De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Voor, door en met de scholen’

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Voor, door en met de scholen’"— Transcript van de presentatie:

1 ‘Voor, door en met de scholen’ 2012-2016
Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl in en rondom de school ‘Voor, door en met de scholen’

2 Waarom? Waarom zouden scholen aandacht moeten besteden aan sport, bewegen en gezonde leefstijl? Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl

3 Afgelopen periode (1) Alliantie School en Sport Looptijd Werkwijze
Werkwijze Diverse projecten Budget 60 mlj. Jan presenteert deze slide Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl

4 Afgelopen periode (2) BOS-impuls Looptijd Werkwijze Budget 2005-2011
Diverse projecten Budget 80 mlj. Jan presenteert deze slide Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl

5 Afgelopen periode (3) Platform Sport, Bewegen en Onderwijs Looptijd
Werkwijze 5 projecten en Apart platform Budget 28 mlj Jan presenteert deze slide Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl

6 Afgelopen periode (4) Combifuncties Onderwijs Looptijd Werkwijze
Werkwijze Directe ondersteuning van scholen Jan presenteert deze slide Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl

7 Komende periode (1) Sport en Bewegen in de buurt Looptijd Werkwijze
2011- heden Werkwijze Combinatiefuncties Buurtsportcoaches Sportimpuls Jan presenteert deze slide Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl

8 Komende periode (2) Convenant Gezond Gewicht Werkwijze
Looptijd: Werkwijze Een koepelconvenant en deelconvenanten 'werk', 'school', 'consument en vrije tijd‘, JOGG en ‘school’. PPS Jan presenteert deze slide Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl

9 Komende periode (3) #Jeugdimpuls Werkwijze Budget Looptijd: 2012-2014
deelspoor social media deelspoor school Budget 6 mlj. Jan presenteert deze slide Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl

10 Komende periode (4) Intensiveringsmaatregelen preventie Overgewicht
Looptijd structureel Werkwijze diverse projecten Budget 28 mlj. Jan presenteert deze slide Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl

11 Globaal overzicht Jan presenteert deze slide
Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl

12 Onderwijsagenda SBGL Aanleiding Opdracht OCW en VWS Doelgroep
Scholen aan zet Opdracht OCW en VWS Doelgroep PO VO MBO Ambitie Onderwijsagenda SBGL Beleid Jan presenteert deze slide. Aanleiding: naast beleidsbrief onderschrijven de sectorraden het belang. Het draagt bij aan de motorische-, sociaal- emotionele en cognitieve ontwikkeling. Sporten en bewegen vinden de meeste kinderen immers leuk om te doen. Doelgroep: po, vo,(v)so, mbo Aantal= Ca. Po= 1,6 miljoen. Vo= 0,9 miljoen. Mbo= 0,5 miljoen Doel Onderwijsagenda SBGL: Het stimuleren van scholen om te komen tot schoolbeleid voor sport, bewegen en een gezonde leefstijl, leidend tot kwantitatieve en kwalitatieve toename van sport, bewegen en een gezond leefstijlaanbod in en rondom de school. Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl

13 Doel Scholen stimuleren om te komen tot beleid op het gebied van Sport, Bewegen en Gezonde leefstijl! Hoe? Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl

14 Dit doen we door: Kennis te ontwikkelen en toegankelijk maken
Ondersteuning voor scholen organiseren Geld beschikbaar stellen voor scholen Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl

15 Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl

16 Onderwijsagenda SBGL Sectoroverstijgende doelstellingen:
Schoolbeleid sport, bewegen en gezonde leefstijl Doorlopende leerlijn gezonde leefstijl Samenhang in landelijke initiatieven Samenhangende aanpak voor scholen Sectoroverstijgende doelstellingen: 2016: 850 vignetten gezonde school= beschreven gezonde school beleid, doorlopende leerlijn gezonde leefstijl met bijbehorende leermiddelen- en leerlingvolgsysteemadvies, samenhangend landelijk beleid, samenhangende aanpak voor scholen op het gebied van gezonde leefstijl. Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl

17 Onderwijsagenda SBGL Sectorspecifieke doelstellingen en activiteiten:
Macro = bestuurlijk Meso = directie/ management Micro = leerkracht/combinatiefunctionaris/ buurtsportcoach Sectorspecifieke doelstellingen:beschrijf globaal dat we op deze drie niveaus activiteiten hebben- deskundigheidsbevordering bijvoorbeeld. Sectordoelstellingen worden nader door collega`s besproken. Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl

18 Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl

19 Doelstellingen po (2) Feiten Beweegbeleid
De schoolleiding vindt bewegen en sport belangrijk. 82% De school voert gericht beleid om het bewegen en sporten bij leerlingen te stimuleren . 43% Het aanbieden van (naschools) schoolsport heeft op school prioriteit . 15% Schoolvertegenwoordigers zien het belang van sport en bewegen in, maar vertalen dit (nog) niet altijd in een gerichte aanpak/(school)beleid. Sector po: subdoel 2 In 2016 hebben minimaal 450 basisscholen in Nederland de toekenning van het Vignet Gezonde School behaald. Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl

