De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ESSPROS & health FOD Sociale Zekerheid 21.09.07. Sespros ‘Système européen de statistiques intégrées de protection sociale’ Reglement 458/2007 Sespros.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ESSPROS & health FOD Sociale Zekerheid 21.09.07. Sespros ‘Système européen de statistiques intégrées de protection sociale’ Reglement 458/2007 Sespros."— Transcript van de presentatie:

1 ESSPROS & health FOD Sociale Zekerheid 21.09.07

2 Sespros ‘Système européen de statistiques intégrées de protection sociale’ Reglement 458/2007 Sespros manual 1996 (herziening lopende) FOD Sociale Zekerheid 21.09.07

3 - “Centrale” module : - Lopende uitgaven en ontvangsten sociale bescherming - Lopende uitgaven en ontvangsten sociale bescherming - “kwalitatieve” metadatabank (in opbouw) - Netto sociale prestaties - Gerechtigden sociale beschermingsprestaties (pensioengerechtigden) (pensioengerechtigden) Uitvoerende Commissiereglementen in voorbereiding FOD Sociale Zekerheid 21.09.07 Sespros

4 "sociale bescherming": alle maatregelen van openbare of particuliere instellingen die tot doel hebben de lasten van huishoudens en personen ten gevolge van een vastgestelde reeks risico's en behoeften te verlichten, op voorwaarde dat er geen sprake is van een gelijk­tijdige tegenprestatie of individuele overeenkomst. De lijst van risico's en behoeften waarvoor sociale bescherming mogelijk is, is volgens afspraak als volgt vastgesteld: ziekte/gezondheidszorg; invaliditeit; ouderdom; nabestaanden; gezin/kinderen; werk­ loosheid; huisvesting; sociale uitsluiting, voor zover deze niet onder andere functies valt; FOD Sociale Zekerheid 21.09.07 Sespros

5 Sespros "sociale uitkeringen": overdrachten in geld of in natura door socialebeschermings­regelingen aan huishoudens en personen om hun lasten ten gevolge van een vastgestelde reeks risico's en behoeften te verlichten; (dus ook vervangingsinkomens) FOD Sociale Zekerheid 21.09.07

6 Sociale bescherming in België Totale lopende uitgaven sociale bescherming : 2003 : 80 022,2 Mio EUR 29,13 % BBP (274.657,8 Mio Eur) 29,13 % BBP (274.657,8 Mio Eur) 2004 : 85 461,8 Mio EUR 29,52 % BBP (289508,5 Mio EUR) 2005 : 89 656,8 Mio EUR 30,03 % BBP (298.540,9 Mio EUR) FOD Sociale Zekerheid 21.09.07

7 Sespros La fonction Maladie/soins de santé couvre: - les prestations en espèces qui compensent tout ou partie du manque à gagner occasionné par une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie ou d'accident; - les soins médicaux donnés dans le cadre de la protection sociale en vue de conserver, rétablir ou améliorer l'état de santé des personnes protégées. La fonction Invalidité couvre les prestations qui: - assurent un revenu aux personnes invalides physiques ou mentaux dont la capacité de travail est inférieure à un niveau minimum prescrit par la loi et n’ayant pas atteint l’âge légal de la retraite établi par le régime de référence; - fournissent des services de réadaptation selon la nature de l'invalidité; - fournissent aux personnes invalides des biens et services autres que les soins médicaux. FOD Sociale Zekerheid 21.09.07

8 SHA The concept of health care underlying the design of the ICHA-HC functional classification Activities of health care in a country comprises the sum of activities performed either by institutions or individuals pursuing, through the application of medical, paramedical and nursing knowledge and technology, the goals of: promoting health and preventing disease; curing illness and reducing premature mortality; caring for persons affected by chronic illness who require nursing care; caring for persons with health-related impairment, disability, and handicaps who require nursing care; assisting patients to die with dignity; providing and administering public health; providing and administering health programmes, health insurance and other funding arrangements. (geen vervangingsinkomens!) FOD Sociale Zekerheid 21.09.07

9 Sociale bescherming in België Vergelijking lopende uitgaven ziekte/invaliditeit (in Mio EUR): SHA SESPROS SHA SESPROS 2003 : 26.321,0 25.798,6 2004 : 28.243,2 28.028,0 2005 : 29.151,4 29.097,1 FOD Sociale Zekerheid 21.09.07

10 Sespros Uitgangspunt : “ Wie levert transferten, goederen en –diensten in de zin van de sociale beschermings-definitie ?” FOD Sociale Zekerheid 21.09.07

11 Sespros FOD Sociale Zekerheid 21.09.07

12 Health accounts vs. Sespros Welke diensten ? Sespros: ondersteuning, inkomensvervanging, diensten zonder tegenprestatie: 1e en 2e pijler, (meestal ingesteld bij overheidsinitiatief/erkenning) SHA : Consumptie gezondheidsdiensten, ondersteuning, geen vervangingsinkomens, wel eigen consumptie (tegenprestatie) FOD Sociale Zekerheid 21.09.07

13 Health accounts Regio’s Sociale Zekerheid Gezinnen Gezondheidsuitgaven Federale overheid Aanvullende verz Buitenland 21.09.07 Lokale besturen

14 Health accounts Regio’s Sociale Zekerheid Gezinnen Gezondheidsuitgaven Federale overheid Aanvullende verz Buitenland 21.09.07 Lokale besturen

