De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

When rail means service > Kabeldiefstallen Pijnpunt voor Infrabel 22 mei 2007 Dominique GARDIN directie Infrastructuur - dienst kwaliteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "When rail means service > Kabeldiefstallen Pijnpunt voor Infrabel 22 mei 2007 Dominique GARDIN directie Infrastructuur - dienst kwaliteit."— Transcript van de presentatie:

1 When rail means service > Kabeldiefstallen Pijnpunt voor Infrabel 22 mei 2007 Dominique GARDIN directie Infrastructuur - dienst kwaliteit

2 20080522 - studiedag diefstallen AGORIA2 INHOUD 1.Infrabel als investeerder 2.Infrabel: slachtoffer van diefstallen 3.Kabeldiefstal: een kostelijke plaag 4.Aanpak van het probleem a."RAMS" aanpak b.Maatregelen bij ontwerp c.Maatregelen bij werken d.Maatregelen in exploitatiefase 5.Besluit

3 20080522 - studiedag diefstallen AGORIA3 1. Infrabel als investeerder

4 20080522 - studiedag diefstallen AGORIA4 Infrabel in een notendop Naamloze vennootschap van publiek recht, verantwoordelijk voor:  het beheer, onderhoud, vernieuwing en ontwikkeling van het Belgische spoorwegennet.  de toekenning van de rijpaden aan alle Belgische en buitenlandse operatoren. De specifieke structuur van de aandeelhouders van Infrabel waarborgt een volledige onafhankelijkheid. Infrabel werd op 1 januari 2005 opgericht na de splitsing van de Belgische spoorwegen en maakt deel uit van de NMBS-groep. De onderneming stelt vandaag zo’n 14.000 personen te werk en realiseert een omzet van ongeveer 1,1 miljard euro (2006). Infrabel investeert elk jaar ongeveer 1 miljard euro in de spoorweginfrastructuur 1. Infrabel als investeerder

5 20080522 - studiedag diefstallen AGORIA5 Investeringsplan 2008-2012 1. Infrabel als investeerder

6 20080522 - studiedag diefstallen AGORIA6 De grote investeringsprojecten  Voltooiing van het HSL-net  L4  Nederland  L3  Duitsland  GEN-net  Gedeeltelijk gebundeld met HSL-net : 96N (Halle), 36N (Leuven),  Diabolo 25N (Mechelen)  Klassiek net : 50A (Gent), 161 (Ottignies), 124 (Nijvel)  Diabolo  Herinrichting grote stations (in samenwerking met B-Holding) 1. Infrabel als investeerder

7 20080522 - studiedag diefstallen AGORIA7 De grote investeringsprojecten  Havens  Zeebrugge + 3de spoor Brugge-Zeebrugge  Antwerpen ─Linkeroever ─Liefkenshoek spoortunnel ─2de havenontsluiting Antwerpen  IJzeren Rijn  3de en 4de spoor Gent - Brugge  Concentratie seinhuizen  TBL 1+ - ETCS  As 3 Brussel – Luxemburg 1. Infrabel als investeerder

8 20080522 - studiedag diefstallen AGORIA8 2. Infrabel : slachtoffer van diefstallen

9 20080522 - studiedag diefstallen AGORIA9 Diefstallen op het spoorwegdomein  Focus op kabeldiefstallen te velde:  Infrabel heeft in haar werkplaatsen heel wat staal liggen (voornaamlijk rails): geen gevallen van diefstal voor dat soort goederen  Kabels in werkplaatsen en kabelparken worden zelden gestolen, alhoewel het dan telkens over grote hoeveelheden gaat (haspels)  Kabeldiefstallen te velde betekenen het grootste aandeel van de misdrijven  Kabeldiefstallen te velde berokkenen ook de grootste schade 2. Infrabel : slachtoffer van diefstallen

10 20080522 - studiedag diefstallen AGORIA10 Verdeling van de verantwoordelijkheid gedurende de uitvoering van werken  Bij de overdracht aan de aannemer van de materialen en leveringen maakt de leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde een gedetailleerd en volledig proces-verbaal van ontvangst op dat de aannemer moet ondertekenen. De leidend ambtenaar ontvangt een kopie van dat document. Zodra de aannemer het proces-verbaal van ontvangst heeft ondertekend is hij als enige verantwoordelijk voor de bescherming van de leveringen tegen diefstal en beschadiging van alle aard. Beschadigd of verdwenen materiaal zal op kosten van de aannemer worden vervangen tegen kostprijs. (bundel 61, art. 27 § 8)  De aannemer is voor de werken aansprakelijk tot de definitieve oplevering van de gezamenlijke werken... Na de voorlopige oplevering is de aannemer evenwel niet aansprakelijk voor de schade waarvan de schuld niet bij hem ligt. (AAV, art. 39) 2. Infrabel : slachtoffer van diefstallen

