De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Blijvend in Beweging’

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Blijvend in Beweging’"— Transcript van de presentatie:

1 ‘Blijvend in Beweging’
RIB, tranche II Eindpresentatie MRC Aardenburg ‘Blijvend in Beweging’ 22 juni 2010

2 Inhoud Doelgroep Geconstateerde knelpunten bij aanvang project
Doelstellingen en Interventies Resultaten Geleerde lessen Vervolg en verbreding RiB binnen MRC Aardenburg

3 Doelgroep Versnellingsprogramma 4:
Het versnellen van de klinische uitstroom Doelgroep: Klinische CVA Revalidanten Waarom deze doelgroep: In kader deelname aan Stroke Service Eemland Gevoel: ‘te lange opnameduur CVA-revalidanten in MRC’

4 Knelpunten huidige CVA-zorg: Proces
Observatieperiode Afspraken uit CVA behandelprogramma worden niet volledig gehaald. Met name inzet van de logopedist en ergotherapeut op dag van opname Periode tussen opname een eerste individuele teamvergadering (MDO) zeer wisselend van duur Relatief vaak een late start door verschillende disciplines. Na opname op woensdag begint behandeling pas op maandag. Revalidanten maken zo een suboptimale start Behandelfase Behandelfase is vaak ongelijk van duur Ontslagfase Geen sturing op ontslag Overdracht naar verpleeghuis soms moeizaam

5 Knelpunten huidige CVA-zorg: Personeel
Cultuur: ‘barmhartigheid’ Duidelijke afspraken met naasten revalidant, bijv. over verlof Verslaglegging teamvergaderingen

6 Knelpunten huidige CVA-zorg: Beleid
Bij eerste MDO onvoldoende expliciet: Wat de behandeldoelen zijn Wat het functioneringsniveau voor ontslag dient te zijn Wat de beoogde ontslagbestemming dient te te zijn

7 Doelstellingen 80% van de CVA-behandeltrajecten heeft een duur van maximaal 65 dagen. De observatie en diagnostiek van de CVA-revalidant is binnen 10 tot 15 werkdagen afgerond, in ieder geval voor het eerste MDO. De observatie en diagnostiek is zodanig, dat iedere discipline in staat is na de observatieperiode, uitspraak kan doen betreffende een ontslagniveau, -traject en -datum De in het eerste MDO geplande einddatum wordt in minimaal 80% van de CVA-behandeltrajecten gehaald.

8 M.b.v. volgende interventies:
Sturen op ontslag Bepaal datum MDO bij opname Stroomlijnen observatieperiode Herstructureren MDO Betrekken revalidant en systeem bij MDO Positioneren meeloopdag en weekendverlof Creëren inzicht benutting capaciteit

9 Wijzigingen in projectorganisatie
Start: Projectgroep RiB Reorganisatie dd 13 nov 2009: Productgroep Neurologie Interventies ‘geadopteerd’ door werkgroepen vanuit productgroep Neurologie Te weten: Herstructureren MDO Betrekken revalidant en systeem bij MDO

10 Doelstelling 1: Behandelduur max. 65 dagen (80%)
Nulmeting: gem. 104 dgn, mediaan 65 dgn Meting maart 2010: gem. 52 dgn Meting mei 2010: gem. 69 dgn, mediaan 63 dgn Resultaten Een gemiddelde afname van de behandelduur met 35 dagen Minder ‘uitschieters’ Percentage maximaal 65 dagen: 55%

11 Doelstelling 2: Observatie binnen 10 - 15 dagen
Acties: 1ste MDO direct bij intake door arts-assistent / PA laten plannen Inventarisatie ‘therapiewensen’ gehouden onder therapeuten Zoveel mogelijk inplannen gevraagde therapieën Borgen behandelfrequenties in programma

12 Doelstelling 2: Observatie binnen 10 - 15 dagen

13 Doelstelling 2: Observatie binnen 10 - 15 werkdagen
Resultaten Duur observatie voor interventie: Gemiddelde duur: 25 werkdagen Mediaan: 26 werkdagen Duur observatie na interventie: Gemiddelde duur: 17 werkdagen Mediaan: 18 werkdagen Doelstelling nog niet geheel behaald. Verder inkorten is op dit moment nog niet haalbaar.

14 Doelstelling 3: Herstructureren observatie en diagnostiek
Dag 1: Intake Slikscreening Rolstoelcheck Navolgende observatieperiode: Psychologie: 3 x 1 uur Cognitief : 1 x 1 uur Fysiotherapie: x ½ uur + Handengroep 6 x 1 uur Ergotherapie: x ½ uur Logopedie: x ½ uur Activiteitenth x ½ uur

15 Doelstelling 3: Herstructureren observatie en diagnostiek
Borgen in herzien behandelprogramma (observatie, behandeling, ontslag) belegd bij werkgroep ‘Behandelprogramma’. Afronding: 1 oktober 2010

16 Doelstelling 4: Geplande ontslag in 80% van de gevallen gehaald
Totaal 38 revalidanten in meetbestand MDO gehad revalidanten Ontslagdatum bepaald op MDO 19 revalidanten Geplande datum gehaald revalidanten Score: 47% Vervolgstap: Technisch voorzitter aangesteld tijdens MDO

17 Overige interventies Creëren inzicht benutting capaciteit
Wekelijks scoren per medewerker: Aanwezigheid Directe uren gepland Directe uren gerealiseerd Indirecte uren gerealiseerd Indicator: Directe + Indirecte uren gerealiseerd Uren aanwezigheid

18 Creëren inzicht benutting capaciteit
Uitkomsten Gemeten vanaf week 21 Stand van zaken zaken tot op heden, productgroep Neuro Fysiotherapie 69,4% Ergotherapie 73,8% Logopedie 63,2% Psychologie 71,0%

19 Overige interventies Herstructureren MDO
Betrekken revalidant en systeem bij MDO Positioneren meeloopdag en weekendverlof

20 Geleerde lessen Reorganisatie biedt voor -, maar ook nadelen Interventies ‘door het team’ beklijven beter Belang van registratie Wees niet bang om te experimenten Invloed externe factoren Systematischer, meer gestructureerd omgaan met “uitdagingen”

21 Vervolg: ‘Blijvend in Beweging’
Procesanalyse binnen andere twee productgroepen, te weten Orthopedie en Trauma & Pijn Ontslagsturing m.b.v. meetbestand binnen andere twee productgroepen Uitventen resultaten binnen de organisatie: Presentatie binnen de productgroep Intranet Presentatie hele centrum

22 Geleerde lessen Reorganisatie biedt voor -, maar ook nadelen Interventies ‘door het team’ beklijven beter Belang van registratie Wees niet bang om te experimenten Invloed externe factoren


Download ppt "‘Blijvend in Beweging’"

Verwante presentaties


Ads door Google