De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HET COMPLEX INNOVATIEPROCES VAN EEN EENVOUDIG ARTEFACT: DE GESCHIEDENIS VAN DE WC Harry Lintsen School of Innovation Sciences.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HET COMPLEX INNOVATIEPROCES VAN EEN EENVOUDIG ARTEFACT: DE GESCHIEDENIS VAN DE WC Harry Lintsen School of Innovation Sciences."— Transcript van de presentatie:

1

2 HET COMPLEX INNOVATIEPROCES VAN EEN EENVOUDIG ARTEFACT: DE GESCHIEDENIS VAN DE WC Harry Lintsen School of Innovation Sciences

3 Complexiteit? Complexiteit: Chaos, janboel, wanorde Complex gedrag: -Minimale variaties in begincondities -Totaal verschillend gedrag van technische systemen -Onvoorspelbaarheid Complex systeem: Hiërarchisch systeem met subsysteem, subsubsysteem, etc. Complex systeem: -Omvangrijk netwerk -Geen centrale controle -Eenvoudige regels van interactie complex, collectief gedrag -Aanpassing via leren en evolueren Complex systeem: -Groot aantal componenten ofwel actoren -Veelvoud van interacties -De interacties zijn niet-lineair -Zelforganiserend -Adaptief -Robuust en fragiel

4 Complexiteit in dit college Complex systeem: -Groot aantal actoren -Actoren zijn heterogeen -Groot aantal interacties -Interacties zijn heterogeen -Groot aantal factoren -Factoren zijn heterogeen

5

6 De WC: een complexe geschiedenis (1) 1775: Alexander Cummings, uitvinder van de WC 1843: Hamburg 1855: Brooklyn 1865: Londen 1890: Rotterdam 1913: Amsterdam 1928: Eindhoven

7 De WC: een complexe geschiedenis (2) WC + Waterleiding + Riolering (ofwel WC met spoelstelsel ofwel WC met geïntegreerd rioolstelsel) 1843: Hamburg 1855: Brooklyn 1865: Londen 1890: Rotterdam 1913: Amsterdam 1928: Eindhoven

8 Koen Frenken: Lock-in model

9 Koen Frenken: Path dependence, historical events, lock-in Whether technology A or B is selected is an outcome of a path dependent process, in which the particular sequence of arrival of R-agents and S-agent determines which technology is selected Historical events can determine long- term outcomes (advertisement, political decisions, diseases, … ) Lock-in: once a technology is selected, it is hard to escape

10 Strategie van historicus 1.Historisch onderzoek → Het vertellen van een ‘academische’ verhaal → historisch onderzoek → het opnieuw vertellen van een ‘academisch’ verhaal → etc. 2.Historisch Historische onderzoek verhalen Kwalitatieve modellen 3. Historisch Historische onderzoek verhalen (Kwantitatieve modellen)

11 De WC: een complexe geschiedenis (3) Historisch onderzoek naar en historische verhalen over geïntegreerd rioolstelsel, bijvoorbeeld in: 1890: Rotterdam 1913: Amsterdam 1928: Eindhoven

12 De ‘academische’ verhalen over het spoelstelsel van Rotterdam in 1890 Problematische afwatering o.a. door inklinking: Stank en vuil Verzilting van het grond- en oppervlaktewater: Ranzig drinkwater Liberale burgemeester: 1845 Gemeentewet: 1851 Gemeenteraad: 1851-1890. Gevarieerde debatten Krachtige ingenieur publieke werken, Rose, plan in 1854: dempen sloten, deels ondergrondse riolen, nieuwe kanalen, betere doorspoeling, drinkwaterleidingnet, etc Cholera 1848 en 1853 Hygiënisten ca. 1850 Gezondheidscommissie 1854 Snelst groeiende stad midden 19 de eeuw Drinkwaterleiding: 1874 Krachtige ingenieur publieke werken, De Jongh, plan in 1883 Spoelstelsel: 1890

13

14 De ‘academische’ verhalen over het spoelstelsel van Amsterdam in 1913 De ‘smerige’ stad: rapportage door commissie (400 pagina’s) in 1797 over stank, afval, kwaliteit van water, lucht en bodem Problematische afwatering: Verzanding van het IJ Gemeentewet: 1851 Gemeenteraad: 1851-1913. Gevarieerde debatten Vanaf 1855: Dempen van sloten en grachten, deels ondergrondse riolen, doorstroming Drinkwaterleiding: 1854, particuliere maatschappij Hygiënisten ca. 1850 Gezondheidscommissie: 1865 Cholera: 1866 Liernurstelsel: 1869 Tonnenstelsel: 1877 1902: Afbouw Liernurstelsel Spoelstelsel: 1913. Langzame verdwijning Tonnenstelsel

15

16 De ‘academische’ verhalen over het spoelstelsel van Amsterdam in 1913 De ‘smerige’ stad: rapportage door commissie (400 pagina’s) in 1797 over stank, afval, kwaliteit van water, lucht en bodem Problematische afwatering: Verzanding van het IJ Gemeentewet: 1851 Gemeenteraad: 1851-1913. Gevarieerde debatten Vanaf 1855: Dempen van sloten en grachten, deels ondergrondse riolen, doorstroming Drinkwaterleiding: 1854, particuliere maatschappij Hygiënisten ca. 1850 Gezondheidscommissie: 1865 Cholera: 1866 Liernurstelsel: 1869 Tonnenstelsel: 1877 1902: Afbouw Liernurstelsel Spoelstelsel: 1913. Langzame verdwijning Tonnenstelsel

