De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waarom de rijken in België geen belastingen betalen Gentse Feestendebatten - 19 juli 2011 Danny Bruggeman Eerstaanwezend Inspecteur-diensthoofd bij een.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waarom de rijken in België geen belastingen betalen Gentse Feestendebatten - 19 juli 2011 Danny Bruggeman Eerstaanwezend Inspecteur-diensthoofd bij een."— Transcript van de presentatie:

1 Waarom de rijken in België geen belastingen betalen Gentse Feestendebatten - 19 juli 2011 Danny Bruggeman Eerstaanwezend Inspecteur-diensthoofd bij een fiscaal bestuur

2 30 jaar dienst bij Financiën  1982 Controle Vennootschappen Brussel: mijn leerschool  1986 Controlecentrum Geautomatiseerde Boekhoudingen: ICT  1988 Inspectie geschillen Vennootschappen: de fiscale procedure  1991 Bijzondere Belasting Inspectie: het arm’s lenght principe  1994 Controlecentrum Nationaal: de coördinatiecentra  1998 Controlecentrum Dendermonde: KMO-Grote Ondernemingen  2004 Controlecentrum Nationaal: einde coördinatiecentra => NIA  2007 Controlecentrum Dendermonde: vrije beroepen

3 Mijn spreekrecht als ambtenaar  Mijn uiteenzetting is een persoonlijke visie en vertegenwoordigt niet het officiële standpunt van de administratie  Als vakbondsafgevaardigde van het ACV word ik regelmatig als specialist gevraagd om toelichting te geven bij fiscale onderwerpen  Ik ging graag op de uitnodiging in om een introductie te geven bij het debat van vandaag

4 1961 Cassatie voert de Brepols-doctrine in  Simulatieleer: om doorheen een constructie te prikken moet de fiscus veinzing bewijzen  dus aantonen dat de akte in werkelijkheid niet is gesteld of dat de partijen niet alle gevolgen van de akte hebben aanvaard  1993 anti-misbruikbepaling = dode letter?

5 1986 invoering Charter van de Belastingplichtige  Strikte scheiding tussen fiscaal onderzoek en strafonderzoek  Onvoldoende mogelijkheden tot samenwerking fiscus - parket  Ambtenaren mogen slechts optreden als getuigen en niet als deskundigen

6 2011 het leven zoals het is “De Belastingambtenaar”  De burger mag constructies opzetten om belastingen te ontwijken, zolang hij zich houdt aan de regels  De ambtenaar moet alle moeite van de wereld doen om de constructies te doorprikken en is als uitvoerende macht met handen en voeten gebonden

7 2011 het leven zoals het is “De Belastingambtenaar”  De wetgeving is zo onvoorstelbaar complex dat wij ons tijdens de verificaties soms (meestal?) focussen op de verkeerde (gemakkelijke) zaken  Een loontrekker heeft 100% kans op controle, een bedrijf maar 3% kans

8 2011 het leven zoals het is “De Belastingambtenaar”  De burger heeft natuurlijk recht op verdediging en rechtszekerheid  Maar de ondraaglijke traagheid van Justitie zorgt er voor dat standpunten pas na heel veel jaren gewijzigd worden

9 Belastingontwijking (1)  Arm’s length en belastingparadijzen  Grote ondernemingen maken gebruik van het systeem van de verrekenprijzen en bepalen zelf in welk land hoeveel belastingen ze betalen  Off-shores in Jersey, Guernsey, Man, Nevis, Kaaimaneilanden, Vanuatu, kanton Zug in Zwitserland, Panama, Monaco, Liechtenstein, Gibraltar, Dubai, Barbados…

10 Belastingontwijking (2)  Expats: de circulaire van 08.08.1993  Ceo grote multinational heeft zijn officiële domicilie in België en kreeg zijn erkenning als buitenlands kaderlid wegens zijn technische of generieke competentie  Toegekende jaarwedde : 8,2 miljoen euro Belastbaar: 8,2 mio x 1,35 % = 110.700 euro Belastbaar: 8,2 mio x 1,35 % = 110.700 euro want hij was in dat jaar maar 3 dagen in België. want hij was in dat jaar maar 3 dagen in België.

11 Belastingontwijking (3)  De éénpersoonsvennootschap: eBVBA  Maandelijkse netto-winst 50.000 euro  Autokosten, telefoon en gsm, internet, huis en meubilair, onderhoud tuin, zwembad, plasma- tv, buitenverblijf in de Ardennen, appartement op Tenerife…..  Er blijft geen winst meer over die kan belast worden

12 Belastingontwijking (4)  Een vennootschap als zaakvoerder of ceo (wordt ook al gebruikt door kaderleden) (wordt ook al gebruikt door kaderleden)  De winst van de werkmaatschappij gaat via bestuurdersvergoedingen naar management- en patrimoniumvennootschappen  Kosten in deze vennootschappen zorgen er voor dat er geen winst meer overblijft die kan belast worden

13 Belastingontwijking (5)  Vruchtgebruikconstructies  Opstal- en erfpachtrechten met natrekking  Captive verzekeringspremies  Inkoop eigen aandelen  Meerwaarden op aandelen en optiecontracten  Dagvergoedingen en verplaatsingsforfaits  Kosten eigen aan de werkgever  Enz…enz…enz…

14 Belastingontwijking (6)  Veel ontwijking is via eenvoudige wetgeving aan te pakken:  Het voordeel wegens gratis woonst mag niet kleiner zijn dan de kostprijs voor de verstrekker in plaats van de huidige berekening op basis van het kadastraal inkomen  Het voordeel wegens autogebruik niet meer berekenen op de CO² maar wel op de cataloguswaarde van de wagen (cfr Nederland)

15 Mijn EU-Fiscalis project in Spanje  Code Napoleon / post-Franco tijdperk  Modulo’s  Zújar  Geen bankgeheim  Is het gras groener aan de overkant?

16  Belconet-on-web en belcotax-on-web  VenSoc => BizTax: aangifte via internet  Tax-on-web en Taxi  E-learning en Blended Learning  Fisconet, Belfirst, Cadnet, Fun, e-Succ  MPM performantiemanagement & Cockpit  Datamining, ACL en Mercurius  Dominique en Domino, Dorothée  Mississippi en Balance Score Card  Workflow geschillen, e-dossier en STIR-CO  Enz… Fod Financiën in een stroomversnelling

17 Is er een alternatief?  Bill Clinton versus Bush sr.  “it’s all the economy, stupid” stupid”


Download ppt "Waarom de rijken in België geen belastingen betalen Gentse Feestendebatten - 19 juli 2011 Danny Bruggeman Eerstaanwezend Inspecteur-diensthoofd bij een."

Verwante presentaties


Ads door Google