De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Arbeid en Psyche “ Retro en prospectief”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Arbeid en Psyche “ Retro en prospectief”"— Transcript van de presentatie:

1 Arbeid en Psyche “ Retro en prospectief”
Venray Accreditatie programma verzekeringsartsen UWV

2 Accreditatie UWV artsen Venray 18-09-2013
Even voorstellen: Con Smeets MBA, Statutair Directeur Verpleegkunde Sociale academie Academie Mens en Arbeid Hoger management MBA, personal leadership inovation and chanche Accreditatie UWV artsen Venray

3 Accreditatie UWV artsen Venray 18-09-2013
Wie en wat is ReactZuid? Maakt onderdeel uit van RiaggZuid Richt zich op psychische problematiek en derde geldstromen Interface tussen GGZ en maatschappelijke domein Vier labels Eerste lijn psychologie Re-integratie Opleiden Arbo interventies Accreditatie UWV artsen Venray

4 Appetizer 1. Is werken wel goed voor psychiatrische patiënten?
“ If you think work is bad for people with mental illness, try proverty, unemployment, and social isolation” (Marone&Golowka, 2000) Accreditatie UWV artsen Venray

5 Accreditatie UWV artsen Venray 18-09-2013
Appetizer 2. `Er is geen enkele relatie tussen de aard van de stoornis en kansen op de arbeidsmarkt ` uit: proefschrift H. Michon 2009 Personal characteristics in vocational rehabilitation for people with severe mental illnesses Accreditatie UWV artsen Venray

6 Accreditatie UWV artsen Venray 18-09-2013
Arbeid en Psyche een Complex proces en vak apart. De uitdaging in samenhang! Arbeid als integraal onderdeel van de behandeling Beoordelen van arbeidsgeschiktheid Afstemmen van wettelijke regelingen en voorzieningen Verkrijgen van werk Behouden van werk Accreditatie UWV artsen Venray

7 Accreditatie UWV artsen Venray 18-09-2013

8 Accreditatie UWV artsen Venray 18-09-2013
Emil Kraepelin en arbeid Accreditatie UWV artsen Venray

9 Accreditatie UWV artsen Venray 18-09-2013
De eerste tekenen van een rehabilitatie gerichte aanpak zien we al rond De Franse psychiater Pinel introduceert werk als behandeling voor “krankzinnigen”. Zijn uitgangspunten waren: - Discipline en moraal moeten gehandhaafd blijven (structuur) - De herstelmogelijkheden zijn het beste wanneer mensen terug keren naar vroegere interesses en werk ( revalidatie / rehabilitatie) Accreditatie UWV artsen Venray

10 Accreditatie UWV artsen Venray 18-09-2013
Bed , bad, brood en ………arbeidstherapie Accreditatie UWV artsen Venray

11 Accreditatie UWV artsen Venray 18-09-2013
'Actievere therapie' 1924 , Duitse dokter Simon Hermann voerde therapie in die een beroep deed op de gezonde kant van de zieke door hem actief deel te laten nemen aan arbeid. Principes van dokter Simon: gezond deel van de persoon aanspreken bevorderen van gezond gedrag heropvoeding orde, regelmaat en discipline Accreditatie UWV artsen Venray

12 Beweging in de zeventiger jaren vorige eeuw (met enige scepsis)
Arbeidstherapie verdwijnt (gezagsverhouding) , Pauselijke encycliek Universele rechten van de mens Werken heeft een nadelige invloed op herstel (draagkracht / draaglast Ga vissen in plaats van werken luidt het behandeladvies Arbeid maakt ziek, bij lage draagkracht Zelfontplooiing en zingeving vormen belangrijke doelen Oriëntatie op sociale zekerheid van de patiënt behoort niet tot GGZ domein ( maatschappelijk werkers vertrekken) Arbeidstherapie wordt verruild voor creatieve therapie, activiteitenbegeleiding, ( Tekenen , schilderen , Macramé en punniken) Accreditatie UWV artsen Venray

13 Accreditatie UWV artsen Venray 18-09-2013
Rehabilitatie als nieuwe wetenschap Overgewaaid vanuit en geïmplementeerd in Boston USA ( William Antony) Jaap van Weeghel en Jos Droes komen met eerste wetenschappelijke inzichten, later sluit Harry Michon aan Rehabilitatie is : Eer herstel, wederopbouw, revalidatie Vormt naast behandeling en zorg een derde benadering Niet gebrek en bescherming staan centraal maar de wens van de cliënt tot herstel van het gewone leven Accreditatie UWV artsen Venray

14 Accreditatie UWV artsen Venray 18-09-2013
Paradigma’s Rehabilitatie: cliënten kunnen zich niet vinden in naamgeving( ik heb toch niets gedaan) Herstel: verwarrend voor GGZ professionals , Had al een eerdere klinische betekenis Herstelgerichte Zorg is actuele term Accreditatie UWV artsen Venray

