De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kabeldiefstallen Pijnpunt voor Infrabel 22 mei 2007

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kabeldiefstallen Pijnpunt voor Infrabel 22 mei 2007"— Transcript van de presentatie:

1 Kabeldiefstallen Pijnpunt voor Infrabel 22 mei 2007
Dominique GARDIN directie Infrastructuur - dienst kwaliteit 4/04/2017 Infrabel template Infrabel handouts & notes

2 Infrabel handouts & notes
INHOUD Infrabel als investeerder Infrabel: slachtoffer van diefstallen Kabeldiefstal: een kostelijke plaag Aanpak van het probleem "RAMS" aanpak Maatregelen bij ontwerp Maatregelen bij werken Maatregelen in exploitatiefase Besluit studiedag diefstallen AGORIA 4/04/2017 Infrabel template Infrabel handouts & notes

3 1. Infrabel als investeerder
studiedag diefstallen AGORIA 4/04/2017 Infrabel template Infrabel handouts & notes

4 Infrabel in een notendop
1. Infrabel als investeerder Infrabel in een notendop Naamloze vennootschap van publiek recht, verantwoordelijk voor: het beheer, onderhoud, vernieuwing en ontwikkeling van het Belgische spoorwegennet. de toekenning van de rijpaden aan alle Belgische en buitenlandse operatoren. De specifieke structuur van de aandeelhouders van Infrabel waarborgt een volledige onafhankelijkheid. Infrabel werd op 1 januari 2005 opgericht na de splitsing van de Belgische spoorwegen en maakt deel uit van de NMBS-groep. De onderneming stelt vandaag zo’n personen te werk en realiseert een omzet van ongeveer 1,1 miljard euro (2006). Infrabel investeert elk jaar ongeveer 1 miljard euro in de spoorweginfrastructuur studiedag diefstallen AGORIA

5 Investeringsplan 2008-2012 1. Infrabel als investeerder
studiedag diefstallen AGORIA

6 De grote investeringsprojecten
1. Infrabel als investeerder De grote investeringsprojecten Voltooiing van het HSL-net L4  Nederland L3  Duitsland GEN-net Gedeeltelijk gebundeld met HSL-net : 96N (Halle), 36N (Leuven), Diabolo 25N (Mechelen) Klassiek net : 50A (Gent), 161 (Ottignies), 124 (Nijvel) Diabolo Herinrichting grote stations (in samenwerking met B-Holding) studiedag diefstallen AGORIA

7 De grote investeringsprojecten
1. Infrabel als investeerder De grote investeringsprojecten Havens Zeebrugge + 3de spoor Brugge-Zeebrugge Antwerpen Linkeroever Liefkenshoek spoortunnel 2de havenontsluiting Antwerpen IJzeren Rijn 3de en 4de spoor Gent - Brugge Concentratie seinhuizen TBL 1+ - ETCS As 3 Brussel – Luxemburg studiedag diefstallen AGORIA

8 2. Infrabel : slachtoffer van diefstallen
studiedag diefstallen AGORIA 4/04/2017 Infrabel template Infrabel handouts & notes

9 Diefstallen op het spoorwegdomein
2. Infrabel : slachtoffer van diefstallen Diefstallen op het spoorwegdomein Focus op kabeldiefstallen te velde: Infrabel heeft in haar werkplaatsen heel wat staal liggen (voornaamlijk rails): geen gevallen van diefstal voor dat soort goederen Kabels in werkplaatsen en kabelparken worden zelden gestolen, alhoewel het dan telkens over grote hoeveelheden gaat (haspels) Kabeldiefstallen te velde betekenen het grootste aandeel van de misdrijven Kabeldiefstallen te velde berokkenen ook de grootste schade studiedag diefstallen AGORIA

10 2. Infrabel : slachtoffer van diefstallen
Verdeling van de verantwoordelijkheid gedurende de uitvoering van werken Bij de overdracht aan de aannemer van de materialen en leveringen maakt de leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde een gedetailleerd en volledig proces-verbaal van ontvangst op dat de aannemer moet ondertekenen. De leidend ambtenaar ontvangt een kopie van dat document. Zodra de aannemer het proces-verbaal van ontvangst heeft ondertekend is hij als enige verantwoordelijk voor de bescherming van de leveringen tegen diefstal en beschadiging van alle aard. Beschadigd of verdwenen materiaal zal op kosten van de aannemer worden vervangen tegen kostprijs. (bundel 61, art. 27 § 8) De aannemer is voor de werken aansprakelijk tot de definitieve oplevering van de gezamenlijke werken ... Na de voorlopige oplevering is de aannemer evenwel niet aansprakelijk voor de schade waarvan de schuld niet bij hem ligt. (AAV, art. 39) studiedag diefstallen AGORIA

