De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Duurzaam ondernemen Samenvatting van de lessen.. Intro….. Hierbij mijn samenvatting van de lessen. Ik heb de onderwerpen van de lessen samengevat in 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Duurzaam ondernemen Samenvatting van de lessen.. Intro….. Hierbij mijn samenvatting van de lessen. Ik heb de onderwerpen van de lessen samengevat in 2."— Transcript van de presentatie:

1 Duurzaam ondernemen Samenvatting van de lessen.

2 Intro….. Hierbij mijn samenvatting van de lessen. Ik heb de onderwerpen van de lessen samengevat in 2 a 3 dia's per les. Ik ben bij elke les aanwezig geweest en heb dus sommige aantekeningen van eerdere lessen doorgetrokken naar andere lessen. Omdat ik dan soms niet meer weet bij welke les welke aantekening precies hoort heb ik over alle onderwerpen die u in de les behandeld heeft wat extra informatie gezocht. Hoop dat u dit toch goed vindt.

3 1 Inleiding

4 BNG(business off the next generation) Op welk gebied????? Duurzaamheid kent problemen en oplossingen. Oplossingen: - Innovatie: - Techniek - Samenleving - Organisaties - Instellingen. - Gedrag. ICTDuurzaamheid Web 2.0 Trend uit ict: Marketing 2.0 Nieuwe economie Duurzaamheids revolutie! 1

5 Opdracht in les 1 1. Brainstormen over thema duurzaam ondernemen. 2. Hoger niveau tillen van onderwerken en vat het samen in een mindmap. (verschillende onderwerpen samen vatten en een mindmap van maken. 1

6 De 3 P’s People Planet Profit

7 2 Krediet crisis.

8 Ontstaan krediet crisis

9

10 3 People: Rijk en Arm

11

12 Arm (bn) 1 weinig geld of goederen bezittend => behoeftig, bezitloos, kaal, minvermogend, nooddruftig, onbemiddeld, onvermogend, schraalhans is er keukenmeester; rijk rijk (bn.) 1 veel geld en goed bezittend => begoed, bemiddeld, draagkrachtig, gefortuneerd, gegoed, gezeten, in bonis, kapitaalkrachtig, vermogend, welgesteld, welstellend; arm Woordenboek Nederland ARM: Minder geld uit kunnen geven aan; eten,verwarming en kleding. Verkleinen je kansen op een goede toekomst/opleiding Derde wereld ARM: Geen geld voor; kleding en eten. Geen huis. Geen toekomst.

13 Artikel over armoede in Afrika onder blanken. Hoewel de afschaffing van apartheid in 1990 voor veel Zuid- Afrikanen een stap betekende naar een beter leven, zijn de gevolgen voor een relatief kleine groep blanke Afrikanen alles behalve positief. In haar documentaire 'White Poverty - In the New South Africa', belicht Saskia Vredeveld het leven van enkele van deze 'arme blanken'. Zie onderstaand artikel.

14 Wie is de boosdoener? Rijk Arm OverontwikkelingOnderontwikkeling

15 Duurzaam denken. Kenmerken van het systeemPeoplePlanetProfit – Prosperity - Performance Problemen Oplossing 2 John Elkington.

16 2 Niet nadenken over de nadelige gevolgen voor de toekomst, ik wil meer winst! (bedrijven uit china)

17 2

18 3 2 Begrippen die we moesten kiezen.

19 Mijn gekozen onderwerpen: Spanning en gewapende conflicten. Wanbestuur en corruptie.

20 Spanning, gewapende conflicten wanbestuur en corruptie Singer & Small en Deutsch & Senghaas. Criteria  Oorlog. " Grootte: Het resulteert in minstens 1000 doden op het slagveld. Voorbereiding: Het is van tevoren voorbereid, en/of wordt onderhouden door grootschalige sociale organisaties door middelen als rekrutering, training en opstelling van troepen. Legitimatie: Het wordt gewettigd door een opgezette regeringsorganisatie, zodat de moord op grote schaal niet als misdaad maar als plicht wordt gezien. " Richardson " 1 dode een moord is en 1000 doden een gewapend conflict " Eckhardt "elk gewapend conflict, waar een of meer overheden bij betrokken zijn, en dat 1000 of meer slachtoffers per jaar kost"

21 Gewapend conflict Colombia. Het gewapende conflict in Colombia woedt al 50 jaar. In de strijd is het onderscheid tussen guerrilla, militairen en paramilitairen moeilijk te maken. De grenzen tussen goed en kwaad zijn vaag. De guerrilla beweert te streven naar vrijheid en rechtvaardigheid maar vergrijpt zich eveneens aan drugshandel en ontvoering. Permanente schending van de mensen rechten. Probleem: ‘straffeloosheid in het land’ De overheid verzwijgt en negeert de misdaden.