20 Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl

21 Doelstellingen vo (1) Feiten
Aantal leerlingen dat de beweegnorm haalt Het percentage leerlingen dat voldoet aan de combinorm* in het VO *De combinorm is de NNGB (60 min p/d matig intensief) en de Fitnorm (3 X p/w 20 min intensief). 38% Sector VO: subdoel 1 In 2016 is het percentage leerlingen dat voldoet aan de beweegnorm gestegen naar minimaal 50%. Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl

22 Doelstellingen vo (2) Feiten
Aantal uitgegeven vignetten Gezonde School Het aantal uitgegeven vignetten in het VO. Sector VO: subdoel 2 In 2016 heeft 35% van de scholen een beschreven Gezonde Schoolbeleid dat heeft geleid tot het uitreiken van minimaal 200 vignetten Gezonde School. Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl

23 Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl

24 Doelstellingen mbo (1) Feiten
Aantal scholen met beschreven Gezonde school beleid Aantal scholen met volledig beschreven Gezonde school beleid. Aantal uitgegeven vignetten Gezonde school mbo* * Het vignet wordt nu ontwikkeld en zal medio april opgeleverd worden Sector mbo: subdoel 1 In 2016 heeft 35% van de mbo-scholen in Nederland een beschreven Gezonde School-beleid wat heeft geleid tot het uitreiken van minimaal 200 vignetten Gezonde Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl

25 Doelstellingen mbo (2) Feiten
Aantal scholen met een Gezonde Kantine Aantal scholen met een Gezonde kantine. Sector mbo: subdoel 1 In 2016 hebben alle mbo-scholen een – in het schoolbeleid verankerd - gezond voedingsaanbod op de school en resulteert dit in 100% van de kantines met een gezond aanbod. Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl

26 Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl

27 Doorlopende leerlijn Stimuleren van het onderwerp bij onderwijs
Stimuleren van het onderwerp bij onderwijsontwikkelaars Creëren van kader voor het huidige aanbod zodat overzicht ontstaat Samenhang in aanbod creëren Uitvoering door SLO in afstemming met Onderwijsagenda SBGL. Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl

28 Odense, DK Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl

29 Schoolpleinen Herinrichten van 70 schoolpleinen: Stimuleert beweging
Bevat groene elementen Wordt gebruikt als buitenlokaal Is na schooltijd open als speelplek Wordt samen met leerlingen ingericht, onderhouden en beheerd School heeft/haalt vignet Gezonde School School inspireert andere scholen School is rookvrij In samenhang met de Onderwijsagenda SBGL, uitvoering door Jantje Beton, IVN en CGL. Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl

30 www.hoegezondisjouwschool.nl www.hoegezondisjouwschool.nl Door wie
Resultaten Acties Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl

31 Onderwijsagenda SBGL Quickscan kennis Voeding en mondgezondheid
GGD Quickscan Voeding en mondgezondheid Sport en bewegen Roken en alcohol Persoonlijke verzorging Sociaal emot. ontwikk. Relaties en seksualiteit Fysieke veiligheid Milieu NOC*NSF KVLO CGL Thema inst. hulp Vraag schoolkantine GGD OA SBGL Sportkracht 12 Adviseurs PO € 2.000 VO € 4.000 MBO €6.000 Jeugdimpuls Schoolplein Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl

32 Organogram Voorzitters onderwijsraden Rinda den Besten
Projectleider totaal Jan Faber Projectleider PO projectleider VO projectleider MBO Hester v/d Putten Miriam Appelman Jan Faber Experts: Gezonde School Adviseurs Buurtsportcoach (in vier regio’s, vier pers.) Gezonde School Vakleerkracht/docent Sport Doorlopende leerlijn PPS Schoolplein Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl

33 Contactgegevens Projectleiders
Hester v.d. Putten (po) Miriam Appelman (vo) Jan Faber (mbo) Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl

34 Experts Combinatiefuncties Violette van Empel vvempel@vbs.nl
Mirte van Hartingsveldt Gezonde School Goof Buijs Jan Jansen Vakleerkracht LO Simone de Vries Sport Gerda op het Veld PPS Jacqueline Vink Doorgaande leerlijn Berend Brouwer Schoolplein Thijs den Uijl Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl

35 Gezonde School Adviseurs
Noord Geke Buwalda Oost Tamara Ernst Zuid Dave Schoonen West Eelco Dam Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl

36 Informatie www.gezondeschool.nl www.kvlo.nl Websites onderwijsraden
Nieuwsbrieven onderwijsraden Nieuwsbrieven OCW Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl

37 En nu? Aanvragen voor schooljaar 2014/2015 kan van 10 maart tot en met 25 april! Op naar een vignet Gezonde School? Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl

38 Handig Brochure Gezonde School Folder Gezonde School
Handreiking Gezonde School Argumentenkaart Gezonde School Vignet Gezonde School, deelcertificaat Sport en Bewegen Artikelen over goede voorbeelden Iemand om mee te sparren Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl

39 Kansen/vragen? Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl


Download ppt "‘Voor, door en met de scholen’"

Verwante presentaties


Ads door Google