De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waarom de rijken in België geen belastingen betalen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waarom de rijken in België geen belastingen betalen"— Transcript van de presentatie:

1 Waarom de rijken in België geen belastingen betalen
Danny Bruggeman Eerstaanwezend Inspecteur-diensthoofd bij een fiscaal bestuur Gentse Feestendebatten juli 2011

2 30 jaar dienst bij Financiën
Controle Vennootschappen Brussel: mijn leerschool Controlecentrum Geautomatiseerde Boekhoudingen: ICT Inspectie geschillen Vennootschappen: de fiscale procedure Bijzondere Belasting Inspectie: het arm’s lenght principe Controlecentrum Nationaal: de coördinatiecentra Controlecentrum Dendermonde: KMO-Grote Ondernemingen Controlecentrum Nationaal: einde coördinatiecentra => NIA Controlecentrum Dendermonde: vrije beroepen

3 Mijn spreekrecht als ambtenaar
Mijn uiteenzetting is een persoonlijke visie en vertegenwoordigt niet het officiële standpunt van de administratie Als vakbondsafgevaardigde van het ACV word ik regelmatig als specialist gevraagd om toelichting te geven bij fiscale onderwerpen Ik ging graag op de uitnodiging in om een introductie te geven bij het debat van vandaag

4 1961 Cassatie voert de Brepols-doctrine in
Simulatieleer: om doorheen een constructie te prikken moet de fiscus veinzing bewijzen dus aantonen dat de akte in werkelijkheid niet is gesteld of dat de partijen niet alle gevolgen van de akte hebben aanvaard 1993 anti-misbruikbepaling = dode letter?

5 1986 invoering Charter van de Belastingplichtige
Strikte scheiding tussen fiscaal onderzoek en strafonderzoek Onvoldoende mogelijkheden tot samenwerking fiscus - parket Ambtenaren mogen slechts optreden als getuigen en niet als deskundigen

6 2011 het leven zoals het is “De Belastingambtenaar”
De burger mag constructies opzetten om belastingen te ontwijken, zolang hij zich houdt aan de regels De ambtenaar moet alle moeite van de wereld doen om de constructies te doorprikken en is als uitvoerende macht met handen en voeten gebonden

7 2011 het leven zoals het is “De Belastingambtenaar”
De wetgeving is zo onvoorstelbaar complex dat wij ons tijdens de verificaties soms (meestal?) focussen op de verkeerde (gemakkelijke) zaken Een loontrekker heeft 100% kans op controle, een bedrijf maar 3% kans

8 2011 het leven zoals het is “De Belastingambtenaar”
De burger heeft natuurlijk recht op verdediging en rechtszekerheid Maar de ondraaglijke traagheid van Justitie zorgt er voor dat standpunten pas na heel veel jaren gewijzigd worden

9 Belastingontwijking (1)
Arm’s length en belastingparadijzen Grote ondernemingen maken gebruik van het systeem van de verrekenprijzen en bepalen zelf in welk land hoeveel belastingen ze betalen Off-shores in Jersey, Guernsey, Man, Nevis, Kaaimaneilanden, Vanuatu, kanton Zug in Zwitserland, Panama, Monaco, Liechtenstein, Gibraltar, Dubai, Barbados…

10 Belastingontwijking (2)
Expats: de circulaire van Ceo grote multinational heeft zijn officiële domicilie in België en kreeg zijn erkenning als buitenlands kaderlid wegens zijn technische of generieke competentie Toegekende jaarwedde : 8,2 miljoen euro Belastbaar: 8,2 mio x 1,35 % = euro want hij was in dat jaar maar 3 dagen in België.

11 Belastingontwijking (3)
De éénpersoonsvennootschap: eBVBA Maandelijkse netto-winst euro Autokosten, telefoon en gsm, internet, huis en meubilair, onderhoud tuin, zwembad, plasma-tv, buitenverblijf in de Ardennen, appartement op Tenerife….. Er blijft geen winst meer over die kan belast worden

12 Belastingontwijking (4)
Een vennootschap als zaakvoerder of ceo (wordt ook al gebruikt door kaderleden) De winst van de werkmaatschappij gaat via bestuurdersvergoedingen naar management- en patrimoniumvennootschappen Kosten in deze vennootschappen zorgen er voor dat er geen winst meer overblijft die kan belast worden

13 Belastingontwijking (5)
Vruchtgebruikconstructies Opstal- en erfpachtrechten met natrekking Captive verzekeringspremies Inkoop eigen aandelen Meerwaarden op aandelen en optiecontracten Dagvergoedingen en verplaatsingsforfaits Kosten eigen aan de werkgever Enz…enz…enz…

14 Belastingontwijking (6)
Veel ontwijking is via eenvoudige wetgeving aan te pakken: Het voordeel wegens gratis woonst mag niet kleiner zijn dan de kostprijs voor de verstrekker in plaats van de huidige berekening op basis van het kadastraal inkomen Het voordeel wegens autogebruik niet meer berekenen op de CO² maar wel op de cataloguswaarde van de wagen (cfr Nederland)

15 Mijn EU-Fiscalis project in Spanje
Code Napoleon / post-Franco tijdperk Modulo’s Zújar Geen bankgeheim Is het gras groener aan de overkant?

16 Fod Financiën in een stroomversnelling
Belconet-on-web en belcotax-on-web VenSoc => BizTax: aangifte via internet Tax-on-web en Taxi E-learning en Blended Learning Fisconet, Belfirst, Cadnet, Fun, e-Succ MPM performantiemanagement & Cockpit Datamining, ACL en Mercurius Dominique en Domino, Dorothée Mississippi en Balance Score Card Workflow geschillen, e-dossier en STIR-CO Enz…

17 “it’s all the economy, stupid” Is er een alternatief?
Bill Clinton versus Bush sr. “it’s all the economy, stupid”


Download ppt "Waarom de rijken in België geen belastingen betalen"

Verwante presentaties


Ads door Google