22 Seksueel geweld tegen vrouwen Seksueel geweld wordt als oorlogswapen gebruikt, zowel tegen vrouwelijke burgers als tegen hun vrouwelijke strijders. Waarom?????? Omdat ze niet luisteren naar de gewapende groepen. Omdat ze beschouwd worden als nuttige instrumenten om de vijand te vernederen. En omdat ze ervan verdacht worden met de vijand te heulen. Colombiaanse overheid negeert de misbruiken!!!!! Vrouwen durven geen aangifte te doen! Wraak,schaamte,angst,gevaar voor familie,schuldgevoel. Vrouwen zien zichzelf vaak niet als slachtoffers omdat ze niet geloven of niet weten dat seksueel geweld een misdaad is. 52% van de vrouwen op de vlucht is opnieuw slachtoffer van seksueel geweld.

23 50% van de misbruikte vrouwen is tussen de 14 en 17. Farc 3000 meisjes, de helft wordt misbruikt! Kinderen die werden aangenomen door guerrilla werden verkracht door commandanten. Zwanger  pas na 7 maanden abortus! Jonge meisjes en vrouwen van een hele gemeenschap worden misbruikt om duidelijk te maken dat die ene groep van paramilitairen of de guerrilla de controle heeft over een bepaald gebied.

24 4 Planet à biodiversiteit 1 onderwerp uit de les gekozen wat toen actueel was.

25 Definitie: De verscheidenheid van het leven op aarde, op het niveau van genen, soorten en ecosystemen. Wat bepaalt biodiversiteit? Energie: Waar schijnt de zon het hardst? Stability: Waar is de biodiversiteit het stabiels Area: Ongestoord tropisch regenwoud is het meest biodivers.

26 Onderwerp: Biodiversiteit http://www.youtube.com/watch?v=18GpCjLUwHE Eerst kijken naar onderstaand filmpje om goed beeld te krijgen van mijn onderwerp!

27

28 Stille Oceaan, tussen San Francisco en Hawaï. Deze presentatie is in punten verdeeld hoe ik het zou presenteren. 10 jaar geleden. Kolossale drijvende hoeveelheid plastic. Van de Amerikaanse westkust tot Japan. Grootste vuilnisbelt ter wereld. 80 procent afkomstig is van het land. 20 procent van het plastic komt van overboord geslagen containers. Vogelmagen Tandenborstel en balpendopjes Hongergevoel van de vogel wordt wegenomen. 98 procent vliegt met plastic rond. Noord-Atlantisch afvaleiland Bolletjes Schoonmaak

29 Zuid-Afrika à studenten 5

30 De samenleving van Zuid Afrika

31 Multicultureel

32 Bantoetaligen

33 Zulu’s Ca. 5.000.000

34 Xhosa’s Ca. 2.000.000

35 Noord- en Zuid Sotho’s 4.200.000 Venda’s 125.000 Tswana’s 1.000.000 Sjangaan Tsonga’s Noord- en Zuid Ndebele’s 635.000 Swazi’s 800.000

36 1.219.000 km2 Afrikaans en Engels 81% zwart 10% wit 7% kleurlingen 2% Indiërs

37 http://www.youtube.com/watch?v=2bLrSJx5Kv0

38 Apartheid - Grote apartheid - Kleine apartheid Daniël François Malan

39 Grote apartheid CiskeiTranskeiVendaBophuthatswana Totaal 13% van het Zuid Afrikaanse landoppervlak. Dorre stukken land. Geen eigen industrie, geen werkgelegenheid.

40 Kleine apartheid Enkele wetten tijdens de apartheid: De wet op verbod van gemengde huwelijken De groepsgebiedenwet De wet op aparte gerieven De wet op werkgelegenheden

41

42 http://www.youtube.com/watch?v=2L0ibj5mCCI

43 Nelson Mandela

44 Leider van het ANC (African National Congress) 1961 Gevangen genomen en verbannen naar Robbeneiland 1964 Vrijgelaten in 1990, verbod op ANC opgeheven, Mandela voorzitter ANC Eerste zwarte president van Zuid Afrika 1994

45 ANC 1961 verboden 1990 verbod opgeheven door presitdent de Klerk “Een nationalistische partij van alle kleuren en voorstander van een non-raciale samenleving” Sinds 2006 net zoveel zwarten als blanken in bedrijven In hetzelfde jaar verloor het ANC een groot deel van de aanhang

46 Minder leuk…

47 Bedankt voor jullie aandacht

48 6 People cultuur- (consumentisme) en gedragsverandering/ transitiemanagement

49 Uitleg onderstaand schema

50

51

52 7 Profit: naar een nieuwe, duurzame en faire economie.

