De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Health accounts SHA Belgium 2003 FOD Sociale Zekerheid 20.02.07.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Health accounts SHA Belgium 2003 FOD Sociale Zekerheid 20.02.07."— Transcript van de presentatie:

1 Health accounts SHA Belgium 2003 FOD Sociale Zekerheid 20.02.07

2 Health accounts - Referentie - Resultaat - Hoe - Bronnen FOD Sociale Zekerheid 20.02.07

3 Health accounts - ‘A system of Health accounts’: OESO 2000 - EU : Verordening Europees Parlement en Raad - ‘Joint Questionnaire’ (WHO- OECD-Eurostat) FOD Sociale Zekerheid 20.02.07

4 Health accounts The concept of health care underlying the design of the ICHA-HC functional classification Activities of health care in a country comprises the sum of activities performed either by institutions or individuals pursuing, through the application of medical, paramedical and nursing knowledge and technology, the goals of: promoting health and preventing disease; curing illness and reducing premature mortality; caring for persons affected by chronic illness who require nursing care; caring for persons with health-related impairment, disability, and handicaps who require nursing care; assisting patients to die with dignity; providing and administering public health; providing and administering health programmes, health insurance and other funding arrangements. (geen vervangingsinkomens!) FOD Sociale Zekerheid 20.02.07

5 Health accounts 2003 Totale uitgaven gezondheidszorg en lange termijnzorg 26.760,54 Mio EUR BBP: 274.657,8 Mio Eur BBP: 274.657,8 Mio Eur 9,74% BBP (geen vervangingsinkomens !) FOD Sociale Zekerheid 20.02.07

6 Health accounts 2003 Indelingen naar: (3 assen) - Bron van financiering (HF) - Functie (HC) - Verstrekker (HP) FOD Sociale Zekerheid 20.02.07

7 Health accounts 2003 Voor België (2003): HCxHFHPxHF FOD Sociale Zekerheid 20.02.07 In ontwikkeling: HPxHC (2003) 20042005 Voorlopig niet voorzien: -Financing sources - Compensation human ressources

8 Health accounts 2003 1. Wie betaalt? FOD Sociale Zekerheid 20.02.07

9 Health accounts 2003 Regio’s NMBS Sociale Zekerheid Gezinnen RIZIV Gezondheidsuitgaven Federale overheid HVKZ DOSZ FBZ FAO Binnenl. Zaken Defensie Volksgez. Justitie Vl. Gem. Fr. Gem. Waals gewest Aanvullende verz Ziekenfondsen Privé verz Consumptie Remgeld Beheerskost lonen Buitenland HF. Financing agents

10 Health accounts 2003 2. Wie betaalt waarvoor (functies)? 3. Wie betaalt wie (verstrekkers)? FOD Sociale Zekerheid 20.02.07

11 Health accounts 2003 Waarvoor? (HC.) Functies Curatieve zorg Revalidatie Lange termijn zorg (verpleging) Ondersteunende (para)medische diensten Geneesmiddelen etc. Preventie Beheer Gezondheidsuitgaven Wie? (HP.) Verstrekkers Ziekenhuizen Verzorgingsinstellingen Ambulante verstrekkers Kleinhandel (ook apothekers) Beheer van volksgezondheidsprogramma’s Beheer van de gezondheidssector Rest van de economie

12 FOD Sociale Zekerheid 20.02.07 Financing agents/schemes HF.1 HF.1.1HF.1.2 HF.1.1.1 HF.1.1.1.1 HF.1.1.1.2 HF.1.1.2 HF.1.1.3 Functions Millionofnationalcurrency General govern ment General government (excl. social security) = Territorial government Central governm ent Ministry of Health Other Ministrie s State / provin cial govern ment Loca l / muni cipal gove rnme nt Social security funds HC. 1 Services of curative care 10.505.04 6,59 1.258.983,00 1.245.018,00 1.227.223,00 17.795, 00 13.965, 00 0,00 9.246.063,59 HC. 2 Services of rehabilitative care 544.088,0 4 0,00 544.088,0 4 HC.1.1 In-patient curative care 7.040.270,46 1.227.223,00 5.813.047,46 HC.2.1 In-patient rehabilitative care 62.898,840,00 62.898,84 HC.1.2 Day cases of curative care 122.225,0 9 0,00 122.225,0 9 HC.2.2 Day cases of rehabilitative care 0,00 HC.1.3 Out-patient curative care 2.997.471,02 31.760,0017.795,000,00 17.795, 00 13.965, 00 0,00 2.965.711,02