11 2. Infrabel : slachtoffer van diefstallen
Verdeling van de verantwoordelijkheid gedurende de uitvoering van werken Alhoewel de voornoemde bepalingen de bouwheer Infrabel indekken tegen risico's gedurende de uitvoering, zorgen die heel vaak voor discussie en betwisting Infrabel heeft er echter belang bij dat de verwerkte materialen niet van de werf verdwijnen: bedreiging voor de planning en voor de veiligheid Als kabels in de uitvoeringsfase worden gestolen, kunnen die ook later verdwijnen. Vandaar het algemeen belang om kabels zodanig te beschermen dat ze niet kunnen gestolen worden. studiedag diefstallen AGORIA

12 3. Kabeldiefstal: een kostbare plaag
studiedag diefstallen AGORIA 4/04/2017 Infrabel template Infrabel handouts & notes

13 Ons dagelijks brood Dit gebeurt bijna elke dag
3. Kabeldiefstal : een kostbare plaag Ons dagelijks brood Dit gebeurt bijna elke dag RTL 19h00 Vols SNCB Aantal diefstallen : 2007: 639 2008: 124 (eerste 3 maanden) studiedag diefstallen AGORIA

14 Vol avec entrave au trafic ferroviaire
3. Kabeldiefstal : een kostbare plaag Diefstallen 2007 Vol avec entrave au trafic ferroviaire en 2007 20 40 60 80 100 120 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Brussel (103) Liège (211) Antwerpen (26) Charleroi (288) Gent (11) Maand Gent Charleroi Antwerpen Liège Brussel Totaal 1 8 3 15 4 31 2 6 16 28 9 35 26 52 5 37 19 11 72 22 13 12 53 7 40 39 18 97 10 87 38 23 73 34 56 36 Total 288 211 103 639 Zone studiedag diefstallen AGORIA

15 De zwaktes van onze installaties
3. Kabeldiefstal : een kostbare plaag De zwaktes van onze installaties Uitgestrektheid van het net : km lijnen over het hele land Spoorwegdomein is weinig beschermd (niet systematisch afgesloten) Afgelegen installaties : misdadigers worden noch gezien, noch gestoord Kabels weinig beschermd : Gebonden aan het systeem Keuzes in de recentste jaren Samenleven van sterk- en zwakstroom studiedag diefstallen AGORIA

16 3. Kabeldiefstal : een kostbare plaag
Sterke punten In veel gevallen veroorzaakt het stelen van kabels een storing die onmiddelijk wordt gedetecteerd Interventieploegen zijn over het hele land verspreid Snelle ingreep is mogelijk studiedag diefstallen AGORIA

17 De voorkeur van de dieven
3. Kabeldiefstal : een kostbare plaag De voorkeur van de dieven Energiekabels voor de voedingslus van de seininrichting (1.000V): 4x95² Opgehangen aardingskabel van de bovenleiding Geel / groene aardingskabels in het algemeen Kabels van de terugstroomkring studiedag diefstallen AGORIA

18 Materiële schade Herstellingskosten:
3. Kabeldiefstal : een kostbare plaag Materiële schade Herstellingskosten: Vervanging van de gestolen kabels + herstelling van de gevolgschade Geraamde schade : 3,4 miljoen euro (waarvan 2,1 miljoen door het uitbranden van een seinhuis) Treinvertragingen: Kabeldiefstallen vertegenwoordigen in 2007 door storingen aan de infrastructuur (seininrichting, tractie bovenleidingen, …) minuten aan treinvertragingen Deze kostprijs wordt geraamd op 2 miljoen euro. studiedag diefstallen AGORIA

19 Gevolgschade bij ontnemen van kabels
3. Kabeldiefstal : een kostbare plaag Gevolgschade bij ontnemen van kabels Inbranding in een isolerende voeg na wegnemen van een verbinding van de terugstroomkring Uitbranden van een seinhuis t.g.v. kortsluiting met de bovenleiding door een doorgeknipte aardingskabel studiedag diefstallen AGORIA

20 3. Kabeldiefstal : een kostbare plaag
Spitsvondige dieven Overbrugging van een V voedingskabel met telefoonkabel en klemmen studiedag diefstallen AGORIA

21 4. Aanpak van het probleem
studiedag diefstallen AGORIA 4/04/2017 Infrabel template Infrabel handouts & notes

22 4. Aanpak van het probleem
RAMS aanpak RAMS : betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid moeten gedurende de volledige levenscyclus van een installatie worden gewaarborgd (NBN-EN 50126) Een globale aanpak is onontbeerlijk om tot een oplossing te komen die iedereen bevalt. Globale aanpak in 2 zinnen : Over de volledige levencyclus Met een bijdrage van alle betrokken partijen studiedag diefstallen AGORIA