53

54

55 Profit: creativiteit en innovatie 8

56

57

58

59 Ik heb van de onderstaande, in het rood geschreven onderwerpen een onderwerp gekozen en daar meer informatie over gezocht.

60 9 Rozenmeer van Naivasha (planet, profit)

61 Interview Bloemen uit Kenia (Naivasha). Het onderwerp is globalisering en de effecten daarvan; gerelateerd aan duurzaamheid. Nederland is de grootste afnemer van bloemen uit Kenia. Het Afrikaanse land exporteerde in de periode 1996-2000 in totaal 40 ton bloemen naar de EU. Ongeveer 65% daarvan ging naar Nederland. Groot-Brittannië volgt op ruime afstand met 25%. Voor Kenia is de bloementeelt van groot belang. In het land, waar ongeveer de helft van de bevolking werkloos is, biedt alleen de sierteelt al aan 60.000 mensen werk. Ook is een half miljoen Kenianen voor hun levensonderhoud afhankelijk van deze sector. Dit stelt voorzitter Rod Evans van de in 1996 opgerichte Kenya Flower Council (KFC). De omzet van de Keniase sierteelt bedraagt ongeveer 120 miljoen dollar/jaar. `Na de thee en het toerisme is de horticultuur, dus bloemen en groenten, de belangrijkste inkomstenbron van Kenia. En wat belangrijk is, de sector groeit nog steeds`, aldus Evans.

62 Vragen die wij gesteld hebben. 1.Graag uw eerste reactie op dit fragment in relatie tot duurzaamheid. 2.Bloemen uit Kenia zijn energieneutraler of zelfs CO 2 -besparender dan bloemen uit Nederlandse kassen. Ondanks het luchttransport, want extra verwarming en licht in Nederland kost meer energie. Toen enkele Britse supermarktketens (Tesco en Marks & Spencer) in sept 2007 besloten minder bloemen uit Afrika te gaan verkopen leidde m.n. dat aspect tot protesten vanuit Kenia. Per bos bloemen veroorzaken Keniase bloemen tot 6000 kg CO 2 -uitstoot i.t.t. 35.000 kg in Nederland. Dus is telen in Kenia dan toch beter? 3.Volgens anderen leveren deze bedrijven een onmisbare bijdrage aan de ontwikkeling van de Keniase economie. Er komt tot 150 miljoen euro per jaar binnen en er is veel directe en afgeleide werkgelegenheid: onderhoud kassen, transport, etc…. In de discussie die eind 2009 ontstond over het stoppen van de ontwikkelingshulp (Dambisa Moyo, Wiet Jansen) werd steeds weer naar voren gebracht dat het van het grootste belang is dat zich in ontwikkelingslanden een middenklasse kan ontwikkelen. Dat is een centraal punt: zonder een middenklasse zal onvoldoende afgeleide werkgelegenheid worden gecreëerd. Dus toch ook vanuit die optiek hebben we hier te maken met een wenselijke ontwikkeling of niet?

63 De documentaire toont de nadelige milieueffecten van de bloemen- en inmiddels ook groenten(boontjes)teelt. Hier worden kosten niet in rekening gebracht maar afgewenteld op een arm ontwikkelingsland en op toekomstige generaties (externaliseren). Weegt het verweer dat dit alles werkgelegenheid schept, daar wel tegenop? Is het niet zo dat, gezien de geweldig lage prijs van ons voedsel, overal sprake is van externaliseren? En krijgt de boer niet altijd een te lage prijs, gegeven het feit dat van alle kosten voor voedsel 10% gaat naar de input, 80% naar de tussenhandel en maar 10% naar de boer. Geeft onze te lage voedselprijs in het westen niet een duurzaamheidsprobleem? Berucht is Naivasha vanwege de slechte arbeids- en sociale omstandigheden. Als dat aan de orde wordt gesteld is de standaardreactie dat inmiddels de situatie al veel beter is. Bovendien zouden enkele malafide bedrijven de situatie slechter doen lijken dan ze daadwerkelijk is. Zou niet bekend moeten zijn welke bedrijven de verbetering van deze omstandigheden aan zijn laars lapt zodat die te treffen zijn met een kopersboycot?