13 Health accounts 2003 Welke bronnen? - Sociale zekerheid - RIZIV: versleuteling volgens boekhoudcodes - Economische rekeningen sociale zekerheid & SESPROS-geg. - HVKZ - Overheid -Nationale rekeningen -Begrotingen - Volksgezondheid, Justitie, Defensie - Regio’s - Aanvullende verzekeringen - CDZ - CBFA - NMBS - Gezinsuitgaven - Nationale rekeningen - RIZIV (remgelden) - Terugbetalingen vanuit buitenland voor in België genoten zorgen - Nationale rekeningen - Nationale rekeningen FOD Sociale Zekerheid 20.02.07

14 Health accounts 2003 FOD Sociale Zekerheid 20.02.07 ru bri ek nr.omschrijving boek houd ambulatoire HCHPuitgave code en milliers d'EUR 9dialyse453 honorariahc133hp34490.131 11klinische biologie115 technische verstrekking door geneesheerhc133hp3125.266 448 nucleaire geneeskundehc42hp317.357 461 462 463 forfaitaire honoraria verstrekkingenhc131hp31235.213 464 465 klinische biologiehc131hp33109.731 467 forfaitair honorariumhc133hp3351.601 medische beeldvorming437 Medische beeldvorming - Echografiehc42hp3149.816 438 Medische beeldvorming - Radiologie : Screeningsmammografiehc42hp3997.977 12 439 medische beelvorming : radiologiehc42hp315.435 440 medische beelvorming : radiologiehc42hp31334.488 441 medische beeldvorming: echografiehc42hp3179.385 RIZIV :

15 Health accounts 2003 FOD Sociale Zekerheid 20.02.07 Totaux par hc (hospi) hc11 37,929% hc12 0,379% hc21 0,409% hc31 0,206% hc42 1,792% TOTAL HC hospi 40,715%

16 Health accounts 2003 FOD Sociale Zekerheid 20.02.07 Gezondheidsuitgaven van de gezinnen (bron: Nationale rekeningen) Totaal Geneesmiddelen en andere farmaceutische producten en therapeutische uitrustingen Geneeskundige, tandheelkundige en paramedische diensten (buiten het ziekenhuis) Verpleging in ziekenhuizen en gelijkgestelde diensten 20056.508,90 2.507,902.472,401.528,60 20046.098,60 2.457,102.389,001.252,50 20036.129,60 2.280,802.382,001.466,80 hc5hc13hc3 hp4hp3hp2

17 Health accounts 2003 FOD Sociale Zekerheid 20.02.07 Zijn er nog gebreken? JA - Volledigheid? Afbakening LT Care/’Sociale’ zorg? - Verfijning van uitsplitsingen: toewijzingen HC/HP - Verbreding van infobronnen - Aanpassing versleutelingen - Feedback naar bronnen/instellingen - Bestedingsdetail aanvullende verzekeringen - Uitbreiding met zgn. ‘health related functions’ (voedselveiligheid, leefmilieu, investeringen,..) Zijn er onbekenden? JA - Gevolgen van hervormingen boekhouding RIZIV op beschikbare gegevens? - Prestaties private verzekeraars - Gezinsbestedingen LTC/sociale zorg

18 Health accounts 2003 FOD Sociale Zekerheid 20.02.07 Toetsing AGORA-project Leerproces Verbeteringen/vervolledigingen

19 Health accounts 2004-2005 Verbeteringen t.o.v. 2003: - Sociale zekerheid - HVKZ: betere versleuteling - Arbeidsongevallen & Beroepsziekten - Overheid - Volksgezondheid - Departementele gezondheidsdiensten (justitie, defensie) - Regio’s - Aanvullende verzekeringen - Verzekeringen ziekenfondsen FOD Sociale Zekerheid 20.02.07

20 Health accounts 2004-2005 Merci Sébastien Dank voor Uw aandacht FOD Sociale Zekerheid 20.02.07


Download ppt "Health accounts SHA Belgium 2003 FOD Sociale Zekerheid 20.02.07."

Verwante presentaties


Ads door Google