15 Sespros Regio’s Sociale Zekerheid Sociale beschermingsuitgaven Federale overheid Aanvullende verz 21.09.07 Lokale besturen

16 Sespros Regio’s Sociale Zekerheid Sociale beschermingsuitgaven Federale overheid Aanvullende verz 21.09.07 Lokale besturen BuitenlandBinnenland Diverse Voorzieningen

17 Health accounts vs. Sespros SESPROS: ontvangsten en uitgaven Financiering? SHA: Wie? Financing agents SESPROS: aard van de financiering FOD Sociale Zekerheid 21.09.07

18 Health accounts vs. Sespros SHA: kanalen van de financiering - sociale zekerheid - overheid - gezinnen - diverse private sector (verzekerings) - buitenland Financing sources (nog niet voor B) FOD Sociale Zekerheid 21.09.07

19 Health accounts vs. Sespros SESPROS: aard van de financiering per regime (voorziening) - sociale bijdragen - belastingen - toegewezen ontvangsten - diverse (eigen) ontvangsten naar sector van oorsprong: overheid, gezinnen, werkgevers, buitenland (cfr FS SHA) FOD Sociale Zekerheid 21.09.07

20 Health accounts vs. Sespros FOD Sociale Zekerheid 21.09.07

21 Health accounts vs. Sespros 21.09.07 Prestaties: Sespros: individuele prestaties: soortkenmerken SHA: geglobaliseerd functie kanaal (verstrekker)

22 Health accounts Regio’s Sociale Zekerheid Gezinnen Gezondheidsuitgaven Federale overheid Aanvullende verz Buitenland 21.09.07 Lokale besturen HF 1: publieke sector HF 2: private sector HF 3: Rest of the world

23 Sespros 21.09.07

24 Sespros

25 FOD Sociale Zekerheid 21.09.07 Financing agents/schemes HF.1 HF.1.1HF.1.2 HF.1.1.1 HF.1.1.1.1 HF.1.1.1.2 HF.1.1.2 HF.1.1.3 Functions Millionofnationalcurrency General govern ment General government (excl. social security) = Territorial government Central governm ent Ministry of Health Other Ministrie s State / provin cial govern ment Loca l / muni cipal gove rnme nt Social security funds HC. 1 Services of curative care 10.505.04 6,59 1.258.983,00 1.245.018,00 1.227.223,00 17.795, 00 13.965, 00 0,00 9.246.063,59 HC. 2 Services of rehabilitative care 544.088,0 4 0,00 544.088,0 4 HC.1.1 In-patient curative care 7.040.270,46 1.227.223,00 5.813.047,46 HC.2.1 In-patient rehabilitative care 62.898,840,00 62.898,84 HC.1.2 Day cases of curative care 122.225,0 9 0,00 122.225,0 9 HC.2.2 Day cases of rehabilitative care 0,00 HC.1.3 Out-patient curative care 2.997.471,02 31.760,0017.795,000,00 17.795, 00 13.965, 00 0,00 2.965.711,02

26 Health accounts België Naar functie: Curatieve zorg Revalidatie Lange termijn zorg (verzorging) Ondersteunende (para)medische diensten Geneesmiddelen etc. Alg. Gezondheidsbeleid Preventie Beheer 21.09.07

27 Health accounts België Naar verstrekker: Ziekenhuizen Verzorgingsinstellingen Ambulante verstrekkers Kleinhandel (ook apothekers) Beheer van volksgezondheidsprogramma’s/preventie Beheer van de gezondheidssector Rest van de economie 21.09.07

28 Sespros vs. Health accounts België Welke bronnen? - Rekeningen, Jaarverslagen - Begrotingen van de overheid - Nationale rekeningen FOD Sociale Zekerheid 21.09.07

29 Sespros Welke bronnen? - Sociale zekerheid - Economische rekeningen sociale zekerheid - Overheid -Nationale rekeningen -Begrotingen - federale - Regio’s - Aanvullende verzekeringen - CDZ, CBFA, NMBS: jaarverslagen - Specifieke ramingen - Specifieke bevragingen (specifieke statuten, speciale prestaties, …) FOD Sociale Zekerheid 21.09.07

30 Health accounts België Welke bronnen? - Sociale zekerheid - RIZIV: versleuteling - Economische rekeningen sociale zekerheid & SESPROS-geg. - Overheid -Nationale rekeningen -Begrotingen - Volksgezondheid, Justitie, Defensie - Regio’s - Aanvullende verzekeringen - CDZ - CBFA - NMBS - Gezinsuitgaven - Nationale rekeningen - RIZIV (remgelden) - Terugbetalingen vanuit buitenland voor in België genoten zorgen - Nationale rekeningen - Nationale rekeningen FOD Sociale Zekerheid 21.09.07

31 Health accounts vs. Sespros FOD Sociale Zekerheid 21.09.07 Zijn er nog gebreken? JA - Volledigheid? - Verfijning van uitsplitsingen: - Verbreding van infobronnen - Aanpassing versleutelingen - Feedback naar bronnen/instellingen - Bestedingsdetail aanvullende verzekeringen

32 Health accounts vs. Sespros Dank voor Uw aandacht FOD Sociale Zekerheid 21.09.07


Download ppt "ESSPROS & health FOD Sociale Zekerheid 21.09.07. Sespros ‘Système européen de statistiques intégrées de protection sociale’ Reglement 458/2007 Sespros."

Verwante presentaties


Ads door Google