64 In haar rapport The waterfootprint stelt het WNF: “Duidelijk is dat import van dorstige gewassen uit gebieden met weinig water grote risico’s oplevert, zoals katoen uit Centraal Azië of bloemen uit Kenia”. Hierbij speelt het begrip virtueel water een rol. Mondiaal zal (drink)water een van de eerste beperkingen zijn (is het al) waar de groeiende mensheid tegenaan loopt:1,4 mld mensen leven in gebieden waar ecosystemen dreigen uit te drogen of dat al zijn. Is het wel verantwoord bloemen uit Kenia te importeren, want wat je eigenlijk doet is het schaarse water uit Kenia in een andere vorm transporten naar Nederland? De meeste ontwikkelingslanden kenmerken zich door scheve machts- en daarmee rijkdomsverhoudingen. Dus is het de vraag wie er profiteren van deze bloementeelt?. Deze nationale ongelijkheid herhaalt zich op mondiale schaal. We herkennen de asymmetrische machtsverhoudingen in de visrechten van de EU voor de kust van Mauretanië, veeteelt Brazilië, garnalenteelt zo Azië. Steeds zie je hetzelfde patroon. De totale productie daalt, maar wat resteert wordt effectief omgesluisd naar een beperkte groep mensen en de meerderheid van de bevolking heeft het nakijken, evenals de natuur en het milieu. Moet ook niet vanuit dit perspectief naar de casus Naivasha worden gekeken?

65 Volkskrant 16 nov 2009. “FAO-top te Rome over miljard hongerende mensen”. Volgens de FAO hebben wereldwijd 30 landen schreeuwende voedseltekorten, waarvan alleen al in Afrika twintig, zoals Ethiopië, Somalië en Kenia.” Als je dit in ogenschouw neemt, dragen de bloemen uit Kenia dan niet bij aan armoede en honger elders. En voeg daar nog eens de zich versterkende trend bij dat bepaalde landen, zoals China en Saoedie Arabië op grote schaal grond aankopen in Afrika teneinde de eigen voedselproductie veilig te stellen. Aan de lokale bevolking heeft men daarbij geen boodschap. Waarbij het overigens de vraag is of wij niet hetzelfde doen? Meer van Naivasha.

66 In zijn boek The new peasantries bespreekt de Wageningse hoogleraar transitiemanagement Jan Douwe van der Ploeg de ontwikkeling van voedselimperia (Parmalat, Ahold, Unilever, Nestlé of Danone) die vampirisme ten toon spreiden, m.n. in ontwikkelingslanden. Ten koste van de lokale bevolking die buiten spel wordt gezet en zonder oog voor de regionaal sociaal economische situatie en ecologisch onduurzaam worden producten geteeld voor de N.Amerikaanse/W. Europese markt. Hij werkt als voorbeeld asperges van Peru uit. De lokale bevolking profiteert niet; zij worden van hun grond gezet, beschikken niet meer over toegang tot water en tot de markt. De asperges worden massaal geïrrigeerd, dit deel van Peru kent een woestijnklimaat, maar er wordt niet gedraineerd. Gevolg is dat deze gronden binnen nu en 10 jaar zullen zijn verzilt. Voor de grote bedrijven van het imperium geen probleem. Die trekken gewoon verder. Hij spreekt van hit and run bedrijven. Hij zegt verder nog:” Als dat in Peru ontwikkeling zou brengen, zou dat misschien nog tot daar aan toe zijn. Maar realiteit is, dat het in Peru leidt tot harde sociaal-economische uitbuiting, tot het buitenspel zetten van boerengemeenschappen. Boeren, die in de loop van de tijd hebben bewezen de streek met hun producten tot ontwikkeling te kunnen brengen, en nu als zijnde irrelevant terzijde worden geschoven.”” Soortgelijke ontwikkelingen zie je met de soja in Argentinië en Brazilië, de katoen in India enzovoorts. Speelt dat mogelijkerwijs ook in Kenia? Hoe kijkt u tegen deze problematiek aan? Toont het voorbeeld niet duidelijk dat duurzaamheid toch ook vooral een probleem van rijk-arm/ontwikkelingsproblematiek is? En een ethisch probleem?

67 10 PPP: oplossingen allerlei: factor 10, C2C,keurmerken,ketenmanagement

68 Presentatie Duurzaam wonen Elektrische auto

69 Duurzaam wonen

70 Duurzaamheid en innovatie op het gebied van wonen. Happy street is een leefbare stad in de 21e eeuw. In 2010 woont naar verwachting 55% procent van de wereldbevolking in een stad. Verstedelijkte en dichtbevolkst land

71 Happy street is stad langs een handelsroute. Straat in vorm van 8, chinees geluksgetal. Elk huisje toont hoe innovatief en duurzaam Nederland omgaat met ruimte, energie en water.

