De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transformatie & flux G.Morgan. Wat een is is een wat niet een is is ook een Chuang Tze.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transformatie & flux G.Morgan. Wat een is is een wat niet een is is ook een Chuang Tze."— Transcript van de presentatie:

1 Transformatie & flux G.Morgan

2 Wat een is is een wat niet een is is ook een Chuang Tze

3 Anders kijken: wetmatigheden achter verandering

4 Oude denken Begint met delen Zichtbare deel Bohm: dit is de geëxpliciteerde of ontvouwde orde. Psychologisch te vergelijken met egocentrisch wereldbeeld

5 Zichtbaar (Newton) Descartes ‘ik denk en daarom ben ik’ We zeggen bij voorbeeld gewoonlijk dat we een elektron ontdekken op punt A en daama op punt B, maar strlkt genomen is dit niet zo. Volgens de quantummechanica was er geen elektron dat van punt A naar punt B reisde. Het enige dat bestaat zijn onze metingen, punt A en punt B.

6 dezelfde Slechts eenmaal in dezelfde Rivier

7 Flux: Creatief proces dat alles in alles omsluit Vgl. Collectieve onbewuste en archetypen

8 Nieuwe denken Begint met het 'totaal'...”Ik beschouw de essentie van het begrip proces als gegeven in de zin: Niet alleen is alles aan het veranderen, maar alles is flux. Wat wil zeggen, dat wat is, is het proces van worden zelf, terwijl alle objecten, gebeurtenissen, entiteiten, voorwaarden, structuren, etc. vormen zijn die vanuit dit proces kunnen worden geabstraheerd. Het mooiste beeld is misschien wel dat van een stromende rivier, waarvan de substantie nooit hetzelfde is. Op deze stroom kunnen we voortdurende veranderende patronen van draaikolken, rimpels, golven, etc. zien, die duidelijk geen onafhankelijk bestaan als zodanig hebben. Eerder zijn zij afgeleide van de stromende beweging, verschijnen en verdwijnen in het totale proces van de stroming. Zulke veranderende verschijnselen zoals die gezien kunnen worden hebben slechts een relatieve onafhankelijkheid of autonomie in gedrag en kunnen dus niet gezien worden als absoluut onafhankelijk bestaande eindproducten.”.... (uit: Bohm, Wholeness and the Implicate order)

9 Realiteit: ding dat we denken

10 Bewustzijn en perceptie

11 Onzichtbaar (Quantum) Onzekerheidsprincipe van Heisenberg..’En Heisenbergs onzekerheidsprincipe toont aan dat we een verschijnsel niet kunnen observeren zonder het te veranderen. De fysische eigenschappen die we waarnemen in de 'externe' wereld’ zijn in onze perceptie niet alleen psychologisch verstrengeld, maar ook ontologisch. Het tweede zeer wezenlijke verschil tussen de fysica van Newton en de quantummechanica is dat de fysica van Newton gebeurtenissen voorspelt en de quantummechanica de waarschijnlijkheid van gebeurtenissen. Volgens de quantummechanica is de enige relatie die valt vast te stellen tussen gebeurtenissen statistisch - dat wil zeggen een kwestie van waarschijnlijkheid.’...

12 kringlopen ? Oorzaak en gevolg of ‘aanleiding’ De logica van wederzijdse causaliteit is niet lineair. Er wordt iets teweeg gebracht dat al in systeem verankerd was (implicate). Negatieve feedback => stabiliteit Positieve feedback => verandering (Magora Maruyama) Wie is het belangrijkste voor een schip? (P. Senge)

13 Volgens Bohm: 'We moeten de fysica omdraaien. In plaats van uit te gaan van delen en aan te tonen hoe die samenwerken (de Cartesiaanse orde) beginnen we met het totaal. Bohms theorie is verenigbaar met het theorema van Bell. Uit het theorema van Bell volgt dat de ogenschijnlijk 'afzonderlijke delen' van het universum wellicht op een diep en fundamenteel niveau op nauw verstrengelde wijze verbonden zijn. Bohm benadrukt dat het meest fundamentele niveau een 'ongeschonden geheel’ is, wat met zijn woorden neerkomt op 'dat-wat-er-is'. Alle dingen, ruimte, tijd en materie incluis, zijn vormen van wat-er-is. Er bestaat een orde die besloten ligt in het proces van het universum, maar die orde hoeft niet onmiddellijk zichtbaar te worden. De ge ï mpliceerde of omsloten orde

14 Holobeweging / holoflux

15 structureel determinisme We zien de realiteit niet; we bouwen er (min of meer) een relatie mee op AUTOPOIESE: een andere logica Maturana & Varela Wanneer een systeem met een ander interacteert, zal zijn structuur bepalen hoe het reageert. min of meer gelijk = consensus

16 Kenmerken levende systemen Autonomie Circulair karakter Zelfverwijzing Zelfvoortbrenging door gesloten systeem van relaties; Systeem werkt aan eigen instandhouding en bewustzijn Van relatie zal handelen bepalen.

17 Biologisch organisme Bij Elimineer de bijen en hele ecologie zal veranderen! Bijv. insekticide die bijen doodt, kan een transformatie van alle andere systemen veroorzaken. Vgl. Burgers Bush in ABC van XYZ

18 Enactment: werkelijkheidsbepaling De identiteit wordt bepaald door hoe we de omgeving zien, in de ander zien we onszelf. Dit is een actief proces van projectie van verandering op omgeving en identificatie met dit proces.

19 probleem ten aanzien van bewustwording: een ontwikkeling van egocentrisch wereldbeeld via een conventioneel naar een wereldcentrisch beeld. De exterior (R) factoren economische condities, materiële welvaart, technologische vooruit- gang, sociale veiligheidsnet, etc. De interior (L)factoren zoals waarden, betekenis, de ontwikkeling van bewustzijn

20


Download ppt "Transformatie & flux G.Morgan. Wat een is is een wat niet een is is ook een Chuang Tze."

Verwante presentaties


Ads door Google