11 20080522 - studiedag diefstallen AGORIA11 Verdeling van de verantwoordelijkheid gedurende de uitvoering van werken  Alhoewel de voornoemde bepalingen de bouwheer Infrabel indekken tegen risico's gedurende de uitvoering, zorgen die heel vaak voor discussie en betwisting  Infrabel heeft er echter belang bij dat de verwerkte materialen niet van de werf verdwijnen: bedreiging voor de planning en voor de veiligheid  Als kabels in de uitvoeringsfase worden gestolen, kunnen die ook later verdwijnen.  Vandaar het algemeen belang om kabels zodanig te beschermen dat ze niet kunnen gestolen worden. 2. Infrabel : slachtoffer van diefstallen

12 20080522 - studiedag diefstallen AGORIA12 3. Kabeldiefstal: een kostbare plaag

13 20080522 - studiedag diefstallen AGORIA13 Ons dagelijks brood  Dit gebeurt bijna elke dag  2007-09-21 RTL 19h00 Vols SNCB 2007-09-21 RTL 19h00 Vols SNCB  Aantal diefstallen :  2007:639  2008:124 (eerste 3 maanden) 3. Kabeldiefstal : een kostbare plaag

14 20080522 - studiedag diefstallen AGORIA14 Diefstallen 2007 3. Kabeldiefstal : een kostbare plaag

15 20080522 - studiedag diefstallen AGORIA15 De zwaktes van onze installaties  Uitgestrektheid van het net : 3.500 km lijnen over het hele land  Spoorwegdomein is weinig beschermd (niet systematisch afgesloten)  Afgelegen installaties : misdadigers worden noch gezien, noch gestoord  Kabels weinig beschermd :  Gebonden aan het systeem  Keuzes in de recentste jaren  Samenleven van sterk- en zwakstroom 3. Kabeldiefstal : een kostbare plaag

16 20080522 - studiedag diefstallen AGORIA16 Sterke punten  In veel gevallen veroorzaakt het stelen van kabels een storing die onmiddelijk wordt gedetecteerd  Interventieploegen zijn over het hele land verspreid  Snelle ingreep is mogelijk 3. Kabeldiefstal : een kostbare plaag

17 20080522 - studiedag diefstallen AGORIA17 De voorkeur van de dieven  Energiekabels voor de voedingslus van de seininrichting (1.000V): 4x95²  Opgehangen aardingskabel van de bovenleiding  Geel / groene aardingskabels in het algemeen  Kabels van de terugstroomkring 3. Kabeldiefstal : een kostbare plaag

18 20080522 - studiedag diefstallen AGORIA18 Materiële schade  Herstellingskosten:  Vervanging van de gestolen kabels + herstelling van de gevolgschade  Geraamde schade : 3,4 miljoen euro (waarvan 2,1 miljoen door het uitbranden van een seinhuis)  Treinvertragingen:  Kabeldiefstallen vertegenwoordigen in 2007 door storingen aan de infrastructuur (seininrichting, tractie bovenleidingen, …) 23.000 minuten aan treinvertragingen  Deze kostprijs wordt geraamd op 2 miljoen euro. 3. Kabeldiefstal : een kostbare plaag

19 20080522 - studiedag diefstallen AGORIA19 Gevolgschade bij ontnemen van kabels  Inbranding in een isolerende voeg na wegnemen van een verbinding van de terugstroomkring  Uitbranden van een seinhuis t.g.v. kortsluiting met de bovenleiding door een doorgeknipte aardingskabel 3. Kabeldiefstal : een kostbare plaag

20 20080522 - studiedag diefstallen AGORIA20 Spitsvondige dieven  Overbrugging van een 1.000 V voedingskabel met telefoonkabel en klemmen 3. Kabeldiefstal : een kostbare plaag

21 20080522 - studiedag diefstallen AGORIA21 4. Aanpak van het probleem

22 20080522 - studiedag diefstallen AGORIA22 RAMS aanpak  RAMS : betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid moeten gedurende de volledige levenscyclus van een installatie worden gewaarborgd (NBN-EN 50126)  Een globale aanpak is onontbeerlijk om tot een oplossing te komen die iedereen bevalt.  Globale aanpak in 2 zinnen :  Over de volledige levencyclus  Met een bijdrage van alle betrokken partijen 4. Aanpak van het probleem

