De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vlaams Welzijnsverbond Studiedag 30/11/2011: Samen staan we sterker

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vlaams Welzijnsverbond Studiedag 30/11/2011: Samen staan we sterker"— Transcript van de presentatie:

1

2 Vlaams Welzijnsverbond Studiedag 30/11/2011: Samen staan we sterker
Alain Nauwelaerts Groepsdirecteur De Kade

3 De Kade vzw: DE FUSIE INHOUD WORKSHOP A. SAMENWERKINGSVORMEN B. FUSIE
Soorten Stappenplan C. FUSIE DE KADE Doel Partners Historiek verloop proces Aanpak D. TO DO E. FUSIE: PRO - CONTRA

4 A. SAMENWERKINGSVORMEN
DEFINITIE SAMENWERKEN: a) op gelijke voet - gemeenschappelijk doel - elke partij doet deel van werk - beslissingen gemeenschappelijk of bij meerderheid van stemmen genomen b) Indien geen gelijkheid: => aannemingscontract/concessie

5 4 samenwerkingsvormen - functionele samenwerking: geen juridische structuur - structurele samenwerking duidelijke juridische structuur - personele unie bestaande juridische structuren blijven

6 kostendelende vereniging
Vzw 1 Vzw 2 Vzw 1 Vzw 2 KV KV

7 B. FUSIE Voor een fusie: aantal leden en bestuurders van verdwijnende verenigingen nr de ontvangende vereniging overdracht van activiteiten en vermogen

8 SOORTEN FUSIES - Door oprichting - Door opslorping of door overneming

9 STAPPENPLAN Fusieovereenkomst (hier opnemen dat fusie maar doorgaat als subsidiërende overheid aanvaard dat de erkenningen behouden blijven!!). Eventueel oprichting van één of meer vzw’s. Eventueel ontbinding en vereffening van 1 of meer vzw’s.

10 Eventueel aanpassen van statuten.
Inbreng vermogen en activiteit. Wijziging bestuurstructuur (minder van toepassing als dit volgt nadat er al een personele unie was).

11 C. FUSIE DE KADE DOEL - Het doel (voor De Kade) is om via dit samenwerkingsverband een nog breder en kwaliteitsvoller aanbod naar de doelgroep te kunnen aanbieden. Ook een betere informatie naar en een tegemoetkoming aan de vraagstellingen en eisen van alle stakeholders is een doel (doelgroep en hun omgeving, overheid, vakbonden, de maatschappij, eigen personeel, collega’s,…).

12 PARTNERS IN DE FUSIE KMPI Spermalie MPI Het Anker BO-school Het Anker Basisschool Spermalie Secundaire school Spermalie Revalidatie- en Hoorcentrum Spermalie

13 HISTORIEK 1) 5 vzw’s, 6 units; 2) personele unie; 3) samenvoegen begeleidingscentra onder 1 directie; 4) fusie door opslorping.

14 AANPAK Tussen de stap naar de personele unie en de eigenlijke fusie werd een lange weg afgelegd van intern en extern overleg INTERN: Gebruikers-ouders/ AV/ RVB/ DIRECTIECOMITÉ/ PERSONEEL/ VAKBONDEN/ …

15 EXTERN: Informatie inwinnen via: - Collega’s met ervaring in dit proces bevragen Opleidingen, studiedagen,… b) vakbonden, bedrijfsrevisor, ondernemers- loket,sociaal bureau, overheid (Agion, Vipa, verbond onderwijs, Vlaams Welzijnsverbond, Ziekenfonds, leveranciers, …)

16 Vooraleer de fusie op te starten werden eerst de begeleidingscentra Het Anker en Spermalie herleid tot 1 begeleidingscentrum

17 complex-meervoudig + auditief (+ speciale stafmedewerker)
Algemeen directeur algemeen beleid organisatie sturing inhoudelijke sturing leeftijdsspecifiek dir. ondersteunende diensten Sp en 2 dir. adm en logistiek Het Anker medische dienst zorgdir. afd. visueel afd. complex-meervoudig + auditief (+ speciale stafmedewerker) GES ASS minderjarigen I SI Ambulant Iris I/SI/ Ambulant inbegrepen de Haven + andere meervoudigen??? I SI Amb GES+ Amb. Auti+ zoco-vergadering Minderjarigen staf themagroepen vakgroepen TB (thuisbegeleiding) TB TB Accent TB Perspectief Tb staf Volwassenen ‘t Wit Huis Dagcentrum Dio Ginkgo Klavervier De Vlier Dio (dienst inclusieve ondersteuning) ’t Plein Oudedorpsweg Pastorie Één Directiecomité (+ scholen) Huisverantwoordelijken Volwassenenstaf themagroepen Vakgroepen Inhoudelijke sturing handicapspecifiek Afdelingsstaven / departementsstaven / themagroepen /vakgroepen

18 D. TO DO Lijst met TO DO’s opgesplitst in TO DO extern en TO DO intern: ter informatie beschikbaar voor hen die FUSIE overwegen!

19 E. FUSIE: PRO  CONTRA CONTRA: fiscaal attest giften; mandaat ROG;
MDT; aankoop social ware; herinschrijven bedrijfsvoertuigen; nieuwe aanvraag VOP premies; ADMINISTRATIEF heel lange weg vooraleer alles op zijn plooi komt (bijv belastingen, overheidsadministratie, Post, verzekeringen, banken)!! psychologisch soms probleem voor personeel;

20 PRO: interne samenwerkingsprocessen blijken toch gemakkelijker te verlopen na fusie (bijv jobmobiliteit); interne processen verlopen gemakkelijker; één balans opsturen; patrimonium zit in 1 geheel; grotere organisatie heeft veel meer slagkracht (naar beleid, financieel, tov leveranciers, …); financiële middelen van het geheel kunnen veel gemakkelijker intern ingezet worden; er zijn veel synergieën die kunnen uitgewerkt worden (IT/financieel management/veiligheid/allerhande procedures/aankoop/…

21 VRAGEN?


Download ppt "Vlaams Welzijnsverbond Studiedag 30/11/2011: Samen staan we sterker"

Verwante presentaties


Ads door Google