De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Arbeid en Psyche “ Retro en prospectief” Venray 18-09-2013 Accreditatie programma verzekeringsartsen UWV.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Arbeid en Psyche “ Retro en prospectief” Venray 18-09-2013 Accreditatie programma verzekeringsartsen UWV."— Transcript van de presentatie:

1 Arbeid en Psyche “ Retro en prospectief” Venray 18-09-2013 Accreditatie programma verzekeringsartsen UWV

2 Even voorstellen: Con Smeets MBA, Statutair Directeur Verpleegkunde Sociale academie Academie Mens en Arbeid Hoger management MBA, personal leadership inovation and chanche Accreditatie UWV artsen Venray 18-09-2013

3 Maakt onderdeel uit van RiaggZuid Richt zich op psychische problematiek en derde geldstromen Interface tussen GGZ en maatschappelijke domein Vier labels 1.Eerste lijn psychologie 2.Re-integratie 3.Opleiden 4.Arbo interventies Accreditatie UWV artsen Venray 18-09-2013 Wie en wat is ReactZuid?

4 Appetizer 1. Is werken wel goed voor psychiatrische patiënten? “ If you think work is bad for people with mental illness, try proverty, unemployment, and social isolation” (Marone&Golowka, 2000) Accreditatie UWV artsen Venray 18-09-2013

5 kele relatie tussen de aard van de stoornis en kansen op de arbeidsmarkt ` ` Er is geen enkele relatie tussen de aard van de stoornis en kansen op de arbeidsmarkt ` uit: proefschrift H. Michon 2009 Personal characteristics in vocational rehabilitation for people with severe mental illnesses Accreditatie UWV artsen Venray 18-09-2013 Appetizer 2.

6 Accreditatie UWV artsen Venray 18-09-2013 Arbeid en Psyche een Complex proces en vak apart. De uitdaging in samenhang! 1.Arbeid als integraal onderdeel van de behandeling 2.Beoordelen van arbeidsgeschiktheid 3.Afstemmen van wettelijke regelingen en voorzieningen 4.Verkrijgen van werk 5.Behouden van werk

7 Accreditatie UWV artsen Venray 18-09-2013

8  Emil Kraepelin en arbeid

9 Accreditatie UWV artsen Venray 18-09-2013  De eerste tekenen van een rehabilitatie gerichte aanpak zien we al rond 1800. De Franse psychiater Pinel introduceert werk als behandeling voor “krankzinnigen”. Zijn uitgangspunten waren:  - Discipline en moraal moeten gehandhaafd blijven (structuur) - De herstelmogelijkheden zijn het beste wanneer mensen terug keren naar vroegere interesses en werk ( revalidatie / rehabilitatie)

10 Accreditatie UWV artsen Venray 18-09-2013 Bed, bad, brood en ……… arbeidstherapie

11 'Actievere therapie' 1924, Duitse dokter Simon Hermann voerde therapie in die een beroep deed op de gezonde kant van de zieke door hem actief deel te laten nemen aan arbeid. Principes van dokter Simon: gezond deel van de persoon aanspreken bevorderen van gezond gedrag heropvoeding orde, regelmaat en discipline Accreditatie UWV artsen Venray 18-09-2013

12 Beweging in de zeventiger jaren vorige eeuw ( met enige scepsis)  Arbeidstherapie verdwijnt (gezagsverhouding), Pauselijke encycliek Universele rechten van de mens  Werken heeft een nadelige invloed op herstel (draagkracht / draaglast  Ga vissen in plaats van werken luidt het behandeladvies  Arbeid maakt ziek, bij lage draagkracht  Zelfontplooiing en zingeving vormen belangrijke doelen  Oriëntatie op sociale zekerheid van de patiënt behoort niet tot GGZ domein ( maatschappelijk werkers vertrekken)  Arbeidstherapie wordt verruild voor creatieve therapie, activiteitenbegeleiding, ( Tekenen, schilderen, Macramé en punniken)

13 Accreditatie UWV artsen Venray 18-09-2013 Rehabilitatie als nieuwe wetenschap Overgewaaid vanuit en geïmplementeerd in Boston USA ( William Antony) Jaap van Weeghel en Jos Droes komen met eerste wetenschappelijke inzichten, later sluit Harry Michon aan Rehabilitatie is : Eer herstel, wederopbouw, revalidatie Vormt naast behandeling en zorg een derde benadering Niet gebrek en bescherming staan centraal maar de wens van de cliënt tot herstel van het gewone leven

14 Paradigma’s Rehabilitatie: cliënten kunnen zich niet vinden in naamgeving( ik heb toch niets gedaan) Herstel: verwarrend voor GGZ professionals, Had al een eerdere klinische betekenis Herstelgerichte Zorg is actuele term Accreditatie UWV artsen Venray 18-09-2013