17

18

19 De ‘academische’ verhalen over het spoelstelsel van (Groot-)Eindhoven in 1928 Willebrord Smits (ca. 1800): Arts voor de armen 'Volksgezondheidszorg' geen thema, wel armenzorg door individuele artsen en liefdadigheid Geen structurele, problematische afwatering met Dommel, Gender en Tongelreep o.a. door ligging en zandgrond 1949: Cholera, 59 slachtoffers. geen effect. Cholera: 1866, gratis beddenstro, gratis chloorkalk, geen kermis, etc.. 1 Slachtoffer 1851: Gemeentewet. Verordeningen over vuilnis, mest, schoonmaken van goten en straten, bedroven vlees, etc. Controle problematisch 'Volksgezondheidszorg' geen thema, wel armenzorg door individuele artsen en liefdadigheid Rond 1900: De 'smerige' stad 1902: Gezondheidscommissie → Volksgezondheid 1905: Drinkwaterleiding 1920: Gemeentereiniging ook voor beerputten 1928: Spoelstelsel Factoren: Ligging en zandgrond: Geen verzilting, geen inklinking, kwaliteit oppervlakte water? Late bevolkingsgroei Katholicisme (geen Calvinisme)

20

21 De ‘academische’ verhalen over het spoelstelsel van (Groot-)Eindhoven in 1928 Willebrord Smits (ca. 1800): Arts voor de armen 'Volksgezondheidszorg' geen thema, wel armenzorg door individuele artsen en liefdadigheid Geen structurele, problematische afwatering met Dommel, Gender en Tongelreep o.a. door ligging en zandgrond 1949: Cholera, 59 slachtoffers. geen effect. Cholera: 1866, gratis beddenstro, gratis chloorkalk, geen kermis, etc.. 1 Slachtoffer 1851: Gemeentewet. Verordeningen over vuilnis, mest, schoonmaken van goten en straten, bedroven vlees, etc. Controle problematisch 'Volksgezondheidszorg' geen thema, wel armenzorg door individuele artsen en liefdadigheid Rond 1900: De 'smerige' stad 1902: Gezondheidscommissie → Volksgezondheid 1905: Drinkwaterleiding 1920: Gemeentereiniging ook voor beerputten 1928: Spoelstelsel Factoren: Ligging en zandgrond: Geen verzilting, geen inklinking, kwaliteit oppervlakte water? Late bevolkingsgroei Katholicisme (geen Calvinisme)

22

23 Model: Technische regime Vijf begrippen: Technische regime Socio-technisch landschap Niches en facties Transitie Evolutie

24 WC met spoelstelsel als technische regime Maatschappelijke behoefte: WC met spoelstelsel voorziet in behoefte aan hygiëne en volksgezondheid Wereld der dingen: Toiletpot, waterleiding, riolering, zuivering, kranen, etc. Wereld der actoren: Gebruikers, nutsbedrijven, wethouder openbare werken, producenten, beroepen, verenigingen, etc. Wereld der regels en routines: Gemeentelijke verordeningen(o.a. hygiënische voorschriften), hygiënische gedragsregels (gebaseerd op hygiënische waarden, normen, cultuur), ontwerpregels (technische handboeken, vuistregels), etc.

25 Het Socio-technisch landschap Achtergrondfactoren of context, waarop de actoren van het regime geen invloed hebben, maar die wel hún gedrag beïnvloeden: -Wetenschap en technologie -Geografische en geologische factoren -Waterstaatssituatie -Demografie -Urbanisering -Religie -Calamiteiten: Cholera -Landelijke politiek: Liberalisme en Thorbecke, ca. 1850 -Nationaal beleid en wetgeving: Gemeentewet van 1851 -Etc, etc

26 Niches en facties: Impulsen voor transitie Niches: Afgeschermde markten waar ruimte is om te experimenteren met radicaal nieuwe technische opties. Bijvoorbeeld: Liernur-stelsel Facties: Maatschappelijke groepen onder andere pressiegroepen uit de burgerij en segmenten binnen beroepen, die nieuwe, maatschappelijke problemen agenderen en nieuwe maatschappijbeelden formuleren en nastreven, bijvoorbeeld de hygiënisten vanaf circa 1850

27 Transitie: Overgang naar een nieuw regime

28 De opkomst van de WC met spoelstelsel als evolutionair proces Technische ontwikkeling is een proces van variatie en selectie: Variatie en selectie binnen een socio-technisch regime: Incrementele innovaties Variatie en selectie buiten een dominant regime: Radicale innovaties Opmerking: Een belangrijk aspect van de complexiteit en de ‘trage’ opkomst van de WC met spoelstelsel heeft te maken met het evolutionaire karaker van de technologie

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 Een ander, belangrijk aspect van de complexiteit en de ‘trage’ opkomst van de WC met spoelstelsel heeft te maken met het maatschappelijk debat tussen dominante groepen en facties rond de technologie

39

40

41

42 STELLING Ingenieurs zijn door hun opleiding niet in staat tot kwalitatieve analyses (i.h.b. van innovatieprocessen), terwijl dergelijke analyses tot de kernvaardigheden van het ingenieursberoep zouden moeten behoren.


Download ppt "HET COMPLEX INNOVATIEPROCES VAN EEN EENVOUDIG ARTEFACT: DE GESCHIEDENIS VAN DE WC Harry Lintsen School of Innovation Sciences."

Verwante presentaties


Ads door Google