23 20080522 - studiedag diefstallen AGORIA23 Maatregelen bij ontwerp  Huidige situatie :  De meeste kabels worden in kabelsleuven geplaatst  Risico tot diefstal van kabels ─bij aanleg ─in exploitatie  De toekomst :  De meest begeerlijke of strategische installaties worden ingegraven : 1000 V voedingskabels + glasvezelkabels  De andere kabels zijn regelmatig met de installaties langs het spoor verbonden: geen mogelijkheid tot ingraven, dan wel kabelsleuven met bevestigingen voorzien  Opportuniteit : heel wat kabels worden vernieuwd in het kader van het concentratieplan van de seinhuizen (afgewerkt in 2012) 4. Aanpak van het probleem

24 20080522 - studiedag diefstallen AGORIA24 Maatregelen bij aanleg  Bewaren van kabels in opslagplaatsen met camerabewaking  Levering van kabels op de werf just in time  Bij grote werven, oprichting van beveiligde kabelparken ter plekke.  Planning kabelaanleg in de mate van het mogelijke aanpassen zodat de in dienststelling zo kort mogelijk de aanleg opvolgt  Bewakingsrondes door interne bewakingsdienst inschakelen  Bewakingsrondes met bewakingstrein voor lijnen die nog in dienst moeten komen  De procedure voor het verkrijgen van de toelating tot in dientsneming is wel een tegenvaller! 4. Aanpak van het probleem

25 20080522 - studiedag diefstallen AGORIA25  Regelmatige schouwing van de installaties  Bewakingsrondes door interne bewakingsdienst in gevoelige zones  Op bepaalde lijnen worden 's nachts ritten gepland om dieven te ontmoedigen  Toegang tot het spoorwegdomein afsluiten  Kabels zo goed als mogelijk afschermen Maatregelen in exploitatiefase : voorkomen 4. Aanpak van het probleem Weinig uitvoerbaar en weinig efficient

26 20080522 - studiedag diefstallen AGORIA26 Maatregelen in exploitatiefase : herstellen  Snelle interventiediensten opgericht voor snelle tussenkomst bij storing / kabeldiefstal. Worden opgeroepen door Traffic Control  Communicatieverloop :  Meldingen van storingen  Traffic Control  Centrale Meldkamer Securail  CIC  federale of lokale politie.  Melding andere gevallen  Centrale Meldkamer  CIC  federale of lokale politie 4. Aanpak van het probleem

27 20080522 - studiedag diefstallen AGORIA27 Maatregelen in exploitatiefase : onderzoeken  Securail (interne bewakingsdienst)  Vrijwaart de mogelijke sporen (bandensporen, schoenen, drankblikjes, kabeloverbrugingen,…)  Stelt een fotodossier samen  Stelt een infofiche « metaaldiefstal » op  Federale politie / lokale politie  Gaat ter plaatse en doet de nodige vaststellingen  In het geval van bruikbare sporen, neemt contact met het Parket welke kan beslissen om de technische dienst ter plaatse te sturen  Stelt proces-verbaal op op basis van hun eigen vaststellingen of eventueel op basis van de klacht door Securail. 4. Aanpak van het probleem

28 20080522 - studiedag diefstallen AGORIA28 Maatregelen in exploitatiefase : vervolgen 4. Aanpak van het probleem  Sensibilisering van de parketten en van de procureurs:  Aandacht vestigen op de gevolgen van de misdrijven en op de risico's voor de veiligheid  Opmaken risicofiches  Misdrijven vervolgen wegens inbreuk  op art. 406 Sw (kwaadwillige belemmering van het spoorwegverkeer)  en/of art. 521 Sw (vernieling van spoorwegen),  en niet meer enkel wegens diefstal

29 20080522 - studiedag diefstallen AGORIA29 Maatregelen in exploitatiefase : preventiemaatregelen  Uitvoering risicoanalyse  Bepaling van het risico voor de veiligheid en de gezondheid van ─werknemers ─reizigers ─derden  Opmaak van aanbevelingen voor werknemers en externe diensten die tussenkomen bij kabeldiefstal. 4. Aanpak van het probleem

30 20080522 - studiedag diefstallen AGORIA30 5. Besluit

31 20080522 - studiedag diefstallen AGORIA31 Besluit  Bestrijden van diefstallen is geen eenvoudige zaak  Escalatie in de middelen en methodes gebruikt door de dieven wordt vastgesteld  De gevolgschade is niet te vergelijken met de waarde van de ontvreemde materialen  Globale aanpak met de medewerking van alle betrokken partijen is nodig. 5. Besluit

32 VRAGEN?


Download ppt "When rail means service > Kabeldiefstallen Pijnpunt voor Infrabel 22 mei 2007 Dominique GARDIN directie Infrastructuur - dienst kwaliteit."

Verwante presentaties


Ads door Google