15 Herstelgerichte oriëntatie Drie dimensies Herstel van gezondheid Herstel van maatschappelijk functioneren Herstel van persoonlijke en psychologische identiteit Accreditatie UWV artsen Venray 18-09-2013

16 Probleemstelling GGZ instellingen en Gezondheidszorg zijn onvoldoende gefocust op het herstel van arbeid Negatieve effecten van privacy wet en regelgeving Verlies van maatschappelijke perspectief voor cliënten met een ( tijdelijk) psychisch probleem Accreditatie UWV artsen Venray 18-09-2013

17 Substitutie middelen als gevolg van afbouw bedden van Vincent van Gogh gaan naar de regio ( RIGG)  Ontstaan van DAC’s 1990  Arbeidsrehabilitatie 1993  Ambulant begeleid wonen 1995  Task force vermaatschappelijking, het roer moet om in de GGZ  Vraagsturing i.p.v aanbodsturing  Patiënt is klant Financiële prikkels

18 Politieke beweging Task force vermaatschappelijking GGZ Tof Thissen Accreditatie UWV artsen Venray 18-09-2013

19 Voorbeeld Cbs cijfers Maastricht Bron CBS, bewerkt door ReactZuid

20 Accreditatie UWV artsen Venray 18-09-2013 Van een zorgende overheid naar een participerende samenleving Werkgevers krijgen maatschappelijke verantwoordelijkheden Toename eigen verantwoordelijkheid van burger Mensen met psychische problematiek willen werken (zorgmonitor Limburg-Zuid) Bezuinigingen Ontgroening en vergrijzing

21 Accreditatie UWV artsen Venray 18-09-2013 Iedereen is straks hard nodig, nu is er overschot op de arbeidsmarkt Lange termijn perspectief Tekortbanen in Limburgse sectoren Ontgroening en vergrijzing Grote arbeidsreserves in de GGZ doelgroep

22 Accreditatie UWV artsen Venray 18-09-2013 Omgevingsvraagstukken Mogelijke effecten Wet Werken naar Vermogen Niet “willers” vervoegen zich bij uitzendbureaus om inkomen veilig te stellen. Match problemen naar werkgevers Aanpassing en gedragsproblemen op werkplek Werkgevers onvoldoende toegerust op doelgroep Behoefte aan nieuwe kennis voor nieuwe problemen

23 Ons credo voortgekomen uit bestandsanalyse bij gemeenten middels TeleTriage (www.teletriage.nl)www.teletriage.nl Onbewezen ongeschikt is geschikt ! Accreditatie UWV artsen Venray 18-09-2013

24 Good practices Accreditatie UWV artsen Venray 18-09-2013

25 Adagium Nieuwe en bestaande kennis / inzichten benutten en inzetten op basis van SWOTT analyse Gemeenschappelijke kracht bundelen in keten Innovatieve aanpak (via artikel 5) “Insoursing Faurecia” Disability management als verbindend element gericht op werkgever en werknemer Helpen ontzorgen van werkgevers op maatschappelijke lasten

26 Kiezenverkrijgen Behouden Dynamische positie Doelgroep Disabilitymanagement gericht op kandidaat werkprocessen HR werkgever/Arboarts Participatiebudget W S W Wajong- WIA -WW -WIJ W W B W M O A W B Z Z V W W V P W Spoor 1 en 2 1 e lijns psychologie Trainen Scholen Voorzieningen en ontzorgen werkgever HR advies/ verzuim interventies Proefplaatsing stages Payrolling Cliënt ReactZuid ©

27 Risico’s Retrospectief: stigmatisering, isolering asielering Prospectief: onvoldoende samenhang in noodzakelijke processturing en beheersing tussen verschillende domeinen Accreditatie UWV artsen Venray 18-09-2013

28 Hoopvolle ontwikkeling Convenant GGZ Nederland en UWV Accreditatie UWV artsen Venray 18-09-2013

29 Doel convenant Zo adequaat mogelijk behandelen met behoud van werk, of met als doel cliënten te re-integreren. Focus op werkproces en kennisoverdracht. GGZ-behandelaars doen kennis op over de regelgeving van UWV, UWV–verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen nemen kennis van (ernstige) psychiatrische aandoeningen. In het convenant zijn ook afspraken gemaakt over het verspreiden van best practices en effectieve behandelingen, gericht op behoud van werk of re-integratie. Accreditatie UWV artsen Venray 18-09-2013

30 Info? www.reactzuid.nl www.teletriage.nl www.tportfolio.nl Accreditatie UWV artsen Venray 18-09-2013

31 Vragen discussie en voortgang!


Download ppt "Arbeid en Psyche “ Retro en prospectief” Venray 18-09-2013 Accreditatie programma verzekeringsartsen UWV."

Verwante presentaties


Ads door Google