De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Health accounts SHA Belgium 2003 FOD Sociale Zekerheid 20.02.07.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Health accounts SHA Belgium 2003 FOD Sociale Zekerheid 20.02.07."— Transcript van de presentatie:

1 Health accounts SHA Belgium 2003 FOD Sociale Zekerheid

2 Health accounts - Referentie - Resultaat - Hoe - Bronnen FOD Sociale Zekerheid

3 Health accounts - ‘A system of Health accounts’: OESO EU : Verordening Europees Parlement en Raad - ‘Joint Questionnaire’ (WHO- OECD-Eurostat) FOD Sociale Zekerheid

4 Health accounts The concept of health care underlying the design of the ICHA-HC functional classification Activities of health care in a country comprises the sum of activities performed either by institutions or individuals pursuing, through the application of medical, paramedical and nursing knowledge and technology, the goals of: promoting health and preventing disease; curing illness and reducing premature mortality; caring for persons affected by chronic illness who require nursing care; caring for persons with health-related impairment, disability, and handicaps who require nursing care; assisting patients to die with dignity; providing and administering public health; providing and administering health programmes, health insurance and other funding arrangements. (geen vervangingsinkomens!) FOD Sociale Zekerheid

5 Health accounts 2003 Totale uitgaven gezondheidszorg en lange termijnzorg ,54 Mio EUR BBP: ,8 Mio Eur BBP: ,8 Mio Eur 9,74% BBP (geen vervangingsinkomens !) FOD Sociale Zekerheid

6 Health accounts 2003 Indelingen naar: (3 assen) - Bron van financiering (HF) - Functie (HC) - Verstrekker (HP) FOD Sociale Zekerheid

7 Health accounts 2003 Voor België (2003): HCxHFHPxHF FOD Sociale Zekerheid In ontwikkeling: HPxHC (2003) Voorlopig niet voorzien: -Financing sources - Compensation human ressources

8 Health accounts Wie betaalt? FOD Sociale Zekerheid

9 Health accounts 2003 Regio’s NMBS Sociale Zekerheid Gezinnen RIZIV Gezondheidsuitgaven Federale overheid HVKZ DOSZ FBZ FAO Binnenl. Zaken Defensie Volksgez. Justitie Vl. Gem. Fr. Gem. Waals gewest Aanvullende verz Ziekenfondsen Privé verz Consumptie Remgeld Beheerskost lonen Buitenland HF. Financing agents

10 Health accounts Wie betaalt waarvoor (functies)? 3. Wie betaalt wie (verstrekkers)? FOD Sociale Zekerheid

11 Health accounts 2003 Waarvoor? (HC.) Functies Curatieve zorg Revalidatie Lange termijn zorg (verpleging) Ondersteunende (para)medische diensten Geneesmiddelen etc. Preventie Beheer Gezondheidsuitgaven Wie? (HP.) Verstrekkers Ziekenhuizen Verzorgingsinstellingen Ambulante verstrekkers Kleinhandel (ook apothekers) Beheer van volksgezondheidsprogramma’s Beheer van de gezondheidssector Rest van de economie

12 FOD Sociale Zekerheid Financing agents/schemes HF.1 HF.1.1HF.1.2 HF HF HF HF HF Functions Millionofnationalcurrency General govern ment General government (excl. social security) = Territorial government Central governm ent Ministry of Health Other Ministrie s State / provin cial govern ment Loca l / muni cipal gove rnme nt Social security funds HC. 1 Services of curative care , , , , , , 00 0, ,59 HC. 2 Services of rehabilitative care ,0 4 0, ,0 4 HC.1.1 In-patient curative care , , ,46 HC.2.1 In-patient rehabilitative care ,840, ,84 HC.1.2 Day cases of curative care ,0 9 0, ,0 9 HC.2.2 Day cases of rehabilitative care 0,00 HC.1.3 Out-patient curative care , , ,000, , , 00 0, ,02

13 Health accounts 2003 Welke bronnen? - Sociale zekerheid - RIZIV: versleuteling volgens boekhoudcodes - Economische rekeningen sociale zekerheid & SESPROS-geg. - HVKZ - Overheid -Nationale rekeningen -Begrotingen - Volksgezondheid, Justitie, Defensie - Regio’s - Aanvullende verzekeringen - CDZ - CBFA - NMBS - Gezinsuitgaven - Nationale rekeningen - RIZIV (remgelden) - Terugbetalingen vanuit buitenland voor in België genoten zorgen - Nationale rekeningen - Nationale rekeningen FOD Sociale Zekerheid

14 Health accounts 2003 FOD Sociale Zekerheid ru bri ek nr.omschrijving boek houd ambulatoire HCHPuitgave code en milliers d'EUR 9dialyse453 honorariahc133hp klinische biologie115 technische verstrekking door geneesheerhc133hp nucleaire geneeskundehc42hp forfaitaire honoraria verstrekkingenhc131hp klinische biologiehc131hp forfaitair honorariumhc133hp medische beeldvorming437 Medische beeldvorming - Echografiehc42hp Medische beeldvorming - Radiologie : Screeningsmammografiehc42hp medische beelvorming : radiologiehc42hp medische beelvorming : radiologiehc42hp medische beeldvorming: echografiehc42hp RIZIV :

15 Health accounts 2003 FOD Sociale Zekerheid Totaux par hc (hospi) hc11 37,929% hc12 0,379% hc21 0,409% hc31 0,206% hc42 1,792% TOTAL HC hospi 40,715%

16 Health accounts 2003 FOD Sociale Zekerheid Gezondheidsuitgaven van de gezinnen (bron: Nationale rekeningen) Totaal Geneesmiddelen en andere farmaceutische producten en therapeutische uitrustingen Geneeskundige, tandheelkundige en paramedische diensten (buiten het ziekenhuis) Verpleging in ziekenhuizen en gelijkgestelde diensten , , , , , , , , , , , ,80 hc5hc13hc3 hp4hp3hp2

17 Health accounts 2003 FOD Sociale Zekerheid Zijn er nog gebreken? JA - Volledigheid? Afbakening LT Care/’Sociale’ zorg? - Verfijning van uitsplitsingen: toewijzingen HC/HP - Verbreding van infobronnen - Aanpassing versleutelingen - Feedback naar bronnen/instellingen - Bestedingsdetail aanvullende verzekeringen - Uitbreiding met zgn. ‘health related functions’ (voedselveiligheid, leefmilieu, investeringen,..) Zijn er onbekenden? JA - Gevolgen van hervormingen boekhouding RIZIV op beschikbare gegevens? - Prestaties private verzekeraars - Gezinsbestedingen LTC/sociale zorg

18 Health accounts 2003 FOD Sociale Zekerheid Toetsing AGORA-project Leerproces Verbeteringen/vervolledigingen

19 Health accounts Verbeteringen t.o.v. 2003: - Sociale zekerheid - HVKZ: betere versleuteling - Arbeidsongevallen & Beroepsziekten - Overheid - Volksgezondheid - Departementele gezondheidsdiensten (justitie, defensie) - Regio’s - Aanvullende verzekeringen - Verzekeringen ziekenfondsen FOD Sociale Zekerheid

20 Health accounts Merci Sébastien Dank voor Uw aandacht FOD Sociale Zekerheid


Download ppt "Health accounts SHA Belgium 2003 FOD Sociale Zekerheid 20.02.07."

Verwante presentaties


Ads door Google