De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

/.  Referentiestelsel  Positie (x,y,z,t)  Snelheid, verandering van de positie per eenheid van tijd.  Versnelling, verandering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "/.  Referentiestelsel  Positie (x,y,z,t)  Snelheid, verandering van de positie per eenheid van tijd.  Versnelling, verandering."— Transcript van de presentatie:

1 http://web.science.uu.nl/hovo /

2  Referentiestelsel  Positie (x,y,z,t)  Snelheid, verandering van de positie per eenheid van tijd.  Versnelling, verandering van de snelheid per eenheid van tijd. Beschrijven van beweging Snelheid en versnelling hebben een grootte en een richting.

3 Optellen van snelheden ++= + + = = Volgorde van de optelling maakt niet uit (commutatie)

4 Vooronderstellingen Newton  Tijd is absoluut, onafhankelijk van co ö rdinatenstelsel.  Totale massa is behouden  De massa is onafhankelijk van de snelheid

5 1.Traagheidswet Een deeltje waarop geen netto kracht werkt is in rust of beweegt met constante snelheid. 2.Bewegingswet Als op een deeltje een kracht werkt dan verandert de snelheid. De snelheidsverandering per seconde is evenredig met de kracht en in de richting van de kracht. (F=ma) 3. Actie = reactie Krachten komen in paren voor Wetten van Newton

6 Vragen bij traagheidswet Principe van Mach: traagheid (inertia) is het gevolg van interactie tussen alle massa’s in het heelal Een co ördinatenstelsel waarin de eerste wet van Newton geldt noemen we een inertiaal stelsel. De eerste wet postuleert dat er zo’n stelsels zijn. Hoe weet ik dat op een deeltje geen krachten werken? Hoe weet ik dat mijn referentiestelsel niet versneld is?

7  Alle inertiaalstelsels zijn equivalent  Er is geen mechanisch experiment mogelijk dat uitmaakt of het stelsel beweegt of stilstaat.  De wet F=ma, geldt in alle inertiaalstelsels.  Versnelling is in deze stelsels absoluut

8 Vragen bij F=ma Wat is massa? Wat is kracht? Veerkracht F F = m 1 a 1 en F = m 2 a 2 m 1 :m 2 =a 1 :a 2 Definitie van massa! (trage massa)

9 Zware massa en trage massa Newton: bewegingswet Gravitatiewet r M1M1 M2M2 M 2 = m? Equivalentieprincipe – algemene relativiteitstheorie

10 Vragen bij actie=reactie  Hoe zit het met krachten op afstand?

11 Botsingswetten van Descartes m1m1 m2m2 v1v1 v2v2 m 1 v 1 + m 2 v 2 = m 1 u 1 + m 2 u 2 m2m2 m1m1 u1u1 u2u2 Alle snelheden positief! mm 2v mm vv

12 Christiaan Huygens

13

14 Huygens: Boot: V 1, V 2  U 1, U 2 Wal : V 1 +W, V 2 +W  U 1 +W, U 2 +W Kies: V 1 =V, V 2 = -V, W=V Boot: V, -V  -V, V Wal: 2V, 0  0, 2V

15 Planeten aan het hemelgewelf

16 Ptolemaeus - Copernicus deferent epicycle subepicycle

17 De wetten van Kepler Planeet 1. Iedere planeet draait in een ellipsbaan, met de Zon in één van de twee brandpunten. Zon

18 Marsbaan Marsbaan(1)

19 Perkenwet van Kepler

20 Perkenwet en Newton (1) deeltje beweegt met constante snelheid van O naar C kies een willekeurig punt P tijd van O → A = tijd van A → B = tijd van B → C Voor uniforme beweging geldt perkenwet! de driehoeken hebben hetzelfde oppervlak (basis x hoogte/2)

21 Perkenwet en Newton (2)  In B werkt heel kort een kracht in de richting van P  Het deeltje krijgt hierdoor een snelheid naar P (tweede wet), de grootte hangt af van de kracht.  De horizontale snelheid blijft behouden (traagheidswet)  In de tijd van B →C is de beweging de som van B→C en B →D  Oppervlak PBD = oppervlak PBC  Perkenwet blijft geldig! P BC D E

22 Perkenwet en Newton (3)  Verklein de intervallen, en oefen op de hoekpunten gedurende korte tijd een kracht uit in de richting van P.  Perkenwet blijft gelden t.o.v. P  Discrete stappen →continu infinitesimaalrekening  Centrale kracht→perkenwet P

23 Precessie van een wiel  Wiel is star, beweegt als geheel  Snelheid van een denkbeeldige massa is gericht langs raaklijn van een cirkel.  Verdeel de tijd in korte perioden en beschouw de krachten en de beweging gedurende zo’n korte periode  Pas dezelfde redenering toe als bij de perkenwet

24 Waarom precedeert een gyroscoop v v y z F F

25 Precessie aarde Naar zon en maan

26 Precessie van de aarde

27 IJstijden: 3 astronomische effecten 1.Ellips veranderd van vorm ( 100.000 jaar) 2. Tolbeweging, precessie (22.000 jaar) 3. Waggelen (41.000 jaar) Milankovitch cycli

28 Temperatuur van de oceanen uit diepzeeboringen O 16 /O 18 methode Zeediertjes nemen makkelijker O 18 op als de temperatuur van het zeewater hoger is.

29

30 Cirkelbeweging Huygens: a=v 2 /r Grootte van de snelheid is constant, maar er is wel een versnelling! Richting is loodrecht op de richting van de snelheid

31 Kogelbaan ( zonder luchtweerstand)  Snelheid en versnelling hebben een grootte en een richting!


Download ppt "/.  Referentiestelsel  Positie (x,y,z,t)  Snelheid, verandering van de positie per eenheid van tijd.  Versnelling, verandering."

Verwante presentaties


Ads door Google