De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Periodieke systemen Hoofdstuk 1 : Cirkelvormige beweging.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Periodieke systemen Hoofdstuk 1 : Cirkelvormige beweging."— Transcript van de presentatie:

1 Periodieke systemen Hoofdstuk 1 : Cirkelvormige beweging

2 Algemene definities  Periodiek verschijnsel : We spreken van een periodiek verschijnsel als in bepaalde opeenvolgende gelijke tijdsverlopen identieke toestanden worden doorlopen.  Cyclus : Reeks van toestanden die zichzelf herhaalt binnen gelijk tijdsverloop.  Periode : Duur van één cyclus. Symbool T, eenheid s.  Frequentie : Aantal cycli per tijdseenheid. Symbool f. f = T -1. Eenheid Hz (s -1 ).

3 Eenparig cirkelvormige beweging  Baan is een cirkel.  In gelijke tijdsverlopen gelijke cirkelbogen worden afgelegd.  Uit definitie:  Baansnelheid is constant.

4 ECB = periodiek verschijnsel  Cyclus : 1x doorlopen van volledige cirkel  Periode : Tijd nodig om volledige cirkel éénmaal te doorlopen.  Frequentie :  Hoeksnelheid:

5 Vectoranalyse ECB

6 Kinematica ECB

7

8 Centripetale krachtwerking  Newton 1 => om een voorwerp een ECB te laten beschrijven is een kracht nodig, de centripetaalkracht.  Newton 2 :

9 Centrifugale ‘krachtwerking’  Schijnkracht, alleen merkbaar voor meedraaiende waarnemer.  Buitenstaander ziet eenparig rechtlijnige beweging.

10 Energie bij ECB  Vermogen geleverd door centripetaalkracht :  Energie van een deeltje dat ECB beschrijft blijft ongewijzigd.

11 Toepassing - satellietbaan  Alleen zwaartekracht is verantwoordelijk voor cirkelvormige beweging.  Snelheid op hoogte h.  Periode van satelliet op hoogte h.

12 Hohmann-orbit

13 Toepassing – horizontale bocht  Kracht die auto op de (cirkelvormige) baan houdt is de statische wrijvingskracht.  Auto slipt net niet als

14 Toepassing – schuine bocht  ‘ideale’ snelheid door schuine bocht is snelheid waarmee bocht genomen kan worden zonder beroep te doen op wrijving en zonder te slippen.

15 Toepassing – conische slinger  Massa m opgehangen aan touw met lengte L. Hoe sneller massa draait, hoe groter de hoek . Relatie tussen v en wordt gegeven door :  Periode van conische slinger:

16 Toepassing - Looping  Onderaan looping : kracht uitgeoefend door zetel op piloot wordt gegeven door  Bovenaan looping : kracht uitgeoefend door zetel op piloot wordt gegeven door

17 Toepassing – geladen deeltje in homogeen magnetisch veld Lorentzkracht werkend op deeltje dat beweegt met constante snelheid in homogeen magnetisch veld laat deeltje bewegen in cirkelvormige baan.


Download ppt "Periodieke systemen Hoofdstuk 1 : Cirkelvormige beweging."

Verwante presentaties


Ads door Google