15 Herstelgerichte oriëntatie
Drie dimensies Herstel van gezondheid Herstel van maatschappelijk functioneren Herstel van persoonlijke en psychologische identiteit Accreditatie UWV artsen Venray

16 Accreditatie UWV artsen Venray 18-09-2013
Probleemstelling GGZ instellingen en Gezondheidszorg zijn onvoldoende gefocust op het herstel van arbeid Negatieve effecten van privacy wet en regelgeving Verlies van maatschappelijke perspectief voor cliënten met een ( tijdelijk) psychisch probleem Accreditatie UWV artsen Venray

17 Accreditatie UWV artsen Venray 18-09-2013
Financiële prikkels Substitutie middelen als gevolg van afbouw bedden van Vincent van Gogh gaan naar de regio ( RIGG) Ontstaan van DAC’s Arbeidsrehabilitatie 1993 Ambulant begeleid wonen 1995 Task force vermaatschappelijking, het roer moet om in de GGZ Vraagsturing i.p.v aanbodsturing Patiënt is klant Accreditatie UWV artsen Venray

18 Accreditatie UWV artsen Venray 18-09-2013
Politieke beweging Task force vermaatschappelijking GGZ Tof Thissen Accreditatie UWV artsen Venray

19 Voorbeeld Cbs cijfers Maastricht
Bron CBS, bewerkt door ReactZuid Accreditatie UWV artsen Venray

20 Accreditatie UWV artsen Venray 18-09-2013
Van een zorgende overheid naar een participerende samenleving Werkgevers krijgen maatschappelijke verantwoordelijkheden Toename eigen verantwoordelijkheid van burger Mensen met psychische problematiek willen werken (zorgmonitor Limburg-Zuid) Bezuinigingen Ontgroening en vergrijzing Accreditatie UWV artsen Venray

21 Iedereen is straks hard nodig, nu is er overschot op de arbeidsmarkt
Lange termijn perspectief Tekortbanen in Limburgse sectoren Ontgroening en vergrijzing Grote arbeidsreserves in de GGZ doelgroep Accreditatie UWV artsen Venray

22 Omgevingsvraagstukken
Mogelijke effecten Wet Werken naar Vermogen Niet “willers” vervoegen zich bij uitzendbureaus om inkomen veilig te stellen. Match problemen naar werkgevers Aanpassing en gedragsproblemen op werkplek Werkgevers onvoldoende toegerust op doelgroep Behoefte aan nieuwe kennis voor nieuwe problemen Accreditatie UWV artsen Venray

23 Onbewezen ongeschikt is geschikt !
Ons credo voortgekomen uit bestandsanalyse bij gemeenten middels TeleTriage ( Onbewezen ongeschikt is geschikt ! Accreditatie UWV artsen Venray

24 Accreditatie UWV artsen Venray 18-09-2013
Good practices Accreditatie UWV artsen Venray

25 Accreditatie UWV artsen Venray 18-09-2013
Adagium Nieuwe en bestaande kennis / inzichten benutten en inzetten op basis van SWOTT analyse Gemeenschappelijke kracht bundelen in keten Innovatieve aanpak (via artikel 5) “Insoursing Faurecia” Disability management als verbindend element gericht op werkgever en werknemer Helpen ontzorgen van werkgevers op maatschappelijke lasten Accreditatie UWV artsen Venray

26 Dynamische positie Doelgroep
Wajong- WIA -WW -WIJ 1e lijns psychologie W S W Trainen Scholen W W B Participatiebudget stages Kiezen verkrijgen Cliënt W M O Proefplaatsing A W B Z Payrolling Z V W Behouden Voorzieningen en ontzorgen werkgever HR advies/ verzuim interventies W V P W Disabilitymanagement gericht op kandidaat werkprocessen HR werkgever/Arboarts Spoor 1 en 2 ReactZuid ©

27 Accreditatie UWV artsen Venray 18-09-2013
Risico’s Retrospectief: stigmatisering , isolering asielering Prospectief: onvoldoende samenhang in noodzakelijke processturing en beheersing tussen verschillende domeinen Accreditatie UWV artsen Venray

28 Hoopvolle ontwikkeling
Convenant GGZ Nederland en UWV Accreditatie UWV artsen Venray

29 Accreditatie UWV artsen Venray 18-09-2013
Doel convenant Zo adequaat mogelijk behandelen met behoud van werk, of met als doel cliënten te re-integreren. Focus op werkproces en kennisoverdracht. GGZ-behandelaars doen kennis op over de regelgeving van UWV, UWV–verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen nemen kennis van (ernstige) psychiatrische aandoeningen. In het convenant zijn ook afspraken gemaakt over het verspreiden van best practices en effectieve behandelingen, gericht op behoud van werk of re-integratie. Accreditatie UWV artsen Venray

30 Accreditatie UWV artsen Venray 18-09-2013
Info? Accreditatie UWV artsen Venray

31 Vragen discussie en voortgang!
Accreditatie UWV artsen Venray


Download ppt "Arbeid en Psyche “ Retro en prospectief”"

Verwante presentaties


Ads door Google