72 http://www.youtube.com/watch?v=jv_UiifkGmQ Elektrische auto Hoe de gemeente Amsterdam bezig met elektrisch vervoer. En hoe Amsterdam elektrisch vervoer probeert te stimuleren. 0.37 3.13

73 Sport en duurzaamheid 11

74 Projectgroep 1 Sandra Feijen Wouter spruijtenburg David dilien Joost feijen Right to play

75 Wat is Right to Play Right To Play is de toonaangevende internationale humanitaire ontwikkelingsorganisatie… http://www.youtube.com/watch?v=i2ZLAkHnMTQ&feature=related

76 Ontwikkelingsthema Basisonderwijs en ontwikkeling van kinderen Promotie van gezondheid en preventie van ziekten Oplossen van conflicten en bouwen aan vrede Ontwikkeling van de gemeenschap en participatie

77 Gesteund door… … topsporters uit meer dan 40 landen Johann Olav Koss

78 Voor wie? Iedere week nemen 688.000 kinderen deel aan de sport en spel activiteiten

79 Door wie? Mogelijk gemaakt door 15.000 coaches, teachers en leaders.

80 Doel Belangrijke besluitvormers uit de sectoren - ontwikkeling - sport - bedrijfsleven - media - overheid betrekken en verder te verzekeren dat ieder kind profiteert van de positieve kracht van sport en spel.

81 Geschiedenis Voortgekomen uit 1992 Olympic Aid Ambassadeurs Johan Olav Koss Prijzengeld voor Righ to play 18 miljoen US dollar

82 RTP & UNICEF 1996 partnerschap met UNICEF 13 miljoen dollar opgehaald 12,2 miljoen kinderen en 800.000 vrouwen gevaccineerd

83 Verdere ontwikkeling Van ‘Fondswervingsorgaan’ naar ‘Non- governmental Organisation’ ‘Een mooiere toekomst bouwen voor kinderen over de hele wereld’ Meer ambassadeurs en financiers uit de private sector

84 Sportambassadeurs Sponsors & Partners

85 Kracht van Sportambassadeurs 350 topsporters uit meer dan 40 landen Kracht van Sport Rolmodel  Levenswaardigheden

86 Sportambassadeurs Clara Hughes Anni Friesinger Haile Gebrselassie Ellen van Langen Wilco van Rooijen Arnold Vanderlijde Bart Veldkamp

87 Acties sportambassadeurs Media Projecten in het veld

88 Sponsors & Partners Platinum Partners Partners Business Friends Sport Partners Media Partners Partners en Foundation Education Partners Event Partners Verenigingen

89 Right to play internationaal Peru Mali Ghana Sudan Ethiopië Kenia Uganda Rwanda Tanzania China Thailand Pakistan

90 29 miljoen inwoners in Peru. 65% extreme armoede. 2.7 miljoen kinderen. 33.000 Kinderen bereikt 166 Begeleiders Right to play  zorgt voor werk. Right to play  sport wordt opgenomen in les progamma. Right to Play  verschillen tussen groepen. Peru

91 Sierra Leone Right To Play  Heeft kennis overdracht op studenten. (vrienden en familie) Rwanda Right To Play  werkt samen met basisscholen en onderwijscentra. Right To Play  Geeft leraren training in Play modules (ontwikkeling van kinderen) Right To Play  Geeft sport en spelactiviteiten(leerzaam en ontwikkeling. Sierra Leone en Rwanda

92 Azerbaijan en feiten 2009 Azerbaijan Right to Play  helpt Kinderen in Azerbaijan minder gewelddadig te worden en helpt ze het verschil in te zien tussen "good" en "bad“. Feiten: In 2009: 680.000 kinderen neem deel aan Right To Play. 15.000 getrainde begeleiders. Actief 23 landen.

93 Conclusie Ik vond de lessen van u altijd erg boeiend. Ik heb veel van de lessen opgestoken en zal de opgedane kennis in de toekomst toepassen in het beroepenveld. Ik persoonlijk denk dat bedrijven in de toekomst duurzaam moeten zijn om winstgevend te zijn. Dit wordt niet alleen door de consument verlangt maar tevens ook door de overheid. Bedankt voor de boeiende lessen en veel beterschap.


Download ppt "Duurzaam ondernemen Samenvatting van de lessen.. Intro….. Hierbij mijn samenvatting van de lessen. Ik heb de onderwerpen van de lessen samengevat in 2."

Verwante presentaties


Ads door Google