domein? (benoem een top 5 van waarden)

10 WORKSHOP 16-7-201410 In welke waarden komt je toegevoegde waarde tot uitdrukking in een toekomstig partnerschap met de klant, gegeven de verschuivende verhoudingen in het publieke domein? (benoem een top 5 van waarden) “Consultants, offer the right thing” Voor welke waarden zou je de nieuwe adviseur willen betalen in een toekomstig partnerschap en wat betekent dit voor het dilemma onafhankelijkheid versus resultaatscommitment? (benoem een top 5 van waarden) “Customer, ask the right questions” “Start the dialogue” Match van waarden!? Nieuwe verdienmodel SMC?

11 Meer informatie…?  Pascal Lamberigts, hoofd Royal Haskoning SMC p.lamberigts@royalhaskoning.com / 06-22378665 p.lamberigts@royalhaskoning.com  Liesbeth Schipper, programmamanager Gebieden Energie Neutraal l.schipper@royalhaskoning.com / 06-22517549 l.schipper@royalhaskoning.com  Tom Smit, directeur Royal Haskoning Management Consultancy t.smit@royalhaskoning.com / 06-53758129 t.smit@royalhaskoning.com www.royalhaskoningsmc.com


Download ppt "Waarderen van adviseren Op zoek naar waarde-creatie in het nieuwe adviseren Workshop Re-inventing Business Models Pascal Lamberigts, Liesbeth Schipper,"

Verwante presentaties


Ads door Google