De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanpak fiscale fraude ACV - Antwerpen - 29 feb 2008 Danny Bruggeman Eerstaanwezend Inspecteur-diensthoofd bij een fiscaal bestuur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanpak fiscale fraude ACV - Antwerpen - 29 feb 2008 Danny Bruggeman Eerstaanwezend Inspecteur-diensthoofd bij een fiscaal bestuur."— Transcript van de presentatie:

1 Aanpak fiscale fraude ACV - Antwerpen - 29 feb 2008 Danny Bruggeman Eerstaanwezend Inspecteur-diensthoofd bij een fiscaal bestuur

2 26 jaar dienst bij Financiën  1982 Controle Vennootschappen  1986 Controlecentrum Geautomatiseerde boekhoudingen  1988 Inspectie geschillen Vennootschappen  1991 Bijzondere Belasting Inspectie  1994 Controlecentrum Nationaal  1998 Controlecentrum Dendermonde  2004 Controlecentrum Nationaal  2007 Controlecentrum Dendermonde

3 Structuur van de FOD Financiën  Douane en accijnzen  Akred: registratie en kadaster  Thesaurie  Invordering  AOIF: directe belastingen en BTW

4 Een Mexicaans Leger  De FOD Financiën heeft 30.000 personeelsleden  De AOIF (directe belastingen en BTW) heeft 18.000 personeelsleden  Van die 18.000 zijn er 2.100 die controles uitvoeren ter plaatse bij zelfstandigen en vennootschappen

5 Een oud leger  De gemiddelde leeftijd is zeer hoog  Er is al jaren geen instroom meer van nieuw bloed  Er is een probleem met de aanpassing aan de nieuwe werkmethoden (ICT)

6 Controlediensten  Meer dan 6 miljoen aangiften van arbeiders, bedienden, ambtenaren en gepensioneerden  Wij controleren gegevens die wij al kennen  80 % van de energie van de AOIF ?

7 Gevolg (1)  Een arbeider of bediende die zijn werkelijke kosten bewijst omdat hij met de wagen naar het werk rijdt heeft  100%  kans op controle van die kosten

8 Gevolg (2)  Een zelfstandige, vrij beroep of een KMO, hetzij in persoonlijke naam, hetzij onder de vorm van een vennootschap heeft  5 %  kans op controle van de kosten die zijn ingebracht

9 Charter Belastingplichtige  De bewijslast rust bij de administratie  De administratie voelt zich machteloos  De wetgeving is veel te complex waardoor wij ons op de verkeerde zaken focussen

10 Bewijsmiddelen  Hoe kunnen wij bewijzen dat de omzet twee jaar geleden voor een deel in het zwart was  Wij mogen geen vermoedens op vermoedens stapelen

11 Belastingfraude  Wie als arbeider, bediende of ambtenaar een fiche vergeet aan te geven: 100% kans dat de administratie het ziet  Wie als ondernemer zwarte omzet heeft: zeer kleine kans dat het ontdekt wordt, nog kleinere kans dat het bewezen wordt

12 Belastingontwijking (1)  Arm’s lenght en belastingparadijzen  Grote ondernemingen maken gebruik van het systeem van de verrekenprijzen en bepalen zelf in welk land hoeveel belastingen ze betalen  Offshores in Jersey, Guersny, Man, Nevis, Kaaimaneilanden, Vanuatu, kanton Zug in Zwitserland, Panama, Monaco, Liechtenstein, Gibraltar, Dubai, Barbados…

13 Belastingontwijking (2)  Expats  Ceo grote multinational heeft zijn adres in Brussel, kreeg zijn erkenning als buitenlands kaderlid (circulaire 08.08.1983)  Wedde in 2005: 8,2 miljoen euro  Belastbaar: 8,2 mio x 1,35 % = 110.700 euro  Reden: hij was in 2005 maar 3 dagen in België.

14 Belastingontwijking (3)  De managementvennootschap  Loon zaakvoerder 300.000 euro  Autokosten, telefoon en gsm, internet, huis en meubilair, zwembad, plasma-tv, appartement op Tenerife…..  Uitkering loon 36.000 euro (sinds 2008) inclusief de voordelen gratis woonst en autogebruik  Rest van de winst belastbaar aan 24.25 %

15 Belastingontwijking (4)  Vruchtgebruikconstructies  Captive verzekeringspremies  Inkoop eigen aandelen  Meerwaarde op aandelen  Kasgeldvennootschappen  Patrimoniumvennootschappen  Notionele interestaftrek  Enz…enz…enz…

16 Belastingontwijking (5)  Veel ontwijking is via eenvoudige wetgeving aan te pakken:  Het voordeel wegens gratis woonst mag niet kleiner zijn dan de kostprijs voor de verstrekker in plaats van de huidige berekening op basis van het kadastraal inkomen  Het voordeel wegens autogebruik niet meer berekenen op de PK maar wel op de cataloguswaarde van de wagen

17 Financiën en Justitie (1)  Hasselt 03.09.2003:de kosten van het privé- vliegtuig van een tandarts worden aanvaard omdat de ambtenaar per ongeluk artikel 53 in zijn bericht van wijziging had gezet in plaats van art 49  De Brepols-doctrine: belastingplichtige mag constructies opzetten om belastingen te ontwijken…

18 Financiën en Justitie (2)  1987 zwartwerk in dancing  1991 huiszoeking zwarte boekhouding  1992 taxatie  1993 indienen bezwaarschrift  2000 bezwaarschrift afgewezen  2000 indiening verzoekschrift  2007 zitting eerste aanleg

19 Financiën en Justitie (3)  1999 feitelijke scheiding  2000 indiening aangifte  2001 bericht van wijziging van aangifte  2001 beslissing tot taxatie  2002 afwijzing bezwaarschrift  2007 uitspraak rechtbank (in juni)  2008 ik heb mijn 500 euro nog altijd niet ontvangen

20  Belconet-on-web en belcotax-on-web  Taxi: scanning van de aangiften  VenSoc: aangifte via internet  Tax-on-web  E-learning  Fisconet, Belfirst  MPM performantiemanagement  Cadnet  Datamining, ACL  Dominique en Domino, Dorothée  Mississippi  Workflow geschillen en enig dossier  KBOWI  Enz…

21 Fiscalis 2007 in Spanje  Code Napoleon versus het post-Franco tijdperk  Modulo’s  Zújar  Geen bankgeheim

22 Tot slot  Bill Clinton versus Bush sr.  “it’s all the economy, stupid”


Download ppt "Aanpak fiscale fraude ACV - Antwerpen - 29 feb 2008 Danny Bruggeman Eerstaanwezend Inspecteur-diensthoofd bij een fiscaal bestuur."

Verwante presentaties


Ads door Google