De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waarderen van adviseren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waarderen van adviseren"— Transcript van de presentatie:

1 Waarderen van adviseren
SMC | Strategie en Management Consultants Waarderen van adviseren Op zoek naar waarde-creatie in het nieuwe adviseren Workshop Re-inventing Business Models Pascal Lamberigts, Liesbeth Schipper, Tom Smit Baarn, 25 november 2011

2 Agenda Introductie Royal HasKoning (SMC) 1 ‘traditioneel’ project & 1 toekomst project wordt toegelicht . 15 min. Splisting in 2 groepen: Customer side & Consultant side Elke groep krijgt 2 vragen mee en werkt deze op een White paper uit . 20 min. Start the dialogue De twee groepen geven vanuit hun perspectief antwoord op de twee hoofdvragen . 25 min. Afronding Na de scherpe dialoog blikken we terug via het canvas en evalueren of vraag en aanbod enigzins bij elkaar zijn gekomen . 10 min. Uit: Strategisch management voor de publieke zaak, Steven de Waal, 2008

3 Verandering door visie en verbinding
Wie zijn we…? Strategie- en organisatieontwikkeling Proces- en omgevingsmanagement Programma-, kennis- en innovatiemanagement Strategisch beleidsadvies en - evaluaties Businesscase ontwikkeling / fin.econ.advies Diensten Verandering door visie en verbinding in het fysieke domein! Regio: provincies, gemeenten, waterschappen Rijksoverheid Adviesraden en kennisprogramma’s Private partijen Internationaal Klanten Deltaprogramma en klimaatadaptatie Energieneutrale gebiedsontwikkeling Omgevingsmanagement infrastructuur Kerntaken en programmaplannen Regionale samenwerking & omgevingsrecht Thema’s

4 ‘Public space’ Het publieke domein…… Overheid NGO’s Markt Burgers
Uit: Strategisch management voor de publieke zaak, Steven de Waal, 2008 Burgers

5 Kennissector & programma’s
nationaliseren desinvesteren ….volop in beweging… ‘Banken’ !!?? Concept-ontwikkeling Overheid Nieuwe publieke ruimte wetenschappelijke outputsturing (fundamenteel) dereguleren Adviseurs? resultaats- verplichting onafhankelijkheid decentraliseren privatiseren Kennissector & programma’s diversificatie meer vraagsturing (toepassings- gericht) ‘Public space’ herijking dialoog NGO’s ‘Ontwikkelaars’ herprioritering burger- Initiatieven ‘Glo-kalisering’ ‘Social capital’ belangen- behartiging inkrimping protest Burgers protest

6 Waardecreatie en verdienmodellen adviseur
Klantvraag Onze inzet Verdienmodel Hiërarchie Royal Haskoning in 2020! Geef me een advies over mijn probleem? Kennis en ervaring Voordoen Heb je capaciteit om me te helpen mijn resultaat te bereiken? Menskracht met juiste kwaliteit Meedoen Ben je bereid samen te werken aan een gezamenlijke opgave? Commitment aan resultaat Samendoen Partnerschap

7 Voorbeeld 1: Hiërarchisch model
Strategieontwikkeling Deltaprogramma IJsselmeer Opgave: voorsorteren op lange termijn klimaatverandering Doel: ontwikkeling van integrale en gedragen strategieën Vorm: Europese aanbesteding: geen gesprek vooraf, algemene inlichtingen, geen uitwisseling van kennis tussen concurrenten Financiering: rijksoverheid

8 Voorbeeld 2: Partnerschapsmodel
Programma Gebieden energie neutraal Opgave: duurzame energietransitie Doel: gezamenlijke ontwikkeling haalbare en repeteerbare businesscase voor energieneutrale gebiedsontwikkeling Vorm: samenwerkingscontract publieke en private partijen Samenwerking 13 private partners Financiering: overheid basisfinanciering, markt voor- en co-financiering

9 Vragen Vraag 1: vanuit perspectief ‘nieuwe klant’ Voor welke waarden zou je de nieuwe adviseur willen betalen in een toekomstig partnerschap en wat betekent dit voor het dilemma onafhankelijkheid versus resultaatscommitment? (benoem een top 5 van waarden) Vraag 2: vanuit perspectief ‘nieuwe adviseur’ In welke waarden komt je toegevoegde waarde tot uitdrukking in een toekomstig partnerschap met de klant, gegeven de verschuivende verhoudingen in het publieke domein? (benoem een top 5 van waarden)

10 WorkShop In welke waarden komt je
“Consultants, offer the right thing” “Customer, ask the right questions” In welke waarden komt je toegevoegde waarde tot uitdrukking in een toekomstig partnerschap met de klant, gegeven de verschuivende verhoudingen in het publieke domein? (benoem een top 5 van waarden) Voor welke waarden zou je de nieuwe adviseur willen betalen in een toekomstig partnerschap en wat betekent dit voor het dilemma onafhankelijkheid versus resultaatscommitment? (benoem een top 5 van waarden) Match van waarden!? Nieuwe verdienmodel SMC? De dialoog faciliteren Gilles en Vincent, in het format van lagerhuis, mensen krijgen het woord wanneer zij hun petje op zetten. We hebben schrijftelijke ondersteuning tijdens de workshop. “Start the dialogue”

11 Meer informatie…? Pascal Lamberigts, hoofd Royal Haskoning SMC / Liesbeth Schipper, programmamanager Gebieden Energie Neutraal / Tom Smit, directeur Royal Haskoning Management Consultancy /


Download ppt "Waarderen van adviseren"

Verwante presentaties


Ads door Google