De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Systeemtheorie 1. Inleiding systeemtheorie 2. Complexe adaptieve systemen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Systeemtheorie 1. Inleiding systeemtheorie 2. Complexe adaptieve systemen."— Transcript van de presentatie:

1 Systeemtheorie 1. Inleiding systeemtheorie 2. Complexe adaptieve systemen

2 1. Inleiding systeemtheorie 4 Tekst: Kramer & De Smit: Systeemdenken

3 Wat is een systeem? 4 Ontologisch / zijnswijze –de groep is een sociaal systeem 4 Methodologisch / zienswijze –we beschouwen een bibliotheek als een systeem –figuur 1 (Kramer) illustreert dit: de systeemgrenzen worden door de observator gekozen

4 Systeembegrip 4 Systeem en aggregaat –systeem = verzameling entiteiten en de verzameling relaties tussen die entiteiten niet opsplitsbaar in onafhankelijke delen –aggragaat = verzameling entiteiten met relaties maar wel opsplistbaar 4 Geheel is meer dan som der delen

5 Systeem bepalen 4 Welke entiteiten behoren ertoe? –systeem 4 Welke entiteiten horen er niet toe, maar hebben wel invloed erop? –Omgeving 4 Relaties tussen entiteiten van het systeem 4 Relaties met entiteiten in de omgeving

6 Entiteiten en relaties 4 Entiteit = –alles wat tot systeem behoort: objecten, mensen) 4 Relaties = –wijze waarop de entiteiten elkaar beinvloeden –zorgt voor het ‘meer dan de som der delen’ –structurele connecties versus organisatie met relaties

7 Relaties 4 Aard relaties –deterministisch versus producent-produkt contigency, kansen, waarschijnlijkheid 4 Opsporen van relaties –experiment of observeren (m&t) ethiek, pragmatiek je kunt het fout zien

8 Structuur 4 Verzameling relaties –wat met wat 4 Relatieve posities –‘afstanden’ 4 Referentiekader (dimensies) –aard relaties bv meters, aantal links, aantal woord co-occurences

9 Open en gesloten systemen 4 Gesloten systeem –geen interactie met omgeving –of: geen operationele interactie met omgeving bv menselijk lichaam 4 Open systeem –Wel operationele interactie met omgeving bv economie - internationale handel

10 Systeemgrenzen 4 Decompositie: afbakeningscriteria –hangt af van gezichtspunt onderzoeker bv: geografie, proces/handeling; produkt –nearly decomposable (Simon) lange termijn: omgeving beinvloedt systeem korte termijn: systeem is autonoom t.a.v. omgeving

11 Omgeving 4 Relevante omgeving –probleem afhankelijk 4 Type omgevingen –rechtstreekse invloed: transactionele omgeving –conditionele invloed: contextuele omgeving 4 De ervaren omgeving –deel van omgeving door het systeem waargenomen 4 Integrale omgeving

12 Deelsystemen 4 Maakt onderzoek makkelijker –ook hier: nearly decomposability –subsysteem entiteiten staan centraal –bv productieafdeling –aspectsysteem relaties staan centraal –bv informatiestroom; materiestroom; energiestroom –fasesysteem: tijdsaspect bv lange versus korte termijn besturingssysteem

13 Inbreng systeemdenker 4 keuzes 4 voorkennis over domein

14 2. Complexe adaptieve systemen 4 Test: Cohen & Axelrod

15 Complexiteit 4 Technologische ontwikkeling 4 leidt tot veranderingen 4 en tot toenemende complexiteit. 4 De wereld wordt onvoorspelbaar, 4 en de effecten van community systems ook –Meer dan van individuele systemen –HCI als relatief gevestigde discipline.

16


Download ppt "Systeemtheorie 1. Inleiding systeemtheorie 2. Complexe adaptieve systemen."

Verwante presentaties


Ads door Google