23 Maatregelen bij ontwerp
4. Aanpak van het probleem Maatregelen bij ontwerp Huidige situatie : De meeste kabels worden in kabelsleuven geplaatst Risico tot diefstal van kabels bij aanleg in exploitatie De toekomst : De meest begeerlijke of strategische installaties worden ingegraven : 1000 V voedingskabels + glasvezelkabels De andere kabels zijn regelmatig met de installaties langs het spoor verbonden: geen mogelijkheid tot ingraven, dan wel kabelsleuven met bevestigingen voorzien Opportuniteit : heel wat kabels worden vernieuwd in het kader van het concentratieplan van de seinhuizen (afgewerkt in 2012) studiedag diefstallen AGORIA

24 Maatregelen bij aanleg
4. Aanpak van het probleem Maatregelen bij aanleg Bewaren van kabels in opslagplaatsen met camerabewaking Levering van kabels op de werf just in time Bij grote werven, oprichting van beveiligde kabelparken ter plekke. Planning kabelaanleg in de mate van het mogelijke aanpassen zodat de in dienststelling zo kort mogelijk de aanleg opvolgt Bewakingsrondes door interne bewakingsdienst inschakelen Bewakingsrondes met bewakingstrein voor lijnen die nog in dienst moeten komen De procedure voor het verkrijgen van de toelating tot in dientsneming is wel een tegenvaller! studiedag diefstallen AGORIA

25 Maatregelen in exploitatiefase : voorkomen
4. Aanpak van het probleem Maatregelen in exploitatiefase : voorkomen Regelmatige schouwing van de installaties Bewakingsrondes door interne bewakingsdienst in gevoelige zones Op bepaalde lijnen worden 's nachts ritten gepland om dieven te ontmoedigen Toegang tot het spoorwegdomein afsluiten Kabels zo goed als mogelijk afschermen Weinig uitvoerbaar en weinig efficient studiedag diefstallen AGORIA

26 Maatregelen in exploitatiefase : herstellen
4. Aanpak van het probleem Maatregelen in exploitatiefase : herstellen Snelle interventiediensten opgericht voor snelle tussenkomst bij storing / kabeldiefstal. Worden opgeroepen door Traffic Control Communicatieverloop : Meldingen van storingen  Traffic Control  Centrale Meldkamer Securail  CIC  federale of lokale politie. Melding andere gevallen  Centrale Meldkamer  CIC  federale of lokale politie studiedag diefstallen AGORIA

27 Maatregelen in exploitatiefase : onderzoeken
4. Aanpak van het probleem Maatregelen in exploitatiefase : onderzoeken Securail (interne bewakingsdienst) Vrijwaart de mogelijke sporen (bandensporen, schoenen, drankblikjes, kabeloverbrugingen,…) Stelt een fotodossier samen Stelt een infofiche « metaaldiefstal » op Federale politie / lokale politie Gaat ter plaatse en doet de nodige vaststellingen In het geval van bruikbare sporen, neemt contact met het Parket welke kan beslissen om de technische dienst ter plaatse te sturen Stelt proces-verbaal op op basis van hun eigen vaststellingen of eventueel op basis van de klacht door Securail. studiedag diefstallen AGORIA

28 Maatregelen in exploitatiefase : vervolgen
4. Aanpak van het probleem Maatregelen in exploitatiefase : vervolgen Sensibilisering van de parketten en van de procureurs: Aandacht vestigen op de gevolgen van de misdrijven en op de risico's voor de veiligheid Opmaken risicofiches Misdrijven vervolgen wegens inbreuk op art. 406 Sw (kwaadwillige belemmering van het spoorwegverkeer) en/of art. 521 Sw (vernieling van spoorwegen), en niet meer enkel wegens diefstal studiedag diefstallen AGORIA

29 Maatregelen in exploitatiefase : preventiemaatregelen
4. Aanpak van het probleem Maatregelen in exploitatiefase : preventiemaatregelen Uitvoering risicoanalyse Bepaling van het risico voor de veiligheid en de gezondheid van werknemers reizigers derden Opmaak van aanbevelingen voor werknemers en externe diensten die tussenkomen bij kabeldiefstal. studiedag diefstallen AGORIA

30 Infrabel handouts & notes
5. Besluit studiedag diefstallen AGORIA 4/04/2017 Infrabel template Infrabel handouts & notes

31 Besluit Bestrijden van diefstallen is geen eenvoudige zaak
Escalatie in de middelen en methodes gebruikt door de dieven wordt vastgesteld De gevolgschade is niet te vergelijken met de waarde van de ontvreemde materialen Globale aanpak met de medewerking van alle betrokken partijen is nodig. studiedag diefstallen AGORIA

32 Infrabel handouts & notes
VRAGEN? 4/04/2017 Infrabel template Infrabel handouts & notes


Download ppt "Kabeldiefstallen Pijnpunt voor Infrabel 22 mei 2007"

Verwante presentaties


Ads door Google